Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Martes, 22 de setembro de 2015 Páx. 37343

III. Outras disposicións

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2015 pola que se dá publicidade da relación de entidades colaboradoras adheridas ao abeiro da Orde do 10 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativas ao Plan Renove de caldeiras de alta eficiencia.

De conformidade co disposto no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e no artigo 6 das bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativas ao Plan Renove de caldeiras de alta eficiencia, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria (códigos do procedemento IN422D), establecidas pola Orde do 10 de xuño de 2015, procédese por medio desta resolución á publicación das entidades colaboradoras para a xestión das axudas relativas ao Plan Renove de caldeiras de alta eficiencia 2015, en cumprimento do disposto no artigo 6 da citada orde.

As entidades colaboradoras do Plan Renove de caldeiras de alta eficiencia son as encargadas de tramitar o procedemento (facer a reserva dos fondos, presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación).

Por todo o antedito,

RESOLVO:

1. Facer públicas, no Diario Oficial de Galicia, na aplicación informática habilitada para a tramitación desta orde e na páxina web da Consellería de Economía e Industria, as entidades colaboradoras para a xestión das axudas relativas ao Plan Renove de caldeiras de alta eficiencia 2015 (anexo).

2. Publicar a relación das entidades colaboradoras adheridas ao referido Plan Renove de caldeiras de alta eficiencia 2015, que se poderá consultar na páxina web da Consellería de Economía e Industria (https://entidadescolaboradoras.xunta.es/adhesion/consulta/).

As entidades non adheridas e que solicitaron a adhesión, segundo o disposto no artigo 6 da dita orde, poderán consultar a causa de exclusión accedendo á aplicación informática co seu usuario e contrasinal.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderán interporse os seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Economía e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou de tres meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta for expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2015

P.D (Orde do 30.4.2009; DOG núm. 87)
Borja Verea Fraiz
Secretario xeral técnico da Consellería de Economía e Industria

ANEXO

Relación de entidades colaboradoras Plan Renove de caldeiras de alta eficiencia 2015

Cod. exp.

Entidade colaboradora

Enderezo

Concello

Provincia

Teléfono

IN422D-42

Abanor Instalaciones, S.L.

Calexa, nº 23

Pantón

Lugo

982 41 60 40

IN422D-107

Abel Rodríguez Santiso

Rúa Alcalde Ron Varela, s/n

Melide

A Coruña

689 83 60 06

IN422D-224

Alberto Fernández López

Lladairo, nº 9

A Fonsagrada

Lugo

616 93 37 78

IN422D-177

Alfonso Maseda Crespo

Rollo, nº 21

Vilalba

Lugo

626 31 23 99

IN422D-95

Altenex, Equipos y Servicios Energéticos, S.L.

Estrada Baños de Arteixo, nº 43

A Coruña

A Coruña

881 88 75 83

IN422D-41

Alvaro Fernández López

Lg. Tores, s/n

As Nogais

Lugo

630 93 40 92

IN422D-139

Ángel Gil Torres

r/ Magnolia, nº 88

Lugo

Lugo

670 36 21 73

IN422D-91

Ángel López Núñez

Río Ulla, nº 30

Lugo

Lugo

608 88 65 69

IN422D-186

Antonio Balayo Beiro

Rúa Revolteada, nº 19

Ames

A Coruña

622 45 46 77

IN422D-182

Antonio López Hermida (Calefacciones Orense)

Rúa Telleira, nº 11

Ourense

Ourense

988 22 67 11

IN422D-229

Antonio Rodríguez López

Avenida Finisterre, nº 28

Carballo

A Coruña

981 06 45 73

IN422D-106

Arturo de la Fuente Iglesias

Rúa do Xeixo, nº 2

Ames

A Coruña

650 42 26 30

IN422D-45

Auxgasca, S.L.

Avenida Fernández Ladreda, nº 67

Pontevedra

Pontevedra

986 84 61 41

IN422D-5

Bem Renewables, S.L.

Orfas, nº 27

Santiago de Compostela

A Coruña

653 29 94 83

IN422D-247

Benja Instalaciones, C.B.

