Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 9 de xullo de 2015 Páx. 28603

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se fai público o esgotamento de crédito orzamentario e se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia número 100, do 27 de maio).

A Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia número 100, do 27 de maio de 2014), establece na súa disposición adicional cuarta que a concesión das axudas e subvencións previstas para o ano 2014 nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario e que, de ser o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se publicará mediante resolución da persoa titular da dirección xeral competente da xestión do programa o esgotamento das partidas orzamentarias asignadas.

Unha vez resoltas as solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 14 de maio, seguindo a súa orde de entrada, constátase que se esgotou o orzamento dispoñible para a concesión das axudas.

A última solicitude resolta favorablemente ao abeiro das aplicacións orzamentarias 11.02.322C.472.2 cun crédito orzamentario final de 9.375.000,00 euros, e 11.02.322C.470.1 cun crédito orzamentario final de 1.424.557,00 euros foi o expediente TR 341D 2014/742-5 presentado o 12 de xuño ás 11.08 horas.

Así mesmo, e de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

En virtude do anterior, a persoa titular da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar o esgotamento do crédito dispoñible para as axudas convocadas pola Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Segundo. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 11.02.322C.470.1 e 11.02.322C.472.2, ao abeiro da Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

O programa de promoción do emprego autónomo é cofinanciable polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 por cento, no no eixo 1 e tema prioritario 68 do programa operativo FSE de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO 004, aprobado pola decisión da Comisión Europea do 18 de decembro de 2007 no marco de programación 2007-2013.

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015

Carmen Bouso Montero
Directora xeral de Traballo e Economía Social

ANEXO
Finalidade: TR341D Programa de promoción do emprego autónomo: subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma e subvención financeira

Entidade beneficiaria

Concedido (2014)

Aplicación orzamentaria

Abal Sabaris José Luis

8.000,00

11.02.322C.472.2

Abal Vázquez Marina

6.500,00

11.02.322C.472.2

Abeijón González Moisés

6.500,00

11.02.322C.470.1

Abelleira Álvarez Alicia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Abelleira Martínez Cristina María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Abelleira Picos José Miguel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Abilleira Fernández Sebastián

6.500,00

11.02.322C.470.1

Abuín Vázquez Patricia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Afonso Rivas María Jesús

8.200,00

11.02.322C.472.2

Agrafojo Moas José Isidro

6.500,00

11.02.322C.472.2

Agrelo Blanco José Antonio

8.000,00

11.02.322C.472.2

Alba Muñoz Carlos

6.500,00

11.02.322C.472.2

Albano Antonino

5.000,00

11.02.322C.472.2

Albarellos Vázquez Ana Isabel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Albino Lomba Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Aldao López Juan Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Aldariz Cerceda José Manuel

6.460,00

11.02.322C.472.2

Aldea Sánchez Enrique

5.000,00

11.02.322C.472.2

Alfonsín Villar Mª Jesús

6.000,00

11.02.322C.472.2

Almón Souza Paula Valeria

6.000,00

11.02.322C.470.1

Almonte Núñez Rosanna Elisab.

6.600,00

11.02.322C.472.2

Alonso Alonso José Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Alonso Bastos Pamela

6.000,00

11.02.322C.472.2

Alonso Díaz Enrique

5.500,00

11.02.322C.472.2

Alonso Fernández María Pilar

6.000,00

11.02.322C.472.2

Alonso Garabal Ramiro

6.500,00

11.02.322C.472.2

Alonso Martínez Silvia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Alonso Nogueira Ana

6.600,00

11.02.322C.472.2

Alonso Reñones Mª Ángeles

6.000,00

11.02.322C.472.2

Alonso Soto Sergio

8.000,00

11.02.322C.472.2

Alonso Troncoso Luis

5.000,00

11.02.322C.472.2

Alonso Vázquez Juan Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Álvarez María Carmen

7.150,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Castiñeira Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Cid Ignacio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Estévez Baltasar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Fernández Ignacio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Gnehm Ernesto Alfredo

7.150,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Grela Ana Belén

6.500,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Guerra María Isabel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Henao Catalina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Hervas Fabiola Merc.

6.600,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Lago Vanesa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Álvarez López Elizabeth

6.500,00

11.02.322C.470.1

Álvarez López Miguel Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Perez Margarita

6.600,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Raposeiras Roberto Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Rodríguez Estefanía

6.600,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Rúa Silverio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Santamarina Ricardo Gonzalo

7.150,00

11.02.322C.472.2

Alvariño Caballer David

5.500,00

11.02.322C.472.2

Alvite Alvite Luis Alberto

5.000,00

11.02.322C.472.2

Amado Maceiras Juan Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ameijide Díaz Juan Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Amil Cambra María Pilar

6.000,00

11.02.322C.472.2

Amoedo Bastos Gabriela Laura

6.000,00

11.02.322C.472.2

Amoedo Fernández José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Amor Mosquera José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Amor Puente Gabriela

6.000,00

11.02.322C.472.2

Amorín Martínez Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Anchoverri de Calderón Patricia V.

6.000,00

11.02.322C.472.2

Andura Rodríguez Nair

6.500,00

11.02.322C.472.2

Aneiros García Álvaro

5.000,00

11.02.322C.472.2

Anta Quintas Emeily Licel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Antelo Gende José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Antonio Guede Conde

5.500,00

11.02.322C.472.2

Anwar Mohammad

5.500,00

11.02.322C.472.2

Añón Arcay María Carmen

6.000,00

11.02.322C.472.2

Añón Arcay María Isabel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Añón Baña Óscar Daniel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Araújo Areses Ana Isabel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Araújo Muñoz Roberto

6.500,00

11.02.322C.470.1

Arce Conde José

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ares Ares Virtudes Marisé

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ares García María Josefa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ares Lens José

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ares Tenreiro Susana

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ares Tenreiro Víctor

6.500,00

11.02.322C.472.2

Argudín Venturino Ximena

6.600,00

11.02.322C.472.2

Arguello Corbo Alejandra

6.000,00

11.02.322C.472.2

Arias Fernández Eva María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Arias López David

5.000,00

11.02.322C.472.2

Arias Penín Jorge

7.150,00

11.02.322C.472.2

Arias Somoza Marta

6.600,00

11.02.322C.472.2

Aris Rey Alba María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Armesto Rodríguez José

5.500,00

11.02.322C.472.2

Arufe Cortiñas Graciela

6.000,00

11.02.322C.472.2

Arza González Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Avendaño Núñez Carolina

6.500,00

11.02.322C.470.1

Baamonde Manteiga José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Baca García Pablo

5.000,00

11.02.322C.470.1

Balado Villar Laura

6.500,00

11.02.322C.470.1

- Ver pdf -

5.500,00

11.02.322C.472.2

Balbas Rivas Susana

6.600,00

11.02.322C.472.2

Baldomir Domato Fernando

6.500,00

11.02.322C.472.2

Balo Montero María Begoña

10.000,00

11.02.322C.470.1

Balseiro García Mª Lourdes

7.150,00

11.02.322C.472.2

Bande Rodríguez María Manuela

7.150,00

11.02.322C.472.2

Baña Sanda Pablo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Bao Valeiro Héctor

5.000,00

11.02.322C.472.2

Barbeito Mosquera Ana Isabel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Barbosa Susan

6.000,00

11.02.322C.472.2

Barbosa Revella Alfonso José

6.500,00

11.02.322C.472.2

Barca Muíño Jesús

6.500,00

11.02.322C.472.2

Barcia Monteagudo Irene

6.000,00

11.02.322C.472.2

Barcón Casteleiro Beatriz

6.600,00

11.02.322C.472.2

Bardanca Fernández María Josefa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Bargiela Blanco Sonia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Barja Delas Gonzalo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Barral Lugo Jesús

6.500,00

11.02.322C.472.2

Barreda López Carlos Manuel

5.000,00

11.02.322C.470.1

Barreira Lombardero Óscar

5.500,00

11.02.322C.472.2

Barreiro Agis María Gloria

6.000,00

11.02.322C.472.2

Barreiro Gómez Juan Carlos

6.500,00

11.02.322C.472.2

Barreiro Herbello José Eugenio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Barreiro Vázquez José Enrique

5.000,00

11.02.322C.472.2

Barreiro Villaverde Eduardo Ángel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Barreiros Losada María Dolores

6.600,00

11.02.322C.472.2

Barrientos Lema Silvia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Barros Correa José Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Barroso Pernas José Gustavo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Bascoy Balado María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Bastos Devesa Javier

5.000,00

11.02.322C.470.1

Bastos Piñeiro Mónica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Beceiro Cabezal Begoña

6.500,00

11.02.322C.472.2

Beiro de la Fuente Óscar Jacobo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Bello Abelenda Vanessa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Bello López Vicente

5.000,00

11.02.322C.472.2

Bello Viña Jaime

5.000,00

11.02.322C.472.2

Beltrán Valcarce Emilio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Ben Álvarez Noelia

7.150,00

11.02.322C.472.2

Benítez Hernández Juan

5.000,00

11.02.322C.472.2

Benítez Iderla Beatriz

6.000,00

11.02.322C.470.1

Bermejo Domínguez José Antonio

7.150,00

11.02.322C.472.2

Bermejo Domínguez María Begoña

7.150,00

11.02.322C.472.2

Bernárdez Glez. Cesáreo

5.500,00

11.02.322C.470.1

Bernárdez Moldes Martiño

5.000,00

11.02.322C.472.2

Bernárdez Rodríguez Josefa

6.600,00

11.02.322C.472.2

Berrueco González Juan Diego

5.500,00

11.02.322C.472.2

Besteiro Vázquez Gutier

5.500,00

11.02.322C.472.2

Betanzos Cacabelos Montserrat

6.000,00

11.02.322C.470.1

Birladeanu Florin Gabriel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Blanco Abuín José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Blanco Barros Olalla

6.500,00

11.02.322C.472.2

Blanco Cortiñas Pablo

7.150,00

11.02.322C.472.2

Blanco Cotelo Julio Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Blanco Fernández Rubén

8.000,00

11.02.322C.472.2

Blanco García Juan José

5.000,00

11.02.322C.472.2

Blanco Martínez María

6.600,00

11.02.322C.472.2

Blanco Ramallo Ignacio

5.000,00

11.02.322C.470.1

Blanco Rodríguez Noelia

6.500,00

11.02.322C.472.2

Blanco Saavedra José

7.150,00

11.02.322C.472.2

Blanco Sousa Cristina

6.600,00

11.02.322C.472.2

Blanco Teodosio José Luis

5.000,00

11.02.322C.472.2

Blanco Vázquez Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Blandon Martínez Ana Milena

6.600,00

11.02.322C.472.2

Boada Molner Gala

6.000,00

11.02.322C.472.2

Boga Moscoso Ofelia

6.500,00

11.02.322C.472.2

Bonhome Marcos Pedro

6.155,20

11.02.322C.472.2

Bonome Fernández Dolores María

6.500,00

11.02.322C.472.2

Bonyorni Rodríguez Roger Antonio

5.500,00

11.02.322C.470.1

Boo Cardama Carlos

6.500,00

11.02.322C.472.2

Boo Puente Fernando

5.500,00

11.02.322C.472.2

Boquete Casas Ángel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Boquete Pulleiro Jennifer

6.000,00

11.02.322C.470.1

Borrajo Cid José Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Bostan Constantin

5.000,00

11.02.322C.472.2

Bostan Viorica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Boullón Cunqueiro Santiago

6.500,00

11.02.322C.472.2

Bouza Fernández Francisco J.

