Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Martes, 21 de xullo de 2015 Páx. 30268

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

As unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial, determinados na Orde do 12 de agosto de 2010, publicada no Diario Oficial de Galicia do día 23 de agosto, cuxa última modificación se realizou mediante a Orde do 7 de xullo de 2014, DOG do 29 de xullo, deben revisarse para adaptar a oferta dalgúns centros ás necesidades efectivas da poboación escolar, á consecución dos seus obxectivos pedagóxicos e ás exixencias duns cadros de persoal que incidan na súa efectiva organización.

De conformidade co Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, que establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e determina a competencia desta en materia de creación, supresión, transformación, clasificación, autorización e organización dos centros escolares, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo

Modifícanse as unidades e os postos de traballo docentes dos seguintes centros educativos:

– Escolas infantís, colexios de educación primaria, colexios de educación infantil e primaria e centros públicos integrados que se detallan no anexo I.

– Centros de educación especial, relacionados no anexo II.

– Colexios rurais agrupados, relacionados no anexo III.

Artigo 2. Supresión de centros

Suprímense os centros que se relacionan no anexo IV desta orde.

Artigo 3. Persoal docente

1. Aos centros que, como consecuencia das modificacións que se sinalan no artigo primeiro incrementen o número de postos de traballo aplicaráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de 1992 pola que se regula a mobilidade das funcionarias e dos funcionarios pertencentes ao corpo de mestras/es nos propios centros por incremento de postos de traballo.

Estes novos postos poderán ser solicitados polo profesorado con destino definitivo no centro que conte coa oportuna habilitación e accedese a este por concursos anteriores ao convocado no curso 1990/1991, sempre que non acadase novo posto de traballo nel como consecuencia doutros procesos de adscrición ou de mobilidade no propio centro. Non obstante, poderaos solicitar o profesorado que, estando en posesión da correspondente habilitación, estea adscrito a postos de traballo que se vexan afectados por diminución nun número máximo igual á redución de postos.

2. Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

3. Os procesos de mobilidade regulados na Orde do 30 de marzo de 1992 que se produzan como consecuencia desta orde desenvolveranse durante o mes de setembro de 2015 e terán efectos do día 1º do mesmo mes.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Código

Concello

Localidade

Denominación

Unidades

Postos de traballo

INF

PRI

EE

EI

EP

FI

FF

EM

EF

PT

AL

DO

OC

TOT

Coruña (A)

Arteixo

15000363

Arteixo

CEIP Ponte dos Brozos

15

28

20

27

4

1

2

4

2

2

1

0

63

Boiro

15001471

Boiro

CEIP Praia Xardín

3

12

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

24

15001367

Abanqueiro

CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

2

6

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

Brión

15001847

Brión

CEIP de Pedrouzos

6

16

8

15

3

1

2

2

1

1

1

0

34

Camariñas

15002050

Camariñas

CEIP O Areal

3

8

4

7

2

1

1

1

1

0

0

1

18

Carballo

15023077

Sofán

CEIP de Gándara-Sofán

2

5

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

15021354

Carballo

CEIP Bergantiños

9

18

12

17

3

1

2

3

2

1

1

0

42

15021524

Carballo

CEIP A Cristina

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

15002578

Carballo

CEIP Fogar

9

24

12

23

4

1

2

3

2

2

1

0

50

Cedeira

15003054

Cedeira

CEIP Nicolás del Río

7

17

9

16

3

1

2

2

1

1

1

0

36

Cee

15003248

Cee

CEIP Eugenio López

5

12

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

26

Coristanco

15003807

A Agualada

CEIP de Bormoio-Agualada

2

6

2

5

1

1

1

1

1

0

0

1

13

15003881

Traba

CPI Alcalde Xosé Pichel

3

8

4

7

2

1

1

1

1

0

0

0

17

Coruña (A)