Rúa Real, nº 81

Quiroga

Lugo

982 42 84 73

IN422D-87

Bilega Energía, S.L.

r/ Gaiteira, nº 35

A Coruña

A Coruña

981 97 60 29

IN422D-260

Biolugo, S.L

Estrada da Coruña, nº 35

Lugo

Lugo

982 21 97 34

IN422D-154

Biotermic Comercial y Servicios, S.L.

Cimadevila - Edif. Costa P1, nº 95

Boiro

A Coruña

881 86 31 46

IN422D-88

Blanco y Nodar, S.L.

Avenida de Santiago, nº 92

A Estrada

Pontevedra

986 57 19 43

IN422D-18

Boiresa, S.L.

Rúa Tenencia, nº 6

Boiro

A Coruña

981 84 84 85

IN422D-30

Butano Propano Estévez Vilas, S.L.

Avenida de Vigo, nº 86

Cangas

Pontevedra

986 30 00 60

IN422D-66

Calefacción Egon, S.L.

Figueiró, nº 102

Vigo

Pontevedra

986 27 59 44

IN422D-82

Calefacción y Fontanería Garabal, S.L.

Caraveis, nº 10

Santiago de Compostela

A Coruña

981 52 14 47

IN422D-86

Calefacción y Fontanería Millán, S.L.

r/ Fontecarmoa, nº 1

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

986 50 36 02

IN422D-7

Calefacciones Ares, S.L.

Rúa Enlace Parque, nº 11

Padrón

A Coruña

636 97 54 10

IN422D-23

Calefacciones Simón, S.L.

Rúa José Villar Granjel, nº 18-20

Santiago de Compostela

A Coruña

981 58 95 75

IN422D-105

Calefacciones y Fontanería Porriño, S.L.

r/ San Sebastián, nº 91

O Porriño

Pontevedra

986 33 21

IN422D-51

Calfoncal, S.L.

Avenida Ramón Nieto, nº 206

Vigo

Pontevedra

986 37 42 56

IN422D-13

Calmafont, S.L.

Rúa Castiñeiriño, nº 46

Santiago de Compostela

A Coruña

609 98 35 50

IN422D-104

Cándido Sanmarco e Hijos, S.L.

r/ A Pedreira - Edf. Campo da Barca, nº 16

Padrón

A Coruña

981 81 07 38

IN422D-136

Carlos Busto, S.L.

Lg. Pazos, s/n

Ponteceso

A Coruña

981 71 37 82

IN422D-248

Celtsener, S.L.

r/ Irmáns Quintela Pérez, nº 2

Vigo

Pontevedra

986 27 29 66

IN422D-50

Claudio Álvarez Sainz

r/ Perpetuo Socorro, nº 7

Lugo

Lugo

982 81 37 62

IN422D-171

Claudio Calviño, S.L.

Juan XXIII, nº 4

Ourense

Ourense

988 21 78 84

IN422D-9

Climatizaciones Ferrolterra, S.L.

Mestre García Niebla, nº 5

Ferrol

A Coruña

981 43 10 30

IN422D-174

Clisa, S.L. - Calefacción y Saneamiento

r/ Juan Bautista Andrade, nº 14

Pontevedra

Pontevedra

986 87 13 65

IN422D-236

Clitecma Instalaciones, S.L.

Cabo da Vila, nº 6

Rianxo

A Coruña

981 86 60 23

IN422D-254

Clysernor, S.L.

Calle Rosalía de Castro, nº 3

Cambre

A Coruña

981 93 76 28

IN422D-206

Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.

Polígono Pocomaco, parcela G2, nave 3, nº G2

A Coruña

A Coruña

981 17 04 41

IN422D-10

Comercial e Instalaciones Aqua Punto, S.L.

Reveriano Soutullo, nº 24

Ponteareas

Pontevedra

986 09 68 27

IN422D-19

Comercial Rubén, S.L.

r/ Rianxiño, nº 62

Rianxo

A Coruña

981 86 66 06

IN422D-94

Condadogas, S.L.

Polígono Industrial A Lomba, Areas, s/n

Ponteareas

Pontevedra

986 64 14 14

IN422D-39

Construcciones Jaime do Pazo, S.L.

