Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 172 Mércores, 9 de setembro de 2015 Páx. 36287

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 1 de setembro de 2015 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16.

Mediante a Orde do 30 de marzo de 2015 (DOG do 15 de abril) a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convocou o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da consellería, para o curso 2015/16. Mediante Orde do 30 de xullo de 2015 ampliouse o orzamento inicial para a devandita convocatoria polo que o orzamento global destinado a este programa para o curso 2015/16 é de 840.000 euros.

Reunida a comisión de valoración prevista no artigo sexto da devandita orde, de acordo coa proposta formulada por ela e de conformidade cos artigos primeiro, segundo e sétimo da orde de referencia,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as contías que se sinalan nos anexos I e II aos centros incluídos no Plan de mellora de bibliotecas escolares durante o curso 2014/15, vistas as memorias de actividades levadas a cabo durante o devandito ano académico, así como as liñas prioritarias de actuación presentadas para o período 2015/16.

Segundo. Integrar no Plan de mellora de bibliotecas escolares, para o curso 2015/16, aos 31 novos centros seleccionados, que se relacionan no anexo III.

Terceiro. Asignar as contías que se detallan nos devanditos anexos, destinadas a apoiar os procesos de transformación das bibliotecas en centros de recursos de lectura, información e aprendizaxe, favorecer as actividades de fomento da lectura e de educación no acceso e uso da información (para o correcto desenvolvemento dos proxectos lectores de centro e apoio ao tratamento do currículo), e de acordo coas liñas prioritarias de actuación presentadas.

Cuarto. Os gastos realizados xustificaranse segundo o establecido no artigo oitavo da Orde do 30 de marzo de 2015, antes do 10 de xuño de 2016. Con ese mesmo límite de datas, deberá presentarse unha memoria de actividades segundo o establecido no artigo 8, punto 3, da orde de convocatoria para o acceso ao Plan de mellora. Desde o seguimento do programa poderase solicitar dos centros outra información sobre a situación da biblioteca ao remate do curso 2015/16, que complementará á memoria final.

Quinto. A non entrega da memoria e/ou xustificación do gasto no prazo sinalado poderá ser causa de revogación das cantidades asignadas, e o centro deberá reintegrar a cantidade percibida, sen prexuízo das responsabilidades que se lle poidan exixir.

Sexto. Tanto a inspección educativa como as persoas responsables en materia de bibliotecas escolares da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Asesoría de Bibliotecas Escolares) poderán supervisar e avaliar o funcionamento das bibliotecas adscritas ao Plan de mellora de bibliotecas escolares.

Sétimo. O incumprimento total ou parcial dos proxectos ou das condicións que se tiveron en conta para a súa concesión, poderán dar lugar á anulación ou modificación da contía do importe concedido.

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2015

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Anexo I

Centros integrados no Plan de mellora de B.E. en convocatorias 2005-2013
(artigo 1.3.a) da Orde do 30 de marzo de 2015)

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos BE (€)

15000107

CEIP A Maía

Ames

A Coruña

1.340

15032625

CEIP Agro do Muíño

Ames

A Coruña

1.150

15025220

CEP de Ventín

Ames

A Coruña

1.050

15027721

IES Plurilingüe de Ames

Ames

A Coruña

1.150

15000338

CPI Conde de Fenosa

Ares

A Coruña

1.050

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

Arteixo

A Coruña

1.250

15020933

EEI de Barrionovo

Arteixo

A Coruña

1.200

15032145

IES de Pastoriza

Arteixo

A Coruña

1.025

15023314

IES de Sabón

Arteixo

A Coruña

925

15023302

IES Manuel Murguía

Arteixo

A Coruña

1.150

15000612

CEIP de Arzúa

Arzúa

A Coruña

700

15027733

IES de Arzúa

Arzúa

A Coruña

700

15001070

CPI de Cruz do Sar

Bergondo

A Coruña

1.150

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

A Coruña

1.250

15001148

IES As Mariñas

Betanzos

A Coruña

1.150

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Boimorto

A Coruña

925

15027149

CEIP de Cespón

Boiro

A Coruña

1.325

15001616

CEIP de Escarabote

Boiro

A Coruña

1.215

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Boqueixón

A Coruña

700

15032571

CRA de Boqueixón-Vedra

Boqueixón

A Coruña

800

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

Brión

A Coruña

1.050

15026352

IES Brión

Brión

A Coruña

1.215

15002025

CEIP Eladia Mariño

Cabanas

A Coruña

925

15027861

IES Pedra da Aguia

Camariñas

A Coruña

1.025

15032426

CEIP Graxal

Cambre

A Coruña

1.340

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

A Coruña

500

15027873

IES Afonso X O Sabio

Cambre

A Coruña

1.150

15026704

IES David Buján

Cambre

A Coruña

1.340

15020969

CEIP Mosteiro de Caaveiro

Capela (A)

A Coruña

800

15021354

CEIP Bergantiños

Carballo

A Coruña

700

15023077

CEIP de Gándara-Sofán

Carballo

A Coruña

1.215

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Carballo

A Coruña

700

15011661

CEIP Manuel Fraga Iribarne

Cariño

A Coruña

925

15021755

IES Cabo Ortegal

Cariño

A Coruña

925

15002761

CEIP de Carnota

Carnota

A Coruña

925

15027885

IES Lamas de Castelo

Carnota

A Coruña

900

15032959

CEIP Vicente Otero Valcárcel

Carral

A Coruña

1.050

15003212

IES Agra de Raíces

Cee

A Coruña

1.050

15003224

IES Fernando Blanco

Cee

A Coruña

1.500

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Cerceda

A Coruña

1.050

15003534

CEIP da Barqueira

Cerdido

A Coruña

800

15021780

CEIP Plurilingüe Bragade

Cesuras

A Coruña

800

15002670

CEIP Canosa-Rus

Coristanco

A Coruña

1.325

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

Coristanco

A Coruña

800

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Coristanco

A Coruña

1.050

15019323

CEIP Alborada

Coruña (A)

