Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Martes, 21 de xullo de 2015 Páx. 30281

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2015.

De conformidade co establecido no artigo 10 da orde desta consellería do 8 de abril de 2015, pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2015, esta consellería,

RESOLVE:

Primeiro. Adxudicar as actividades formativas ao profesorado que se relaciona no anexo desta orde.

Segundo. Contra esta resolución as persoas interesadas poden interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Actividades programa PIALE 2015
Lista de persoas seleccionadas
Actividades

1.1. PIALE. Inglés en infantil e primaria.

36105199Y

Berta Darriba López

33275915K

María del Carmen Fernández Fernández

36063828N

Miguel Francisco Dubois Thenaisie

36126216R

Margarita Pérez Fernández

32615896X

Carmen Rodríguez Feijoo

00404959K

Marina Natalia Fariñas de Alba

44835662Z

Susana Nieto Pazos

76914516D

Elvi Pereira Santos

78732989X

Ana Portas Barreiro

34899672R

Jessica María Paradela García

32441661T

Francisco José Pernas Prieto

44454154F

Marta Outomuro Rodríguez

33255315Y

María Jesús Tato Carbajales

34993336D

Rebeca Astorga Iglesias

53170157E

Noelia García Meleiro

1.2. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de secundaria/FP.1

52500049L

Eva María Vérez Cotelo

32402787L

María Eugenia Alba Torreiro

33270132B

Ana María Bueno Lema

36120270N

Marcos Lago Álvarez

53545809S

Tamara Rodríguez López

09414625N

María Aurelia Díez Huerga

32769887Q

Constantino José García Ulla

32813002Y

Julia Cea Cabanelas

34894542T

Sibila Vanesa González Fernández

32657987B

Ana M. Martínez Rivera

32775844Q

Pedro Santiago Sánchez Roca

33286869G

María Pilar Pérez Torres

34897254K

Sandra Villar Giner

33322772G

Blanca Rodríguez Latorre

76367652Q

Paula Blanco Mosquera

1.3. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de primaria.

35566932P

Andrea Chapela García

35309681N

José Antonio Sánchez Barreiro

32704602M

Raquel Abella Brozos

33215727R

María Dolores Paz Paz

44806374M

Lidia Brenlla López

2.1. PIALE. Integración para profesorado de inglés de primaria.

33304999X

Ana Isabel Ferreiros Rey

36128529Z

Pablo Fernández Bello

34985963L

Verónica González Rodríguez

33351814C

Lorena Estrada Álvarez

34978712J

Cristina Vázquez Arias

2.2. PIALE. Integración para profesorado de inglés de secundaria.

32640085A

María Teresa Corral Bañal

52492114L

María Dolores Rúa Calviño

13129161W

Piedad García Ortega

34957359G

Margarita Alfonso Rodríguez

34943376M

María Amparo Vázquez Vivas

36025003B

María Milagros Eiroa de La Puente

35300861R

Palmira Calvar Rosendo

76405447E

Adela Castro Romero

50702822N

Esther Hervella García

32629189D

Rosa I. Pérez Parapar

2.3. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de secundaria.

32658104J

Olga Painceira Pita

34890700E

Beatriz López-Suevos Hernández

35301096Y

Manuel Barreiro Abeijón

77596594E

Ana María Fernández Moreiras

32754170P

María Carmen Meiriño González

32440119E

Juan Antonio Mayor Rodríguez

32790302F

Cristina Lesta Íñiguez

35249066W

J. María Otero Urtaza

76996789B

Eva Abal Vidal

33336823W

Yolanda Fernández González

36092732M

Elena Gómez Dahlgren

32823395A

María Jesús Mourazos González

34934692S

Arturo Iglesias Figueiras

33309165J

Xosé Manuel García García

44806849C

Eulalia María Simal Iglesias

36038939D

Marta Estrada Ibars

32820464Q

María Teresa Bellas Méndez

36031647P

Ramón Soler Sáez

33992078X

Ángel Pérez Arenas

33270715L

María del Pilar Tobar Quintanar

2.4. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de primaria.