Rolda Fontiñas, nº 51-57

Lugo

Lugo

982 22 25 10

IN422D-43

Costas y Otero, S.L.

Tomás A. Alonso, nº 9

Vigo

Pontevedra

986 21 29 29

IN422D-35

Cota Electricidad, S.L.

Río Navia, s/n

Navia de Suarna

Lugo

660 41 77 08

IN422D-187

Dalcar, S.C.

Lugar Vila do Souto, nº 16

Pantón

Lugo

677 61 07 00

IN422D-185

Daniel Lema Mougan

Rúa da Espiñeira, nº 7

Santiago de Compostela

A Coruña

609 84 11 19

IN422D-102

David Díaz Veiga

Río Narla, nº 20

Lugo

Lugo

982 22 12 74

IN422D-197

David Paz Leiro

Catadoiro 11, nº 11

Sanxenxo

Pontevedra

645 90 83 67

IN422D-79

Difer Galicia, S.L.

r/ San Rosendo, nº 7

A Coruña

A Coruña

981 24 62 33

IN422D-93

Diseño y Montaje de Gas, Agua y Climatización, S.L.

Genaro Borrás, nº 14

Vigo

Pontevedra

986 29 24 52

IN422D-217

Domingo Pérez Danta

Avenida de Castilla, nº 25, baixo esq., nº 25

Verín

Ourense

620 95 52 43

IN422D-225

Ecoclima Burela, S.L.U.

Rosalía de Castro, nº 71

Burela

Lugo

982 88 84 13

IN422D-193

Ecoclima Energy, S.L.

Diego Pazos, nº 92

Sarria

Lugo

982 53 40 49

IN422D-132

Ecoclima Galicia, S.C.

Lugar Boiro de Arriba, nº 102

Boiro

A Coruña

981 81 03 39

IN422D-97

Ecogalenergías Renovables, Autoconsumo y Eficiencia Energética, S.L.

Rúa Valle Inclán, nº 8-10

O Saviñao

Lugo

982 10 22 52

IN422D-213

Edeco Energías, S.L.

Lg. Rubiáns, Sentin, nº 35

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

986 56 61 82

IN422D-125

Eduardo Muñiz, S.L.

Gudiños, nº 2

Rianxo

A Coruña

981 86 07 35

IN422D-8

Egh Ingeniería e Instalaciones, S.L.

r/ Río Támega, nº 49

Ourense

Ourense

988 21 15 06

IN422D-176

Ej Tecnic, S.L.

r/ Ribeira Sacra, nº 4

Chantada

Lugo

982 44 16 21

IN422D-165

Elecnor, S.A.

Polígono de Pocomaco, P C8, nº 1

A Coruña

A Coruña

981 63 92 34

IN422D-52

Electricidad Joyma, S.L.

Camiño Rotea, nº 16

Mos

Pontevedra

986 33 49 81

IN422D-199

Eleukon 3.0, S.L.

Teixugueiras, nº 16

Vigo

Pontevedra

986 24 81 25

IN422D-203

Eligio Soto Sanjurjo

Estrada de Aranza, nº 8

Baralla

Lugo

610 57 41 80

IN422D-255

Elite Padrón, S.L.

Lugar Pousa, Iria, nº 34

Padrón

A Coruña

981 59 66 97

IN422D-2

Elyte Xinzo, S.L.U.

Avenida de Ourense, nº 9

Xinzo de Limia

Ourense

988 46 07 30

IN422D-133

Emilio García Ingeniería, S.L.U.

Portal-Vilatuixe, nº 5

Foz

Lugo

639 16 59 21

IN422D-84

Engademais, S.L.

r/ República Checa, nº 52

Santiago de Compostela

A Coruña

881 93 97 01

IN422D-258

Estradense de Calefacción, S.A.L.

Rúa Baiuca, nº 4

A Estrada

Pontevedra

986 54 36 54

IN422D-89

Fernando Fernández Fernández

Sta Eufemia de Calde, nº 51

Lugo

Lugo

676 44 44 04

IN422D-256

Firmagas, S.L.