5.000,00

11.02.322C.472.2

Bouza García José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Bouza Testa Ana Belén

6.500,00

11.02.322C.472.2

Bouzas Martínez Cándido

5.000,00

11.02.322C.472.2

Bouzas Moraña Manuel

8.000,00

11.02.322C.472.2

Bouzas Reboredo María Jesús

6.000,00

11.02.322C.472.2

Bouzón Moreira Jesús

5.000,00

11.02.322C.472.2

Braque Franco Roberto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Brasa Rodríguez Javier

5.500,00

11.02.322C.472.2

Brea Barreiro José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Brea Iglesias José Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Brígida Hermida Ferro

6.000,00

11.02.322C.470.1

Bros Kamila

6.000,00

11.02.322C.470.1

Budiño Martínez Mª del Carmen

6.500,00

11.02.322C.472.2

Bugarín Codeseda Gumersinda

6.000,00

11.02.322C.472.2

Buján Villar Silvia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Burgo López José Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Bustabad Fernández José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Bustelo Sanles José Alberto

5.000,00

11.02.322C.470.1

Bustos Torresano Felipe

5.500,00

11.02.322C.472.2

Butuc Daniel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Caamaño Arcos Francisca

6.500,00

11.02.322C.472.2

Caamaño Cambeiro Francisco

5.000,00

11.02.322C.472.2

Caamaño Liñares Pilar Carolina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Caaveiro Domínguez Fernando

6.500,00

11.02.322C.472.2

Caaveiro Rodríguez María Isabel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Cabaleiro Pazo Rogelio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Caballero Gómez Juan Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Caballero Méndez Claudio

7.150,00

11.02.322C.472.2

Cabanelas Martínez Rafael

5.000,00

11.02.322C.472.2

Cabarcos Castro María Belén

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cabarcos Díez Jose Carlos

6.500,00

11.02.322C.472.2

Cadeveira Pappalardo Adela María

5.000,00

11.02.322C.472.2

Cadilla Álvarez Paula

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cagiao Castro María Jesús

6.000,00

11.02.322C.472.2

Caínzos Bergantiños José Ignacio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Caínzos García Juan

5.000,00

11.02.322C.472.2

Caínzos García Marta

6.000,00

11.02.322C.472.2

Calandria López Fabián Marcelo

8.000,00

11.02.322C.470.1

Calo Chamadoira Ana Belén

8.000,00

11.02.322C.470.1

Calo Santiago Elisa Isabel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Calsolaro Bárbara

6.000,00

11.02.322C.472.2

Calvar Couso José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Calvete Mariño María Vanesa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Calviño Varela Emilio Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Camiña Reboredo Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

Campaña Novo María Mercedes

6.000,00

11.02.322C.472.2

Campo Feixoo Manoel Xosé

5.500,00

11.02.322C.472.2

Campos Ares David

5.000,00

11.02.322C.472.2

Campos Barciela José

6.500,00

11.02.322C.472.2

Campos Feijoo Cristina

6.600,00

11.02.322C.472.2

Campos Freire José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Campos García David

5.000,00

11.02.322C.472.2

Campos Pastoriza Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Campos Pastoriza Víctor Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Campos Pérez Juan Jesús

5.500,00

11.02.322C.472.2

Campos Santiago Mª del Carmen

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cancela Suárez José Luis

6.500,00

11.02.322C.472.2

Cancelo Souto María Hortensia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cancio Martínez Rosalía

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cando Ramos Eva

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cannizzo Ortega Deborah Rachel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cano Carteret Xabier Luis

5.000,00

11.02.322C.472.2

Canosa Tedin Mª del Carmen

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cantil Rodríguez Juan Carlos

7.150,00

11.02.322C.472.2

Canto Iglesias Jorge

5.000,00

11.02.322C.472.2

Cantón Gómez David

8.800,00

11.02.322C.472.2

Cao Couceiro Irene

6.000,00

11.02.322C.472.2

Capelan Barbeito Raúl

5.000,00

11.02.322C.470.1

Capón Vilanova Mª de las Nieve

6.600,00

11.02.322C.472.2

Capotillo Cuadrado Jorge

6.500,00

11.02.322C.472.2

Carballeira Bello Argimiro

5.500,00

11.02.322C.472.2

Carballeira González Purificación

6.600,00

11.02.322C.472.2

Carballido Iglesias Margarita

6.500,00

11.02.322C.472.2

Carballido Rodríguez José Enrique

7.150,00

11.02.322C.472.2

Carballo Blanco Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cardelle Casal David

5.000,00

11.02.322C.472.2

Cardelle Casal Vanessa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cárdenas Méndez Dorly Marina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Caride González José Vicente

7.150,00

11.02.322C.472.2

Carlos Oliveira Iglesias

5.500,00

11.02.322C.472.2

Carramal Maquieira David

5.000,00

11.02.322C.472.2

Carreira Carreira Eva María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Carreira Vázquez Alberto

5.500,00

11.02.322C.472.2

Carril González Eligio

5.000,00

11.02.322C.470.1

Carro Vieites Braulio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Casais Fernández Pablo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Casal Cardeiro María Jesús

6.000,00

11.02.322C.470.1

Casaldarnos Piñeiro Marta

6.000,00

11.02.322C.472.2

Casalderrey Acuña Daniel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Casals Montesinos Cecilia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Casares Canosa Marta Teresa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Casas Boedo Juan Enrique

5.000,00

11.02.322C.472.2

Casas Marful Manuel Pedro

8.000,00

11.02.322C.472.2

Castaño Camejo Carlos Alberto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Castaño Hernández Alberto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Castelo Regueiro María Cruz

6.500,00

11.02.322C.472.2

Castelo Sieira Pablo

5.000,00

11.02.322C.470.1

Castreje Papín Manuela

10.000,00

11.02.322C.472.2

Castrillo Castro Dionisio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Castro Álvarez Pilar

6.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Bastos Clemente

5.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Blanco Ramona

6.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Conde Alcina

6.500,00

11.02.322C.472.2

Castro Espasandín Celestino

5.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Fernández Jesús Manuel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Castro González Cesáreo

6.500,00

11.02.322C.472.2

Castro Lloves María Lilian

11.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Miñán Alberto

5.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Nieto María Genoveva

6.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Reboredo José Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Rey Ana Flor

6.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Rodríguez José Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Castro Rodríguez Mª del Carmen

11.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Sobral Alicia

6.500,00

11.02.322C.472.2

Castro Tajes María Diana

6.500,00

11.02.322C.472.2

Castronovo Medina Belinda

6.000,00

11.02.322C.472.2

Casuriaga Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Cavallaro Vacatello Anabella Víctor

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cela Fernández Javier

5.500,00

11.02.322C.472.2

Cendán Ferreiro Iria

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cerdeira Domínguez Rosa María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cernada Casado Orosia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cernadas Iglesias Almudena

6.000,00

11.02.322C.470.1

Ces Freire José

6.500,00

11.02.322C.472.2

Chantada Rodríguez Iván

5.000,00

11.02.322C.472.2

Chantada Rodríguez Marcos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Chaparro Barbosa José Antonio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Chas Romay María Jesús

7.150,00

11.02.322C.472.2

Chaudarcas Borrajo Diego

5.500,00

11.02.322C.472.2

Cheda Insua Apolinar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Chorén Fandiño Alejandro

5.000,00

11.02.322C.472.2

Cid Barge María José

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cid Iglesias Blandina

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cid Martínez Manuel

5.500,00

11.02.322C.470.1

Cid Narváez Ana Belén

7.320,00

11.02.322C.470.1

Cid Narváez Ana Belén

2.640,00

11.02.322C.472.2

Cidon Hidalgo Francisco J.

8.000,00

11.02.322C.472.2

Cividanes Amil María Yolanda

6.000,00

11.02.322C.470.1

Clodoaldo Barbosa

5.500,00

11.02.322C.472.2

Cobas Fernández Ana María

6.500,00

11.02.322C.472.2

Codesido Pereiro Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Cojocari Gheorghe

5.500,00

11.02.322C.472.2

Collazo Barbero David

6.500,00

11.02.322C.472.2

Collazo Calvo Mónica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Collazo Fernández Vanessa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Comparada Cancela María Dolores

6.000,00

11.02.322C.472.2

Concheiro Álvarez Carla

6.000,00

11.02.322C.470.1

Conde Miranda Ana

6.000,00

11.02.322C.472.2

Conde Mosquera Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Conde Novoa Miguel Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Conde Villar Begoña

6.000,00

11.02.322C.470.1

Conejero Jordan Borja

5.000,00

11.02.322C.472.2

Contreras Herrera Marcos

6.500,00

11.02.322C.472.2

Corbacho Espiña Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Corbelle Parga María Teresa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cordido García Santiago

5.000,00

11.02.322C.472.2

Cores Sineiro Raúl

5.000,00

11.02.322C.472.2

Corporan Eladio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Corral Calviño Sara Isabel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Corral Otero Patricia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Corrales Labrada Jorge

5.500,00

11.02.322C.472.2

Cortez Glever Alexandr

6.600,00

11.02.322C.470.1

Cortizas Duque Santiago

5.000,00

11.02.322C.472.2

Corujeira Ventin Felipe

5.000,00

11.02.322C.472.2

Cossio Suárez Silvia María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Costa Ana María

10.000,00

11.02.322C.472.2

Costa Espiñeira María Ángeles

7.150,00

11.02.322C.472.2

Costa Franco María Mercedes

6.500,00

11.02.322C.472.2

Costa Fuentes José

6.500,00

11.02.322C.472.2

Costas Bastos José Luis

6.500,00

11.02.322C.472.2

Costas Fernández José Manuel

6.500,00

11.02.322C.470.1

Costas Leiro Óscar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Costas Rodríguez Mercedes

6.500,00

11.02.322C.472.2

Cotilla Quintela Edith

6.000,00

11.02.322C.472.2

Coto Pereiro Marcos

5.500,00

11.02.322C.472.2

Coto Santos Ramón Rafael

5.000,00

11.02.322C.470.1

Couceiro Jaime Celso

7.150,00

11.02.322C.472.2

Couselo Bonome María Sonia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Couto Castro José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Covelo Suárez Andrés

6.500,00

11.02.322C.472.2

Coya Soliño Catalina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Crego Castro Agustín

5.000,00

11.02.322C.472.2

Creo Caamaño Patricia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Creo Saavedra Castor

5.000,00

11.02.322C.472.2

Crespo Castro Mª Teresa

6.600,00

11.02.322C.472.2

Crespo Mosquera Sergio

6.500,00

11.02.322C.470.1

Cruz Abril Miguel Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Cruz Varela Pilar

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cuiñas Domínguez Casiano

5.000,00

11.02.322C.472.2

Curra Herrero Carmen Vanesa

6.500,00

11.02.322C.470.1

Da Silva Evangelista Wanderson

5.000,00

11.02.322C.472.2

Dacosta González María Carmen

6.500,00

11.02.322C.472.2

Dalama Varela María Mar

11.000,00

11.02.322C.472.2

Dapena González María Elisa

7.150,00

11.02.322C.472.2

Darriba Cardesin Manuel Constant

5.500,00

11.02.322C.472.2

De la Fuente Ferreiro Marcos

5.000,00

11.02.322C.472.2

De la Fuente Rodríguez Esteban

7.150,00

11.02.322C.472.2

De la Peña Sánchez María Aurora

7.150,00

11.02.322C.472.2

De Oliveira Kleber

5.500,00

11.02.322C.472.2

De Oliveira Alonso Alejandro

5.000,00

11.02.322C.472.2

De Oliveira Ignez Marcelo

5.000,00

11.02.322C.470.1

De Oliveira López Mª dos Anxos

7.150,00

11.02.322C.472.2

De Oliveira Soares Pinto Modesto

5.500,00

11.02.322C.472.2

De Ozamiz Leston Antonio Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

De Vega Díaz Daniel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Debasa Verdes María José

6.600,00

11.02.322C.472.2

Del Barrio Arribas Fernando Jesús

6.500,00

11.02.322C.470.1

Del Barrio Vázquez David

6.500,00

11.02.322C.472.2

Del Pozo Sobrino Estela

6.000,00

11.02.322C.472.2

Del Río García María Aroha

6.500,00

11.02.322C.470.1

Delantero Rego José Alberto

5.500,00

11.02.322C.472.2

Delgado Pérez Pascua

6.600,00

11.02.322C.472.2

Di Yongmei

6.000,00

11.02.322C.470.1

Díaz Casteleiro Ángel Alfonso

5.000,00

11.02.322C.472.2

Diíz del Río Tapias Carolina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Díaz Fernández Mercedes

7.630,00

11.02.322C.472.2

Díaz García Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Díaz Gómez María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Díaz Lema Ana Isabel

6.500,00

11.02.322C.470.1

Díaz Rivas Tania

6.600,00

11.02.322C.472.2

Díaz Rodríguez Andrés

7.150,00

11.02.322C.472.2

Díaz Rodríguez Francisco M.

