Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 9 de xullo de 2015 Páx. 28659

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se fai público o esgotamento de crédito orzamentario e se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia número 100, do 27 de maio).

A Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (Diario Oficial de Galicia número 100, do 27 de maio), establece na súa disposición adicional cuarta que a concesión das axudas e subvencións previstas para o ano 2014 nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario e que, de ser o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, publicarase mediante resolución da persoa titular da dirección xeral competente da xestión do programa o esgotamento das partidas orzamentarias asignadas.

Unha vez resoltas as solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 14 de maio, seguindo a súa orde de entrada, constátase que se esgotou o orzamento dispoñible para a concesión das axudas.

A última solicitude resolta favorablemente ao abeiro da aplicación orzamentaria 11.02.322C.472.2 cun crédito orzamentario final de 4.500.000,00 euros, foi o expediente TR 341O 2014/449-1 presentado o día 3 de xullo ás 12.12 horas.

Así mesmo, e de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

En virtude do anterior, a persoa titular da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar o esgotamento do crédito dispoñible para as axudas convocadas pola Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Segundo. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 11.02.322C.472.2, ao abeiro da Orde do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

O programa de promoción do emprego autónomo de xoves é cofinanciable polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 por cento, no eixo 1 e tema prioritario 68 do programa operativo FSE de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO 004, aprobado pola decisión da Comisión Europea do 18 de decembro de 2007 no marco de programación 2007-2013.

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2015

Carmen Bouso Montero
Directora xeral de Traballo e Economía Social

ANEXO
Finalidade: TR341O Programa de promoción do Emprego autónomo de xoves menores de 30 anos: subvención para iniciativas de autoemprego xuvenil, subvención polo establecemento como persoa traballadora autónoma e subvención financeira

Entidade beneficiaria

Concedido (2014)

Aplicación orzamentaria

Abal Lobato Jacobo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Abilleira Carballal Patricia

7.000,00

11.02.322C.472.2

Acebedo Carpintero Daniel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Acuña Peon Sandra

7.000,00

11.02.322C.472.2

Adrián Díaz Bargados

5.500,00

11.02.322C.472.2

Agustín Abelenda Noelia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Alberto Manuel Baltar Álvarez

6.000,00

11.02.322C.472.2

Alejandro Gesto Castro

8.000,00

11.02.322C.472.2

Alejandro Vila Rodríguez

5.000,00

11.02.322C.472.2

Aleksandrova Aleksandrova Anastasia

7.150,00

11.02.322C.472.2

Allo Novo María Begoña

7.000,00

11.02.322C.472.2

Almendral Suárez Manuela

6.000,00

11.02.322C.472.2

Alonso Alonso Sara

6.000,00

11.02.322C.472.2

Alonso Freire Natalia

7.700,00

11.02.322C.472.2

Alonso Garrido Mara Estefanía

7.000,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Cancela Roberto Iván

6.500,00

11.02.322C.472.2

Álvarez da Cunha Juan Luis

6.600,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Deprada Pablo

6.600,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Fernandez Esteban

5.500,00

11.02.322C.472.2

Álvarez García Paula

7.700,00

11.02.322C.472.2

Álvarez García Tamara

6.600,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Lorenzo Rubén

6.000,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Magallanes Bibiana

7.000,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Otero Sara

7.700,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Rodríguez Tania

7.700,00

11.02.322C.472.2

Álvarez Rodríguez Eva

7.700,00

11.02.322C.472.2

Amaro Castro Rodrigo Jesús

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ameijenda Pareja Laura

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ameneiro Angueira Alberto

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ameneiros Vilasánchez Miguel Ángel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Amor Casariego Diego

7.500,00

11.02.322C.472.2

Antelo Lago Vanessa

7.000,00

11.02.322C.472.2

Aradas García Alejandro

1.200,00

11.02.322C.472.2

Araujo López Diego

6.000,00

11.02.322C.472.2

Arca Sánchez Patricia

12.600,00

11.02.322C.472.2

Arcos Mata Sandra

7.000,00

11.02.322C.472.2

Areán Blanco Berta

6.500,00

11.02.322C.472.2

Ares Conde Alba María

7.000,00

11.02.322C.472.2

Ares Rodríguez Seyla

7.700,00

11.02.322C.472.2

Arias Corredoira José Carlos

5.500,00

11.02.322C.472.2

Ascariz Vázquez José Carlos

8.250,00

11.02.322C.472.2

Augusto Silva Felipe

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ballesteros Vidueira Tamara

7.700,00

11.02.322C.472.2

Balo Couto Daniel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Baños Rocha Víctor

6.600,00

11.02.322C.472.2

Barral Lacfournier Cedric Eduardo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Barreiro Carreño José

6.000,00

11.02.322C.472.2

Barreiro Mariño Paula

7.000,00

11.02.322C.472.2

Barreiro Pereira Mª del Carmen

6.000,00

11.02.322C.472.2

Basanta Hermida Mirian

6.600,00

11.02.322C.472.2

Basdedios Martínez Patricia

7.000,00

11.02.322C.472.2

Bastos Guisande Nuria

7.000,00

11.02.322C.472.2

Batalla Sóñora Ramón

6.500,00

11.02.322C.472.2

Becerra Lorenzo Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Bellas Carballo Iria

6.000,00

11.02.322C.472.2

Bellas Mella Noemí

6.000,00

11.02.322C.472.2

Bello Bergantiños José Alberto

8.250,00

11.02.322C.472.2

Benítez González Jésica

1.200,00

11.02.322C.472.2

Bermúdez Fernández Lidia

7.500,00

11.02.322C.472.2

Bermúdez García Iván

5.500,00

11.02.322C.472.2

Blanco Dopazo Héctor

6.600,00

11.02.322C.472.2

Blanco Español Sabela

1.200,00

11.02.322C.472.2

Blanco Lema Vanesa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Blanco Presas Adrián