A Coruña

1.050

15004976

CEIP Curros Enríquez

Coruña (A)

A Coruña

925

15021721

CEIP de Zalaeta

Coruña (A)

A Coruña

925

15023375

CEIP José Cornide Saavedra

Coruña (A)

A Coruña

800

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

Coruña (A)

A Coruña

1.050

15005518

CEIP María Pita

Coruña (A)

A Coruña

700

15005521

CEIP Ramón de la Sagra

Coruña (A)

A Coruña

1.575

15005026

CEIP Sanjurjo de Carricarte

Coruña (A)

A Coruña

925

15021536

CEIP Víctor López Seoane

Coruña (A)

A Coruña

1.050

15027770

IES A Sardiñeira

Coruña (A)

A Coruña

1.050

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Coruña (A)

A Coruña

1.440

15005245

IES Monelos

Coruña (A)

A Coruña

1.050

15005579

IES Plurilingüe Elviña

Coruña (A)

A Coruña

925

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

Coruña (A)

A Coruña

1.450

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Coruña (A)

A Coruña

1.340

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

Coruña (A)

A Coruña

925

15005211

IES Salvador de Madariaga

Coruña (A)

A Coruña

1.050

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

A Coruña

1.050

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

Culleredo

A Coruña

1.050

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Culleredo

A Coruña

1.440

15005932

CEIP de Curtis

Curtis

A Coruña

925

15022620

IES de Curtis

Curtis

A Coruña

1.150

15023399

CPI Eusebio Lorenzo Baleirón

Dodro

A Coruña

925

15032492

CRA de Dodro

Dodro

A Coruña

800

15020982

CEIP O Ramo

Fene

A Coruña

900

15025633

CEIP Os Casais

Fene

A Coruña

1.090

15032081

IES de Fene

Fene

A Coruña

1.340

15024938

CEIP de Esteiro

Ferrol

A Coruña

1.215

15024227

CEIP de Pazos

Ferrol

A Coruña

1.200

15026960

CEIP de Ponzos

Ferrol

A Coruña

1.025

15006845

CEIP Isaac Peral

Ferrol

A Coruña

1.050

15021834

CEIP Manuel Masdías

Ferrol

A Coruña

925

15006699

CEIP Recimil

Ferrol

A Coruña

1.050

15006754

CIFP Ferrolterra

Ferrol

A Coruña

1.150

15027617

CMUS Profesional Xan Viaño

Ferrol

A Coruña

900

15026546

EOI de Ferrol

Ferrol

A Coruña

800

15006742

IES Concepción Arenal

Ferrol

A Coruña

1.150

15006687

IES de Catabois

Ferrol

A Coruña

1.215

15021469

IES Leixa

Ferrol

A Coruña

1.050

15006791

IES Saturnino Montojo

Ferrol

A Coruña

1.450

15006730

IES Sofía Casanova

Ferrol

A Coruña

1.450

15027915

IES Fin do Camiño

Fisterra

A Coruña

800

15007400

CPI de Ponte Carreira

Frades

A Coruña

925

15025256

CEIP Alfredo Brañas

Laracha (A)

A Coruña

1.215

15008039

CPI Cernadas de Castro

Lousame

A Coruña

1.340

15021861

CEIP Joaquín Rodríguez Otero

Malpica de Bergantiños

A Coruña

900

15026765

CEIP Milladoiro

Malpica de Bergantiños

A Coruña

1.425

15008301

IES Urbano Lugrís

Malpica de Bergantiños

A Coruña

925

15008659

CEIP Plurilingüe de Pino de Val

Mazaricos

A Coruña

800

15008490

CEIP Víctor Sáenz

Mazaricos

A Coruña

1.275

15008714

CPI da Picota

Mazaricos

A Coruña

1.215

15008817

IES de Melide

Melide

A Coruña

1.340

15020854

CPI de Xanceda

Mesía

A Coruña

925

15009071

CPI Castro Baxoi

Miño

A Coruña

1.500

15009081

CEIP de San Ramón

Moeche

A Coruña

800

15009391

CEIP Santiago Apóstolo

Mugardos

A Coruña

900

15009445

CEIP Unión Mugardesa

Mugardos

A Coruña

1.025

15025657

IES de Mugardos

Mugardos

A Coruña

925

15024951

CEIP Plurilingüe de Louro

Muros

A Coruña

1.090

15009810

CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

Muros

A Coruña

1.215

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

Muros

A Coruña

925

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Muros

A Coruña

925

15009597

CEIP de Vilarmide

Muxía

A Coruña

800

15024239

CEIP dos Muíños

Muxía

A Coruña

1.025

15023740

CEIP A Solaina

Narón

A Coruña

1.050

15023508

CEIP Virxe do Mar

Narón

A Coruña

1.215

15025268

IES As Telleiras

Narón

A Coruña

700

15022577

CEIP de Maciñeira

Neda

A Coruña

925

15027216

IES Fernando Esquío

Neda

A Coruña

1.375

15026391

IES Xulián Magariños

Negreira

A Coruña

700

15010848

CEIP Felipe de Castro

Noia

A Coruña

1.050

15010681

CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

Noia

A Coruña

925

15026731

IES Campo de San Alberto

Noia

A Coruña

1.050

15010812

IES Virxe do Mar

Noia

A Coruña

1.050

15027228

IES María Casares

Oleiros

A Coruña

1.050

15027952

IES Miraflores

Oleiros

A Coruña

1.150

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Oleiros

A Coruña

925

15011105

CEIP de Mesón do Vento

Ordes

A Coruña

1.025

15027782

IES nº 1

Ordes

A Coruña

1.150

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

Ordes

A Coruña

1.025

15011567

CEIP de Sigüeiro

Oroso

A Coruña

1.050

15011981

CEIP José María Lage

Ortigueira

A Coruña

925

15027976

IES Poeta Añón

Outes

A Coruña

1.025

15023090

IES Macías o Namorado

Padrón

A Coruña

925

15019347

CPI Camiño de Santiago

Pino (O)