Rolda de Outeiro, nº 217

A Coruña

A Coruña

981 97 61 79

IN422D-130

Fongas Calor, S.L.

Viñas de Babilonia, nº 8

Oleiros

A Coruña

981 27 28 3 7

IN422D-233

Fontanería Aran, S.C.

Villa de Negreira, nº 14

Carballo

A Coruña

981 70 16 26

IN422D-115

Fontanería Burela, C.B.

Avenida da Mariña, nº 29

Burela

Lugo

606 37 86 49

IN422D-250

Fontanería Enrique Varela Castelo, S.L.U.

Pla y Cancela, nº 39

A Coruña

A Coruña

981 27 77 00

IN422D-80

Fontanería Galdo, S.L.

Estrada de Catabois, nº 95

Ferrol

A Coruña

981 32 55 13

IN422D-246

Fontanería Rois, C.B.

Monte Faro, nº 173

Lugo

Lugo

629 90 30 66

IN422D-44

Fontanería Sito, S.L.

Baixada O Pontillón, nº 35

Vigo

Pontevedra

986 47 20 78

IN422D-169

Fontanería y Calefacción Brandariz, S.L.

Rúa do Rodo, nº 39

Lalín

Pontevedra

659 98 24 06

IN422D-68

Fontanería y Calefacción del Valle, S.L.

Ourense, nº 83

Monforte de Lemos

Lugo

982 40 45 89

IN422D-147

Fontanería y Calefacción y Gas Hnos. Riopa, S.L.

Lameiro, nº 39

Campo Lameiro

Pontevedra

986 75 24 55

IN422D-123

Fontanería, Calefacción y Gas Deza, S.L.

Pintor Colmeiro, nº 3

Lalín

Pontevedra

986 78 15 78

IN422D-145

Francisco Javier Rivas Rivas

Camiño Liñares, Rivela, Cangas, nº 7

Foz

Lugo

649 19 51 01

IN422D-189

Freire Vidal, S.L.

Catabois, nº 416-418

Ferrol

A Coruña

981 31 79 02

IN422D-99

Frío Calor Pérez, S.L.

Avenida do Rocío, nº 35

Outes

A Coruña

981 85 01 09

IN422D-118

Gago Calefacción Fontanería y Gas, S.L.

Rúa Olimpio Arca, nº 5

Cuntis

Pontevedra

647 39 30 57

IN422D-90

Galtecma Sociedad Cooperativa Gallega

Camilo José Cela, nº 3

Vigo

Pontevedra

986 27 81 01

IN422D-184

Genergal, S.L.

r/ Veiguiña, nº 9

Monforte de Lemos

Lugo

982 88 49 80

IN422D-228

González Grueira, Gonzalo

Avenida Doctor Cabaneiro, nº 1

A Pastoriza

Lugo

982 33 21 68

IN422D-38

Granainco, S.L.

Moledo - Ardan, nº 94

Marín

Pontevedra

986 70 28 17

IN422D-158

Grupo Antolín Instalaciones, S.L.

Estrada Celanova-Ourense, nº 40

Celanova

Ourense

988 45 12 32

IN422D-58

Herrero y Otra, S.C.

Avenida República Argentina, nº 35

Sada

A Coruña

981 62 24 21

IN422D-46

Hijos Adonis Pérez, S.L.

Avenida Chancelas, nº 8

Poio

Pontevedra

986 77 00 14

IN422D-126

Iam Rumbo Instalaciones y Obras, S.L.

Lg. Peiro de Arriba, nº 6 A

Culleredo

A Coruña

981 66 84 99

IN422D-156

Insolclima, S.L.

Saavedra Meneses, nº 56

Betanzos

A Coruña

981 77 51 77

IN422D-15

Instalaciones Casvise, S.L.

Puente La Reina, nº 12

Santiago de Compostela

A Coruña

981 56 31 51

IN422D-11

Instalaciones Cepa S.L.

r/ Xosé M. López Ardeiro, nº 1

Negreira

A Coruña

981 88 17 97

IN422D-14

Instalaciones Clima, S.L.

r/ Puerto Rico, nº 15

Vigo

Pontevedra

986 42 27 77

IN422D-152

Instalaciones Ecovila, S.L.