5.000,00

11.02.322C.472.2

Díaz Senra María Elba

7.150,00

11.02.322C.472.2

Díaz Solís Mónica Esther

6.000,00

11.02.322C.470.1

Díaz Varela Jesús Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Díaz-Becerra Fernández Javier Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Diéguez Laranjo Roberto

5.500,00

11.02.322C.472.2

Diéguez Pereira Jorge

6.500,00

11.02.322C.472.2

Díez Blanco Belén

6.000,00

11.02.322C.470.1

Dios de la Iglesia Rosa María

6.500,00

11.02.322C.472.2

Diz Casal Rocío

6.000,00

11.02.322C.472.2

Docampo Blanco Beatriz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Doel Arias Miguel Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Domínguez Domínguez Francisco

5.500,00

11.02.322C.470.1

Domínguez Lema José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Domínguez Martínez Pablo

6.500,00

11.02.322C.472.2

Domínguez Melón Susana

6.000,00

11.02.322C.472.2

Domínguez Mondragón Mª Celia

7.150,00

11.02.322C.470.1

Domínguez Novoa Estefanía

6.000,00

11.02.322C.470.1

Domínguez Orol Sonia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Domínguez Paz Gustavo Manuel

5.000,00

11.02.322C.470.1

Domínguez Senaz Recaredo

6.500,00

11.02.322C.472.2

Dopico Cuba Marta

6.600,00

11.02.322C.472.2

Dopico Dios Tamara

6.000,00

11.02.322C.470.1

Dorado López Eva María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Dosil Caamaño Sergio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Dovao Seoane Alejandro Boris

6.500,00

11.02.322C.472.2

Dumitru Pupescu

5.000,00

11.02.322C.472.2

Durán Cortegoso María Cristina

6.000,00

11.02.322C.470.1

Durán Ramírez Lucía

6.000,00

11.02.322C.470.1

Durán Veiga Belén

6.500,00

11.02.322C.472.2

Dutra dos Santos Luciana

6.000,00

11.02.322C.472.2

Eiriz Castillo Luis

5.000,00

11.02.322C.472.2

Eiroa Sánchez Matilde

6.000,00

11.02.322C.472.2

Eiros Fernández Marcos

8.800,00

11.02.322C.472.2

Eraso Rivas Beatriz Elena

6.000,00

11.02.322C.472.2

Erdozain Azurmendi Aitor

7.150,00

11.02.322C.472.2

Erezuma Pereira Alba

6.000,00

11.02.322C.470.1

Escariz Touriño José Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Espinosa Castiñeiras María Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Espiñeira Cotos José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Espiñeira Salido Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

Espiñeira Vilariño Xulio

5.000,00

11.02.322C.470.1

Esquinas Tobar Luis Manuel

5.000,00

11.02.322C.470.1

Esteban Quiñoá Elvira

6.600,00

11.02.322C.472.2

Estévez Alonso José

5.000,00

11.02.322C.472.2

Estévez Bastero Esteban

5.000,00

11.02.322C.472.2

Estévez Gil Iria

6.000,00

11.02.322C.472.2

Estévez Magariños María Jesús

6.000,00

11.02.322C.472.2

Estévez Rodríguez Diego

5.500,00

11.02.322C.472.2

Eucaris González Velasquez

6.500,00

11.02.322C.470.1

Eva Cristina Eijo Soto

6.600,00

11.02.322C.472.2

Expósito Alfonso María Isabel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fabre Couñago Guadalupe

6.500,00

11.02.322C.472.2

Faginas Díaz Juan

5.000,00

11.02.322C.470.1

Fajardo Romero María Paz

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fandiño Areas José Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Fandiño Prego José Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fandiño Rodríguez Mónica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Far Enseñat María Rosa

6.500,00

11.02.322C.472.2

Fariña Núñez Beatriz

6.500,00

11.02.322C.472.2

Farto Piñeiro Mª del Carmen

6.500,00

11.02.322C.470.1

Fdez. Sanmamed Maneiro Elena María

6.500,00

11.02.322C.470.1

Feijoo Barata Francisco

7.150,00

11.02.322C.472.2

Feijoo Otero Leonardo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Feijoo Rodríguez José Miguel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fentanes Vidal Carlos

6.500,00

11.02.322C.470.1

Fente Guerreiro Nuria

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Ares María Teresa

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Basanta Amelia María

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Bello Luis

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández Benítez María Nieves

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Blanco Ana María

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Blanco Elena

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández Bouza Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Bouzo Yolanda

10.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Calvo Isaura

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Carnero Ana Belén

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Cean Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Corral Beatriz

6.500,00

11.02.322C.470.1

Fernández Domínguez Montserrat

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Estévez Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Fernández David

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández Fernández Jorge

5.500,00

11.02.322C.470.1

Fernández Fernández Jorge

6.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Fernández Mª Elena

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández Gallego Patricia

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández Gándara José Mª

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Gómez Diego

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández González Fco. Javier

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández Iglesias María Inés

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Lovelle Juan Francisco

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Mariña Priscila

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Martínez Daniel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Menor Orentino

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández Monzon Marcos Fernando

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Muradas Francisco José

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Naval César

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Naya José Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Pereira Juan Pablo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Pérez Elena

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Pérez Rocío

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Pérez Santiago

6.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Pernas Lucía

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Picos Manuel Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Queija María Lorena

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Rego Ramón

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández Rigueira María Adelina

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Roca Antonio Ramiro

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Rodríguez Ana María

6.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Rodríguez José Vicente

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Rodríguez Mª del Carmen

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Rodríguez Otilia

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández Ron Rosario

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Sánchez Inés

7.192,50

11.02.322C.472.2

Fernández Siso Luis Alberto

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Soto Gonzalo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Soto José Manuel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández Sousa Juan Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Suárez Xurxo

6.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Sueiro José Luis

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Varela Patricia

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández Vázquez María Luisa

6.600,00

11.02.322C.472.2

Feros Seijas Miguel Hipólito

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ferradas Villanueva Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ferreiro Buceta Mª Rosa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ferreiro Cambón Mª Montserrat

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ferreiro Díaz María Carmen

6.600,00

11.02.322C.472.2

Ferreiro Gómez Beatriz

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ferreiro Veiga María Luisa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ferreiros González Alberto

7.150,00

11.02.322C.472.2

Ferreiros Piñeiro María Nieves

7.192,50

11.02.322C.472.2

Ferreño Freire José Francisco

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ferrerio Santamaría Segundo Ramón

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ferro Lorenzo David

7.150,00

11.02.322C.472.2

Ferro Pacín María Lourdes

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ferro Rguez. Iván

5.500,00

11.02.322C.470.1

Fery Portilla Alejandro José

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fidalgo Blanco Yolanda

6.500,00

11.02.322C.472.2

Fieira Villar Héctor José

5.000,00

11.02.322C.472.2

Figueroa Caamaño Francisca María

6.500,00

11.02.322C.472.2

Filgueiras Nodar Antonio Fco.

5.000,00

11.02.322C.472.2

Firvida Plaza Belén

7.150,00

11.02.322C.470.1

Flórez García María Rosaura

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fonseca Fernández José Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fonseca Fernández Juan

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fonseca Fernández Rosa Mari

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fontaiñas Gómez Saleta

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fontal Carballo José Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fontán Rodríguez María José

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fontarigo Conde Claudio Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fonte Trigo Andrés

5.000,00

11.02.322C.472.2

Formoso Reboredo Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Forneas Fieiras María José

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fraga Cendán José Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fraga Gato Pilar

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fraga Pallas Sofía

6.500,00

11.02.322C.472.2

Fraga Pérez Juan Ramón

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fraga Valverde Mª Jesús

6.500,00

11.02.322C.472.2

Fragueiro Rebollo Adrián

5.500,00

11.02.322C.472.2

Franco Pérez María Josefa

6.000,00

11.02.322C.470.1

Freaza Pérez José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Freire González María

6.600,00

11.02.322C.472.2

Freire Rodríguez Eva María

6.500,00

11.02.322C.472.2

Freire Salgueiro María Ángeles

7.150,00

11.02.322C.472.2

Freire Vilela Bruno

6.500,00

11.02.322C.472.2

Freire Yáñez Alberto

5.000,00

11.02.322C.472.2

Freitas Sánchez Mónica

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fresco Iglesias José María

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fructuoso de los Santos Franklin

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fuentes Barca Óscar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fuentes Estévez Juan Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Fuentes Fernández María José

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fuentes Nora Rubén

5.000,00

11.02.322C.470.1

Fuentes Vila Aurora

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fuste Coetzee Gideoni

6.500,00

11.02.322C.472.2

Gacio Picón Isabel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Gago Portela Gumersindo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Galdo Pico Amelia

7.150,00

11.02.322C.472.2

Galego Teijeiro Rubén

5.000,00

11.02.322C.472.2

Gallego Cuña Roberto

5.500,00

11.02.322C.470.1

Gallego Nogueira Iván

5.000,00

11.02.322C.472.2

Gallego Pérez Andrés

5.500,00

11.02.322C.472.2

Gamallo Blanco Orentino Antoni

5.500,00

11.02.322C.472.2

Gándara Martínez Beatriz

6.500,00

11.02.322C.470.1

Garaloces Fernández Pablo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Garces Nebot Isabel María

7.150,00

11.02.322C.472.2

García Alfonso Zulema

6.000,00

11.02.322C.472.2

García Álvarez Sonia

6.600,00

11.02.322C.472.2

García Bello Juan Pablo

5.000,00

11.02.322C.472.2

García Boedo Irene

6.600,00

11.02.322C.472.2

García Brandariz Jorge Mario

6.500,00

11.02.322C.472.2

García Bravo José Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

García Cabanas Jesús

5.500,00

11.02.322C.472.2

García Calderón Berta

6.500,00

11.02.322C.472.2

García Campelo María Isabel

6.500,00

11.02.322C.472.2

García Campos Javier

6.500,00

11.02.322C.470.1

García Castro Juan Antonio

6.500,00

11.02.322C.472.2

García Díaz Eva

6.000,00

11.02.322C.470.1

García Díaz Jorge

5.500,00

11.02.322C.472.2

García Díaz María Teresa

7.150,00

11.02.322C.472.2

García Fandiño Jesús

5.000,00

11.02.322C.472.2

García Fernández Bibiana

6.000,00

11.02.322C.472.2

García Ferro Antonio

8.800,00

11.02.322C.472.2

García García Claudia Patrici

6.600,00

11.02.322C.472.2

García García Gloria Patrici

6.600,00

11.02.322C.472.2

García García José María

7.150,00

11.02.322C.472.2

García Hansen Francisco José

5.000,00

11.02.322C.470.1

García Iglesias Juan Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

García Méndez José

5.000,00

11.02.322C.472.2

García Nogueira Xela

7.150,00

11.02.322C.472.2

García Omil Sandra

6.000,00

11.02.322C.472.2

García Otero José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

García Pardo Manuel

5.000,00

11.02.322C.470.1

García Parga Roberto

5.500,00

11.02.322C.472.2

García Paz Elena

6.000,00

11.02.322C.472.2

García Pérez Romina María

6.600,00

11.02.322C.472.2

García Rivera Mª Inmaculada

6.600,00

11.02.322C.470.1

García Rodríguez Anselmo

7.150,00

11.02.322C.472.2

García Rodríguez María Celeste

6.000,00

11.02.322C.472.2

García Rodríguez Miguel

5.000,00

11.02.322C.472.2

García Román José Carlos

5.000,00

11.02.322C.470.1

García Salgado Jesús

5.500,00

11.02.322C.472.2

García Sanmartín Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

García Suárez Francisco J.

