Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Venres, 14 de agosto de 2015 Páx. 33453

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2015, da Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes, pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 15, do 23 de xaneiro de 2015).

Consonte o artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no relativo á publicidade das subvencións concedidas, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, as persoas beneficiarias, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Igualmente, farano na correspondente páxina web oficial, nos termos previstos no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, dentro dos cinco días seguintes ao da súa notificación ou publicación, con indicación unicamente da relación das persoas beneficiarias, o importe das axudas e a identificación da normativa reguladora.

Na súa virtude, o secretario xeral do Medio Rural e Montes, por delegación da conselleira,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2015 (DOG nº 15, do 23 de xaneiro de 2015), con expresión dos termos que se recollen no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2015

P.D. (Orde do 30.3.2012; DOG nº 70, do 12 de abril)
Tomás Fernández-Couto Juanas
Secretario xeral do Medio Rural e Montes

ANEXO

– Convocatoria: as axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia, foron convocadas pola Consellería do Medio Rural e do Mar para o exercicio orzamentario 2015, en réxime de concorrencia competitiva, ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2015 (DOG nº 15, do 23 de xaneiro de 2015).

– Finalidades da subvención: as axudas aos plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia, ao abeiro da convocatoria 2015, aplicaranse só as superficies de viña con destino a produción de uva para vinificación para realizar algunha das seguintes actuacións:

a) Reconversión varietal.

b) Reimplantación de viñas.

c) Melloras das técnicas de xestión de viñas.

– Programa e crédito orzamentario: estas axudas fináncianse no marco da aplicación das medidas do programa de apoio ao sector vitivinícola español (PASVE 2014-2018) e impútanse con cargo á aplicación orzamentaria 12.22.713-C 772.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015 (código de proxecto 2007 00437, da Consellería do Medio Rural e do Mar), cuxa dotación para o dito exercicio é de dous millóns de euros (2.000.000 de euros).

A Unión Europea (UE) participa, na súa totalidade, no dito financiamento destas axudas, a través do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (100 % Feaga).

– Persoas beneficiarias e cantidade concedida na aprobación destas axudas:

Plan

Expediente

NIF

Persoa beneficiaria

Sup.

(ha)

Subv.

(€)

Nome

9

Agrotécnicas Coruña

15/2015/2

B70342365

Agroser Ulla, S.L.

0,11

751,08

9

Agrotécnicas Coruña

15/2015/3

A15138092

Solagra, S.A.

0,45

2.656,84

9

Agrotécnicas Coruña

15/2015/4

44808200Z

Gálvez Santos, María del Carmen

0,1266

1.168,27

9

Agrotécnicas Coruña

15/2015/5

76344715X

Naveira Presedo, Juan Manuel

0,2483

1.518,23

9

Agrotécnicas Coruña

15/2015/6

34895582M

Fernández Coroas, Pablo

0,2993

2.966,58

Total plan (colectivo) 2015/9 - Agrotécnicas Coruña (5 persoas beneficiarias):

1,2342

9.061,00

10

Lugo Sur 2015

27/2015/1

B27392927

Casa Grande de Vilamor, S.L.

0,1

2.241,50

10

Lugo Sur 2015

27/2015/2

34254348B

Marcos Fernández, Ramón

0,8782

11.527,34

10

Lugo Sur 2015

27/2015/3

34251665L

Ramírez García, Delia

0,2181

2.003,75

10

Lugo Sur 2015

27/2015/4

34271168H

López das Penas, Marcos

0,2207

2.235,20

10

Lugo Sur 2015

27/2015/6

B27363563

Bodega Losada Fernández, S.L.

0,2767

7.311,29

10

Lugo Sur 2015

27/2015/8

34246443H

González Sáez, Olga

0,0541

215,59

10

Lugo Sur 2015

27/2015/9

B32407314

Viñedos del Noroeste, S.L.

0,1001

654,13

10

Lugo Sur 2015

27/2015/10

B36361368

Regina Viarum, S.L.