53111047E

María del Pilar Dopazo Rodríguez

09748768B

Teresa María Cabezas Carnicero

35467023B

Sandra García Buceta

09738380L

María Victoria de Paz Urueña

33255732D

Carmen Sánchez Oubiña

09394027E

Teresa Pérez Menéndez

34937829R

María Rosa Castro Diéguez

79314074T

Patricia Mosqueira Vilar

34938608K

Manuela Casal Domínguez

53184687Q

Mirian Álvarez Martínez

78797540T

Fátima Novo Tuñas

35294905W

Juan Miguel Redondo Aldao

44829823V

Noa Vedia Baliñas

44465341Q

Cristina Alsira Iglesias Fernández

33291605W

Beatriz Fernández Rodríguez

2.5. PIALE. Integración en lingua portuguesa.

78784055Q

Isabel Mato Sánchez

33838439B

María José Díaz Piñeiro

33286523A

María Amparo Cereixo Silva

32831267D

María Victoria Sánchez Regueiro

33861421Q

Olga López López

3.1. Inglés para profesorado especialista.

32754910N

María Amparo Otero Sánchez

13299513Q

Ana Isabel Oulego Prado

32624136Q

María Teresa Inmaculada Díaz Sánchez

35452277P

María Concepción Cascón Bravo

36172655A

Ana González Barreiro

52483349V

Mónica González Sánchez

35468341H

María Antonia Van Loon Van Den Broek

07522284L

María del Carmen Pérez Rico

52453285Z

Ma Nieves Lampón González

32643626W

María Consuelo García Santalla

3.2. Francés para profesorado especialista.

35455715L

Francine Sánchez Otero

76574904S

María José Méndez Lázare

76891557G

María José Fernández Bañuelos

34260062K

Manuel Ángel Álvarez Ramil

47365858A

Patricia Fernández Llamas

77008459C

María José Carballo Alonso

78793657G

Rocío Romero Ces

76730717A

María Asunción Nogueira Diéguez

33262835M

María José Iglesias Valiño

35458602P

Elvira Formoso Remesar

76866878G

Ana María Formoso Remesar

33552584T

Inés Digón García

76566501F

María Cristina Arango Prieto

76932645Z

Uxía Fonseca Roque

34907094V

Rosa Álvarez Cardoso

3.3. Francés para profesorado non especialista.

11444288V

Paloma Galán Rodríguez

13907858B

Ricardo Quevedo Blanco

70247725K

Clara María Martínez Vindel

33309537V

Ana Belén López Pérez

35565876X

Mónica Carmen Estévez Domínguez

33859238H

Pablo Ferreiro Mazon Suárez

13080992H

José Boyero Iglesias

78780172C

Esperanza Luz Mariño Davila

34888183N

María Alejandra de la Iglesia Ramos

33332928V

Teresa García Rodríguez

3.4. Lingua portuguesa.

33284581Q

Valentina Formoso Gosende

36119335C

María José Carneiro Freire

32626251S

Xosé Francisco Carro Rodríguez

53110609K

Román Cerqueiro Landín

34951258K

Óscar Soto Fernández

33280915F

María Dolores Calo García

71123535Z

Silvia Gaspar García

33799524N

Carlos Campoy y Vázquez

33263054V

María del Pilar Gato Otero

32750784A

Francisco Xabier Rodo Varela

3.5. Lingua alemá.

33293944H

María Rey Rodríguez

33293179N

Jesús Iglesias Torres

05347029N

María Blanca Fraga Lago

36060275R

Cristina Isabel Alonso Álvarez

36032896S

Isabel Sonsoles Costa Boronat

Lista de suplentes

1.1. PIALE. Inglés en infantil e primaria.

33329571H

María José López Paz

76717218M

María José Diz Carballo

1.2. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de secundaria/FP.