5.500,00

11.02.322C.472.2

Bodelo Veiras María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Bolaño Rodríguez Paula

6.600,00

11.02.322C.472.2

Bonyorni Gulín Carlos Eduardo

8.250,00

11.02.322C.472.2

Bonyorni Gulion Roger Eduardo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Borges Barrio Rebeca

6.600,00

11.02.322C.472.2

Bouzas Prado Diego

6.000,00

11.02.322C.472.2

Boyero González Inés

6.000,00

11.02.322C.472.2

Boza Fernández Laura

6.000,00

11.02.322C.472.2

Bragado Sobral Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Brandon Sobral Rocío

6.000,00

11.02.322C.472.2

Breijo Candales Valentín

7.500,00

11.02.322C.472.2

Bua Estévez María

7.000,00

11.02.322C.472.2

Buceta García Óscar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Buceta Lores Miguel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Buján López Amparo

6.000,00

11.02.322C.472.2

Busto Monzagudo Rafael

5.000,00

11.02.322C.472.2

Caamaño Blanco Mateo

6.000,00

11.02.322C.472.2

Caamaño Campos Clara

6.000,00

11.02.322C.472.2

Caamaño González Miguel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Caamaño Rodríguez Cristobal

5.000,00

11.02.322C.472.2

Cabado Pereira Noemí

1.320,00

11.02.322C.472.2

Cabaleiro Monteagudo Natalia

7.000,00

11.02.322C.472.2

Cabaleiro Pino Lorena

7.500,00

11.02.322C.472.2

Cajaraville Ares Juan José

7.500,00

11.02.322C.472.2

Cal Lusquiños Yulema

7.000,00

11.02.322C.472.2

Calo Suárez Mª Mercedes

7.000,00

11.02.322C.472.2

Calvelo Bardanca Tania

1.200,00

11.02.322C.472.2

Calviño Pérez Silvia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Calvo García Juan María

5.000,00

11.02.322C.472.2

Camba Blanco Jonatan

6.600,00

11.02.322C.472.2

Camiño Quintela Begoña

7.000,00

11.02.322C.472.2

Camiños Pérez Diego

6.500,00

11.02.322C.472.2

Campo Macía Andrés

1.320,00

11.02.322C.472.2

Campos Castro Daniel

7.500,00

11.02.322C.472.2

Campos Chousa Rebeca

6.500,00

11.02.322C.472.2

Campos Rodríguez Iria María

7.000,00

11.02.322C.472.2

Campos Vázquez Laura

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cancello Roberto

6.600,00

11.02.322C.472.2

Canosa Senra Ricardo

9.900,00

11.02.322C.472.2

Cañizares Sánchez Ángel

1.200,00

11.02.322C.472.2

Cao Iglesias Nuria

6.000,00

11.02.322C.472.2

Carames González Miriam

6.000,00

11.02.322C.472.2

Carballal Abilleira Santiago

5.000,00

11.02.322C.472.2

Carballeira Díaz Jesús

6.600,00

11.02.322C.472.2

Carballido Falcón Ana María

6.600,00

11.02.322C.472.2

Carballo Cores Marta

6.000,00

11.02.322C.472.2

Carballo Crespo Álvaro

6.600,00

11.02.322C.472.2

Caride Rey Sandra

7.700,00

11.02.322C.472.2

Carnota Antonio Juan

6.000,00

11.02.322C.472.2

Carracedo Fernández Verónica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Carramal Meis Rubén

1.200,00

11.02.322C.472.2

Carro Garrote Esteban

7.500,00

11.02.322C.472.2

Casais Caride Tania

7.000,00

11.02.322C.472.2

Casal Castro Marcos

7.500,00

11.02.322C.472.2

Casal Quintas Sergio

6.000,00

11.02.322C.472.2

Casanova del Río Nerea

1.320,00

11.02.322C.472.2

Casas García Hermenegildo J.

5.000,00

11.02.322C.472.2

Casasempere Dalama Rocío

1.200,00

11.02.322C.472.2

Casasnovas Martínez Borja

1.200,00

11.02.322C.472.2

Castaño Tubio Noelia María

7.000,00

11.02.322C.472.2

Castelao Romero Brais

6.000,00

11.02.322C.472.2

Castillo López Lucía de las M.

6.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Fernández Nair

7.700,00

11.02.322C.472.2

Castro Fraguela Lucía

6.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Gil Lidia

7.700,00

11.02.322C.472.2

Castro Gómez Luis Alfonso

5.000,00

11.02.322C.472.2

Castro González Felipe

6.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Rey Diego

7.500,00

11.02.322C.472.2

Castro Romero Gabriel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Vilela Xaquín Brandán

6.000,00

11.02.322C.472.2

Castro Villalustre Natalia

7.000,00

11.02.322C.472.2

Cazón Rouco María Paz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cebral Argüeso Alfonso

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cela Valcárcel Yésica

7.700,00

11.02.322C.472.2

Celeiro Raposo José Luis

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cereijo Castiñeiras Gloria María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cerredelo Feijoo Iago

6.600,00

11.02.322C.472.2

Chaín Anllo Juan

8.250,00

11.02.322C.472.2

Chantada Chaves Rosa María

7.000,00

11.02.322C.472.2

Chao Ares Paula

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cid Pérez Adrián

6.600,00

11.02.322C.472.2

Cillero Vázquez Telmo Emilio

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cobas Rodríguez Aroa

7.700,00

11.02.322C.472.2

Collazo Riveiro Sergio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Columna Martínez Paula

7.000,00

11.02.322C.472.2

Conesa Cao Ana Isabel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Corral Cao Álvaro José