1,8176

11.877,07

10

Lugo Sur 2015

27/2015/11

34270451Z

Oliva Somoza, María del Pilar

0,276

2.352,04

10

Lugo Sur 2015

27/2015/12

33541304J

González Saavedra, Francisco Javier

1

15.410,00

10

Lugo Sur 2015

27/2015/13

34272651Y

Lameiro Nogueira, Iago

0,1271

998,69

Total plan (colectivo) 2015/10 - Lugo Sur 2015 (11 persoas beneficiarias):

5,0686

56.826,60

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/14

52490367C

Cabaleiro Portela, Adolfina

0,2236

1.026,12

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/15

49685954C

Prego Cariello, Francisco

0,2027

879,89

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/16

33822046V

López Castro, Jesús

0,1502

1.533,39

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/18

33860974Y

Lorenzo López, Ana

0,3416

2.004,99

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/19

B27206663

Adegas e Viñedos Vía Romana, S.L.

0,3118

6.475,49

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/20

71492505H

Voces Cascallana, Pedro

0,286

4.344,05

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/21

33320491T

Rodríguez López, Francisca

0,1033

522,58

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/22

34256216Q

Iglesias García, Rosa del Carmen

0,0629

386,35

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/23

34261448G

Lareu López, Manuel Primitivo

0,2822

2.039,97

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/24

76621789A

Díaz Vieiros, José Manuel

0,195

1.403,83

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/25

76622168Z

López Arias, Eduardo

0,0793

472,42

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/26

33813731M

Mazaira Moure, María Esther

0,1932

790,18

11

Chantada-Quiroga 2015

27/2015/27

34260255F

Rodríguez González, Álvaro

0,53

3.976,93

Total plan (colectivo) 2015/11 - Chantada-Quiroga 2015 (13 persoas beneficiarias):

2,9618

25.856,19

1

Pequenos viticultores VI-Ourense

32/2015/1

34629429P

Afonso Sánchez, Alba

0,0512

462,91

1

Pequenos viticultores VI-Ourense

32/2015/3

E32420374

Cao Montero, C.B.

0,152

1.542,14

1

Pequenos viticultores VI-Ourense

32/2015/6

34914317H

Fernández Pérez, María

0,22

3.614,18

1

Pequenos viticultores VI-Ourense

32/2015/7

76725333R

Formigo de la Fuente, Manuel

0,1763

1.710,55

1

Pequenos viticultores VI-Ourense

32/2015/8

34936146C

González González, Mª de las Mercedes

0,1286

1.262,57

1

Pequenos viticultores VI-Ourense

32/2015/9

34910685C

González Pousa, Antonio

0,2716

2.786,42

1

Pequenos viticultores VI-Ourense

32/2015/10

34973077J

Justo Justo, José Luis

0,6988

4.008,88

1

Pequenos viticultores VI-Ourense

32/2015/11

34941029G

Lorenzo Fariña, Ignacio

0,2403

4.712,28

1

Pequenos viticultores VI-Ourense

32/2015/12

20173424D

Rodríguez Justo, Vicente

0,3609

2.286,47

1

Pequenos viticultores VI-Ourense

32/2015/13

34724108L

Rodríguez Ubiaga, María del Carmen

0,4

3.527,60

1

Pequenos viticultores VI-Ourense

32/2015/14

46217282R

Velázquez Vicente, Teresa

0,0665

421,25

Total plan (colectivo) 2015/1 - Pequenos viticultores VI-Ourense (11 persoas beneficiarias):

2,7662

26.335,25

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/16

76724732K

Armesto Pérez, Ángel

0,2251

2.135,17

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/17

10069373L

Arias Núñez, Ricardo

0,23

2.054,01

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/18

34600142T

Brasa Calvo, Antonio

0,28

2.635,13

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/19

34952487P

Fernández Fernández, Isolina

0,015

173,22

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/20

76711981N

Fernández Fernández, Miguel

0,24

2.075,24

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/21

76708121Q

Fernández Núñez, Carmen

0,4058

3.442,49

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/22

76707753Q

García Rodríguez, Ángel

1,3944

14.411,55

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/23

E32341901

Hermanos López Rodríguez, C.B.