A Coruña

500

15023417

CEP Pilar Maestu Sierra

Pobra do Caramiñal (A)

A Coruña

800

15013199

CEP Salustiano Rey Eiras

Pobra do Caramiñal (A)

A Coruña

1.050

15013163

EEI Fernández Varela

Pobra do Caramiñal (A)

A Coruña

925

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Pobra do Caramiñal (A)

A Coruña

500

15027848

CRA Nosa Señora do Faro

Ponteceso

A Coruña

800

15026406

IES de Ponteceso

Ponteceso

A Coruña

925

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

Pontedeume

A Coruña

1.340

15024963

CEIP Plurilingüe de Andrade

Pontedeume

A Coruña

1.325

15025682

IES Fraga do Eume

Pontedeume

A Coruña

1.050

15013591

CEIP Plurilingüe Santa María

Pontes de García Rodríguez (As)

A Coruña

925

15023429

CPI Monte Caxado

Pontes de García Rodríguez (As)

A Coruña

925

15025694

IES Moncho Valcarce

Pontes de García Rodríguez (As)

A Coruña

925

15027691

IES de Porto do Son

Porto do Son

A Coruña

1.425

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Rianxo

A Coruña

1.500

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

Rianxo

A Coruña

1.375

15027551

CRA de Rianxo

Rianxo

A Coruña

925

15026807

IES Félix Muriel

Rianxo

A Coruña

1.340

15025281

CEIP de Olveira

Ribeira

A Coruña

925

15014465

CEIP de Palmeira

Ribeira

A Coruña

1.050

15014261

CEIP Heroínas de Sálvora

Ribeira

A Coruña

1.025

15014271

CEIP Plurilingüe de Artes

Ribeira

A Coruña

800

15021731

CEIP Plurilingüe de Frións

Ribeira

A Coruña

925

15014544

CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

A Coruña

500

15014568

IES nº 1

Ribeira

A Coruña

1.050

15014799

CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

Rois

A Coruña

925

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

Rois

A Coruña

1.325

15014829

CEIP Pedro Barrié de la Maza

Sada

A Coruña

1.050

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

Sada

A Coruña

1.050

15014957

CPI de San Sadurniño

San Sadurniño

A Coruña

1.150

15015238

CEIP Barrié de la Maza

Santa Comba

A Coruña

1.150

15026777

CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

Santa Comba

A Coruña

1.250

15026030

IES Terra de Xallas

Santa Comba

A Coruña

1.150

15016085

CEIP Arquitecto Casas Novoa

Santiago de Compostela

A Coruña

925

15027332

CEIP das Fontiñas

Santiago de Compostela

A Coruña

1.050

15015676

CEIP de Prácticas López Ferreiro

Santiago de Compostela

A Coruña

1.340

15022589

CEIP Lamas de Abade

Santiago de Compostela

A Coruña

1.050

15024975

CEIP Pío XII

Santiago de Compostela

A Coruña

1.050

15016012

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

Santiago de Compostela

A Coruña

1.050

15015688

CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

A Coruña

925

15026753

IES A Pontepedriña

Santiago de Compostela

A Coruña

1.050

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

Santiago de Compostela

A Coruña

1.050

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Santiago de Compostela

A Coruña

1.150

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Santiago de Compostela

A Coruña

1.340

15025074

CEIP da Igrexa

Somozas (As)