6.500,00

11.02.322C.472.2

García Suárez Francisco José

6.500,00

11.02.322C.472.2

García Turnes José

5.000,00

11.02.322C.472.2

García Valladares Eva Mª

6.000,00

11.02.322C.472.2

García Varela Ismael

5.500,00

11.02.322C.472.2

García Vázquez Alejandra

6.500,00

11.02.322C.472.2

García Vázquez Fátima

6.500,00

11.02.322C.472.2

García Vázquez Patricia

6.600,00

11.02.322C.472.2

García Vázquez Vanessa

6.000,00

11.02.322C.472.2

García Vizcaíno Sandra

6.600,00

11.02.322C.472.2

Garea Castro Juan Carlos

6.500,00

11.02.322C.470.1

Garrido Álvarez Adriana

7.150,00

11.02.322C.472.2

Garrido Vigo Alfredo

6.500,00

11.02.322C.472.2

Gay Fernández José

5.500,00

11.02.322C.472.2

Gay Varela María Montserra

7.150,00

11.02.322C.472.2

Gayoso Arias Isaura

6.600,00

11.02.322C.472.2

Gende Martínez José María

5.000,00

11.02.322C.472.2

Gende Rama Laura

6.500,00

11.02.322C.472.2

Gendre Rivera Mª Pilar

6.000,00

11.02.322C.472.2

Georgescu Nicolae Alin

5.000,00

11.02.322C.472.2

Germade Castiñeiras María

6.500,00

11.02.322C.472.2

Gil Cagide Ismael

5.000,00

11.02.322C.472.2

Gil Costas Carlos

6.500,00

11.02.322C.472.2

Gil López David

6.500,00

11.02.322C.472.2

Gil Rodríguez Catia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Gil Vilacoba Vanesa

6.500,00

11.02.322C.470.1

Ginzo Fernández Abel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Giráldez Pérez Nélida

6.000,00

11.02.322C.472.2

Giunta Muñiz Juan Alberto

5.000,00

11.02.322C.472.2

Gomes Alves Jorge Alberto

5.000,00

11.02.322C.470.1

Gómez Calviño María Luisa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Calviño Mario

5.500,00

11.02.322C.472.2

Gómez Castillo Araceli

6.600,00

11.02.322C.472.2

Gómez Castro María Luisa

7.150,00

11.02.322C.472.2

Gómez da Silva Julio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Gómez Domínguez Luis Miguel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Gómez Doval José Luis

6.500,00

11.02.322C.472.2

Gómez Fernández Laura

7.150,00

11.02.322C.472.2

Gómez Fernández María del Mar

10.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Figueroa Miguel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Gómez María Sonia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Gómez González José Manuel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Gómez Iglesias María Dolores

6.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez López Adelaida

6.500,00

11.02.322C.472.2

Gómez López Jesica María

6.000,00

11.02.322C.470.1

Gómez López Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Gómez Pérez María Teresa

6.600,00

11.02.322C.472.2

Gómez Rodríguez María Anjhara

6.600,00

11.02.322C.472.2

Gómez Souto Luís

5.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Suárez Jesús

5.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Taibo José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez-Ulla Rodríguez Macarena

6.000,00

11.02.322C.472.2

Goncalves Perdiz Carla Sofía

6.600,00

11.02.322C.472.2

Gonçalves Soutullo Eva

6.000,00

11.02.322C.472.2

Gondar González Francisco

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Abad Luis Adrián

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Abeleira Alberto

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Aguiar Jaime

5.500,00

11.02.322C.472.2

González Agulla José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Alban Mª del Mar

6.600,00

11.02.322C.472.2

González Alonso Julio

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Álvarez Martín

6.500,00

11.02.322C.472.2

González Álvarez Óscar

5.500,00

11.02.322C.472.2

González Areal Alberto

5.000,00

11.02.322C.470.1

González Barahona Marta

6.000,00

11.02.322C.470.1

González Blanco Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Bugallo María Belén

6.500,00

11.02.322C.472.2

González Camino José

5.500,00

11.02.322C.472.2

González Carneiro Óscar

5.000,00

11.02.322C.470.1

González Curros Marta

6.000,00

11.02.322C.472.2

González Español Carmen María

6.500,00

11.02.322C.472.2

González Espinosa José Benito

5.500,00

11.02.322C.472.2

González Estévez Juan Carlos

5.500,00

11.02.322C.470.1

González Fernández Esther

6.600,00

11.02.322C.472.2

González Fernández Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Fernández Mario

5.000,00

11.02.322C.472.2

González García Francisco J.

6.500,00

11.02.322C.472.2

González Gómez Óscar

5.500,00

11.02.322C.472.2

González González Beatriz

6.600,00

11.02.322C.472.2

González González Bibiana

8.800,00

11.02.322C.472.2

González Granja Begoña

6.500,00

11.02.322C.470.1

González Loeda Verónica

6.600,00

11.02.322C.470.1

González López Alfonso

5.000,00

11.02.322C.472.2

González López Estefanía

6.000,00

11.02.322C.472.2

González López JoseéAntonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

González López José Luis

7.150,00

11.02.322C.472.2

González López Miryam

6.600,00

11.02.322C.472.2

González Magariños Mercedes

6.000,00

11.02.322C.472.2

González Mariño Óscar

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Mateo Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Nogueira Alberto

5.000,00

11.02.322C.470.1

González Novo Alejandro

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Pose Israel

6.500,00

11.02.322C.472.2

González Pousa Roberto

5.500,00

11.02.322C.472.2

González Prado María Teresa

6.000,00

11.02.322C.472.2

González Puga Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Quintáns Santiago

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Rodríguez Miguel Ángel

5.500,00

11.02.322C.470.1

González Ron Pablo

5.500,00

11.02.322C.472.2

González Senín Marcel Ramón

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Sestelo Afonso

6.500,00

11.02.322C.472.2

González Suarez César

6.500,00

11.02.322C.472.2

González Trigo María

6.600,00

11.02.322C.470.1

González Tubio José Luis

5.000,00

11.02.322C.470.1

González Ulla Rebeca

6.000,00

11.02.322C.472.2

González Varela Fermín

5.500,00

11.02.322C.472.2

González Vidal Juan Diego

5.500,00

11.02.322C.472.2

González Vidal Marcos César

5.000,00

11.02.322C.472.2

González Zapata Diana Maried

7.150,00

11.02.322C.472.2

Gonzalo Rivera María Manuela

6.500,00

11.02.322C.472.2

Gordillo Blanco Álvaro Juan

5.000,00

11.02.322C.472.2

Grandal González Marta

6.000,00

11.02.322C.472.2

Grandal Ocaña Esteban

6.500,00

11.02.322C.472.2

Grande Santos Ignacio Fco.

6.500,00

11.02.322C.472.2

Graña Rivas María

6.500,00

11.02.322C.472.2

Groba Castro Diana

6.000,00

11.02.322C.472.2

Groba Domínguez Vanesa

6.500,00

11.02.322C.472.2

Groba Pérez Iván

5.000,00

11.02.322C.472.2

Guerra López Marta

6.000,00

11.02.322C.472.2

Guerra Pompa Ada María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Guerreiro Galdo Francisco

5.000,00

11.02.322C.472.2

Guijarro Valero Gabriel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Gulin Martínez Cirenia Josefin

7.150,00

11.02.322C.472.2

Gutiérrez Castro Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Gutiérrez López Ana Belén

6.600,00

11.02.322C.472.2

Guzmán López Cristina

6.500,00

11.02.322C.472.2

Guzmán Vilaboy Eloy

5.000,00

11.02.322C.472.2

Hand Sarah Mary

6.000,00

11.02.322C.472.2

Herbello Alfaya Martín

6.500,00

11.02.322C.472.2

Hermida Álvarez Rosa María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Hermida Orosa Antonia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Hermida Ponce Rosa María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Hermo López Mª Teresa

6.600,00

11.02.322C.472.2

Hermo Vidal María Josefa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Hernández Trigas Juan Alberto

7.150,00

11.02.322C.472.2

Herrero Barreda Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Herrero López Manuel

5.000,00

11.02.322C.470.1

Hervella Justo Viítor-Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Huertas González Marcos

7.150,00

11.02.322C.472.2

Huesa Rodríguez Álvaro

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ibáñez Caramés Víctor

5.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Álvarez Lorena

6.500,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Álvarez Yéssica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Celeiro Rocío

7.150,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Donsión José Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Feijoo María Elena

6.600,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Fervenza María Irene

6.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Garazo Óscar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias García José

5.500,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Gil Tania Isabel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias González Jorge

5.000,00

11.02.322C.470.1

Iglesias Lamela Manuel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Lois Víctor

5.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias López Juan Luis

6.500,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Martínez María Belén

6.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Mougan Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Pérez César

6.500,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Ríos Alicia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Rodríguez Camilo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Rodríguez Javier

5.500,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Rodríguez José Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Rodríguez Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Van Der Woude José María

5.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Vidal María Jesús

6.000,00

11.02.322C.470.1

Infante Mª del Carmen

6.600,00

11.02.322C.472.2

Insua Torres Melissa Emilia

6.500,00

11.02.322C.472.2

Irago Conde Cristina

6.000,00

11.02.322C.470.1

Irago Conde Esther

6.000,00

11.02.322C.470.1

Isla Rodríguez Concepción

6.600,00

11.02.322C.472.2

Iván José Romero Hernández

5.000,00

11.02.322C.472.2

Izquierdo González Carmen

7.150,00

11.02.322C.472.2

Jacobo Viso Araújo

5.500,00

11.02.322C.470.1

Jacome González Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Janeiro Ledo Natividad

6.600,00

11.02.322C.472.2

Janeiro Ruibal Cruz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Jarabo Gil de Bernabé Ignacio

7.150,00

11.02.322C.472.2

Jarabo Gil de Bernabé Paloma

7.150,00

11.02.322C.472.2

Jesica Rodríguez López

6.600,00

11.02.322C.472.2

Jiménez Delgado Montserrat

6.500,00

11.02.322C.472.2

Jiménez Juárez José Manuel

7.150,00

11.02.322C.472.2

José Alberto López Taboada

5.000,00

11.02.322C.472.2

José Luis Rodríguez González

5.500,00

11.02.322C.470.1

José Manuel Vázquez Suárez

8.000,00

11.02.322C.470.1

Juncal Antepazo Julio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Jurado Urda Rosario Paloma

7.150,00

11.02.322C.472.2

Justo Folgoso Albina Elvira

7.150,00

11.02.322C.472.2

Lado Carril Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Lage Vila Marco

5.500,00

11.02.322C.472.2

Lago Cortizo Emilio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Lago Estévez Iria

6.000,00

11.02.322C.470.1

Lago Fernández José Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Lago García Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Lagoa Louzán Manuel Jesús

6.500,00

11.02.322C.472.2

Laiño Formoso Dolores

6.000,00

11.02.322C.472.2

Lama País Susana Dolores

6.000,00

11.02.322C.472.2

Lamas Cabaleiro Miguel Ángel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Lamas Doval Víctor

5.500,00

11.02.322C.472.2

Lamas Fernández José Ignacio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Lamas Valle Iván

7.150,00

11.02.322C.472.2

Lameiro Antón José Luis

6.500,00

11.02.322C.472.2

Lamela Fouz Eladio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Landeira Veira Alma Beatriz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Landín Santiago Paula

6.000,00

11.02.322C.472.2

Lastra Varela Marcos

5.500,00

11.02.322C.472.2

Ledo Méndez José Antonio

7.150,00

11.02.322C.472.2

Leis Caamaño Rosa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Leis Lestón María del Rocío

6.000,00

11.02.322C.472.2

Lema Martínez José Antonio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Lema Pose Montserrat

6.500,00

11.02.322C.472.2

Lestón Mayo Dolores

6.500,00

11.02.322C.472.2

Leyton Torres Angélica María

6.600,00

11.02.322C.472.2

Liaño Gómez Bárbara

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ligero Justo Esteban Martín

5.000,00

11.02.322C.472.2

Lima Villamil Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

Lodeiro Pena José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Lodeiro Rivas Pablo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Loira Rúa Alejandro

6.500,00

11.02.322C.472.2

Lois Casal Rosa

6.500,00

11.02.322C.472.2

Lombao Gómez Beatriz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Longarela Fernández José Jorge

6.500,00

11.02.322C.472.2

López Alonso Francisco

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Alonso Nicolás A.