0,221

2.134,16

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/24

76708625Z

López Fernández, M. Luisa

0,7989

7.705,45

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/26

34903929A

López Vázquez, Jaime

0,1454

1.261,37

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/28

34947209C

Martínez Muradas, Rosa María

0,321

3.134,26

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/29

76720132K

Mayo López, Enrique

0,38

3.942,50

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/30

34601874F

Núñez Ceregido, Manuela

0,3246

3.106,35

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/31

76748103R

Pivida Vázquez, María Dolores

0,0612

682,8

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/32

76772515X

Rodríguez Prada, Sara

0,08

486,98

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/34

76709060N

Sánchez Arias, Esther

0,107

905,39

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/35

34927393F

Veleiro Diéguez, Antonio

0,1317

1.510,07

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/36

B32278210

Virxe de Galir, S.L.

0,207

3.404,66

2

Sindicato Labrego Galego-Ourense

32/2015/54

76708086G

López Meléndez, M. Luisa

0,19

1.956,99

Total plan (colectivo) 2015/2 - Sindicato Labrego Galego-Ourense (19 persoas beneficiarias):

5,7581

57.157,79

3

Cooperativización e Reestruturación na comarca do Ribeiro-15

32/2015/37

34962561P

Chousal Prieto, Celia

0,1392

948,24

3

Cooperativización e Reestruturación na comarca do Ribeiro-15

32/2015/38

76701514X

Collarte Domínguez, Pura

0,0269

255,91

3

Cooperativización e Reestruturación na comarca do Ribeiro-15

32/2015/39

76700612M

Fernández Moreiras, Ángel

0,1368

1.344,00

3

Cooperativización e Reestruturación na comarca do Ribeiro-15

32/2015/40

36012762Y

Davila González, José Ángel

0,0523

355,79

3

Cooperativización e Reestruturación na comarca do Ribeiro-15

32/2015/41

44459376P

González Vidal, Maximino

0,1

830,23

3

Cooperativización e Reestruturación na comarca do Ribeiro-15

32/2015/42

76711066V

Iglesias Sendin, Javier

0,2141

1.814,79

3

Cooperativización e Reestruturación na comarca do Ribeiro-15

32/2015/43

44463605M

Meiriño Feijoo, Manuel

0,0685

652,43

3

Cooperativización e Reestruturación na comarca do Ribeiro-15

32/2015/45

34936137B

Pérez Díaz, Luis

0,1487

3.777,19

3

Cooperativización e Reestruturación na comarca do Ribeiro-15

32/2015/46

36142536Z

Rodríguez Cariño, Marcos

0,1775

1.208,66

Total plan (colectivo) 15/3 - Coop. e Reestrut. na comarca do Ribeiro-15 (9 persoas beneficiarias):

1,064

11.187,24

0

Plan individual

32/2015/47

B27017086

Terriña, S.L.

0,5789

2.200,46

Total plan (individual) 2015/00 - Terriña, S.L. (1 persoa beneficiaria):

0,5789

2.200,46

7

Agrotécnicas Ourense

32/2015/48

B22319669

Agrícola Anmar, S.L.

0,7933

5.433,76

7

Agrotécnicas Ourense

32/2015/49

B02301703

Envínate, S.L.

0,2928

2.758,18

7

Agrotécnicas Ourense

32/2015/50

76712219C

García Fernández, Elena

0,2196

1.526,80

7

Agrotécnicas Ourense

32/2015/51

B70089644

Pereimos 2007, S.L.

0,5942

9.301,41

7

Agrotécnicas Ourense

32/2015/52

45140835T

Soldavini Amaro, Pablo

0,1159

320,06

Total plan (colectivo) 2015/7 - Agrotécnicas Ourense (5 persoas beneficiarias):

2,0158

19.340,21

4

Baixo Miño 2014

36/2015/1

76894006S

Correa Flores, Mª Carmen

0,1746

1.676,08

4

Baixo Miño 2014

36/2015/2

B94037561

Viñas e Terras do Pazo, S.L.