A Coruña

700

15017107

CEIP da Ramallosa

Teo

A Coruña

1.050

15021317

CPI Pecalama

Tordoia

A Coruña

700

15018148

CPI de Atios

Valdoviño

A Coruña

1.340

15020921

CEIP de Présaras

Vilasantar

A Coruña

1.090

15019372

CEIP San Vicenzo

Vimianzo

A Coruña

700

15026418

IES Terra de Soneira

Vimianzo

A Coruña

1.025

15019086

CEIP Labarta Pose

Zas

A Coruña

1.025

15027368

IES Maximino Romero de Lema

Zas

A Coruña

1.025

27013922

CEIP do Castro de Ouro

Alfoz

Lugo

800

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Baralla

Lugo

925

27016315

IES de Becerreá

Becerreá

Lugo

925

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

Burela

Lugo

1.025

27002584

CEIP Virxe do Carme

Burela

Lugo

1.050

27013958

IES Monte Castelo

Burela

Lugo

1.050

27013934

IES Perdouro

Burela

Lugo

1.050

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Castro de Rei

Lugo

925

27002249

CPI de Castroverde

Castroverde

Lugo

1.025

27015301

CEIP de Cervo

Cervo

Lugo

1.425

27016509

IES Marqués de Sargadelos

Cervo

Lugo

1.025

27003151

IES Lama das Quendas

Chantada

Lugo

925

27002997

CPI Virxe do Monte

Cospeito

Lugo

925

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneira

Folgoso do Courel

Lugo

900

27004428

CEIP de Foz nº 1

Foz

Lugo

1.325

27004519

CEIP Fondo Nois

Foz

Lugo

1.025

27020562

IES de Foz

Foz

Lugo

1.340

27004635

CPI Dr. López Suárez

Friol

Lugo

925

27005020

CEIP Plurilingüe Lagostelle

Guitiriz

Lugo

925

27016200

IES Poeta Díaz Castro

Guitiriz

Lugo

925

27014008

CPI Tino Grandío

Guntín

Lugo

1.025

27006383

CEIP A Ponte

Lugo

Lugo

1.325

27006048

CEIP Manuel Mallo Mallo

Lugo

Lugo

1.025

27016467

CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

Lugo

1.150

27006449

CEIP Rosalía de Castro

Lugo

Lugo

1.150

27016704

IES Leiras Pulpeiro

Lugo

Lugo

1.325

27006531

IES Lucus Augusti

Lugo

Lugo

1.250

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Lugo

Lugo

1.440

27016455

IES Sanxillao

Lugo

Lugo

1.150

27006553

IES Xoán Montes

Lugo

Lugo

1.025

27016303

IES Pedregal de Irimia

Meira

Lugo

925

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

Mondoñedo

Lugo

925

27014860

CEIP A Gándara

Monforte de Lemos

Lugo

925

27016662

CEIP de Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Lugo

1.025

27015311

IES A Pinguela

Monforte de Lemos

Lugo

1.150

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Monforte de Lemos

Lugo

925

27007259

IES Río Cabe

Monforte de Lemos

Lugo

925

27016248

IES de Monterroso

Monterroso

Lugo

1.025

27009608

CEIP O Salvador

Pastoriza (A)

Lugo

925

27010155

CEIP da Pobra de Brollón

Pobra do Brollón (A)

Lugo

800

27010325

CEIP Plurilingüe da Pontenova

Pontenova (A)

Lugo

900

27016613

IES Río Miño

Rábade

Lugo

925

27010891

CEIP Gregorio Sanz

Ribadeo

Lugo

1.050

27011032

CEIP de San Clodio

Ribas de Sil

Lugo

900

27012036

IES Gregorio Fernández

Sarria

Lugo

1.215

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Sarria

Lugo

1.450

27012826

CEIP Santa María do Valadouro

Valadouro (O)

Lugo

1.025

27013338

CEIP Antonio Insua Bermúdez

Vilalba

Lugo

1.050

27015827

CEIP Terra Chá

Vilalba

Lugo

800

27014094

EEI de Vilalba

Vilalba

Lugo

800

27013326

IES Lois Peña Novo

Vilalba

Lugo

1.215

27013387

CEIP Antonio Pedrosa Latas

Viveiro

Lugo

925

27016406

CEIP Plurilingüe de Covas

Viveiro

Lugo

925

27016674

CEP Luís Tobío

Viveiro

Lugo

1.025

27014100

EEI San Roque

Viveiro

Lugo

925

27013636

IES María Sarmiento

Viveiro

Lugo

1.050

27013648

IES Vilar Ponte

Viveiro

Lugo

1.050

27005691

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

Xove

Lugo

925

27016625

IES Illa de Sarón

Xove

Lugo

925

32000058

CEIP Padre Feijoo

Allariz

Ourense

1.340

32016339

IES de Allariz

Allariz

Ourense

1.025

32000708

CEIP Virxe de Guadalupe

Avión

Ourense

800

32001002

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

Bande

Ourense

800

32016789

CEIP Filomena Dato

Barbadás

Ourense

1.340

32020781

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

Barbadás

Ourense

500

32015116

CEIP Condesa de Fenosa

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

1.150

32001658

CEIP Julio Gurriarán Canalejas

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

1.450

32001725

IES Lauro Olmo

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

700

32001683

IES Martaguisela

Barco de Valdeorras (O)

Ourense

1.150

32002122

CEIP Nosa Señora de Xuvencos

Boborás

Ourense

900

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

Carballiño (O)

Ourense

1.050

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Carballiño (O)

Ourense

925

32003001

IES nº 1

Carballiño (O)

Ourense

700

32015682

CEIP de Castrelo do Val

Castrelo do Val

Ourense

800

32003771

CEIP Curros Enríquez

Celanova

Ourense

925

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

Celanova

Ourense

1.325

32015918

CEIP Carmen García Carrasco

Cenlle

Ourense

800

32004118

CPI Antonio Faílde

Coles

Ourense

1.050

32005305

CPI Laureano Prieto

Gudiña (A)