6.500,00

11.02.322C.470.1

López Bello Lorena

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Blanco Rubén Darío

5.000,00

11.02.322C.470.1

López Conde Alfonso

6.500,00

11.02.322C.472.2

López Díaz Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Expósito Roberto

5.000,00

11.02.322C.470.1

López Fernández Alberto

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Fernández Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Fernández Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Fernández Xosé María

5.000,00

11.02.322C.472.2

López Fidalgo María Mónica

7.150,00

11.02.322C.472.2

López Freire Susana

7.240,00

11.02.322C.472.2

López García Jesús

5.000,00

11.02.322C.472.2

López Gil de Gómez Laura

6.500,00

11.02.322C.472.2

López Gómez Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Gómez Luis Javier

5.500,00

11.02.322C.472.2

López González Iria

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Lage Elena

6.000,00

11.02.322C.472.2

López López José

5.500,00

11.02.322C.472.2

López López José Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

López López Manuel Eladio

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Marcos Carmen

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Maseda José Germán

7.150,00

11.02.322C.472.2

López Mato Jacinto Javier

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Mato José Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

López Navia Cristina

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Naya Nélida

6.000,00

11.02.322C.472.2

López Piñón Serafín Roberto

6.500,00

11.02.322C.472.2

López Ramos Flores

6.600,00

11.02.322C.470.1

López Ríos Catalina

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Ríos Jesús

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Rodríguez Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Rodríguez Elvira

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Rodríguez Fátima

7.150,00

11.02.322C.472.2

López Rodríguez Jesús

5.500,00

11.02.322C.470.1

López Saco Luis Felipe

6.500,00

11.02.322C.472.2

López Sánchez Vanesa María

6.000,00

11.02.322C.470.1

López Santoro Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

López Sosa Miguel Ángel

5.000,00

11.02.322C.470.1

López Souto Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Suárez Mª del Carmen

6.000,00

11.02.322C.472.2

López Tomé Rebeca

6.500,00

11.02.322C.472.2

López Valiña Javier

7.150,00

11.02.322C.472.2

López Valladares Miguel

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Vázquez Cristian

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Vilanova Susana

7.150,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Tanila

6.600,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Amosa José Luis

5.000,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Barrera Susana

6.000,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Domínguez Laura

7.150,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Duarte José Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Fernández Francisca

6.600,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Gil José Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo López Lorena

6.600,00

11.02.322C.470.1

Lorenzo Miñán José M

5.000,00

11.02.322C.472.2

Lorigados Rodríguez Juan Carlos

7.150,00

11.02.322C.472.2

Losada Fraga Verónica

6.500,00

11.02.322C.470.1

Losada González María

6.600,00

11.02.322C.472.2

Losada Páez Jesús

7.150,00

11.02.322C.470.1

Louzán Mariño María Rita

6.600,00

11.02.322C.472.2

Louzán Sambad Aldo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Louzao Rodríguez Carmen

6.000,00

11.02.322C.470.1

Louzao Rodríguez Xabier Ignacio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Luaces Rodríguez María Jesús

6.000,00

11.02.322C.472.2

Luis Carlos Dias Lopes

8.800,00

11.02.322C.472.2

Luque Borrego Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Maañón Álvarez María Salomé

6.600,00

11.02.322C.472.2

Macedo Teixeira da Sil Antonio Fdo.

6.500,00

11.02.322C.472.2

Macía López María Pilar

6.600,00

11.02.322C.472.2

Macía Suárez Víctor

6.500,00

11.02.322C.472.2

Magalhaes Alves José Fernando

5.000,00

11.02.322C.472.2

Magán Torres Fernando

8.000,00

11.02.322C.472.2

Magariños Conde Juan Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Maicas Frades Sidahmed

5.000,00

11.02.322C.472.2

Mallo Couselo Begoña

6.000,00

11.02.322C.472.2

Malvido Hermelo Sara

6.000,00

11.02.322C.472.2

Mamone Pablo Rafael

6.500,00

11.02.322C.470.1

Mancilla Ortiz Mariela

6.600,00

11.02.322C.472.2

Mangana Conde Francisco

5.500,00

11.02.322C.472.2

Manín Manín Roberto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Manuel Jenaro Suárez Camino

6.500,00

11.02.322C.472.2

Manzanal Gómez Carmen

7.150,00

11.02.322C.472.2

Maquieira Cacabelos Ana Inés

6.000,00

11.02.322C.472.2

Maquieira Patiño Pablo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Mares Rodríguez María Mercedes

6.600,00

11.02.322C.472.2

María José Martínez Prado

6.000,00

11.02.322C.470.1

María José Prestes Rouco

6.600,00

11.02.322C.472.2

María Pico García

6.600,00

11.02.322C.470.1

Mariñas García Beatriz

10.000,00

11.02.322C.472.2

Mariño Paz María José

6.000,00

11.02.322C.472.2

Mariño Soliño Francisco J.

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martín de Segovia Purificación

6.600,00

11.02.322C.472.2

Martín Espantoso Sonia Carolina

6.500,00

11.02.322C.472.2

Martín Garcií Martín

6.500,00

11.02.322C.472.2

Martín González Joaquín

7.150,00

11.02.322C.472.2

Martín Hermoso Mª del Carmen

6.500,00

11.02.322C.472.2

Martín Moreno Carlos

5.000,00

11.02.322C.470.1

Martín Sesma Sara Pilar

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martín Zango Estíbaliz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Armental Ladislao

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Blanco Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Buceta Avelino Ángel

5.000,00

11.02.322C.470.1

Martínez Caamaño María Esther

10.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Cacheiro María Cristina

7.150,00

11.02.322C.472.2

Martínez Calo Juan Jesús

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Carbonell Carlos

7.150,00

11.02.322C.472.2

Martínez Carreiro María del Mar

7.150,00

11.02.322C.470.1

Martínez Castro Jorge

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Duarte Eva

6.500,00

11.02.322C.472.2

Martínez Espiñeira Jesús Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Martínez Freijomil Marcos Manuel

5.000,00

11.02.322C.470.1

Martínez García José Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Martínez Gil Concepción

6.600,00

11.02.322C.472.2

Martínez Goás Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Martínez Gómez Alberto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Martínez Gómez Juan José

5.000,00

11.02.322C.470.1

Martínez González Pablo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez González Pedro Luis

7.150,00

11.02.322C.472.2

Martínez Guiadanes Carmen

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Gutiérrez Pablo

5.500,00

11.02.322C.470.1

Martínez Herrero Clara

6.600,00

11.02.322C.472.2

Martínez Hombre Roberto C.

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Iglesias María Sandra

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Imbuluzqueta Mónica

6.600,00

11.02.322C.472.2

Martínez Lago Sergio

5.000,00

11.02.322C.470.1

Martínez Landeira Alcira

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Leis Lorena

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Martínez María Estela

6.000,00

11.02.322C.470.1

Martínez Moreno María Beatriz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Muíños Eloy

5.500,00

11.02.322C.472.2

Martínez Murias Ramón

5.000,00

11.02.322C.470.1

Martínez Otero Gabriel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Pena José Ramón

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Pereira Carmen Rosa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Pereira Juan José

5.000,00

11.02.322C.470.1

Martínez Pidre Francisco J.

6.500,00

11.02.322C.472.2

Martínez Pinto Ana

6.600,00

11.02.322C.472.2

Martínez Reboeiras José

5.000,00

11.02.322C.470.1

Martínez Rodríguez Marta

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Rodríguez Ramón

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Saracho José

6.500,00

11.02.322C.472.2

Martínez Seoane José Jaime

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Troncoso María Belén

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Veira Rosa Ana

6.500,00

11.02.322C.470.1

Martínez Vicente Javier

6.500,00

11.02.322C.472.2

Martínez Vidal Gabriel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martíns do Prado Eliane

6.000,00

11.02.322C.472.2

Marzoa Tarrío Adrián

5.000,00

11.02.322C.472.2

Masid Rodríguez Silvia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Mateo López Ainhoa

11.000,00

11.02.322C.472.2

Mato Castro José Vicente

6.500,00

11.02.322C.472.2

Mato Ferreiro Susana María

6.000,00

11.02.322C.470.1

Maurente Chamorro Daniel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Max Carrera Belén

6.000,00

11.02.322C.472.2

Mayo Tajes Dolores

6.000,00

11.02.322C.472.2

Medina Carmona Francisco

5.000,00

11.02.322C.472.2

Medina Torres Paola

6.600,00

11.02.322C.472.2

Meije Fernández Concepción

6.600,00

11.02.322C.472.2

Meijide Alonso María Esther

7.150,00

11.02.322C.472.2

Meis Piñeiro José

6.500,00

11.02.322C.472.2

Mejuto Buján María Sandra

6.500,00

11.02.322C.472.2

Menacho García César José

6.500,00

11.02.322C.472.2

Méndez Cobelo José Luis

6.500,00

11.02.322C.470.1

Méndez Díaz Leticia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Méndez Dorado Mateo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Méndez García Concepción

6.000,00

11.02.322C.470.1

Méndez García Daniel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Méndez García Javier

5.500,00

11.02.322C.472.2

Méndez Lago Elisa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Méndez Oro José Carlos

6.500,00

11.02.322C.472.2

Méndez Rico Eva

6.000,00

11.02.322C.472.2

Méndez Rodríguez Verónica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Méndez Torreira María Luisa

6.500,00

11.02.322C.472.2

Méndez Vázquez Humberto

5.000,00

11.02.322C.472.2

Méndez Vilar Manuel Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Méndez-Iragorri Sánchez Miguel Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Meno Vázquez José

6.460,00

11.02.322C.472.2

Mera García Eva María

6.600,00

11.02.322C.472.2

Merticaru Mihaela

6.000,00

11.02.322C.472.2

Miguélez Fornos Carlos

6.500,00

11.02.322C.472.2

Miguélez Fraga Silvia

6.500,00

11.02.322C.470.1

Miguens Castelo María Dorinda

6.000,00

11.02.322C.470.1

Míguez la Sierra María Teresa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Míguez Prado Mónica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Miíuez Vázquez Jonatan

5.500,00

11.02.322C.472.2

Míguez Vázquez Juan Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Millán Gómez Ernesto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Millán Rial Serafín

5.000,00

11.02.322C.472.2

Mira Díaz-Peñalver Mónica

6.500,00

11.02.322C.472.2

Mira García José Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Mira Martínez José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Miragaya Miragaya Jaime

5.000,00

11.02.322C.472.2

Miramontes Sánchez María Macarena

6.500,00

11.02.322C.472.2

Miranda Gil Celso

5.000,00

11.02.322C.472.2

Moinelo Prieto Carmen María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Moirón Couceiro Sergio Gonzalo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Mojica Núñez Carmí Asbell

6.000,00

11.02.322C.470.1

Molares Otero Tamara

6.000,00

11.02.322C.470.1

Moldes Rodal Guillermo

5.000,00

11.02.322C.470.1

Molinos Rodríguez Pablo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Mon Herrero Javier

5.500,00

11.02.322C.472.2

Mónica Franceschelli Laura

6.600,00

11.02.322C.472.2

Montans Fariña Juan Ramón

7.150,00

11.02.322C.472.2

Montenegro Cendón Patricia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Montero González Francisco J. A.

6.500,00

11.02.322C.472.2

Montero Lago Diego

5.000,00

11.02.322C.472.2

Montero Montero Benito

5.000,00

11.02.322C.472.2

Montes Palla Francisco J.

5.000,00

11.02.322C.472.2

Montes Trigo Rebeca

7.150,00

11.02.322C.472.2

Montoliu Palomar Raquel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Montouto Casal David

5.000,00

11.02.322C.472.2

Montouto Gómez Daniel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Montoya García Dora Beatriz

6.500,00

11.02.322C.472.2

Morais Martínez Rubén

5.000,00

11.02.322C.472.2

Morais Román Marií Goretti

6.000,00

11.02.322C.472.2

Morales Castaños Elvira

7.150,00

11.02.322C.472.2

Moraña Prado María Mar

6.000,00

11.02.322C.470.1

Moraru Elena Crina

6.600,00

11.02.322C.472.2

Morate Núñez Déborah

6.000,00

11.02.322C.470.1

Moreira Fona Gerardo

7.150,00

11.02.322C.472.2

Moreiras Ingelmo Enrique Laurean

7.150,00

11.02.322C.470.1

Moreno Fernández Alberto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Morillo Martínez Virginia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Moscoso López José Mario

5.500,00

11.02.322C.472.2

Moscoso Prieto Patricia

7.150,00

11.02.322C.472.2

Mosqueira Lista Sonia María

6.000,00

11.02.322C.470.1

Mosquera Costoya Roberto Carlos

5.000,00

11.02.322C.470.1

Mosquera Mato María Lourdes

6.000,00

11.02.322C.472.2

Mosquera Vázquez Carmen Mª

7.150,00

11.02.322C.472.2

Mosquera Villanueva Lino

8.000,00

11.02.322C.472.2

Mosquera Villaverde María

6.500,00

11.02.322C.472.2

Mosteiriz Vidal Pedro Roberto

5.500,00

11.02.322C.472.2

Mosteiro Seoane Iván

5.000,00

11.02.322C.472.2

Mouco González Constante

5.000,00

11.02.322C.472.2

Moure González María Lourdes

6.000,00

11.02.322C.472.2

Moure González Mónica del Mar

6.000,00

11.02.322C.472.2

Moure Pampín Silvia Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Mourelle Pérez Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Mouriño Espiño Benito