Avenida Agustín Romero, nº 7

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

986 50 20 83

IN422D-96

Instalaciones Eléctricas Pintos, S.L.

Pontenovo, nº 8

Pontevedra

Pontevedra

986 85 37 84

IN422D-205

Instalaciones Fer, S.L.

Camiño da Cadra, nº 2

Foz

Lugo

982 13 21 62

IN422D-54

Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer, S.L.

Avenida de Madrid, nº 197

Vigo

Pontevedra

605 96 35 24

IN422D-164

Instalaciones Herfer, S.L.

Parque Empresarial de Espiñeira, nº 14

Boiro

A Coruña

981 84 99 71

IN422D-131

Instalaciones Iñaki, S.L.U.

Avenida Galicia, nº 92

A Fonsagrada

Lugo

600 51 77 84

IN422D-34

Instalaciones Infocalair, S.L.U.

Polígono de Pocomaco, nº D12

A Coruña

A Coruña

981 27 27 78

IN422D-137

Instalaciones Óscar, S.L.U.

Moscaran - San Lorenzo de Árbol, s/n

Vilalba

Lugo

699 59 47 61

IN422D-218

Instalaciones Royme, S.C.

Rúa Ángel del Castillo, nº 18

Arteixo

A Coruña

600 41 56 69

IN422D-249

Instalaciones Sior, S.L.

Yáñez Rebolo, 15, entresollado, nº 15

Lugo

Lugo

982 24 32 17

IN422D-162

Instalaciones Tubeiro, S.L.U.

Rúa das Camelias, nº 12

Lalín

Pontevedra

651 54 32 98

IN422D-175

Instalaciones Val Miñor, S.L.

Lugar Paraviñabal, nº 27

Nigrán

Pontevedra

986 38 00 44

IN422D-191

Instalaciones Veiga, S.L.

Rego das Flores, nº 9

Viveiro

Lugo

982 56 14 06

IN422D-111

Instalaciones y Obras de Galicia, S.L.

Padre don Rúa, nº 14

Vigo

Pontevedra

986 47 01 05

IN422D-143

J. M. Garfe, S.L.

r/ Forno, 53 B, Cordeiro, nº 53

Valga

Pontevedra

629 81 68 28

IN422D-208

J.B. González Meiriño, S.L.

Cabovila-Calo, nº 26

Teo

A Coruña

981 53 13 59

IN422D-28

J.M. Vidal Pérez e Hijos, S.L.

Praza Uxío Novoneyra, nº 1

Ribeira

A Coruña

981 87 35 05

IN422D-81

Jesús A. Cupeiro Fernández

Avenida Fontiñas, nº 119

Lugo

Lugo

982 25 32 85

IN422D-222

Jesús Ángel Souto Sanfiz

Avenida da Coruña, nº 489

Lugo

Lugo

627 81 77 42

IN422D-150

Jesús Fernández Castro

Sta. Marta de Fixos, nº 6

Lugo

Lugo

616 26 91 06

IN422D-151

Jesús Romero Mato

San Clemente de Pazos, Baio, nº 78

Zas

A Coruña

619 24 60 33

IN422D-92

Jesús Valín Rodríguez

r/ Pomar, nº 47

Lugo

Lugo

639 28 28 02

IN422D-59

Jocar Coruña Instalaciones, S.L.

Corcubión, nº 5

A Coruña

A Coruña

981 25 06 77

IN422D-53

Jocar Vigo Instalaciones en Calefacción, Gas y Afines, S.L.

Vía Norte, nº 42

Vigo

Pontevedra

986 27 71 57

IN422D-212

Jocogas Eume Instalaciones, S.L.