Ourense

500

32016431

IES San Mamede

Maceda

Ourense

1.025

32006929

CPI Terras de Maside

Maside

Ourense

925

32008173

CEIP de Oímbra

Oímbra

Ourense

800

32015463

CEE Miño

Ourense

Ourense

800

32016327

CEIP A Ponte

Ourense

Ourense

1.340

32015219

CEIP Manuel Sueiro

Ourense

Ourense

900

32008847

CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

Ourense

Ourense

1.340

32015220

CEIP Vistahermosa

Ourense

Ourense

925

32016765

CIFP Portovello

Ourense

Ourense

1.150

32009360

CPI José García García

Ourense

Ourense

1.090

32009116

IES 12 de Outubro

Ourense

Ourense

1.050

32009190

IES As Lagoas

Ourense

Ourense

1.150

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

Ourense

Ourense

1.340

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

Ourense

Ourense

500

32015207

IES O Couto

Ourense

Ourense

1.340

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

Ourense

Ourense

700

32011032

CEIP Carlos Cid Arregui

Rairiz de Veiga

Ourense

800

32011135

CEIP Rogelio García Yáñez

Ramirás

Ourense

800

32020628

CRA Amencer

Ribadavia

Ourense

800

32015256

CEIP das Vendas da Barreira

Riós

Ourense

800

32011901

CEIP Virxe do Camiño

Rubiá

Ourense

800

32012103

CPI Virxe da Saleta

San Cristovo de Cea

Ourense

925

32012711

CEIP Saco e Arce

Toén

Ourense

900

32016790

IES Castro de Baronceli

Verín

Ourense

700

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Verín

Ourense

700

32013661

CEIP Bibei

Viana do Bolo

Ourense

500

32016777

IES Carlos Casares

Viana do Bolo

Ourense

700

32014151

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

Ourense

800

32004830

CEIP Carlos Casares

Xinzo de Limia

Ourense

1.050

32004829

CEIP Rosalía de Castro

Xinzo de Limia

Ourense

1.050

32014801

IES Cidade de Antioquía

Xinzo de Limia

Ourense

925

32015232

IES Lagoa de Antela

Xinzo de Limia

Ourense

1.215

32005691

CEIP Padre Crespo

Xunqueira de Ambía

Ourense

800

36003480

CEIP de Agolada

Agolada

Pontevedra

800

36000031

CEIP Antonio Carpintero

Arbo

Pontevedra

925

36018963

CEIP de Belesar

Baiona

Pontevedra

925

36014921

CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

Pontevedra

925

36000302

CEP de Sabarís

Baiona

Pontevedra

925

36000247

CPI de Cova Terreña

Baiona

Pontevedra

1.050

36019657

IES Primeiro de Marzo

Baiona

Pontevedra

1.050

36000181

CEIP Amor Ruibal

Barro

Pontevedra

925

36000375

CEIP da Torre-Cela

Bueu

Pontevedra

1.215

36000326

CEIP Montemogos

Bueu

Pontevedra

1.325

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

Bueu

Pontevedra

1.550

36020246

IES Illa de Ons

Bueu

Pontevedra

925

36019463

IES Johan Carballeira

Bueu

Pontevedra

1.050

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

Caldas de Reis

Pontevedra

1.050

36000508

CEIP de Castrelo

Cambados

Pontevedra

925

36000648

CEIP Enrique Barreiro Piñeiro

Cambados

Pontevedra

1.215

36015093

CEIP San Tomé

Cambados

Pontevedra

500

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

Cambados

Pontevedra

1.025

36019396

IES Francisco Asorey

Cambados

Pontevedra

1.150

36018975

CEIP A Rúa

Cangas

Pontevedra

1.325

36015950

CEIP da Espiñeira-Aldán

Cangas

Pontevedra

900

36000934

CEIP do Castrillón-Coiro

Cangas

Pontevedra

1.050

36001057

CEIP do Hío

Cangas

Pontevedra

1.025

36000879

CEIP Nazaret

Cangas

Pontevedra

1.150

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Cangas

Pontevedra

1.050

36019475

IES de Rodeira

Cangas

Pontevedra

1.150

36000922

IES María Soliño

Cangas

Pontevedra

1.050

36018501

IES Monte Carrasco

Cangas

Pontevedra

925

36001148

CPI da Cañiza

Cañiza (A)

Pontevedra

1.150

36001252

CPI do Progreso

Catoira

Pontevedra

1.050

36001707

CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

Crecente

Pontevedra

900

36013618

CEIP de Figueiroa

Estrada (A)

Pontevedra

1.340

36002773

CEIP do Foxo

Estrada (A)

Pontevedra

1.090

36014854

CEIP Plurilingüe de Oca

Estrada (A)

Pontevedra

800

36002359

IES Antón Losada Diéguez

Estrada (A)

Pontevedra

1.340

36002335

IES Manuel García Barros

Estrada (A)

Pontevedra

1.450

36020258

IES nº 1

Estrada (A)

Pontevedra

1.215

36003388

CEIP Doutor Suárez

Fornelos de Montes

Pontevedra

800

36003662

CEIP Chano Piñeiro

Gondomar

Pontevedra

1.150

36014672

CEIP Serra-Vincios

Gondomar

Pontevedra

1.325

36017703

CEIP Souto-Donas

Gondomar

Pontevedra

1.375

36018631

CEP Xosé Neira Vilas

Gondomar

Pontevedra

925

36018987

CRA Antía Cal

Gondomar

Pontevedra

800

36003807

CEIP Rosalía de Castro

Grove (O)

Pontevedra

1.340

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

Grove (O)

Pontevedra

925

36015135

CEIP A Sangriña

Guarda (A)

Pontevedra

925

36018653

CEIP Plurilingüe As Solanas-Nicolás Gutiérrez Campo

Guarda (A)

Pontevedra

925

36019244

IES A Sangriña

Guarda (A)

Pontevedra

1.050

36013011

CEIP da Torre-Illa

Illa de Arousa (A)

Pontevedra

1.050

36020283

IES da Illa de Arousa

Illa de Arousa (A)

Pontevedra

925

36004095

CEIP Manuel Rivero

Lalín

Pontevedra

700

36004174

CEIP Vicente Arias de la Maza

Lalín

Pontevedra

800

36004101

CEIP Xesús Golmar

Lalín

Pontevedra

1.050

36004149

CEIP Xoaquín Loriga

Lalín

Pontevedra

1.025

36013758

IES Laxeiro

Lalín

Pontevedra

1.340

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Lalín

Pontevedra

1.450

36014611

CEIP A Lama

Lama (A)

Pontevedra

1.090

36004484

CEIP da Laxe

Marín

Pontevedra

1.025

36004472

CEIP do Carballal

Marín

Pontevedra

925

36004551

IES Illa de Tambo

Marín

Pontevedra

1.150

36020295

IES Mestre Landín

Marín

Pontevedra

800

36004691

CEIP de Coirón-Dena

Meaño

Pontevedra

1.215

36015871

CEIP de Meaño-As Covas

Meaño

Pontevedra

1.215

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

Meis

Pontevedra

1.150

36019438

CEIP A Guía

Moaña

Pontevedra

1.025

36016590

CEIP de Abelendo

Moaña

Pontevedra

1.215

36016607

CEIP de Quintela

Moaña

Pontevedra

1.215

36013552

CEIP de Seara

Moaña

Pontevedra

1.325

36004711

CEIP Domaio

Moaña

Pontevedra

925

36018999

IES As Barxas

Moaña

Pontevedra

1.150

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

Moaña

Pontevedra

1.050

36004927

CPI de Mondariz

Mondariz

Pontevedra

1.150

36016619

CEIP de Atín-Cela

Mos

Pontevedra

700

36005245

CEIP Mestre Martínez Alonso

Mos

Pontevedra

1.325

36017648

CEIP Mestre Valverde Mayo

Mos

Pontevedra

1.025

36013564

CEIP Pena de Francia

Mos

Pontevedra

1.050

36020131

IES de Mos

Mos

Pontevedra

1.050

36019402

IES Pazo da Mercé

Neves (As)