7.150,00

11.02.322C.472.2

Corral Feijoo Iago

5.500,00

11.02.322C.472.2

Corral Felpeto Iria

7.700,00

11.02.322C.472.2

Cortes Santos Antonio

7.150,00

11.02.322C.472.2

Cortiñas González José Antonio

6.600,00

11.02.322C.472.2

Costa Montes María Jesús

6.000,00

11.02.322C.472.2

Couso Fernández Diego

5.500,00

11.02.322C.472.2

Couto Carril Manuel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Couto Rego Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Couto Rego Protasio Javier

6.600,00

11.02.322C.472.2

Covelo Prieto Eva

6.000,00

11.02.322C.472.2

Crende Domínguez Iago

8.250,00

11.02.322C.472.2

Crespo Rodríguez Leandro

6.000,00

11.02.322C.472.2

Cuns Berbia José Antonio

7.500,00

11.02.322C.472.2

Currás Lodeiro Lara

7.700,00

11.02.322C.472.2

Da Silva Borges Bruna Fernanda

7.700,00

11.02.322C.472.2

Danta Vazquez Elsa

8.250,00

11.02.322C.472.2

Datas Medina María Magdalena

6.000,00

11.02.322C.472.2

De Aguiar Hernandez Cristian Antoni

5.500,00

11.02.322C.472.2

De Jesús Lafuente Alicia

6.000,00

11.02.322C.472.2

De la Calle Bermejo Miguel Ramón

5.000,00

11.02.322C.472.2

De Querol Vázquez Lucía

7.000,00

11.02.322C.472.2

De Santiago Gómez Lucas

5.000,00

11.02.322C.472.2

De Sousa Filgueira Enrique

5.000,00

11.02.322C.472.2

De Souza Almeida Karina

1.320,00

11.02.322C.472.2

Del Río Álvarez Andrea

6.000,00

11.02.322C.472.2

Delgado González Gabriel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Diaz Dorado Emilio José

8.250,00

11.02.322C.472.2

Díaz Fermín Betania

1.200,00

11.02.322C.472.2

Díaz Ínsua Jairo

8.250,00

11.02.322C.472.2

Díaz Lombao Cristina

7.000,00

11.02.322C.472.2

Díaz Lombao Raquel

7.000,00

11.02.322C.472.2

Diego Peón Sande

1.200,00

11.02.322C.472.2

Diéguez García Héctor

5.500,00

11.02.322C.472.2

Díez Meleiro Óscar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Diz Piñeiro Rubén

5.000,00

11.02.322C.472.2

Docampo Fernández Diego

7.150,00

11.02.322C.472.2

Doce Ríos Cristóbal

5.500,00

11.02.322C.472.2

Domínguez Feijóo Lucía

7.700,00

11.02.322C.472.2

Domínguez Gerpe Silvia

7.500,00

11.02.322C.472.2

Domínguez Quintas Carlos

6.000,00

11.02.322C.472.2

Domínguez Vilaso Fernando

6.000,00

11.02.322C.472.2

Dopico Palacios Ledicia

6.500,00

11.02.322C.472.2

Dopico Sánchez Alberto

6.000,00

11.02.322C.472.2

Dorado López Iago

1.320,00

11.02.322C.472.2

Dorribo González Marta

7.000,00

11.02.322C.472.2

Dos Santos de la Fuente María Beatriz

7.700,00

11.02.322C.472.2

Doval Moreiras Vanesa

7.700,00

11.02.322C.472.2

Duran Dios Andrea

7.000,00

11.02.322C.472.2

Eiriz Suárez José María

5.000,00

11.02.322C.472.2

El Boukhari Abdelillah

8.250,00

11.02.322C.472.2

Enes Nieto Rubén

6.000,00

11.02.322C.472.2

Enríquez García Eva

7.700,00

11.02.322C.472.2

Espasandín Andrade Antonio

6.000,00

11.02.322C.472.2

Esperante Agra Jéssica

7.500,00

11.02.322C.472.2

Esperon Touceda Manuel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Espiñeira Salido Sergio

6.000,00

11.02.322C.472.2

Estévez Carballo Luis Alberto

6.000,00

11.02.322C.472.2

Estévez Fernandez Andrea

1.200,00

11.02.322C.472.2

Estévez Lopes Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Expósito Mateo Adrián

5.500,00

11.02.322C.472.2

Facal Ferreiro Gabriel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fagin del Río Beatriz

7.000,00

11.02.322C.472.2

Fajar Andura Silvia

7.000,00

11.02.322C.472.2

Fajar Andura Vanesa

7.000,00

11.02.322C.472.2

Farelo Arias Miguel Ángel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fátima Rial Fariña

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fdez-Rivero Pedrosa Leticia

7.700,00

11.02.322C.472.2

Feijoo Casal Miguel Ángel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Felpeto Novo Samuel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Almeida Olivier

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Álvarez Adriana

7.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Amboage, Lucia

7.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Arcos Ruth

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Babarro David

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Barrio Miguel Ángel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Carames Manuel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Carballo Pablo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Carrera Monica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Cendón José Luis

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernandez Crespo Juan Javier

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Díaz Vanessa Carolin

7.700,00

11.02.322C.472.2

Fernández Estevez Tamara

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Fernández Cristina

8.250,00

11.02.322C.472.2

Fernández Ferreira Roberto

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Fuertes Beatriz

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández García Andrea

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández García David

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández García Jessica

7.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Gil Jacobo

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández González María Guadalupe