Couceiro Freijomil, nº 8

Pontedeume

A Coruña

981 27 89 86

IN422D-134

José Ángel Jimeno Marín

Morin, nº 31

Monforte de Lemos

Lugo

637 51 69 25

IN422D-37

José Ángel Méndez Valle

Arneiro, nº 56

Cospeito

Lugo

647 66 96 66

IN422D-163

José Antonio Amedo López

Rañoa, San Juan de Cela, nº 6

O Corgo

Lugo

607 19 21 71

IN422D-21

José Antonio Rodríguez Fernández

Santa Marta de Fixós, s/n

Lugo

Lugo

649 92 69 12

IN422D-198

José Antonio Rodríguez López

Laroa, nº 150

Xinzo de Limia

Ourense

988 46 29 01

IN422D-149

José Blanco Barciela

Rúa Caeiro, nº 25, Cabral, nº 25

Vigo

Pontevedra

609 85 56 80

IN422D-220

José Blas Pardo Fernández

Ronda Outeiro, nº 37

Becerreá

Lugo

607 08 11 36

IN422D-67

José Carlos Vázquez Saa

San Isidro, nº 12

Lugo

Lugo

661 76 56 02

IN422D-194

José Delfín Núñez López

Estrada Vella de Santiago, nº 71

Lugo

Lugo

670 06 35 72

IN422D-190

José Fernández Carro

Xaquín Lorenzo, local 10, nº 3

Ames

A Coruña

625 66 28 99

IN422D-178

José Filgueira Crespo

Altamira, nº 10

Pontevedra

Pontevedra

986 85 78 46

IN422D-202

José González Veiga

r/ Colegio, nº 11

Burela

Lugo

982 58 51 50

IN422D-215

José Luis Franco Caaveiro

Rúa da Fonte, nº 14

Cabanas

A Coruña

981 43 33 67

IN422D-64

José Luis Louzao Boquete

Rúa Senra, nº 34

Ordes

A Coruña

981 56 66 77

IN422D-216

José Manuel Abelenda Amarelle

Lugar Lume da Coba, Castro, nº 6

Coristanco

A Coruña

616 07 85 48

IN422D-230

José Manuel Dacal Juiz

Lugar Oca de Arriba, s/n

A Estrada

Pontevedra

620 48 73 79

IN422D-47

José Manuel Pazos Naveira

Avenida A Coruña, nº 5

Betanzos

A Coruña

981 77 28 65

IN422D-72

José Manuel Sánchez Casal

Granxa de San Lázaro, nº 32

Santiago de Compostela

A Coruña

666 48 93 93

IN422D-209

José Matanza González

Avenida Ribeira Sacra, nº 41

Carballedo

Lugo

982 46 60 59

IN422D-140

José Osorio Rancaño

San Fiz de Paradela, nº 36

O Corgo

Lugo

686 45 85 08

IN422D-243

Juan Carlos Pérez Fernández

Serraseca, nº 102 C

Oia

Pontevedra

649 47 34 31

IN422D-172

Juan Ramón Dalama Fernández

Lugar Vila de Souto, nº 16

Pantón

Lugo

677 61 07 00

IN422D-25

Luciano López Rodríguez

Camiño de Romai, nº 15

Lugo

Lugo

608 87 76 02

IN422D-36

Luis Cerviño Otero

Benigno Quiroga, nº 18

Sarria

Lugo

982 53 01 79

IN422D-170

Manuel Alfonso Sousa Instalacions, S.L.

Concepción Arenal, nº 57

A Guarda

Pontevedra

986 61 30 75

IN422D-168

Manuel Díaz Rois

San Julián de Bocamaos, Vilardón, nº 4

Lugo

Lugo

667 27 20 47

IN422D-55

Manuel Fraguas Fortes

Rúa da Seca, nº 53

Pontevedra

Pontevedra

986 10 15 10

IN422D-26

Manuel López Castaño

Irmáns Carro, nº 10

Lugo

Lugo

647 26 88 58

IN422D-129

Manuel Solla Corbacho, S.L.

Romero Donallo, nº 45

Santiago de Compostela

A Coruña

981 59 47 11

IN422D-109

Marcial Novoa, S.L.

Lg. Fornas de Abaixo, s/n

Chantada

Lugo

982 44 09 01

IN422D-242

Marcos García Álvarez

Galerías Praza de España con Campo Castillo, nº 9

Lugo

Lugo

982 06 16 79

IN422D-142

Mario Arribas Vázquez

Camiño do Souto, nº 54

Lugo

Lugo

678 58 82 79

IN422D-61

Mario Enrique Campaña Ferro

Barro, Cordeiro, nº 6 A

Valga

Pontevedra

690 65 37 14

IN422D-124

Martín Campos Canabal

Lg. Cañosifon-Castro (Ouzande), nº 6

A Estrada

Pontevedra

625 44 50 60

IN422D-75

Medancli, S.L.

