Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Luns, 6 de xullo de 2015 Páx. 28017

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (RSU 1554/2015 CG).

Tipo e número de recurso: recurso de suplicación 1554/2015

Xulgado de orixe/autos: Seguridade Social 990/2008 Xulgado do Social número 2 da Coruña

Recurrente: Aitor Veiga Hernández

Abogado: Federico Novo Prego

Recurridos: Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Construcciones Couto Calvo, S.L., José Antonio Felipez Mallo, Lonfebe, S.L.

Avogados: Servizo Xurídico Seguridade Social (Provincial), Servizo Xurídico Seguridade Social (Provincial), (…), Luis González Deus, Luis González Deus

María Isabel Freire Corzo, secretaria xudicial da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 1554/2015 desta sección, seguido por instancia de Aitor Veiga Hernández contra Lonfebe, S.L., José Antonio Felipez Mallo, Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesouraría Xeral da Seguridade Social e Construcciones Couto Calvo, S.L., sobre recarga de accidente, se ditou a seguinte resolución:

Decidimos: que desestimando o recurso de suplicación interposto por Aitor Veiga Hernández contra a sentenza ditada polo Xulgado do Social número 2 da Coruña de data 11 de novembro de 2014, debemos confirmar integramente a resolución contra a que se recorre.

Notifíqueselles esta resolución ás partes e á Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Modo de impugnación: fáiselles saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpor recurso de casación para unificación de doutrina, que se deberá preparar mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de seguridade social deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co número 1552 0000 37, seguido de catro díxitos correspondentes ao número do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 no canto do 37 ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso faise mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “Observacións ou concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 37 **** ++).

E para que así conste para os efectos da súa publicación no DOG, co fin de que lle sirva de notificación en forma a Construcciones Couto Calvo, S.L. actualmente en ignorado paradoiro, con último domicilio coñecido en Sofán, 6, Carballo, coa advertencia de que as seguintes comunicacións se farán en estrados, salvo as que deban revestir forma de auto ou sentenza ou se trate de emprazamento, expido e asino o presente edicto.

A Coruña, 10 de xuño de 2015

A secretaria xudicial