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Iglesias Pablo

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Leguizamon Christian David

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Linares César

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Longueira Daniel

1.200,00

11.02.322C.472.2

Fernández López de Saa Nerea

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández López Iván

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Maceira Andrea

7.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Mosquera Estefanía

7.150,00

11.02.322C.472.2

Fernández Neira David

6.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Pardo Cristina

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Pérez Tamara

7.000,00

11.02.322C.472.2

Fernández Placin Eric

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Portas Eva

6.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Revuelto Jonatan

5.800,00

11.02.322C.472.2

Fernández Rico Celia

1.200,00

11.02.322C.472.2

Fernández Rodríguez Sheila

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Urbina Elisabet

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fernández Vázquez Gladis

7.700,00

11.02.322C.472.2

Fernández Vazquez Pablo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Fernández Vieira Vanessa

8.250,00

11.02.322C.472.2

Ferreira Labrador Noemi

7.700,00

11.02.322C.472.2

Ferreira Roca Rubén

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ferreira Soares Ricardo

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ferreiro Fernández Cristina

7.000,00

11.02.322C.472.2

Ferreiro Vilela Lucía

6.600,00

11.02.322C.472.2

Ferreiro Viñas José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ferreiros Torrado Melisa

7.500,00

11.02.322C.472.2

Ferreño Sánchez Miguel Ángel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ferrón Barge Manuela

7.700,00

11.02.322C.472.2

Fidalgo Peña Enrique

6.600,00

11.02.322C.472.2

Filgueira Gómez Eva

6.000,00

11.02.322C.472.2

Filloy Posada Daniela

7.000,00

11.02.322C.472.2

Firvida Firvida Adan

6.000,00

11.02.322C.472.2

Flores Aguiar Alberto

7.150,00

11.02.322C.472.2

Formoso Díaz Roberto

6.000,00

11.02.322C.472.2

Formoso Ramos Alba

7.000,00

11.02.322C.472.2

Fragueiro Rebollo Javier

5.500,00

11.02.322C.472.2

Francisco Rodríguez Alberto

6.000,00

11.02.322C.472.2

Francisco Vázquez Efrén

5.500,00

11.02.322C.472.2

Freire Arboiro Carlos

6.600,00

11.02.322C.472.2

Fuentefria Jareno Olalla

7.700,00

11.02.322C.472.2

Gabin Gerpe Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Galdo Cribeiro Verónica

6.500,00

11.02.322C.472.2

Gallego Campelo Miriam

7.500,00

11.02.322C.472.2

Gándara Fandiño Daniel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Gándara Pose Miguel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Garabatos Viñas Guillermo

5.000,00

11.02.322C.472.2

García Bareiro Víctor

5.000,00

11.02.322C.472.2

García Cancela Miguel

7.500,00

11.02.322C.472.2

García Delgado Paloma

7.700,00

11.02.322C.472.2

García Fernández Patricia

6.000,00

11.02.322C.472.2

García García Manuela

6.600,00

11.02.322C.472.2

García López Gerardo

6.600,00

11.02.322C.472.2

García Loureiro Iván

5.000,00

11.02.322C.472.2

García Mato Sonia

7.150,00

11.02.322C.472.2

García Otero José Manuel

6.000,00

11.02.322C.472.2

García Otero Pablo

1.320,00

11.02.322C.472.2

García Pose María

6.500,00

11.02.322C.472.2

García Rodríguez Alejandro

7.500,00

11.02.322C.472.2

García Segade Marcos

6.000,00

11.02.322C.472.2

García Silva Soraya

7.000,00

11.02.322C.472.2

García Vázquez Fco. Javier

5.500,00

11.02.322C.472.2

Garza Díaz Pedro

6.600,00

11.02.322C.472.2

Garza Pérez Sara

7.000,00

11.02.322C.472.2

Giraldez Rioibo Cristian

1.200,00

11.02.322C.472.2

Godoy Pernas Verónica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Baleirón Santiago

6.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Cabrero Tamara

7.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Cortes Beatriz

6.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Diéguez Jessica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Franqueiro Laura

7.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Iglesias Lisardo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Gómez Martínez Carlos

8.250,00

11.02.322C.472.2

Gómez Martínez Natalia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Gómez Paz Jairo

6.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Quintian Rubén

5.000,00

11.02.322C.472.2

Gómez Sobrino Aram

5.500,00

11.02.322C.472.2

Goncalves da Souza Eva Aparecida

7.700,00

11.02.322C.472.2

González Alonso José Emilio

5.500,00

11.02.322C.472.2

González Arvizu Jessica G.

7.000,00

11.02.322C.472.2

González Barbosa Andrea

6.000,00

11.02.322C.472.2

González Casas Cristal

6.600,00

11.02.322C.472.2

González Chaves Vanesa

6.000,00

11.02.322C.472.2

González Conde Coral

7.700,00

11.02.322C.472.2

González Fernández María del Pilar

7.000,00

11.02.322C.472.2

González González Esteban

6.500,00

11.02.322C.472.2

González González Laura

7.700,00

11.02.322C.472.2

González Grille Leticia

1.200,00

11.02.322C.472.2

González Hermida Marcelo

6.600,00

11.02.322C.472.2

González López Diego

5.000,00

11.02.322C.472.2

González López Eva

6.000,00

11.02.322C.472.2

Gónzalez López Marta

6.000,00

11.02.322C.472.2

González Meitín Iván

5.500,00

11.02.322C.472.2

González Pacheco Sara

1.200,00

11.02.322C.472.2

González Paz María

6.000,00

11.02.322C.472.2

González Rivas Noelia

7.700,00

11.02.322C.472.2

González Rodríguez Raquel

7.000,00

11.02.322C.472.2

González Rosas Ángel

5.500,00

11.02.322C.472.2

González Varela Irene

6.000,00

11.02.322C.472.2

González Verde Joana

7.000,00

11.02.322C.472.2

González Vilar Gustavo

6.000,00

11.02.322C.472.2

Gramary Barbosa Moisés

7.700,00

11.02.322C.472.2

Guarddon González Alexandre S.