Jorge Guillén, nº 5

Culleredo

A Coruña

981 97 50 40

IN422D-60

Mgi Consulting Empresarial, S.L.

Puentenuevo, nº 71

Vigo

Pontevedra

986 41 52 87

IN422D-16

Mhg Galicia, S.L.

r/ Ángelo Colocci, nº 23

Lugo

Lugo

982 21 05 91

IN422D-226

Miguel Cabarcos Rodríguez

Francos Robra, nº 6 B

Outeiro De Rei

Lugo

616 23 80 14

IN422D-244

Miguel Rodríguez Puime

Eira Vella, nº 1

Vigo

Pontevedra

986 48 18 58

IN422D-49

Moncho Antelo Instalacións

Geranios, nº 53

Carballo

A Coruña

981 75 61 41

IN422D-71

Monclifa, S.L.

Gregorio Fernández, nº 1

Ourense

Ourense

988 24 91 86

IN422D-29

Mondelo, S.L.

Julio Camba, nº 5

Vilagarcía De Arousa

Pontevedra

986 50 32 80

IN422D-110

Montajes Ferfe, S.L.

Lg. Pazos Marcón, nº 101

Pontevedra

Pontevedra

646 57 61 87

IN422D-221

Murjasoil, S.L.

Fundal, 31, Camposancos, nº 31

A Guarda

Pontevedra

662 11 63 83

IN422D-78

Nicman Instalacións, S.L.

A Campiña, nº 19

Lugo

Lugo

633 76 74 74

IN422D-85

Orval Proyectos e Instalaciones, S.L.

Manuel de Castro, nº 1

Vigo

Pontevedra

986 21 03 04

IN422D-192

Óscar López López

Lg. San Martiño Vilelos, nº 42

O Saviñao

Lugo

659 56 58 81

IN422D-32

Pansogal, S.L.N.E.

Avenida Francisca Herrera, nº 42

Oleiros

A Coruña

981 61 11 11

IN422D-195

Peleteiro Instalaciones, S.L.

Rúa Urzaiz, nº 227

Vigo

Pontevedra

986 27 44 61

IN422D-237

Plácido Freire Rivadulla

Rúa do Calvario, nº 3

Foz

Lugo

609 48 68 78

IN422D-157

Polux Hispania, S.L.

r/ Lastre parc. 4 J, nave 10, pol. ind. Vilar do Colo, nº 4 J

Fene

A Coruña

981 39 64 85

IN422D-117

Polyper Geneve, S.L.U.

Rev. J. M. Pérez Alonso, nº 9

Nigrán

Pontevedra

986 36 51 09

IN422D-240

Proxectos de Enxeñería do Gas, S.L.

Avenida Castelao, nº 20

Santiago de Compostela

A Coruña

981 94 26 61

IN422D-65

Puzoclima, S.L.

r/ Real, nº 111

Ponteareas

Pontevedra

986 64 12 88

IN422D-141

Ra Mongas, S.L.

Rúa Boisaca, nº 1

Santiago de Compostela

A Coruña

981 55 44 13

IN422D-214

Ramón Miguens Ces

Lugar A Silva, Lampai, nº 99

Teo

A Coruña

678 43 26 83

IN422D-210

Raúl Castro Fernández

Estrada de Vegadeo, San Salvador de Muxa, nº 11

Lugo

Lugo

636 95 77 85

IN422D-253

Reformas Cosan, C.B.

Baixada A Salgueira, 2ª travesía, nº 12

Vigo

Pontevedra

986 19 33 26

IN422D-166

Rego Paz Antonio

Lg. Os Castros, nº 1

Burela

Lugo

606 07 67 51

IN422D-148

Resolve Enerxía, S.L.

Rúa Astorga, nº 8

Santiago de Compostela

A Coruña

981 57 11 26

IN422D-108

Roberto Quintela, S.L.

