Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 109 Xoves, 11 de xuño de 2015 Páx. 23017

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidas/os aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo).

Aprobada pola Resolución do 3 de xuño de 2015 a lista definitiva de admitidos e excluídos aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo), procede determinar as/os aspirantes que deberán actuar ante cada tribunal.

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

RESOLVE:

Asignarlles aos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo) que deberán actuar ante cada tribunal, segundo se especifica no anexo desta resolución.

O número que lle corresponde ao opositor é o que figura na lista definitiva de admitidos e excluídos.

Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2015

José Manuel Pinal Rodríguez
Directos xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Ensino secundario.

Corpo de inspectores.

Tribunal único. Todos os opositores matriculados para acceso ao corpo de inspectores de Educación.

(Este tribunal actuará en Santiago de Compostela).

Corpo de mestres.

Especialidade: Educación Infantil.

Tribunal nº 1. Todos os opositores matriculados pola quenda de discapacitados nesta especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo e do primeiro (Abad Mon, Paloma) ao 175 (Díaz Moreno, Sila) dos matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña.

Tribunal nº 2. Do 176 (Díaz Rodríguez, Laura) ao 375 (Pallarés Fernández, Laura) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade na Coruña.

Tribunal nº 3. Do 376 (Pallas Bazarra, Andrea) ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade na Coruña.

(Estes tres tribunais actuarán na Coruña).

Tribunal nº 4. Do primeiro (Abal Gestoso, Mª de la Concepción) ao 170 (Fole López, Miguel Ángel) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Lugo.

Tribunal nº 5. Do 171 (Fonseca Seijas, Marta) ao 327 (Navarret Rodríguez, Patricia) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Lugo.

Tribunal nº 6. Do 328 (Neira Pérez, María Milagros) ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Lugo.

(Estes tres tribunais actuarán en Lugo).

Tribunal nº 7. Do primeiro (Abraila Mateo, Raquel) ao 153 (Fernández Rodríguez, Vanesa) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Ourense.

Tribunal nº 8. Do 154 (Fernández Rubín, Paula) ao 296 (Parga Sánchez, Mª José) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Ourense.

Tribunal nº 9. Do 297 (Pateiro Otero, Elena) ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Ourense.

(Estes tres tribunais actuarán en Ourense).

Tribunal nº 10. Do primeiro (Abad Cardalda, Olaia) ao 196 (Leal Fariña, Alicia) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Pontevedra.

Tribunal nº 11. Do 197 ( Lede Cancelo, Mª Josefa) ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Pontevedra.

(Estes dous tribunais actuarán en Pontevedra).

Tribunal nº 12. Do primeiro (Abad Villaverde, Begoña) ao 222 (Marcos Echevarría, María Aránzazu) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Santiago de Compostela.

Tribunal nº 13. Do 223 (Martínez Antelo, Alberto) ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Santiago de Compostela.

(Estes dous tribunais actuarán en Santiago de Compostela).

Tribunal nº 14. Do primeiro (Abalde Sánchez, María Elena) ao 194 (Hervella Salgado, Ana Victoria) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Vigo.

Tribunal nº 15. Do 195 (Iglesias Barros, María) ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Vigo.

(Estes dous tribunais actuarán en Vigo).

Especialidade: Idioma estranxeiro: inglés.

Tribunal nº 1. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, e todos os matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Vigo e Santiago de Compostela.

(Este tribunal actuará en Vigo).

Tribunal nº 2. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Lugo e A Coruña.

(Este tribunal actuará en Lugo).

Tribunal nº 3. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense e Pontevedra.

(Este tribunal actuará en Ourense).

Especialidade: Educación Física.

Tribunal nº 1. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, e todos os matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Lugo.

(Este tribunal actuará en Lugo).

Tribunal nº 2. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña.

(Este tribunal actuará na Coruña).

Tribunal nº 3. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra e Ourense.

(Este tribunal actuará en Pontevedra).

Tribunal nº 4. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Vigo e Santiago de Compostela.

(Este tribunal actuará en Vigo).