5.000,00

11.02.322C.472.2

Guede Rodicio David

5.500,00

11.02.322C.472.2

Guigliarelli Natalia Mª Sol

7.000,00

11.02.322C.472.2

Guldris Ramos Carmen Isabel

7.000,00

11.02.322C.472.2

Gutiérrez Ameneiro Ana María

7.000,00

11.02.322C.472.2

Gutiérrez Taboada Alberte

5.000,00

11.02.322C.472.2

Guzmán Morales Macarena Pilar

6.000,00

11.02.322C.472.2

He Weilei

5.000,00

11.02.322C.472.2

Heredia Area Rafael

5.000,00

11.02.322C.472.2

Hermida Lamas María Isabel

7.700,00

11.02.322C.472.2

Hernán José Eguiguren Sánchez

5.000,00

11.02.322C.472.2

Herrero González Gonzalo

8.250,00

11.02.322C.472.2

Hinojosa Bermúdez Olaya

7.700,00

11.02.322C.472.2

Huang Junmei

6.000,00

11.02.322C.472.2

Huarte Alonso-Macías Marina

1.200,00

11.02.322C.472.2

Iannella Lema Agustina

7.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Álvarez Isaac

5.500,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Campos Zaira

6.600,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Carballo Andrea

7.700,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Conte Nicolás

6.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Gómez Jesica

7.700,00

11.02.322C.472.2

Iglesias González María Teresa

7.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Liste Manuel A.

6.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Pazo Mª Olga

7.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Quintela Hadrián

7.500,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Rodriguez Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Iglesias Vidal Andrés

6.000,00

11.02.322C.472.2

Insua Calvo Martín

6.000,00

11.02.322C.472.2

Irimia Varela Álvaro

6.000,00

11.02.322C.472.2

Islam Md Ariful

6.600,00

11.02.322C.472.2

Jato Quintas Adrián

1.320,00

11.02.322C.472.2

José Antonio Dopico Cereijo

1.200,00

11.02.322C.472.2

Justo Fuentes Iria Loisa

1.320,00

11.02.322C.472.2

Kovacs Blanco Victoria

6.000,00

11.02.322C.472.2

Lago González Yolanda

7.000,00

11.02.322C.472.2

Lama Pérez Manuel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Lamelas Besada Andrea

7.500,00

11.02.322C.472.2

Lamelas Fernández Víctor

6.600,00

11.02.322C.472.2

Leiro Barros Sergio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Leis Pérez Cristina

7.000,00

11.02.322C.472.2

Lema Lado Bertín

5.000,00

11.02.322C.472.2

Lema Leivas Carlos Daniel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Lemos Rodríguez Francisco J.

10.600,00

11.02.322C.472.2

Leston Mayo José Manuel

7.500,00

11.02.322C.472.2

Leye Mbene

11.000,00

11.02.322C.472.2

Lima Pacheco María

7.000,00

11.02.322C.472.2

Liñares Gómez Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Liñares González David

5.000,00

11.02.322C.472.2

Liñares Muíño David

5.000,00

11.02.322C.472.2

Liñeira Segade Alejandro

6.000,00

11.02.322C.472.2

Liste Otero Marcos

6.000,00

11.02.322C.472.2

Liste Villamor Noelia María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Lodeiro Calvo Natalia

1.200,00

11.02.322C.472.2

Loira Rodríguez Antonio

7.500,00

11.02.322C.472.2

Loira Rodríguez Rocío

7.000,00

11.02.322C.472.2

Lois Pampín Iván

6.000,00

11.02.322C.472.2

López Álvarez Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Arias Luis

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Boullosa Laura

7.500,00

11.02.322C.472.2

López Casal Patricia

6.000,00

11.02.322C.472.2

López Casariego Jesica

7.000,00

11.02.322C.472.2

López Castro Beatriz

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Castro Rubén Darío

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Fernández Arturo José

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Fraga Óscar

8.250,00

11.02.322C.472.2

López García José Ramón

5.000,00

11.02.322C.472.2

López Gómez Manuel

6.600,00

11.02.322C.472.2

López González Pablo

6.600,00

11.02.322C.472.2

López González Yuliana

7.000,00

11.02.322C.472.2

López López Damián

6.600,00

11.02.322C.472.2

López López Lucía

7.700,00

11.02.322C.472.2

López López Rubén

5.500,00

11.02.322C.472.2

López Moreira Mª Elsa

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Novelle Yohan Gregorio

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Novo Miguel

5.860,00

11.02.322C.472.2

López Ogando Sara

6.000,00

11.02.322C.472.2

López Rodríguez Víctor Manuel

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Tella Silvia

6.600,00

11.02.322C.472.2

López Vázquez María del Carme

7.700,00

11.02.322C.472.2

López Vilariño Ana Vanesa

10.000,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Alfonso Sergio

6.000,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo González Pablo

6.000,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Infante Andreina

7.700,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Ogando Laura

7.700,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Ogando Miguel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Pampillón Borja

5.000,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Pazo Sergio

6.200,00

11.02.322C.472.2

Lorenzo Rodríguez Lara

7.700,00

11.02.322C.472.2

Lorido Niño César

5.500,00

11.02.322C.472.2

Louzao Touceda Andrea

7.000,00

11.02.322C.472.2

Lovelle Fernández Bruno

6.600,00

11.02.322C.472.2

Lugo García Clyo Michelle

1.320,00

11.02.322C.472.2

Lugris García Alba

6.000,00

11.02.322C.472.2

Macias Rodríguez Rocio

7.700,00

11.02.322C.472.2

Mallón Míguez Laura

6.000,00

11.02.322C.472.2

Malvido Piñeiro David

5.000,00

11.02.322C.472.2

Marcos Sánchez Martín A.