Avenida Dolores Mosquera, nº 12

Caldas de Reis

Pontevedra

986 54 02 36

IN422D-83

Saicalu, S.L.

Lamas de Prado, nº 126

Lugo

Lugo

982 21 37 13

IN422D-27

Sanxenxo Agua y Calor, S.L.

A Gándara, nº 5

Sanxenxo

Pontevedra

986 72 03 57

IN422D-207

Sat-B Termohidráulica, S.L.

Rúa Piñeiral, nº 35

As Pontes de García Rodríguez

A Coruña

670 24 56 78

IN422D-119

Satmiñor, S.L.

Rúa Cantábrico, nº 5

Nigrán

Pontevedra

986 38 30 40

IN422D-22

Sdi Alphanor Ingeniería, S.L.

Luis Calvo, nº 6

Carballo

A Coruña

609 34 53 50

IN422D-204

Serman Sillan, S.R.L.

Rúa Jorge Guillén, nº 5

Culleredo

A Coruña

981 28 19 34

IN422D-211

Serproga, Sociedade Cooperativa Galega

Avenida Rosalía de Castro, nº 44

Santiago de Compostela

A Coruña

981 59 33 88

IN422D-155

Socogas, S.A.

r/ Palmeiras, nº 61 A 1

Ames

A Coruña

981 52 46 96

IN422D-238

Solarac Energía 2003, S.L.

Rúa Cobián Areal, nº 14

Pontevedra

Pontevedra

986 10 35 50

IN422D-183

Soluciones Térmicas, C.B.

Estrada Garrida, nº 85

Vigo

Pontevedra

636 28 64 56

IN422D-48

Suministros Atrio, S.L.

Rúa O Carballo, nº 2

Redondela

Pontevedra

986 40 21 30

IN422D-200

Suministros Veipa, S.L.

Marzán, avenida Vivero, nº 25

Foz

Lugo

982 13 23 40

IN422D-57

Tecnifon Barbanza, S.L.

Mieites, nº 6

Boiro

A Coruña

981 84 45 93

IN422D-101

Temanor, S.L.

Rosario Hernández Diéguez, nº 2

Vigo

Pontevedra

986 26 36 99

IN422D-98

Termocalor Vigo, S.L.

Pol. ind. Seixiños, bloque 3, nave 1, nº 1

Vigo

Pontevedra

986 49 33 74

IN422D-6

Termogestión Galicia, S.L.

Canceleiro, nº 16

Vigo

Pontevedra

886 13 70 94

IN422D-201

Unigamas, S.L.

Rúa Toxeira, nº 17 D

Tui

Pontevedra

986 07 62 83

IN422D-70

Uxío González Pérez

Camiño da Estea, nº 24

Vigo

Pontevedra

986 49 14 63

IN422D-167

Vagalume Energía, S.L.

Avenida Montevideo, nº 1

Santiago de Compostela

A Coruña

981 94 17 39

IN422D-4

Venser Global, S.L.

San Vicente, nº 69

A Coruña

A Coruña

881 91 56 74

IN422D-122

Veolia Servicios Norte, S.A.U.

Polígono de Bergondo, parcela B-30, nº 30

Bergondo

A Coruña

981 79 51 18

IN422D-138

Vicente Diéguez Simón

Ansoar, Fornas, nº 15

Chantada

Lugo

649 81 59 45

IN422D-24

Víctor González Pérez

Urb. Salete III, San Martín de Guillar, nº 11

Outeiro de Rei

Lugo

699 99 34 61

IN422D-180

Vilar Valcárcel, S.L.

Portomarín, nº 17

Sarria

Lugo

659 58 90 24

IN422D-62

Violeta Díaz López

Benigno Quiroga, nº 18

Sarria

Lugo

982 53 01 79

IN422D-232

Xoula Sat, S.L.

P.I. de Ribadeo, rúa Veiga de Arnela, s/n

Ribadeo

Lugo

982 13 19 55

IN422D-188

Yáñez Lorigados, José Luís

Vilaúde, nº 50

Alfoz

Lugo

982 55 83 48