Pontevedra

925

36024756

CEE de Panxón

Nigrán

Pontevedra

1.090

36005956

CEIP Carlos Casares

Nigrán

Pontevedra

1.215

36016620

CEIP da Cruz

Nigrán

Pontevedra

800

36018434

CEIP Mallón

Nigrán

Pontevedra

925

36005865

CPI de Panxón

Nigrán

Pontevedra

1.375

36015160

EEI As Dunas Panxón

Nigrán

Pontevedra

800

36006067

CEIP Mestre Manuel García

Oia

Pontevedra

925

36015895

CEIP de Espedregada

Poio

Pontevedra

800

36015202

CEIP de Lourido

Poio

Pontevedra

1.215

36007242

CEIP de Viñas

Poio

Pontevedra

800

36020143

IES de Poio

Poio

Pontevedra

1.150

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

Ponte Caldelas

Pontevedra

925

36020313

IES de Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

Pontevedra

925

36007370

CEIP Feliciano Barrera

Ponteareas

Pontevedra

1.215

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

Ponteareas

Pontevedra

1.050

36016954

CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera

Ponteareas

Pontevedra

1.050

36007497

CEIP Nosa Señora dos Remedios

Ponteareas

Pontevedra

1.150

36014520

IES Pedra da Auga

Ponteareas

Pontevedra

1.340

36013692

IES Val do Tea

Ponteareas

Pontevedra

1.050

36007621

CPI de Pontecesures

Pontecesures

Pontevedra

1.050

36006195

CEIP A Carballeira

Pontevedra

Pontevedra

900

36006122

CEIP A Xunqueira nº 1

Pontevedra

Pontevedra

1.050

36015172

CEIP A Xunqueira nº 2

Pontevedra

Pontevedra

1.050

36018690

CEIP de Cabanas

Pontevedra

Pontevedra

925

36019608

CEIP de Marcón

Pontevedra

Pontevedra

1.025

36006353

CEIP de Vilaverde-Mourente

Pontevedra

Pontevedra

1.150

36006407

CEIP Froebel

Pontevedra

Pontevedra

925

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

Pontevedra

Pontevedra

1.050

36017661

CEIP Praza de Barcelos

Pontevedra

Pontevedra

700

36006134

CEIP San Benito de Lérez

Pontevedra

Pontevedra

1.025

36006833

CEIP San Martiño

Pontevedra

Pontevedra

1.025

36006420

CEP Campolongo

Pontevedra

Pontevedra

500

36019611

CEP Marcos da Portela

Pontevedra

Pontevedra

1.150

36014994

EEI Concepción Crespo Rivas

Pontevedra

Pontevedra

1.215

36013837

EEI Fina Casalderrey

Pontevedra

Pontevedra

925

36018689

EOI de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

800

36018872

EPAPU Río Lérez

Pontevedra

Pontevedra

925

36018379

IES A Xunqueira II

Pontevedra

Pontevedra

1.500

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

Pontevedra

Pontevedra

1.340

36018677

IES Luís Seoane

Pontevedra

Pontevedra

1.050

36006717

IES Sánchez Cantón

Pontevedra

Pontevedra

1.150

36006729

IES Valle-Inclán

Pontevedra

Pontevedra

1.050

36017715

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

Porriño (O)

Pontevedra

1.150

36017685

CPI da Ribeira

Porriño (O)

Pontevedra

1.215

36007011

IES Pino Manso

Porriño (O)

Pontevedra

1.150

36019529

IES Ribeira do Louro

Porriño (O)

Pontevedra

1.050

36007035

CPI Domingo Fontán

Portas

Pontevedra

925

36014817

CEIP da Igrexa-Chapela

Redondela

Pontevedra

900

36015007

CEIP de Cedeira

Redondela

Pontevedra

1.025

36016644

CEIP de Laredo

Redondela

Pontevedra

1.215

36007631

CEIP de Porto Cabeiro

Redondela

Pontevedra

1.025

36007709

CEIP de Santo Paio de Abaixo

Redondela

Pontevedra

925

36014881

CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

Redondela

Pontevedra

1.215

36007643

CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

Redondela

Pontevedra

925

36018410

CEIP Quintela

Redondela

Pontevedra

1.025

36007710

CEP Santa Mariña

Redondela

Pontevedra

1.050

36007734

IES Mendiño

Redondela

Pontevedra

925

36016656

IES Pedro Floriani

Redondela

Pontevedra

1.150

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Rosal (O)

Pontevedra

1.450

36024173

CRA María Zambrano

Rosal (O)