15004976

A Coruña

CEIP Curros Enríquez

3

8

4

7

2

1

1

1

1

0

1

0

18

15021792

A Coruña

CEIP Salgado Torres

6

12

1

8

11

2

1

1

2

2

1

1

0

29

15019323

A Coruña

CEIP Alborada

6

12

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

28

Ferrol

15024227

Serantes

CEIP de Pazos

2

3

2

2

1

0

1

1

0

0

0

0

7

Mazaricos

15008714

Mazaricos

CPI da Picota

2

5

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

15008490

Antes

CEIP Víctor Sáenz

1

3

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Muros

15024951

Louro

CEIP de Louro

1

4

1

4

1

0

1

1

1

0

0

1

10

15009810

Esteiro

CEIP Ricardo Tobío

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

1

0

15

Muxía

15009597

Coucieiro

CEIP de Vilarmide

1

4

1

4

1

0

1

1

1

0

0

0

9

Oleiros

15011026

Oleiros

CEIP da Rabadeira

6

16

8

15

3

1

2

2

1

1

1

0

34

Outes

15012225

Roo

CEIP Emilio Navasqüés

1

4

1

4

1

0

1

1

1

0

0

1

10

Padrón

15012742

Padrón

CEIP Flavia

3

12

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

24

Ponteceso

15013230

Corme Porto

CEIP As Forcadas

1

3

1

2

1

0

1

1

0

0

0

1

7

15027848

Tella

CRA Nosa Señora do Faro

5

1

6

1

1

0

1

1

0

1

0

0

11

Rianxo

15014180

Rianxo

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

7

17

9

16

3

1

2

2

1

1

1

0

36

Ribeira

15014465

Palmeira

CEIP de Palmeira

5

12

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

26

Santiago de Compostela

15016292

Sabugueira

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

2

5

2

5

1

0

1

1

1

0

0

0

11

Sobrado

15016784

A Porta

CEIP Virxe do Portal

1

2

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

5

Vimianzo

15019372

Vimianzo

CEIP San Vicenzo

3

10

4

9

2

1

1

2

1

1

1

0

22

Lugo

Carballedo

27001440

CEIP Xosé Luís Taboada

1

3

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Foz

27004519

Nois

CEIP Fondo Nois

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

Lugo

27013673

Lugo

CEIP de Casas

6

12

1

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

28

Pontenova (A)

27010325

A Pontenova

CEIP Plurilingüe da Pontenova

2

5

2

5

1

0

1

1

1

0

0

1

12

Ourense

Amoeiro

32000356

Amoeiro

CEIP Ramón Otero Pedrayo

1

3

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Carballeda de Valdeorras

32015025

Casaio

CEIP de Casaio

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Coles

32004118

Cambeo

CPI Antonio Faílde

3

9

4

8

2

1

1

1

1

0

0

0

18

Entrimo

32014902

Entrimo

CEIP Santa María A Real

1

2

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Nogueira de Ramuín

32008033

Luíntra

CEIP Plurilingüe de Luíntra

1

2

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Ourense

32008793

Ourense

CEIP Manuel Luís Acuña

2

5

2

5

1

0

1

1

2

0

0

1

13

32008847

Ourense

CEIP Amadeo Rodríguez Barroso

6

12

8

11

2

1

1

2

1

1

0

1

28

Padrenda

32015177

Crespos

CPI de Padrenda-Crespos

2

4

2

4

1

0

1

1

1

0

0

0

10

Pereiro de Aguiar (O)

32016029

Santa Marta de Moreiras

CEIP Ben-Cho-Shey

4

8

5

7

2

1

1

1

1

0

0

1

19

Rairiz de Veiga

32011032

Rairiz de Veiga

CEIP Carlos Cid Arregui

2

3

2

2

1

0

1

1

0

0

1

0

8

Rúa (A)

32011755

A Rúa de Valdeorras

CEIP Manuel Respino

3

9

4

8

2

1

1

1

1

0

0

1

19

Veiga (A)

32013168

A Veiga

CEIP Eduardo Ávila Bustillo

0

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

3

Vilardevós

32014501

Vilardevós

CEIP Rodolfo Núñez Rodríguez

1

2

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

4

Xunqueira de Espadanedo

32005721

Xunqueira de Espadanedo

CEIP Víctor Manuel Vázquez Portomeñe

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Pontevedra

Barro

36000181

Perdecanai

CEIP Amor Ruibal

4

8

5

7

2

1

1

1

1

0

0

1

19

Cerdedo

36001343

Cerdedo

CEIP San Xoán Bautista

1

3

1

2

1

0

1

1

0

0

0

0

6

Estrada (A)

36002347

A Estrada

CEIP Pérez Viondi

7

16

9

15

3

1

2

2

1

1

1

0

35

Gondomar

36018631

Peitieiros

CEP Xosé Neira Vilas

0

11

0

10

2

1

1

2

1

0

1

0

18

Marín

36004681

Seixo

CEIP de Seixo

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

15

36014982

Marín

EEI O Grupo

5

0

6

0

1

0

0

0

0

1

0

0

8

Meaño

36004691

Dena

CEIP de Coirón-Dena

4

12

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

25

Moaña

36015378

Tirán

CEIP Plurilingüe de Tirán

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

Mondariz

36004927

Mondariz

CPI de Mondariz

4

10

5

9

2

1

1

2

1

1

0

0

22

Neves (As)