3,7975

44.555,68

4

Baixo Miño 2014

36/2015/3

76893476Z

Conde Fernández, Manuel Arturo

0,0896

578,14

Total plan (colectivo, complementario 2014) 2015/4 - Baixo Miño 2014 (3 persoas beneficiarias):

4,0617

46.809,90

5

Viña vide viño

36/2015/4

76872937Z

Domínguez Rey, Antonio

0,216

1.957,64

5

Viña vide viño

36/2015/5

E94053782

R.B.C., C.B.

0,1081

970,84

5

Viña vide viño

36/2015/6

76865972H

Paz Paz, Eva

0,1007

928,01

5

Viña vide viño

36/2015/7

76866346R

García Hermida, Miguel

0,1538

1.499,10

5

Viña vide viño

36/2015/8

76856527A

Padín García, Carmen

0,5912

5.359,37

5

Viña vide viño

36/2015/9

35449054M

Abuín Baulo, Amando

0,5511

4.781,12

5

Viña vide viño

36/2015/10

39034144Q

Rodríguez Fernández, Milagros

0,2596

2.391,55

5

Viña vide viño

36/2015/11

35436717L

González Noya, José Carlos

0,2206

1.707,87

5

Viña vide viño

36/2015/12

44076595Q

Lores Padín, Rafael

0,2514

2.229,85

5

Viña vide viño

36/2015/13

B94100377

Terra de Sisan, S.L.

0,4371

4.015,44

Total plan (colectivo) 2015/5 - Viña vide viño (10 persoas beneficiarias):

2,8896

25.840,79

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/14

35459467E

Abal Valle, Rosa Mª

0,4521

3.357,13

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/15

76814481R

Gondar Pintos, José Ramón

0,18

1.714,01

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/16

B36441525

Lagar da Condesa, S.L.

1,8926

16.184,60

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/17

76826633D

Lijo García, Diego

0,3295

3.039,09

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/18

76861413J

López Franco, Pablo

1,226

7.890,26

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/19

35438810L

Serantes Serantes, Isidoro

0,291

658,86

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/20

35426269J

Silva González, Jesús Julio

0,3

2.749,05

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/21

B36117513

Pazo de Señorans,S.L.

0,35

2.450,89

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/22

35475447V

Vázquez Vázquez, Braulio

0,7269

4.109,00

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/23

35305051M

Blanco Míguez, Mª Begoña

2,0001

18.313,56

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/24

A36626760

Lagar de Fornelos, S.A.

12,2

89.017,59

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/25

B36418606

Señorío de Rubios, S.L.

0,774

7.750,94

6

Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra

36/2015/26

76857907A

Maquieira Martínez, Mª Isabel

0,3429

2.134,15

Total plan (colectivo) 2015/6 - Agrotécnicas Rías Baixas Pontevedra (13 persoas beneficiarias):

21,0651

159.369,13

8

Sindicato Labrego Galego I

36/2015/28

34872211W

Troncoso Fernández, Begoña

0,534

6.791,65

8

Sindicato Labrego Galego I

36/2015/29

76910772Z

Viéitez Rodríguez, José

0,0865

751,34

8

Sindicato Labrego Galego I

36/2015/30

76912820S

Simón Castro, José

0,1519

1.798,76

8

Sindicato Labrego Galego I

36/2015/31

53173943J

Domínguez Fernández, Balbino

0,216

2.157,28

8

Sindicato Labrego Galego I

36/2015/32

36052698Z

Parada Martínez, Silvio

0,8265

4.951,16

8

Sindicato Labrego Galego I

36/2015/34

76988340A

Cabaco Mariño, Alberto

1,1

12.815,55

8

Sindicato Labrego Galego I

36/2015/35

76901403Y

Boente Carballido, Isaac

0,1364

972,83

Total plan (colectivo) 2015/8 - Sindicato Labrego Galego I (7 persoas beneficiarias):

3,0513

30.238,57

Total plans de reestruturación e reconversión da viña en Galicia - Convocatoria 2015 (12 plans: 11 plans colectivos e 1 individual-107 persoas beneficiarias en total):

52,5153

470.223,13