Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 110 Venres, 12 de xuño de 2015 Páx. 23218

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2015, da Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2015 as axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria en réxime asociativo en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

missing image file

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13, punto 4, da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, o beneficiario e a cantidade concedida.

Na súa virtude, a Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2015 as axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria en réxime asociativo en Galicia cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2015

Tomás Fernández-Couto Juanas
Secretario xeral do Medio Rural e Montes

ANEXO

Convocatoria:

Orde do 4 de marzo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2015 as axudas para o fomento do asociacionismo na utilización de maquinaria en réxime asociativo en Galicia cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

Aplicación orzamentaria:

12.22.712C 770.0 (CP 2007 00425), dotada cun crédito total de 5.500.000 euros (75 % Feader, 12,13 % Magrama, 12,87 % Xunta de Galicia).

Finalidade: utilización de maquinaria en réxime asociativo.

Beneficiarios/as e subvencións:

Nome

NIF

Nº expediente

Subvención (€)

1

Abellamesos

F15830532

MAQ15010063215

89.305,00

2

Agris

F27300821

MAQ27010065415

97.413,50

3

Agroeume

F15891138

MAQ15010063415

109.444,50

4

Aprodeza

F36188829

MAQ36010065515

139.669,42

5

Aranxes

F15799273

MAQ15010061815

226.152,82

6

Campodeza

F36047058

MAQ36010061915

178.059,00

7

Camposán

F27274570

MAQ27010066715

39.800,00

8

Caxocer

F15890239

MAQ15010064915

72.400,00

9

Cobideza

F36211019

MAQ36010063515

250.000,00

10

Coluns

F70047998

MAQ15010062015

61.920,00

11

Coparma

F27261379

MAQ27010064315

158.225,00

12

Coreber

F70305032

MAQ15010061415

3.400,00

13

Cuma do Asma

F27291772

MAQ27010066215

7.333,89

14

Cumadeira

F15877970

MAQ15010061615

69.000,00

15

Cusoviame

F15025810

MAQ15010062215

250.000,00

16

Friolfe

F27298504

MAQ27010064415

52.861,00

17

Gandeiros de Lalín

F94021250

MAQ36010064015

115.479,59

18

Gandeiros do Deza

F36393775

MAQ36010062315

154.791,74

19

Icos

F27262997

MAQ27010061315

323.405,84

20

Maquideza

F36398923

MAQ36010062415

171.389,59

21

Melisanto

F15033798

MAQ15010066515

66.652,50

22

Mesturas

F27299692

MAQ27010066315

86.000,00

23

Mopan

F27101542

MAQ27010062815

197.550,00

24

Nª Sra. do Perpetuo Socorro

F15014236

MAQ15010063115

250.000,00

25

O Rodo

F36100782

MAQ36010062615

250.000,00

26

Os de Rois

F70373634

MAQ15010063315

196.500,00

27

Os Irmandiños

F27007608

MAQ27010065615

105.314,22

28

Os Nove

F27309939

MAQ27010065915

70.600,00

29

Os Pequeniños

F70051446

MAQ15010062115

56.581,50

30

Pena de Francia

F94004140

MAQ36010066415

141.175,00

31

Río Mera

F15949001

MAQ15010064115

205.142,63

32

Rotal

F94056942

MAQ36010062515

205.176,50

33

Salto

F15878036

MAQ15010066015

67.000,00

34

Samos

F27034222

MAQ27010065315

4.905,00

35

San Antonio de Pol

F27003771

MAQ27010064715

20.728,52

36

San Juan do Sixto

F36533792

MAQ36010064615

7.851,50

37

Santaiatordoia

F15878804

MAQ15010064815

9.000,00

38

Sata Ganadería Castro Buxía

V70337381

MAQ15010063915

27.250,00

39

Sat Ganadería Xesbar

V70265087

MAQ15010063615

24.760,00

40

Sat San Martiño

V27447648

MAQ27010066915

58.030,00

41

Sixto

F36421659

MAQ36010063815

190.566,50

42

Soneira Bergantiños

F70172739

MAQ15010066115

21.014,00

43

Vicebo

F15850910

MAQ15010064215

71.800,00

44

Vilaxuste

F27230184

MAQ27010062915

100.200,00

45

Xallas

F15020290

MAQ15010064515

24.250,00

46

Xallas e Barcala

F15844194

MAQ15010061515

38.973,00