6.500,00

11.02.322C.472.2

Marcote Piñero Leonel Fabian

7.500,00

11.02.322C.472.2

Mariño Barreiro Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Mariño Gaciño José Ramón

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martín López María Sol

7.700,00

11.02.322C.472.2

Martínez Arias José Andrés

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Barbeito Julio

1.200,00

11.02.322C.472.2

Martínez Barja Brais

6.600,00

11.02.322C.472.2

Martínez Basich Sara

1.200,00

11.02.322C.472.2

Martínez Golpe Verónica

6.500,00

11.02.322C.472.2

Martínez Lago Antonio

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Lema Noelia

7.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez López Fernando

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Pérez Iria

1.200,00

11.02.322C.472.2

Martínez Pérez Mónica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Pérez Sandra

6.600,00

11.02.322C.472.2

Martínez Suárez Cristian

5.000,00

11.02.322C.472.2

Martínez Ulla Pablo

8.250,00

11.02.322C.472.2

Martínez Vilar María

7.000,00

11.02.322C.472.2

Mata Somoza Silvia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Mato Álvarez Myriam

7.700,00

11.02.322C.472.2

Mayo Santos Daniel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Mazorra Viso Borja

6.600,00

11.02.322C.472.2

Meijido Beiro Diego

1.200,00

11.02.322C.472.2

Mejuto López María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Méndez Martínez Carla María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Méndez Otero Teofilo

5.500,00

11.02.322C.472.2

Mera Barro Lucía

12.600,00

11.02.322C.472.2

Miguéns Fontano Alfonso

5.000,00

11.02.322C.472.2

Míguez Garrido Barbara

6.500,00

11.02.322C.472.2

Míguez Laya Nicolás

7.500,00

11.02.322C.472.2

Míguez Prado Susana

7.000,00

11.02.322C.472.2

Miñones Campaña Rodrigo

6.000,00

11.02.322C.472.2

Miranda Veloso José Benito

6.600,00

11.02.322C.472.2

Mirian Santiago Santiago

7.000,00

11.02.322C.472.2

Montero Míguez Blanca

6.000,00

11.02.322C.472.2

Montero Silva Carmen Trinidad

8.250,00

11.02.322C.472.2

Montes Pérez Lorena

7.700,00

11.02.322C.472.2

Monteserín Vázquez Rubén

7.150,00

11.02.322C.472.2

Montoto Moure Laura

6.000,00

11.02.322C.472.2

Morales Jiménez Estrella

7.700,00

11.02.322C.472.2

Morán Mariño Antía

7.000,00

11.02.322C.472.2

Moreiras Lamelas Ester

7.150,00

11.02.322C.472.2

Moreyra Gaitán Carla Denise

7.000,00

11.02.322C.472.2

Moris Álvarez Wellington

5.500,00

11.02.322C.472.2

Moron Parcero Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Mosquera Roel Yésica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Mosquera Seijo Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Mosquera Sobrado Sabrina

11.000,00

11.02.322C.472.2

Mourelle Arcos José Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Mouriño Espiño María Teresa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Moyano Cano Fátima

7.000,00

11.02.322C.472.2

Muiño Gestal Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Nande Pereira Lorena

7.000,00

11.02.322C.472.2

Narváez Muñiz Zeltia

6.600,00

11.02.322C.472.2

Natalia Gómez Cambón

1.200,00

11.02.322C.472.2

Negro Fernández Sara

7.700,00

11.02.322C.472.2

Neira Abuín Melissa

7.000,00

11.02.322C.472.2

Neo Quintáns Daniel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Nieto García Ana Graciela

7.000,00

11.02.322C.472.2

Nieves Dopazo Manuel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Nieves Fernández Francisco

6.600,00

11.02.322C.472.2

Noelia Collazo Furelos

7.000,00

11.02.322C.472.2

Nogareda Touriño Óscar Manuel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Novais Álvarez Gabriel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Novais Álvarez Héctor

5.500,00

11.02.322C.472.2

Novais Álvarez Oliver

5.500,00

11.02.322C.472.2

Novo Barizo Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Novo Castro José Ramón

7.150,00

11.02.322C.472.2

Novo Pérez Daniel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Noya Urdiales Yolanda

7.000,00

11.02.322C.472.2

Nuñez Riveiro Myriam

6.000,00

11.02.322C.472.2

Núñez Tallón Carlos Alberto

8.250,00

11.02.322C.472.2

Ojeda Ortiz Mariano

7.500,00

11.02.322C.472.2

Oliveira Macedo Sara

7.700,00

11.02.322C.472.2

Óscar Fernández Adrián

6.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Ferro Iván

7.500,00

11.02.322C.472.2

Otero Fidalgo Maiquel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Otero Pita Cecilia

7.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Pulleiro Ana María

7.000,00

11.02.322C.472.2

Otero Scaloni Kevin

6.000,00

11.02.322C.472.2

Outerelo Bello Rafael

6.600,00

11.02.322C.472.2

Padín González Antonio José

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pajares Gueto Samantha María

7.000,00

11.02.322C.472.2

Pallares Santos Alberto

6.000,00

11.02.322C.472.2

Parada Aldao Antia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pardo Cuevas Emma

7.000,00

11.02.322C.472.2

Pardo Miragaya Lucía

6.600,00

11.02.322C.472.2

Paredes Cora Carina

7.700,00

11.02.322C.472.2

Patiño Freire Laura

6.000,00

11.02.322C.472.2

Paz Fontán Rubén

5.000,00

11.02.322C.472.2

Paz Penelas Jesús

8.250,00

11.02.322C.472.2

Paz Ramil Indira

7.700,00

11.02.322C.472.2

Pazo Piñeiro Rubén

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pazos García Nerea

7.700,00

11.02.322C.472.2

Pazos Maneiro Raquel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pazos Novo Iván