5.000,00

11.02.322C.472.2

Mouriño López Sergio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Mouriño Santamaría Wilson Enrique

6.500,00

11.02.322C.472.2

Mouzo Maceiras Beatriz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Mouzo Quintela Pedro

5.000,00

11.02.322C.472.2

Moyano Vicente María Teresa

6.500,00

11.02.322C.472.2

Muíños Pita María Angélica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Muñiz Caramés María del Mar

6.000,00

11.02.322C.472.2

Muñoz Martínez Paula Mª

6.000,00

11.02.322C.472.2

Murias Castaño Marta María

11.000,00

11.02.322C.472.2

Murias Regodesebes Lino

7.150,00

11.02.322C.472.2

Nantón Senande José Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Navarrete Guerrero Patricia Jeanne

6.500,00

11.02.322C.472.2

Navas Gálvez María Dolores

7.150,00

11.02.322C.472.2

Navia Lorenzo María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Navia Sacadas José

5.500,00

11.02.322C.472.2

Negreira Ferreira Ángel

5.800,00

11.02.322C.472.2

Negreira Pazos Lino

5.000,00

11.02.322C.472.2

Neira Fernández David

5.500,00

11.02.322C.472.2

Neira Suárez David

5.500,00

11.02.322C.472.2

Nieto Souto Óscar

5.500,00

11.02.322C.472.2

Nisi Galdo Marco

5.000,00

11.02.322C.470.1

Noé Antonio Núñez Basora

5.500,00

11.02.322C.472.2

Nogales Márquez Antonia

9.600,00

11.02.322C.472.2

Nogueira Iglesias Mª Carmen

6.600,00

11.02.322C.472.2

Novas Bugarín Ana Isabel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Novo Fernández Miguel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Novo Iglesias María Jesús

6.000,00

11.02.322C.472.2

Novo Rodríguez Ana María

7.150,00

11.02.322C.472.2

Novo Tubío María Isabel

6.000,00

11.02.322C.470.1

Novoa Álvarez Bruno

5.000,00

11.02.322C.472.2

Novoa Álvarez José Ramón

5.000,00

11.02.322C.472.2

Novoa Pérez Roberto

5.500,00

11.02.322C.472.2

Núñez Estévez Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Núñez Fernández Lorena

7.150,00

11.02.322C.472.2

Núñez Pichel Raquel Filomena

6.000,00

11.02.322C.472.2

Núñez Santamaría María Isabel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Núñez Silva Rosario

6.000,00

11.02.322C.472.2

Núñez Suero Dorcas

6.600,00

11.02.322C.472.2

Ocampo Rodríguez Susana

6.600,00

11.02.322C.472.2

Ogando García Inocencio

6.500,00

11.02.322C.470.1

Ojea Fernández Pablo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ojeda Macia Jone

6.500,00

11.02.322C.472.2

Oliva Rodríguez Juana

7.150,00

11.02.322C.472.2

Oliveira Bandín Jorge

5.000,00

11.02.322C.472.2

Olmo Fernández Edita

6.600,00

11.02.322C.472.2

Ordóñez Vázquez Miguel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Orosa Cebeiro Marcos

6.500,00

11.02.322C.472.2

Orosa Pérez Sara

6.600,00

11.02.322C.472.2

Orrea Moure Daniel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ortega Fernández Ana

6.600,00

11.02.322C.472.2

Ortega Rivas María Beatriz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Óscar Pusineri Jorge

5.000,00

11.02.322C.472.2

Osorio Fonte José Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Osta García Álvaro

6.500,00

11.02.322C.472.2

Otero Arnoso José Carlos

6.500,00

11.02.322C.470.1

Otero Blanco Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Otero Blanco Mónica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Caaveiro Raquel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Cruz Iago

5.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Franco Marcelino

7.150,00

11.02.322C.472.2

Otero García María Elena

6.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Otero Abel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Otero Otero Carmen

6.500,00

11.02.322C.472.2

Otero Otero Fátima

6.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Otero José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Otero Marta

6.500,00

11.02.322C.472.2

Otero Pose José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Rodríguez Cristina

6.500,00

11.02.322C.472.2

Otero Sánchez Tania

6.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Sanmartín Javier

6.500,00

11.02.322C.472.2

Otero Santín Óscar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Valiñas Araceli

6.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Varela Ana Isabel

6.000,00

11.02.322C.470.1

Otero Varela Raquel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Oubiña Rodríguez Mª del Carmen

6.500,00

11.02.322C.472.2

Outon Charlin Noemi

6.000,00

11.02.322C.472.2

Oybin Zajac Fernando

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ozón Soneira Jesús Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ozores Álvarez Daniel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pache Fernández Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pacheco Iglesias Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pacín García María José

6.000,00

11.02.322C.472.2

Padín Castiñeiras Óscar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Padín Castro Gonzalo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Padín Serantes Milagros

6.000,00

11.02.322C.472.2

Palomeque Torras Santiago

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pampillón Pérez Rubén

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pantín Bouza Juan Francisco

8.000,00

11.02.322C.472.2

Papaleo Emategui Roberto Adrián

6.500,00

11.02.322C.472.2

Paraños Trigo María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Parceiro Casás Patricia Carmen

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pardavila Fiel Mª Carmen Pilar

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pardiñas Prieto Quiara

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pardiñas Rey Silvia María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pardo Nebril Rubén Darío

5.000,00

11.02.322C.472.2

Paredes Cora María del Mar

6.600,00

11.02.322C.472.2

Paredes Facal Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

Paredes Sequeiros Natalia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Parente Rodríguez Marcos

5.000,00

11.02.322C.472.2

París Ogando María Luz

6.500,00

11.02.322C.472.2

París Rivas María del Mar

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pasandín González Mercedes

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pastoriza González Miriam

6.000,00

11.02.322C.472.2

Patiño Cotón Juan José

5.000,00

11.02.322C.470.1

Patricia Noya Fernández

6.000,00

11.02.322C.472.2

Paz Cabrera Miguel Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Paz García Pilar

6.500,00

11.02.322C.470.1

Paz Loriga Roberto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Paz Mariño Susana

6.000,00

11.02.322C.472.2

Paz Meijueiro Manuela

6.000,00

11.02.322C.472.2

Paz Santos Diego

8.000,00

11.02.322C.472.2

Pazo Gómez Alberto Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pazo Martínez Juan José

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pazos García Jorge

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pazos Liñeiro Pedro Felipe

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pazos Varela Carlos Alberto

5.000,00

11.02.322C.470.1

Pedreira Vázquez Cristina

6.000,00

11.02.322C.470.1

Pedreira Vázquez Paloma

6.000,00

11.02.322C.470.1

Pedrido Feáns María Rosana

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pedrido Sánchez María Alejandra

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pedrouzo Reboredo José Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Peixoto Peón Santiago

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pena Gayo Josefa Dorita

6.000,00

11.02.322C.472.2

Penabad Calvo Jorge

5.000,00

11.02.322C.470.1

Penas Rey Alberto

5.000,00

11.02.322C.470.1

Penciuc Emil

5.000,00

11.02.322C.472.2

Penedo Veiga Leopoldo

7.150,00

11.02.322C.472.2

Penín Caride Camilo Ricardo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Pensado Gómez Rafael Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Peña López Alejandro

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pequeño Salgueiro Sara

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pereira Álvarez María Teresa

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pereira Bernárdez María Teresa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pereira Díaz Guillermo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Pereira Domínguez María Ángeles

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pereira Ferreiros Natalia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pereira Gonçalves María Dolores

7.150,00

11.02.322C.472.2

Pereira Iglesias María Trinidad

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pereira López José Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pereira Nandín David

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pereira Pereira Braulio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pereira Pérez Sara

7.150,00

11.02.322C.472.2

Pereira Raña Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pereiro Segade Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Alonso Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Amor María Jesús

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez Blanco Sonia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez Cadahía Jessica

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pérez Castro Baldomero

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Castro Sandra

7.150,00

11.02.322C.472.2

Pérez Cid Sixto

7.150,00

11.02.322C.472.2

Pérez Comesaña Lucía

9.600,00

11.02.322C.470.1

Pérez Gómez Gema

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez González Francisco

5.500,00

11.02.322C.472.2

Pérez González Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pérez González Pablo Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Hermo Carmen María

6.000,00

11.02.322C.470.1

Pérez Iglesias María Victoria

6.500,00

11.02.322C.470.1

Pérez Iglesias Rafael

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez López Mónica

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez López Óscar

5.500,00

11.02.322C.472.2

Pérez Lorenzo Susana

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pérez Moares Noelia

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pérez Morgade Concepción

7.150,00

11.02.322C.472.2

Pérez Núñez María Lorena

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Pérez Felisa

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez Permuy Juan Francisco

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Rey José Ramón

5.500,00

11.02.322C.472.2

Pérez Rico Lourdes

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez Rodríguez Esperanza

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez Rodríguez Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Pérez Rodríguez Susana

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez Rodríguez Víctor Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Pérez Santamaría María Teresa

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez Santos Víctor

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pérez Seijas Guadalupe

6.000,00

11.02.322C.470.1

Pérez Simois Diego

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Tuñas Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Vázquez César

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pérez Vega Yolanda

7.150,00

11.02.322C.472.2

Pérez Zafra Miguel Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Permuy Lorenzo Eva Cristina

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pernas Pérez Manuel Roberto

7.150,00

11.02.322C.472.2

Pesqueira Muñiz Ramón

5.000,00

11.02.322C.470.1

Peteiro González José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pico Mejía Alba Rocío

6.000,00

11.02.322C.470.1

Picón Cabanas Jesusa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pillado Rodríguez Josá Ángel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pintor Costoya Alfredo

7.150,00

11.02.322C.472.2

Pintor González Sergio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Piñeiro Angueira Óscar

5.000,00

11.02.322C.470.1

Piñeiro Costas Jorge

6.500,00

11.02.322C.472.2

Piñeiro García José Manuel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Piñeiro González Alfonso

5.000,00

11.02.322C.472.2

Piñeiro Lema Rafael

6.500,00

11.02.322C.472.2

Piñeiro López María Jesús

6.600,00

11.02.322C.472.2

Piñeiro Mariño Juan

5.000,00

11.02.322C.472.2

Piñeiro Piñeiro Jenma

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pombo García Juan José

5.500,00

11.02.322C.472.2

Pombo Rodríguez José Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Pontevedra Fernández José Carlos

6.500,00

11.02.322C.472.2

Portabales Docampo Tomás

5.500,00

11.02.322C.472.2

Portas Rodiño María Coralia

6.000,00

11.02.322C.470.1

Portillo Romero Mario Daniel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Porto Diéguez Alejandra

6.000,00

11.02.322C.472.2

Porto Maneiro Rosario

6.500,00

11.02.322C.472.2

Portuese Pace Enzo Federico

6.500,00

11.02.322C.470.1

Pose Lema Xosé Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pose Paredes Begoña

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pose Paredes Marcos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pose Prieto Inés

6.000,00

11.02.322C.470.1

Pousa Fuente María Belén

6.000,00

11.02.322C.470.1

Pousa Payo José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pousa Regueira María José

6.000,00

11.02.322C.472.2

Prada Ojea María Isabel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Prada Quesada Martha

6.600,00

11.02.322C.472.2

Prada Souto Alexandre

5.500,00

11.02.322C.472.2

Prado Fernández Daniel Ramón

5.500,00

11.02.322C.472.2

Prado Fernández José Luis

7.150,00

11.02.322C.472.2

Prado Ron Rocío

6.600,00

11.02.322C.472.2

Prados Gómez Sonia

7.150,00

11.02.322C.472.2

Pravia Redondo Ana Isabel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Prego Doval Mª del Carmen

6.000,00

11.02.322C.472.2

Presedo Díaz Carlos

5.000,00

11.02.322C.470.1

Prieto Alonso Marcos

6.500,00

11.02.322C.470.1

Prieto Bueno Felipe

6.500,00

11.02.322C.472.2

Prieto Campello Rebeca María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Prieto Gálvez Rafael

5.000,00

11.02.322C.472.2

Prieto Rodríguez Rosa María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Prol Álvarez Ricardo

6.500,00

11.02.322C.472.2

Przybysz-Aleksandra M.