Pontevedra

925

36024628

IES Pedras Rubias

Salceda de Caselas

Pontevedra

925

36014738

CEIP de Leirado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.325

36008751

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.050

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

Pontevedra

1.150

36008866

CEIP A Florida

Sanxenxo

Pontevedra

925

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

Sanxenxo

Pontevedra

1.025

36019104

CEIP Plurilingüe Nantes

Sanxenxo

Pontevedra

800

36020349

IES de Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

925

36019256

IES de Vilalonga

Sanxenxo

Pontevedra

1.150

36009135

CEIP de Silleda

Silleda

Pontevedra

1.050

36009032

CEIP Ramón de Valenzuela

Silleda

Pontevedra

1.025

36020350

IES Pintor Colmeiro

Silleda

Pontevedra

700

36015238

CEIP de Sobrada

Tomiño

Pontevedra

1.215

36009411

CEIP Pintor Antonio Fernández

Tomiño

Pontevedra

925

36024045

CRA Mestre Manuel Garcés

Tomiño

Pontevedra

925

36009755

CEIP de Pazos de Reis

Tui

Pontevedra

925

36018471

CEIP de Rebordáns

Tui

Pontevedra

1.215

36014775

CEIP Plurilingüe de Guillarei

Tui

Pontevedra

925

36009846

CEIP Plurilingüe nº 1

Tui

Pontevedra

925

36009895

CEIP Plurilingüe nº 2

Tui

Pontevedra

1.050

36024112

CRA Mestra Clara Torres

Tui

Pontevedra

925

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Tui

Pontevedra

1.050

36009901

IES San Paio

Tui

Pontevedra

1.450

36009913

CEIP de Baño-Xanza

Valga

Pontevedra

925

36018161

CEP Xesús Ferro Couselo

Valga

Pontevedra

1.025

36020362

IES de Valga

Valga

Pontevedra

1.325

36010162

CEIP A Canicouva

Vigo

Pontevedra

1.025

36010228

CEIP A Paz

Vigo

Pontevedra

1.025

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Vigo

Pontevedra

1.025

36015068

CEIP Balaídos

Vigo

Pontevedra

1.340

36010137

CEIP da Igrexa-Candeán

Vigo

Pontevedra

900

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

Vigo

Pontevedra

1.325

36009974

CEIP de Coutada-Beade

Vigo

Pontevedra

925

36009998

CEIP de Mosteiro-Bembrive

Vigo

Pontevedra

925

36010587

CEIP de Sárdoma-Moledo

Vigo

Pontevedra

1.025

36010484

CEIP Eduardo Pondal

Vigo

Pontevedra

800

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

Vigo

Pontevedra

1.150

36017697

CEIP Escultor Acuña

Vigo

Pontevedra

1.150

36015251

CEIP Frián-Teis

Vigo

Pontevedra

1.450

36010241

CEIP Illas Cíes

Vigo

Pontevedra

1.025

36010459

CEIP Josefa Alonso de Alonso

Vigo

Pontevedra

925

36010150

CEIP Mestres Goldar

Vigo

Pontevedra

1.215

36015366

CEIP O Pombal

Vigo

Pontevedra

1.450

36009962

CEIP Otero Pedrayo

Vigo

Pontevedra

1.025

36010204

CEIP Párroco Don Camilo

Vigo

Pontevedra

1.025

36010083

CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

Vigo

Pontevedra

1.215

36015354

CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

Vigo

Pontevedra

1.050

36018185

CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

Vigo

Pontevedra

1.450

36010472

CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

Vigo

Pontevedra

925

36010666

CEIP San Salvador

Vigo

Pontevedra

1.025

36016051

CEIP Seis do Nadal

Vigo

Pontevedra

1.450

36010009

CEIP Virxe do Rocío

Vigo

Pontevedra

1.215

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

Vigo

Pontevedra

925

36010711

CEP Dr. Fleming

Vigo

Pontevedra

1.340

36010691

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

Vigo

Pontevedra

1.025

36013448

CIFP Manuel Antonio

Vigo

Pontevedra

1.150

36024471

CMUS Profesional de Vigo

Vigo

Pontevedra

800

36014787

EEI Monte da Guía

Vigo

Pontevedra

900

36018941

EOI de Vigo

Vigo

Pontevedra

900

36011798

IES Alexandre Bóveda

Vigo

Pontevedra

1.150

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

Vigo

Pontevedra

1.150

36011567

IES Castelao

Vigo

Pontevedra

1.340

36019426

IES Coruxo

Vigo

Pontevedra

700

36019670

IES do Castro

Vigo

Pontevedra

1.050

36012377

CEIP de Cerdeiriñas

Vila de Cruces

Pontevedra

800

36020386

IES Marco do Camballón

Vila de Cruces

Pontevedra

925

36016991

CEP Plurilingüe de Riomaior

Vilaboa

Pontevedra

1.025

36019451

CEIP A Escardia

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.375

36012407

CEIP A Lomba

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.050

36012419

CEIP Arealonga

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.050

36015263

CEIP de Rubiáns

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.025

36012742

CEIP de Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.025

36015652

CEIP O Piñeiriño

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.450

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.050

36012471

IES Castro Alobre

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.250

36013771

IES Fermín Bouza Brey

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.340

36018380

IES Miguel Ángel González Estévez

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.050

36013023

CEIP de San Roque

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.025

36024203

IES Faro das Lúas

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.025

Anexo II

Centros integrados no Plan de mellora de B.E. na convocatoria 2014
(artigo 1.3.a) da Orde do 30 de marzo de 2015)

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos BE

Mobiliario

Equipamento

Gastos Fto. BE

Total (€)

15000016

CEIP Plurilingüe San Marcos

Abegondo

A Coruña

1.000

3.100

500

4.600

15032376

EEI de Vilarrodís-Oseiro

Arteixo

A Coruña

1.000

2.600

500

4.100

15001136

IES Francisco Aguiar

Betanzos

A Coruña

1.000

3.300

500

4.800

15023338

IES Praia Barraña

Boiro

A Coruña

1.200

3.700

900

5.800

15005014

CEIP Raquel Camacho

Coruña (A)

A Coruña

1.000

3.100

500

4.600

15025025

CEIP San Francisco Javier

Coruña (A)

A Coruña

1.000

1.500

500

3.000

15025611

IES Monte das Moas

Coruña (A)