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pedreira Regueiro Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pedrosa González Sara Karmele

7.000,00

11.02.322C.472.2

Peiteado Senra José Luis

6.000,00

11.02.322C.472.2

Peixoto Moledo Cristofer

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pensado Calvo Jéssica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Peña Osorio Claudia Vanesa

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pereira Bello José David

5.500,00

11.02.322C.472.2

Pereira Lafuente Elena

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pereira Lorenzo Cristina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pereira Morandeira Carlos

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pereira Silva Lorena

7.000,00

11.02.322C.472.2

Pereiro Castro José Luis

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pereiro Montoto Pablo

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Afonso Rubén

8.200,00

11.02.322C.472.2

Pérez Álvarez Antía

6.500,00

11.02.322C.472.2

Pérez Caamaño Hector

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Castro Adrián

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez Diéguez Sonia

7.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Feijoo José Rubén

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez García Mónica

7.150,00

11.02.322C.472.2

Pérez González Laura

7.700,00

11.02.322C.472.2

Pérez Groba Andrés

1.200,00

11.02.322C.472.2

Pérez Iglesias María

1.320,00

11.02.322C.472.2

Pérez Mantilla Patricia

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Mantilla Sergio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Martín Roberto Carlos

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez Paz Sergio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pérez Porto Maite

7.700,00

11.02.322C.472.2

Pérez Quintas Cristina

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez Rubio Manuel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pérez Vila José Valentín

1.320,00

11.02.322C.472.2

Peschel Carracedo Romina

6.000,00

11.02.322C.472.2

Peteiro Grobas Martín

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pilar Pousada Cristina

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pintos Cabrera Fabián Matias

5.000,00

11.02.322C.472.2

Piñeiro Redondo María Pilar

7.700,00

11.02.322C.472.2

Piñol Pérez Alejandro

6.600,00

11.02.322C.472.2

Pisilli Marco

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pita Gutiérrez Lucía

6.000,00

11.02.322C.472.2

Pita Illobre Nerea

1.200,00

11.02.322C.472.2

Pose Collazo Adrián

7.500,00

11.02.322C.472.2

Pouso Dios Raquel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Prieto Martínez Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

Pulleiro Pazos Juan José

6.000,00

11.02.322C.472.2

Quintana González Ramiro José

6.600,00

11.02.322C.472.2

Quintela Rebolo Vanesa

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rama Guzmán Rubén

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ramallo Rial Elisabeth

6.000,00

11.02.322C.472.2

Ramos Estévez Ignacio

1.200,00

11.02.322C.472.2

Ramos López Rocío

7.000,00

11.02.322C.472.2

Ratón Soengas Miguel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Real Lameiro Verónica

7.700,00

11.02.322C.472.2

Reboredo Rodríguez David

1.200,00

11.02.322C.472.2

Recouso Toubes Yuriana

7.700,00

11.02.322C.472.2

Redondo Cabarcos Beatriz

1.320,00

11.02.322C.472.2

Regueiro Iglesias Laura

6.000,00

11.02.322C.472.2

Represas da Silva Floriano

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rey Iglesias Eloy

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rey Somoza Lucía

7.000,00

11.02.322C.472.2

Rey Soto Verónica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Riadigos Ledo Iván

5.000,00

11.02.322C.472.2

Riola Fernández Rubén

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rivas Arias Maykel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rivas Fernández María Luisa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rivas Rey Iván

7.500,00

11.02.322C.472.2

Rivas Rodríguez Katerin

6.500,00

11.02.322C.472.2

Riveiro Pérez Adán

1.200,00

11.02.322C.472.2

Rivero Baz Susana

6.000,00

11.02.322C.472.2

Riveron Pérez Leslie Anelis

7.700,00

11.02.322C.472.2

Robles Guzmán Claudia Verenic

1.320,00

11.02.322C.472.2

Roca Roca Lorena

7.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Alonso Juan José

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Álvarez Roi

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Bouza Pablo

7.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Búa Celina

7.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez de Jesús José Manuel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Díaz David

8.800,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Echeverry Roberto

7.150,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Fernández José Manuel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez González Alejandra

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez González Arancha

7.200,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez González Cristina

1.320,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Gutiérrez Raquel

7.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Lorenzo José Luis

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Martínez Jesús

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodriguez Martínez Maria

7.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Mendieta Sergio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Muiño Cristina

6.500,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Nogueiras Diego

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Prieto Ledys Magela

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Ribo Elisabet

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rivas José Ramón

6.600,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Rodríguez María

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Seijo Raquel

7.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Vaqueiro Elisa

6.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Vázquez Rosa María

7.000,00

11.02.322C.472.2

Rodríguez Yáñez Estefanía

7.700,00

11.02.322C.472.2

Roget Iglesias Jonathan

5.000,00

11.02.322C.472.2

Romar Montero Darío Manuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Rossell López Andrés

5.500,00

11.02.322C.472.2

Ruibal Lois Yago

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ruíz Caballero Cristian

5.000,00

11.02.322C.472.2

Ruíz Canda Verónica

1.200,00

11.02.322C.472.2

Sabio Pan Francisco

6.000,00

11.02.322C.472.2

Salgueiro Fernández Juan José

5.000,00

11.02.322C.472.2

Samper Falcó Jaime

6.600,00

11.02.322C.472.2

Sánchez García Cristina

7.500,00

11.02.322C.472.2

Sánchez Mengual Verónica

7.000,00

11.02.322C.472.2

Sánchez Quintás Lidia

7.000,00

11.02.322C.472.2

Sánchez Seijo José Ángel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Sánchez Varela Pablo