6.000,00

11.02.322C.470.1

Puente Sánchez Javier

6.500,00

11.02.322C.472.2

Puga Cañoto Diana

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pumarega Mayo Víctor

5.000,00

11.02.322C.472.2

Puñal Blanco María Teresa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Queiruga Castro Ana

6.000,00

11.02.322C.470.1

Quesada Cano María Trinidad

6.600,00

11.02.322C.472.2

Quintairos Cid Pií

5.500,00

11.02.322C.472.2

Quintana Romero Monserrat

7.150,00

11.02.322C.472.2

Quintas Ferreiro Marcos

5.500,00

11.02.322C.472.2

Quintas Martínez Óscar

5.500,00

11.02.322C.472.2

Quintas Pozo José Manuel

8.800,00

11.02.322C.472.2

Quinteiro Miguéns José Vicente

5.000,00

11.02.322C.472.2

Quintela Calvo Óscar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Quintela Carril José

6.500,00

11.02.322C.472.2

Quintela Vázquez María José

6.000,00

11.02.322C.472.2

Quintela Vázquez Víctor

6.500,00

11.02.322C.472.2

Quiroga Fernández José María

5.000,00

11.02.322C.472.2

Quiroga Lorenzo Manuel

5.000,00

11.02.322C.470.1

Raindo Sixto Felipe

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ramallo Alonso María Belén

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ramallo Sánchez Lidia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Ramírez Carreira Manuel

8.800,00

11.02.322C.472.2

Ramón Couceiro Martínez

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ramos Gallardo María Dolores

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ramos Lema María Jesús

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ramos Medialdea Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ramos Nieves Leonardo

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ramos Pardo José Lino

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ramos Penas Cristina

6.000,00

11.02.322C.470.1

Ramos Pérez Diego

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ramos Rúa Jesús

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rancaño Borrás Susana

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rancaño Ferreiros María Vanesa

6.600,00

11.02.322C.472.2

Raña Perdiz Juan Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Raposo Busto Mª del Carmen

6.500,00

11.02.322C.472.2

Raviña Rubio Ana Belén

6.000,00

11.02.322C.470.1

Real Fernández Ana María

6.600,00

11.02.322C.472.2

Reborido Bello María Amparo

7.150,00

11.02.322C.472.2

Recarey García Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Recarey García Roberto

5.000,00

11.02.322C.470.1

Redonda Santiago Manuel Pedro

5.000,00

11.02.322C.472.2

Redondo González Francisco José

7.150,00

11.02.322C.472.2

Regal García Mónica

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rego Fernández Miguel Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rego Murial José Ángel

8.800,00

11.02.322C.472.2

Regos Mata Lidia María

10.000,00

11.02.322C.472.2

Regueira Vence José

5.000,00

11.02.322C.470.1

Regueiro Álvarez Ana María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Regueiro Parga José Manuel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Revuelto Novo Ana Cristina

6.900,00

11.02.322C.472.2

Rey Barros Yolanda

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rey Castro Rosa María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rey Fernández Juan Antonio

5.000,00

11.02.322C.470.1

Rey Fernández Manuela

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rey García María Isabel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rey López Benedicto

8.000,00

11.02.322C.472.2

Rey López Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rey López María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rey Paz Eva María

6.000,00

11.02.322C.470.1

Rey Pereiro Marisol

6.500,00

11.02.322C.470.1

Rey Piñeiro Mª Montserrat

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rey Reyes José Antonio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rial Martínez Diego

5.000,00

11.02.322C.470.1

Rial Pintos Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rial Rebullido Tamara

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ribao Moure Salvador

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rifón Fernández Obdulia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Río Fernández Javier

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rios Casas Eva

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ríos Liñares Raquel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rios Pena Lidia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ríos Suárez José Alfonso

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rios Velázquez Gemma María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ripoll Cabello Pablo José

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rivas Beis Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rivas Couceiro José Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rivas Cuervo Luis Alberto

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rivas Lemos Lucía

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rivas Martínez Mónica

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rivas Moar José María

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rivas Pérez Santiago

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rivas Rivero José Francisco

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rivas Rodríguez Rubén

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rivera Gavela Blanca María

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rivera López Antonio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rivera Oropeza Wendy Carolina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rivera Vázquez Francisco

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rivera Vilar José Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rivero Estévez Lorena

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rivero Pérez Isabel Gladys

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rivero Pérez Rocío

6.000,00

11.02.322C.472.2

Roade García María Raquel

6.000,00

11.02.322C.470.1

Roca Miraz Ana María

6.500,00

11.02.322C.472.2

Roca Miraz José Ramón

8.000,00

11.02.322C.472.2

Roca Recimil Mónica

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodal Fraga Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rodal Ramos Ana

6.000,00

11.02.322C.470.1

Rodeiro Eiras Francisco J.

5.000,00

11.02.322C.470.1

Rodríguez Abelairas Ánxel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Alcalde José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Álvarez Ana María

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Álvarez Beatriz

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Álvarez Jaime

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Álvarez José Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Añón Sonia María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Armada Alberto

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Barreal Héctor

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Bouzo Óscar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Bueno Enrique

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Campos Fernando

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Correa Lorenzo

6.500,00

11.02.322C.470.1

Rodríguez Costa Concepción

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Domínguez Rocío

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Durán Pedro

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Estévez Darío

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Fanego María del Mar

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rodriíuez Fernández Adolfo

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Fernández Norberto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Fernández Roberto

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Franco José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Freijeiro Lourdes

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez García María del Mar

6.000,00

11.02.322C.470.1

Rodríguez Gaute Domingo

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Gomez Miguel Ángel

6.500,00

11.02.322C.470.1

Rodríguez Gómez Pablo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez González Ángel Modesto

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez González Benjamín

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez González Iván

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez González Marta

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Iglesias Jorge

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Lamelas Fabián

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Larrinaga Asier

5.000,00

11.02.322C.470.1

Rodríguez Lima Carmen

10.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez López José Antonio

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Lorenzo José Antonio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Martínez Manuel Iván

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Morais Paula

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Moreiras Iván

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Mourelle Sonia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Mourelos Carlos

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Navarro Ignacio

5.000,00

11.02.322C.470.1

Rodríguez Nion Francisco

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Nogueiras María José

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Núñez Laura

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Osorio Miguel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Otero María Fátima

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Otero Rocío Carmen

6.000,00

11.02.322C.470.1

Rodríguez Padín Javier

6.500,00

11.02.322C.470.1

Rodríguez Penín Jesús Aníbal

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Pérez Martín

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Pérez Mónica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Pérez Noel

6.500,00

11.02.322C.470.1

Rodríguez Pérez Pablo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Primoy Eva María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rey Juan

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rigueiro Celia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rivas Beatriz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rivas Francisco J.

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rodríguez Francisco

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rodríguez Jesús

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rodríguez José Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rodriguez Óscar

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rodríguez Patricia

10.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rodríguez Raúl

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rodríguez Susana

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Sánchez María José

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Sarria Marcos

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Serantes Carlos Alberto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Sieira Salvador

6.500,00

11.02.322C.470.1

Rodríguez Soares Constante M.

6.500,00

11.02.322C.470.1

Rodríguez Suárez Mª José

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Tella José Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Valiño Rafael

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Vila José Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Vila Mª Mercedes

6.000,00

11.02.322C.472.2

Roel Pardo Ana Isabel

6.000,00

11.02.322C.470.1

Roger Ferrier Daniel Michel

8.800,00

11.02.322C.472.2

Rogerio Monterio Inacio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rojo Fondo José

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rojo Gómez Irene Xosé

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rojo Martín José Luis

8.000,00

11.02.322C.472.2

Rolle Picallo Rocío

6.000,00

11.02.322C.472.2

Román Campos María Etelvina

6.500,00

11.02.322C.472.2

Romay González Jesús

7.150,00

11.02.322C.472.2

Romero Ares Guillermo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Romero Bóveda Inmaculada

7.150,00

11.02.322C.472.2

Romero Fernández María Carmen

6.500,00

11.02.322C.470.1

Romero Lage Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Romero Lorenzo Alfonso

8.000,00

11.02.322C.472.2

Romero Santos Rosa Tamara

6.000,00

11.02.322C.472.2

Romero Vázquez Montserrat

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rosa Martínez José Luis

8.000,00

11.02.322C.472.2

Rosario Betances Jhoanny

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rosell Hurtado Gorka

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rosende Fernández María José

6.000,00

11.02.322C.470.1

Rotela Romero Nicolás Rubén

5.000,00

11.02.322C.470.1

Rozas García Yolanda

6.000,00

11.02.322C.470.1

Rozas Graña Mª del Carmen

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rúa Rodríguez Ana María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rúa Sobrino Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rúa Victorino José Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Ruadas Vázquez Beatriz

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ruiz Otero José María

6.500,00

11.02.322C.470.1

Ruiz Pérez Walter

8.000,00

11.02.322C.472.2

Saavedra Cuíña Rubén

5.000,00

11.02.322C.472.2

Saínza Costa Mª Jesús

6.600,00

11.02.322C.470.1

Saínza Vázquez Óscar

5.500,00

11.02.322C.472.2

Saiz Fernández Beatriz

6.000,00

11.02.322C.470.1

Saiz Fernández Eva María

6.500,00

11.02.322C.470.1

Saldon Guerrero Begoña

6.000,00

11.02.322C.470.1

Salgado Fernández José

6.500,00

11.02.322C.472.2

Samartín Fernández Jesús

6.500,00

11.02.322C.470.1

Sanabria Sosa Gilda Beatriz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Sánchez Couceiro Laura

6.000,00

11.02.322C.472.2

Sánchez Gómez Erik

6.500,00

11.02.322C.472.2

Sánchez Lamas José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Sanchez Martínez-Zarate Paloma

6.000,00

11.02.322C.472.2

Sánchez Rodríguez Mª Dolores

6.600,00

11.02.322C.472.2

Sánchez Sordo Margarita

6.600,00

11.02.322C.472.2

Sánchez Soto José Félix

5.500,00

11.02.322C.472.2

Sánchez Suárez Marcos

5.500,00

11.02.322C.472.2

Sánchez Vidal Natalia

6.000,00

11.02.322C.470.1

Sanda Rey Juan Carlos

5.000,00

11.02.322C.470.1

Sanín de la Iglesia María del Mar

6.000,00

11.02.322C.472.2

Sanjurjo Sixto José Luis

6.500,00

11.02.322C.472.2

Sanluis Morales Susana

6.000,00

11.02.322C.470.1

Sanmartín Soto Cecilia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Santalla Villar Roberto

9.500,00

11.02.322C.472.2

Santamaría Blanco Francisco J.

5.000,00

11.02.322C.472.2

Santamaría Dios Eva María

10.000,00

11.02.322C.472.2

Santamarina Martínez Jorge

5.500,00

11.02.322C.472.2

Santas Nieto Mª del Carmen

7.150,00

11.02.322C.472.2

Santiago Pérez García

5.500,00

11.02.322C.472.2

Santome Bastón Mª del Carmen

6.000,00

11.02.322C.472.2

Santome Martínez Sergio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Santos Dobarro José Ramón

7.150,00

11.02.322C.472.2

Santos Fraga Silvia María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Santos Gómez Alberta

6.500,00

11.02.322C.472.2

Santos Muíños Manuel Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Santos Rodríguez Carlos Javier

6.500,00

11.02.322C.472.2

Santos Santos Ana Belén

6.000,00

11.02.322C.472.2

Santos Soage Fernando

5.000,00

11.02.322C.472.2

Sanz Fernández Félix David

6.500,00

11.02.322C.472.2

Sarmiento Suero Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Sazo Figueiroa Luis Alexis

5.000,00

11.02.322C.472.2

Seco Castro Héctor

5.000,00

11.02.322C.470.1

Seguín Blanco Roberto

5.500,00

11.02.322C.472.2

Seijas Carreira Óscar Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Seijas Peña Jesús

5.500,00

11.02.322C.472.2

Seijo Villamizar Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

Sendón Pazos Saturnino

5.000,00

11.02.322C.470.1

Seoane Barco Rosario

6.500,00

11.02.322C.470.1

Seoane Campello Sergio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Serén Jubón María Sol

6.600,00

11.02.322C.472.2

Serrano Rodríguez Mª Dolores

6.600,00

11.02.322C.472.2

Sexto Porto Alejandro

6.500,00

11.02.322C.472.2

Sieiro Rodríguez Celia

6.600,00

11.02.322C.470.1

Silva Caballero Cristian

5.000,00

11.02.322C.472.2

Silva García Manuela J.