Especialidade: Música.

Tribunal nº 1. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, e todos os matriculados pola quenda libre nesta especialidade en A Coruña e Lugo.

(Este tribunal actuará na Coruña).

Tribunal nº 2. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela e Ourense.

(Este tribunal actuará en Santiago de Compostela).

Tribunal nº 3. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra e Vigo.

(Este tribunal actuará en Pontevedra).

Especialidade: Pedagoxía Terapéutica.

Tribunal nº 1. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, e todos os matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Ourense.

(Este tribunal actuará en Ourense).

Tribunal nº 2.. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre na Coruña. Do 119 (Seijas Cascallar, María Noemí ata o remate e do 11 (Abelleira Sánchez, Paula) ata o 56 (Ferreiro Abuín, Alejandro José ) dos matriculados pola quenda libre en Lugo.

(Este tribunal actuará na Coruña).

Tribunal nº 3. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Santiago de Compostela e do 57 (Formoso Vilasuso, Obdulia) ata o 118 (Rubianes Rodríguez, Hugo) dos matriculados pola quenda libre en Lugo.

(Este tribunal actuará en Santiago de Compostela).

Tribunal nº 4. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Pontevedra e Vigo.

(Este tribunal actuará en Pontevedra)

Especialidade: Audición e Linguaxe.

Tribunal nº 1. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda de discapacitados na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, e todos os matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Vigo e Santiago de Compostela.

(Este tribunal actuará en Vigo).

Tribunal nº 2. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en A Coruña e Pontevedra.

(Este tribunal actuará na Coruña).

Tribunal nº 3. Todos os opositores matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Ourense e Lugo.

(Este tribunal actuará en Ourense).

Especialidade: Primaria.

Tribunal nº 1. Todos os opositores matriculados pola quenda de discapacitados nesta especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo, os matriculados nesta especialidade para a adquisición de nova especialidade na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago e Vigo e do primeiro (Abal Martínez, Juan) ao 158 (Mur Isaiz, Javier Enrique) dos matriculados nesta especialidade pola quenda libre en Vigo.

Tribunal nº 2. Do 159 (Negro Pérez, Carolina) ao remate dos matriculados en Vigo, e do 246 (Sabucedo Castro, Oscar Manuel) ao remate e do 7 (Adalid Rodríguez, Rafael José) ao 57 (Cruz Muñoz, Santiago José), dos matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Ourense.

(Estes dous tribunais actuarán en Vigo).

Tribunal nº 3. Do primeiro (Abruñedo Pérez, Beatriz) ao 185 (Longueira Buceta, Marta) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en A Coruña.

Tribunal nº 4. Do 186 (López Aguión, María Goretti) ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade na Coruña.

(Estes dous tribunais actuarán na Coruña).

Tribunal nº 5. Do 71 (Doval Abuín, Susana) ao 260 (Rubiños López, Eva) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Lugo.

(Este tribunal actuará en Lugo),

Tribunal nº 6. Do 58 (Cuquejo López, Carmén María) ao 245 (Rubín Rivas, Lucía) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Ourense.

(Este tribunal actuará en Ourense).

Tribunal nº 7. Do primeiro (Abal García, Natalia) ao 174 (Pensado Maquieira, Ruth) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Pontevedra.

Tribunal nº 8. Do 175 (Pequeño del Río, Mª del Carmen) ata o remate dos matriculados pola quenda libre en Pontevedra e do 261 (Saavedra Mourenza, María Yolanda) ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Lugo e do 4 (Abad Vila, Sandra) ao 70 (Dobarro Rubido, Luis) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Lugo.

(Estes dous tribunais actuarán en Pontevedra).

Tribunal nº 9. Do primeiro (Abeijón Abal, Paula) ao 157 (Lorenzo Diz, Laura) dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Santiago de Compostela.

Tribunal nº 10. Do 158 (Magariños Neira, Anabel) ao remate dos opositores matriculados pola quenda libre nesta especialidade en Santiago de Compostela.

(Estes dous tribunais actuarán en Santiago de Compostela).