36005555

As Neves

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

3

11

4

10

2

1

1

2

1

1

1

0

23

Ponteareas

36007539

Ponteareas

CEIP Fermín Bouza Brey

6

20

8

19

3

1

2

3

2

1

1

0

40

Pontecesures

36007621

Pontecesures

CPI de Pontecesures

3

10

4

9

2

1

1

2

1

1

0

0

21

Pontevedra

36013837

Pontevedra

EEI Fina Casalderrey

7

0

9

0

1

0

0

0

0

1

0

1

12

36017661

Pontevedra

CEIP Praza de Barcelos

5

12

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

26

Porriño (O)

36017685

Torneiros

CPI da Ribeira

3

8

4

7

2

1

1

1

1

0

0

0

17

Redondela

36007710

Redondela

CEP Santa Mariña

0

18

0

17

3

1

1

2

2

1

1

0

28

36007643

Cesantes

CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

4

10

5

9

2

1

1

2

1

1

1

0

23

36014881

Chapela

CEIP Alexandre Bóveda

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

0

1

15

Rosal (O)

36013576

O Rosal

CPI Manuel Suárez Marquier

0

10

0

9

2

1

1

2

1

0

0

0

16

Sanxenxo

36008866

Padriñán

CEIP A Florida

3

8

4

7

2

1

1

1

1

0

1

0

18

Vigo

36010265

Vigo

EEI Cristo da Victoria

5

0

6

0

1

0

0

0

0

1

0

0

8

36016061

Vigo

CEIP A Doblada

4

12

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

25

36010691

Valadares

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

0

9

0

8

2

1

1

1

1

0

1

0

15

36009998

Vigo

CEIP de Mosteiro-Bembrive

3

8

4

7

2

1

1

1

1

0

1

0

18

36010125

Vigo

CEIP de Fonte Escura

2

3

1

2

2

1

0

1

1

2

0

0

0

9

Vilagarcía de Arousa

36015652

Vilagarcía de Arousa

CEIP O Piñeiriño

5

12

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

26

36015071

Vilagarcía de Arousa

EEI Vagalume

7

0

9

0

1

0

0

0

0

1

0

0

11

Vilanova de Arousa

36013023

Caleiro

CEIP de San Roque

3

6

4

5

1

1

1

1

1

0

0

0

14

36012985

Baión

CEIP de Sestelo-Baión

2

6

2

5

1

1

1

1

1

0

0

0

12

36015792

Vilanova de Arousa

CEIP Xulio Camba

5

12

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

26

ANEXO II

Provincia

Código

Concello

Denominación

Unidades

Postos de traballo

EM

EF

PT

AL

DO

TOT

Lugo

27014057

Lugo

CEE Santa María

14

1

1

7

5

1

15

27015360

Monforte de Lemos

CEE Infanta Elena

6

6

2

1

9

Pontevedra

36010733

Vigo

CEE Saladino Cortizo

16

1

2

16

3

1

23

ANEXO III

Código

Concello

Denominación

Escolas

Unidades

Postos de traballo

EI

EP

EI

EP

EF

FI

EM

PT

AL

DO

Total

A Coruña

Cabana de Bergantiños

15032212

CRA Os Remuíños

Anos

1

0

Cundíns

1

0

Neaño

1

0

Totais

3

0

4

0

1

1

1

0

1

0

8

Teo

15026169

CRA de Teo

Reis

1

1

Cacheiras

1

1

A Casalonga

2

0

Recesende

1

0

Raxó

1

0

Totais

6

2

8

2

1

1

1

1

0

1

15

Valdoviño

15026509

CRA de Valdoviño

Taraza

1

0

Atrio

0

1

Totais

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

5

Pontevedra

Ponteareas

36024069

CRA A Picaraña

Areas

1

0

A Portela

2

0

Pías

1

0

San Mateo de Oliveira

1

0

Parada

1

0

Ribadetea

1

0

Ganade

1

0

A Feira

1

0

Totais

9

0

12

0

1

1

1

1

1

0

17

ANEXO IV

Provincia

Código

Concello

Denominación

A Coruña

15024586

Cambre

EEI da Fonte Moura

15006250

Fene

EEI de Limodre

15022796

Lousame

EEI de Tállara

15021688

Oleiros

EEI de Vilar

15011269

Ordes

EEI de Montaos

15011919

Ortigueira

CEIP de Loiba

15024744

Paderne

EEI de Souto

Lugo

27015906

Cervantes

CEIP da Ponte de Doiras

27008355

Ourol

CEIP Vicente Casabella

Ourense

32002481

Calvos de Randín

CEIP Nosa Señora do Carme

Pontevedra

36005683

As Neves

EEI de Vide

36013370

Poio

EEI de Samieira

36016531 

Vilagarcía de Arousa

EEI do Pedroso-Bamio