6.500,00

11.02.322C.472.2

Silva Novoa Eduardo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Silva Parra Gloria Andrea

6.600,00

11.02.322C.472.2

Silva Pocas Carlos Antonio

5.000,00

11.02.322C.470.1

Silva Sueiro Ana María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Silva Varela Enma

6.600,00

11.02.322C.472.2

Simón Alonso Rafael

6.500,00

11.02.322C.470.1

Siso Martínez José Manuel

5.000,00

11.02.322C.470.1

Sivanantham Pandiyarajan

5.000,00

11.02.322C.472.2

Soba Tomás María Isabel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Sofía Casal Verdes

6.000,00

11.02.322C.470.1

Solar Mardones Astrid Carolina

6.000,00

11.02.322C.470.1

Solar Novo María Isabel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Soler Martín Juan Antonio

5.000,00

11.02.322C.470.1

Somoza Argibay Ana

6.600,00

11.02.322C.472.2

Sonia Atanes Rivera

7.150,00

11.02.322C.472.2

Soriano García María José

6.000,00

11.02.322C.472.2

Sotelo Rial Obdulia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Soto Caamaño Elvira Mercedes

6.000,00

11.02.322C.472.2

Soto Perales Patricia

6.000,00

11.02.322C.470.1

Soto Sequeiros María Eusebia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Soto Veiga Marcos

5.500,00

11.02.322C.472.2

Soto Yáñez Ángel

7.150,00

11.02.322C.470.1

Sousa Suárez Celia

6.600,00

11.02.322C.470.1

Souto Álvarez Delfín

5.000,00

11.02.322C.470.1

Souto Castiñeira Julio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Souto Couto Francisco J.

5.000,00

11.02.322C.470.1

Souto Méndez Francisco

6.500,00

11.02.322C.472.2

Souto Sánchez Miguel Ángel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Suárez Alonso Javier

6.500,00

11.02.322C.472.2

Suárez Arán Jesús Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Suárez Blanco María del Mar

6.000,00

11.02.322C.472.2

Suárez Fraga Emilio

6.500,00

11.02.322C.470.1

Suárez Fuentes Carlos

5.500,00

11.02.322C.472.2

Suárez García Silvia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Suárez Martínez Juan Carlos

6.500,00

11.02.322C.472.2

Suárez Mouro José Ramón

6.500,00

11.02.322C.472.2

Suárez Otero Emilio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Suárez Pombar Patricia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Suárez Rodríguez Mª Mercedes

6.600,00

11.02.322C.472.2

Suárez Rodríguez Sabela

6.000,00

11.02.322C.472.2

Suárez Román Julio Nicolás

6.500,00

11.02.322C.472.2

Suárez Selave María Alejandra

6.000,00

11.02.322C.472.2

Sueiro Pena María Mercedes

6.000,00

11.02.322C.472.2

Sun Minqing

5.000,00

11.02.322C.472.2

Taboada Carramal Juan José

5.000,00

11.02.322C.470.1

Taboada Fernández Óscar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Taboada Piñeiro Miguel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Taboada Rilo Roi

5.500,00

11.02.322C.472.2

Taboas Regueira Beatriz

7.300,00

11.02.322C.472.2

Tajes Castro Ángel José

5.000,00

11.02.322C.472.2

Tajes Fiuza Margarita

6.000,00

11.02.322C.472.2

Tajes Piñeiro Adán

5.000,00

11.02.322C.472.2

Tanoira Arena Gonzalo Ariel

8.000,00

11.02.322C.472.2

Tato Alonso Abel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Tato Duro Ricardo

6.500,00

11.02.322C.472.2

Tato Peiteado Esteban

5.000,00

11.02.322C.472.2

Teijeiro Vázquez Antonio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Teijeiro Vázquez Maria del Pilar

6.500,00

11.02.322C.472.2

Teijeiro Vila José Manuel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Tello Jaramillo Álvaro Ernesto

5.000,00

11.02.322C.470.1

Teruel Sanjurjo María Natalia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Tilve Campos Amancio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Tiraboschi Conte Mónica

6.000,00

11.02.322C.470.1

Toirán López Manuel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Tomé Durán Fco. Javier

7.150,00

11.02.322C.472.2

Torreira Vilacoba Santiago

5.000,00

11.02.322C.472.2

Torres Antúnez Arturo

6.500,00

11.02.322C.472.2

Torres Freire Beatriz

10.000,00

11.02.322C.470.1

Torres González Roberto

5.000,00

11.02.322C.470.1

Torres Piñeiro Mónica

6.000,00

11.02.322C.470.1

Torres Tilve Margarita

10.000,00

11.02.322C.470.1

Touceda Martín Juan Brais

5.000,00

11.02.322C.470.1

Tourón Blanco Rosane

6.000,00

11.02.322C.472.2

Traba Traba Diana Socorro

6.500,00

11.02.322C.470.1

Trevijano Santiago Íker

7.150,00

11.02.322C.472.2

Trillo Fontán Beatriz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Troncoso Barbosa Rosa Venancia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Troncoso Jallas Diana

6.000,00

11.02.322C.470.1

Turnes Pedreira Juan Aurelio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ucha Salgueiro Carlos Omar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Uria Alonso Manuel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Uzal Sánchez Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vaamonde Abad Natalia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Vaamonde Blanco Cristina

6.600,00

11.02.322C.472.2

Valdés Albillo María Paz

6.500,00

11.02.322C.472.2

Valdés Vázquez Dolores

7.150,00

11.02.322C.472.2

Vale Rodríguez Laura

7.150,00

11.02.322C.472.2

Valeiro Garrido María Loreto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Valencia Cerdeira Carlos

5.500,00

11.02.322C.472.2

Valencia Rodríguez Juan Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Valiña Rivas Ramón

5.500,00

11.02.322C.472.2

Valladares Cascallar Juan Carlos

6.500,00

11.02.322C.472.2

Valladares Hernández Gloria

7.150,00

11.02.322C.472.2

Varela Alen Javier

6.500,00

11.02.322C.472.2

Varela Cañas José Luis

6.500,00

11.02.322C.472.2

Varela Cotelo Fernando

5.000,00

11.02.322C.472.2

Varela Cotelo Mª Mercedes

6.000,00

11.02.322C.472.2

Varela Estévez Feliciano

5.000,00

11.02.322C.472.2

Varela García Eva

6.500,00

11.02.322C.470.1

Varela Gómez Javier

7.150,00

11.02.322C.472.2

Varela Hortas María del Mar

6.600,00

11.02.322C.472.2

Varela Iglesias Francisco J.

5.000,00

11.02.322C.472.2

Varela López Alfredo

6.500,00

11.02.322C.472.2

Varela Monsalvo Oliver Jesús

5.000,00

11.02.322C.472.2

Varela Pérez Ana Isabel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Varela Ramos Alejandro

5.000,00

11.02.322C.472.2

Varela Seoane Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Varela Tejo Manuel David

6.500,00

11.02.322C.472.2

Varela Zas María Luz

6.000,00

11.02.322C.470.1

Vasco Hernández Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Campos Marta

6.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Collazo Jorge

5.000,00

11.02.322C.470.1

Vázquez Corcoba Mariano José

5.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Coto Mª del Carmen

6.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Diéguez Beatriz

6.500,00

11.02.322C.470.1

Vázquez Diéguez José Antonio

5.000,00

11.02.322C.470.1

Vázquez Fernández Marcos Antonio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Ferreiro Alfonso

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Fole Diego

5.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Fraguío Vicente

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez García Rosa Isabel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Iglesias Carlos

5.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Lesta Serafín

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez López Ana María

6.600,00

11.02.322C.472.2

Vázquez López Javier

7.150,00

11.02.322C.472.2

Vázquez López José Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez López Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez López María Amparo

6.600,00

11.02.322C.472.2

Vázquez López Vera

6.600,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Lorenzo Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Manzano Sofía

6.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Martínez Jorge

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Pacho Mª del Carmen

7.150,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Pazos María Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Pérez Carolina

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Prieto Víctor Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Rodríguez Gerardo

5.000,00

11.02.322C.470.1

Vázquez Rodriguez Javier

5.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Rodríguez José Óscar

7.150,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Rodríguez Juan José

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Rodríguez Mª Antonia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Sabater Gonzalo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Sanjurjo Mª Bernardina

6.600,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Santomé Mª Carmen

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Simón Yolanda

7.150,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Sola Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Varela Ángela

6.600,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Vázquez David

7.150,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Vázquez José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Vázquez Pablo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Villar Manuel Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Yáñez María Teresa

6.000,00

11.02.322C.470.1

Vega Couce Lucía

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vega de Oliveira Ana Yelitza

6.000,00

11.02.322C.472.2

Vega Ferro Marta

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vega Grande Inés

6.600,00

11.02.322C.472.2

Veiga Barreiro Juan Carlos

7.150,00

11.02.322C.472.2

Veiga García Luis

6.500,00

11.02.322C.470.1

Veiga Gil Sonia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Veiga Vilar Juan Vicente

6.500,00

11.02.322C.472.2

Veira Moreno Alberto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Velo García de Seárez Nieves

6.000,00

11.02.322C.470.1

Velo Gontán Patricia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ventoso López Álvaro

7.150,00

11.02.322C.472.2

Verdes Negreira María Josefa

6.000,00

11.02.322C.470.1

Vicente Goyas María Emilia

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vicente Romero Francisco J.

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vidal Barreiro Rosa María

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vidal Brey José María

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vidal Cortiñas Antonio

7.150,00

11.02.322C.472.2

Vidal González Francisco

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vidal Longa Yoana

6.000,00

11.02.322C.470.1

Vidal Pérez Ramón Alberto

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vidal Rodríguez Manuel Luis

7.150,00

11.02.322C.472.2

Vidal Rosendo Fermín

6.500,00

11.02.322C.470.1

Vieira Álvarez Lourdes

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vieites López Miguel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vieites Santos Xaquín

6.500,00

11.02.322C.470.1

Viera Gomes Luci

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vila Mouro Mª del Carmen

6.000,00

11.02.322C.472.2

Vila Otero Aurora Lourdes

6.600,00

11.02.322C.472.2

Vilariño García María Beatriz

6.000,00

11.02.322C.470.1

Vilariño González Adrián

8.800,00

11.02.322C.472.2

Vilariño Orgeira David

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vilas Figueroa Belén

6.000,00

11.02.322C.472.2

Villa Seráns María Carmen

6.000,00

11.02.322C.472.2

Villamayor Álvarez Simón

6.500,00

11.02.322C.472.2

Villanueva Expósito Carina

6.600,00

11.02.322C.472.2

Villanueva Pintos Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Villar Castiñeira Víctor

7.150,00

11.02.322C.472.2

Villar Mourín Yolanda

6.000,00

11.02.322C.472.2

Villar Sánchez Iria

6.600,00

11.02.322C.472.2

Villasante Vázquez Gemma

11.000,00

11.02.322C.472.2

Villasante Vázquez Marta

6.600,00

11.02.322C.472.2

Villasante Vázquez Patricia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Villaverde Carrera Laura

6.000,00

11.02.322C.472.2

Villaverde Fernández Alfonso

5.000,00

11.02.322C.472.2

Viña Fraga Rocío

6.000,00

11.02.322C.472.2

Viñas Castro Carlos

5.500,00

11.02.322C.472.2

Viqueira Cao Manuel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Viqueira Conde Mª Purificación

6.500,00

11.02.322C.472.2

Viqueira Conde María Felisa

6.500,00

11.02.322C.472.2

Viqueira Gándara Rubén

5.000,00

11.02.322C.472.2

Viqueira Gómez Eladio

6.500,00

11.02.322C.472.2

Visos Viqueira Hortensia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Whybrow - Stephanie Gae

6.000,00

11.02.322C.470.1

Wu Yunjin

6.000,00

11.02.322C.472.2

Xuncal Pereira Breogán Manoel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Yáñez Darriba Jéssica

10.200,00

11.02.322C.472.2

Yáñez Gallo Manuel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Yáñez Jato Matilde

6.600,00

11.02.322C.472.2

Yáñez López José Manuel

7.150,00

11.02.322C.472.2

Yaáez Parada Abelardo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Ye Xiuli

6.000,00

11.02.322C.472.2

Zheng Lichun

5.000,00

11.02.322C.472.2