8.250,00

11.02.322C.472.2

Sandá Meijide Alba

7.000,00

11.02.322C.472.2

Sandra Mata Ares

1.200,00

11.02.322C.472.2

Santabaya Cacheiro Miriam

7.000,00

11.02.322C.472.2

Santana López Cristina

6.600,00

11.02.322C.472.2

Santos Parada Juan

6.000,00

11.02.322C.472.2

Santos Tarrío Nuria

6.000,00

11.02.322C.472.2

Sarasa Caudevilla Tamara

7.000,00

11.02.322C.472.2

Savu Mariana Teodora

7.000,00

11.02.322C.472.2

Sebastián Núñez Barral

5.000,00

11.02.322C.472.2

Seijas Freire Antonio

7.500,00

11.02.322C.472.2

Seijo González José Luis

6.600,00

11.02.322C.472.2

Selva Sabrina

7.500,00

11.02.322C.472.2

Senra Pregal Andrés

6.000,00

11.02.322C.472.2

Serantes Cardenas Alicia

7.000,00

11.02.322C.472.2

Serrano Bugallo Cayetano

6.000,00

11.02.322C.472.2

Silva García Pablo

6.000,00

11.02.322C.472.2

Silva Lima Lorena Tamela

6.000,00

11.02.322C.472.2

Silva Seijo Vanesa

7.000,00

11.02.322C.472.2

Silvosa López Verónica

7.700,00

11.02.322C.472.2

Simón Pereiro Iván

6.600,00

11.02.322C.472.2

Soengas Carballo Paula

11.000,00

11.02.322C.472.2

Soliño Barros Mirian

7.000,00

11.02.322C.472.2

Solla Camiña Ramiro

5.000,00

11.02.322C.472.2

Solla Sainza Javier

5.000,00

11.02.322C.472.2

Sorga de Oliveira Soraya

7.700,00

11.02.322C.472.2

Soto Blanco Yéssica

6.000,00

11.02.322C.472.2

Soto Calvo Adrián

6.000,00

11.02.322C.472.2

Sousa Paz Julio

5.000,00

11.02.322C.472.2

Suárez Fernández Iván

6.000,00

11.02.322C.472.2

Suárez García Bernabé

5.000,00

11.02.322C.472.2

Suárez Pérez David

6.500,00

11.02.322C.472.2

Suárez Pérez Laura

6.500,00

11.02.322C.472.2

Teixeira Argiz Marcio

5.500,00

11.02.322C.472.2

Toba Blanco Trinidad

7.000,00

11.02.322C.472.2

Toledano Hervas Roberto

6.000,00

11.02.322C.472.2

Tomé Martínez Arancha

7.000,00

11.02.322C.472.2

Torres Prieto Cristina

7.700,00

11.02.322C.472.2

Trigo Barros Verónica

1.200,00

11.02.322C.472.2

Trillo Leis Nuria

6.000,00

11.02.322C.472.2

Uriz Río Paula María

8.250,00

11.02.322C.472.2

Val Regueira Natalia

7.000,00

11.02.322C.472.2

Valcárcel López Iñaki

6.000,00

11.02.322C.472.2

Valdés Barrios Ángela

7.700,00

11.02.322C.472.2

Valiña Castro José

5.000,00

11.02.322C.472.2

Valiño Carro José Manuel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Valle Mera Irene

7.000,00

11.02.322C.472.2

Vaquero Argeles Álvaro

5.500,00

11.02.322C.472.2

Varela Castro Bruno

7.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Aldemunde Daniel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Cajide Isabel

1.200,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Chávez Ero

5.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Chousal Guadalupe

1.320,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Díaz Rebeca

7.150,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Encina Jacobo

6.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Freire Juan José

6.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Gago Begoña

6.600,00

11.02.322C.472.2

Vázquez García Elena

7.150,00

11.02.322C.472.2

Vázquez López Miguel

5.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez López Samuel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Lujilde Daniel

6.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Novo Verónica

1.200,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Rama Óscar

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Rivera Adrián Jacob

5.500,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Sande Abel

6.600,00

11.02.322C.472.2

Vázquez Vigo Rocío

1.200,00

11.02.322C.472.2

Vedo Rey Diego

6.000,00

11.02.322C.472.2

Vega Crespo Juan José

6.600,00

11.02.322C.472.2

Veigas Méndez Álvaro

6.600,00

11.02.322C.472.2

Veleiro González Sandra

6.600,00

11.02.322C.472.2

Veloso Fernández Julia

7.700,00

11.02.322C.472.2

Ventosinos López Andrea

7.700,00

11.02.322C.472.2

Vidal Rodríguez Lucía

6.000,00

11.02.322C.472.2

Vila Barros Sara

7.000,00

11.02.322C.472.2

Vilas Otero Aarón

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vilas Troyón Milagros

6.000,00

11.02.322C.472.2

Vilchez Guerrero Carlos

5.000,00

11.02.322C.472.2

Vilela Segade Fátima

7.000,00

11.02.322C.472.2

Villar Pombo Rubén

5.000,00

11.02.322C.472.2

Villar Prol David

5.500,00

11.02.322C.472.2

Villaverde Carballo Manuel

6.000,00

11.02.322C.472.2

Viña Barcala Miguel

8.000,00

11.02.322C.472.2

Viña Rebolledo Pablo Jacobo

6.600,00

11.02.322C.472.2

Vizcaíno Pacín Alberto

6.000,00

11.02.322C.472.2

Yáñez Portal Ramiro

6.200,00

11.02.322C.472.2

Zamundo Acevedo Daniel

5.000,00

11.02.322C.472.2

Zerquera Zayas Sulemis

7.150,00

11.02.322C.472.2