Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Luns, 6 de xullo de 2015 Páx. 28019

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Ferrol

EDICTO (894/2014).

Xuízo verbal 894/2014

Sobre outros verbal

Demandante: Cosméticos Anfer, S.L.

Procuradora: María Celeste Rodríguez Senra

Avogada: Sonia Benedetti Sanmartín

Demandado: Víctor José Piñeiro Portela

María del Carmen Fernández Matas, secretaria xudicial do Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Ferrol, polo presente anuncio:

No presente procedemento seguido por instancia de Cosméticos Anfer, S.L. fronte a Víctor José Piñeiro Portela ditouse sentenza cuxo encabezamento e resolución é do teor literal seguinte:

En Ferrol o cinco de maio de dous mil quince.

Ana Barral Picado, maxistrada-xuíza do Xulgado de Primeira Instancia número 5 dos de Ferrol, vendo os autos correspondentes ao xuízo verbal seguido ante este xulgado co número referenciado na marxe promovido por Cosméticos Anfer, S.L., representada pola procuradora Sra. Rodríguez Senra e baixo a dirección letrada de Sonia Benedetti Sanmartín, contra Víctor José Piñeiro Portela, en rebeldía procesual, dita a presente con base nos seguintes.

Decido que, estimando integramente a demanda promovida por Cosméticos Anfer, S.L. representada pola procuradora Sra. Rodríguez Senra contra Víctor José Piñeiro Portela, en rebeldía procesual, debo condenalo e condénoo ao pagamento de tres mil cento setenta e tres euros con cincuenta e tres céntimos (3.173,53 €) xuros e custas.

Notifíquese ás partes con advertencia de que non é firme e de que contra ela cabe recurso de apelación.

Así por esta sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.

E atopándose devandito demandado, Víctor José Piñeiro Portela, en paradoiro descoñecido, expídese o presente co fin de que lle sirva de notificación en forma.

Ferrol, 3 de xuño de 2015

A secretaria xudicial