A Coruña

1.200

3.700

900

5.800

15021809

CEIP Sofía Casanova

Culleredo

A Coruña

1.200

3.700

900

5.800

15005749

IES Universidade Laboral

Culleredo

A Coruña

1.400

4.000

900

6.300

15019499

CEIP de Piñeiros

Narón

A Coruña

1.200

3.700

900

5.800

15027411

IES de Cacheiras

Teo

A Coruña

1.400

4.000

900

6.300

27000629

CEIP San Xoán

Becerreá

Lugo

1.000

2.600

500

4.100

27006954

CEIP Álvaro Cunqueiro Mora

Mondoñedo

Lugo

1.000

1.500

500

3.000

27015189

IES de Quiroga

Quiroga

Lugo

1.000

3.200

900

5.100

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

Ribadeo

Lugo

1.200

3.750

1.000

5.950

27012474

CEIP Virxe do Carme

Sober

Lugo

1.000

3.200

900

5.100

32014902

CEIP Santa María A Real

Entrimo

Ourense

1.000

2.600

500

4.100

32016029

CEIP Ben-Cho-Shey

Pereiro de Aguiar (O)

Ourense

1.000

3.100

500

4.600

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

Pobra de Trives (A)

Ourense

1.000

3.200

900

5.100

32011755

CEIP Manuel Respino

Rúa (A)

Ourense

1.000

3.100

500

4.600

32016637

IES Cosme López Rodríguez

Rúa (A)

Ourense

1.000

3.200

900

5.100

32012425

CEIP de Sarreaus

Sarreaus

Ourense

1.000

3.200

900

5.100

36001550

CEIP Plurilingüe de Carballedo

Cotobade

Pontevedra

1.000

3.200

900

5.100

36002220

CEIP Cabada Vázquez

Estrada (A)

Pontevedra

1.000

2.600

500

4.100

36003170

CEIP de Soutelo de Montes

Forcarei

Pontevedra

1.000

2.500

500

4.000

36014878

CEIP de Conmeniño

Grove (O)

Pontevedra

1.000

1.500

500

3.000

36003959

CEIP Manuel Rodríguez Sinde

Guarda (A)

Pontevedra

1.000

3.250

1.000

5.250

36006377

CEIP Álvarez Limeses

Pontevedra

Pontevedra

1.000

3.100

500

4.600

36006109

CEIP de Parada-Campañó

Pontevedra

Pontevedra

1.000

3.200

900

5.100

36006316

CEIP Príncipe Felipe

Pontevedra

Pontevedra

1.000

2.500

500

4.000

36008489

CEP Altamira

Salceda de Caselas

Pontevedra

1.400

4.000

900

6.300

36019049

CEIP de Barrantes

Tomiño

Pontevedra

1.000

3.200

900

5.100

36011592

IES Santa Irene

Vigo

Pontevedra

1.000

3.400

500

4.900

Anexo III

Centros que se incorporan ao Plan de mellora de B.E. para o curso 2015/16

(artigo 1.3.b) da Orde do 30 de marzo de 2015)

Código

Nome

Concello

Provincia

Fondos BE

Mobiliario Equipamento

Gastos Fto. BE

Total (€)

15001926

CPI As Revoltas

Cabana de Bergantiños

A Coruña

1.150

4.200

900

6.250

15003054

CEIP Nicolás del Río

Cedeira

A Coruña

1.150

4.200

900

6.250

15005361

CEIP Rosalía de Castro

Coruña (A)

A Coruña

1.150

3.500

400

5.050

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Coruña (A)

A Coruña

1.250

4.100

900

6.250

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

Coruña (A)

A Coruña

1.150

4.200

900

6.250

15005269

IES Urbano Lugrís

Coruña (A)

A Coruña

1.150

3.500

400

5.050

15032480

CRA de Culleredo

Culleredo

A Coruña

1.000

2.100

400

3.500

15007621

CPI Cabo da Area

Laxe

A Coruña

1.150

3.400

400

4.950

15008805

CEIP de Melide nº 1

Melide

A Coruña

1.150

4.200

900

6.250

15009241

CPI Virxe da Cela

Monfero

A Coruña

1.000

3.600

900

5.500

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

A Coruña

1.150

4.200

900

6.250

15014556

CIFP Coroso

Ribeira

A Coruña

1.150

3.400

400

4.950

15016292

CEIP Mestre Rodríguez Xixirei

Santiago de Compostela

A Coruña

1.000

3.600

900

5.500

15025724

CEIP Os Tilos

Teo

A Coruña

1.150

4.200

900

6.250

27006164

CEIP Albeiros

Lugo

Lugo

1.150

3.500

400

5.050

27006401

CEIP Sagrado Corazón

Lugo

Lugo

1.150

3.400

400

4.950

27015761

IES Ánxel Fole

Lugo

Lugo

1.150

3.500

400

5.050

27013314

IES Santiago Basanta Silva

Vilalba

Lugo

1.150

3.500

400

5.050

27016170

CEIP Plurilingüe Santa Rita

Viveiro

Lugo

1.100

2.800

400

4.300

32006358

CEIP do Xurés

Lobios

Ourense

1.000

2.300

200

3.500

32007272

CEIP Augusto Assía

Mezquita (A)

Ourense

1.000

2.100

400

3.500

32010601

CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

Pobra de Trives (A)

Ourense

1.100

2.800

400

4.300

36000685

CEIP Pedro Antonio Cerviño

Campo Lameiro

Pontevedra

1.150

2.900

400

4.450

36004681

CEIP de Seixo

Marín

Pontevedra

1.150

4.200

900

6.250

36006778

CEIP de Ponte Sampaio

Pontevedra

Pontevedra

1.150

2.900

400

4.450

36010733

CEE Saladino Cortizo

Vigo

Pontevedra

1.100

2.800

400

4.300

36018461

IES República Oriental do Uruguai

Vigo

Pontevedra

1.300

1.200

2.500

36013588

CPI do Toural

Vilaboa

Pontevedra

1.300

1.200

2.500

36012584

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1.150

3.400

400

4.950

36013096

CEIP de San Bartolomé

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.000

3.600

900

5.500

36019414

IES A Basella

Vilanova de Arousa

Pontevedra

1.150

4.200

900

6.250