32767965A

María Antonia Montes Fernández

34918592S

Manuel Cid Fernández

33322736Z

Ricardo José Rosado Saavedra

33309402C

Carina Rocío Vázquez Prado

44452779N

María Concepción Martínez Calviño

32656915C

María Esther Pena Estévez

11948334H

Nuria Trigueros Añíbarro

10187048A

Lorenza Mures Palacio

32790592K

María Belén Baldonedo del Río

32806896H

Andrés Lariño Lago

32823138E

Manuel María Cabezas Casal

32767655S

Teresa Elvira Méndez García

32677675B

Ana Isabel Campo Cabana

1.3. PIALE. Inglés para profesorado CLIL de primaria.

33317865L

Mª del Mar López Somoza

44838766J

Leticia Alonso Álvarez

46913832L

Elisa González Díaz

76717218M

María José Diz Carballo

2.1. PIALE. Integración para profesorado de inglés de primaria.

34920851C

María Elisa Rodríguez Álvarez

78798687C

Natalia Fuentes Riveira

76722455K

María Belén González Conde

44808894H

Natalia Iglesias González

35295261J

Ramón Pastoriza Fariña

53181238V

Marta Maceira Muíños

33542145A

Judith Santos Sousa

76358666T

María Belén Meijide Gestal

76901831C

María del Mar Martínez Domínguez

34890003S

Natividad Varela García

53163818P

Marta Salgueiro Rilo

2.2. PIALE. Integración para profesorado de inglés de secundaria.

32637205K

María Carmen Varela Varela

36066440W

Olga Pazos Rodríguez

32634295D

María Gabriela Sánchez Cortizas

33240206P

María Josefa Sánchez Souto

77592954Q

Elisa María López Sánchez

2.3. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de secundaria.

10187048A

Lorenza Mures Palacio

32790592K

María Belén Baldonedo del Río

32806896H

Andrés Lariño Lago

32823138E

Manuel María Cabezas Casal

32767655S

Teresa Elvira Méndez García

2.4. PIALE. Integración inglés para profesorado CLIL de primaria.

32423352E

María Lourdes Herrero Casasola

33317865L

Mª del Mar López Somoza

76722455K

María Belén González Conde

44808894H

Natalia Iglesias González

35295261J

Ramón Pastoriza Fariña

53181238V

Marta Maceira Muíños

44838766J

Leticia Alonso Álvarez

33278017F

María del Carmen Rivas Fraga

32800735K

Ana Isabel Viña Vilanova

76321156A

María Josefa del Río Mosquera

46913832L

Elisa González Díaz

76901831C

María del Mar Martínez Domínguez

34890003S

Natividad Varela García

76717218M

María José Diz Carballo

2.5. PIALE. Integración en lingua portuguesa.

34942083T

María Concepción Álvarez Fernández

32450743C

Luisa María Villanueva Segade

33304124D

María Dolores Díaz Rifón

32829592J

Ana Isabel Martínez Fernández

52452191R

María José Pardo Fernández

3.1. Inglés para profesorado especialista.

32637205K

María Carmen Varela Varela

33317865L

Mª del Mar López Somoza

44838766J

Leticia Alonso Álvarez

36066440W

Olga Pazos Rodríguez

35291293R

María Lourdes Villanueva Pastoriza

33240206P

María Josefa Sánchez Souto

35442809Q

Socorro Goldar Pazos

32800613Z

María Ángeles Sacedón Sánchez

10834678E

Jorge Cosío Carreño

46913832L

Elisa González Díaz

3.2. Francés para profesorado especialista.

36026988H

María del Carmen Pintos Andrés

09704419Y

María Begoña Juan Franco

36067517K

Mariana Rodríguez González

52937050C

Verónica Vázquez Duarte

76321156A

María Josefa del Río Mosquera

33329571H

María José López Paz

33200477T

Diego Mayo Mayo

77595830V

María Dolores Penabad Otero

3.3. Francés para profesorado non especialista.

76805337B

Mercedes Neira González

33255610W

Inmaculada Mato Martínez

32790592K

María Belén Baldonedo del Río

32677675B

Ana Isabel Campo Cabana

3.4. Lingua portuguesa.

34982502P

Susana Rodríguez Tejada

35317936X

Raquel Covacho Mariño

77595830V

María Dolores Penabad Otero

3.5. Lingua alemá.

44452779N

María Concepción Martínez Calviño

33270440C

Nicanor Ramón Fuentes Laíño