Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Martes, 22 de setembro de 2015 Páx. 37332

III. Outras disposicións

Consellería de Economía e Industria

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2015 pola que se dá publicidade da relación de entidades colaboradoras adheridas ao abeiro da Orde do 10 de xuño de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan Renove de fiestras.

De conformidade co disposto no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e no artigo 7 das bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativas ao Plan Renove de fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e á súa convocatoria (códigos do procedemento IN412A), establecidas pola Orde do 10 de xuño de 2015, procédese por medio desta resolución á publicación das entidades colaboradoras para a xestión das axudas relativas ao Plan Renove de fiestras 2015, en cumprimento do disposto no artigo 7 da citada orde.

As entidades colaboradoras do Plan Renove de fiestras son as encargadas de tramitar o procedemento (facer a reserva dos fondos, presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación).

Por todo o antedito,

RESOLVO:

1. Facer público, no Diario Oficial de Galicia, na aplicación informática habilitada para a tramitación desta orde e na páxina web da Consellería de Economía e Industria as entidades colaboradoras para a xestión das axudas relativas ao Plan Renove de fiestras 2015 (anexo).

2. Publicar a relación das entidades colaboradoras adheridas ao referido Plan Renove de fiestras 2015, que se poderá consultar na páxina web da Consellería de Economía e Industria (https://entidadescolaboradoras.xunta.es/adhesion/consulta/ ).

As entidades non adheridas e que solicitaron a adhesión, segundo o disposto no artigo 7 da dita orde, poderán consultar a causa de exclusión accedendo á aplicación informática co seu usuario e contrasinal.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderán interporse os seguintes recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Economía e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de tres meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2015

P.D. (Orde do 30.4.2009, DOG núm. 87)
Borja Verea Fraiz
Secretario xeral técnico da Consellería de Economía e Industria

ANEXO
Relación de entidades colaboradoras Plan Renove de fiestras 2015

Cód. exp.

Entidade colaboradora

Enderezo

Concello

Provincia

Teléfono

IN412A-222

A.M.P. Ventanas y Fachadas, S.L.

San Cristovo, nº 28

Ramirás

Ourense

988 49 17 02

IN412A-101

Acasti Reformas, S.L.U.

Avda. da Coruña nº 185

Lugo

Lugo

982 10 19 10

IN412A-116

Alecar Ventanas, S.L.

R/ Comarcal 550, km 64, nº 13

Outes

A Coruña

981 84 35 02

IN412A-207

Allplas Word Trade, S.L.U.

Santo Grial, nº 108

Lugo

Lugo

982 20 95 05

IN412A-17

Alonei, S.L.

Ponte de Outeiro, s/n

Castro de Rei

Lugo

982 31 43 02

IN412A-100

Alpax Mjl, S.L.

O Cano, nº 3

Oroso

A Coruña

981 68 13 66

IN412A-70

Alpesol, S.L.U.

Vía La Cierva, nº 1-B

Santiago de Compostela

A Coruña

981 56 31 06

IN412A-37

Alujan Galicia, S.L.

Rúa da Industria, nº 12

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

986 17 22 44

IN412A-99

Alumade Carpintería, S.L.

Parque Empresarial de Vidrieiro, nº 10

Pontedeume

A Coruña

981 46 89 70

IN412A-86

Alumetal Monforte, S.L.

Pol. Ind. Reboredo, parcela nº 3 A

Monforte de Lemos

Lugo

982 41 08 51

IN412A-243

Aluminios Aldan, S.L.

Lugar O Hío Viso, nº 30

Cangas

Pontevedra

986 32 92 36

IN412A-19

Aluminios Alpeba, S.L.

Carapucha, nº 73

Vigo

Pontevedra

986 24 40 79

IN412A-269

Aluminios Alpri, S.L.

Navas, nº 25

Nigrán

Pontevedra

986 38 02 48

IN412A-304

Aluminios Arturo Cota

Estrada de Portugal, nº 24

Verín

Ourense

679 69 45 71

IN412A-4

Aluminios Baralla

San Miguel-Neira de Rei, s/n

Baralla

Lugo

982 36 36 89

IN412A-41

Aluminios Beres, S.L.

R/ Tella, s/n

Ponteceso

A Coruña

981 71 44 52

IN412A-118

Aluminios Bergantiños

Rúa Cobre. Políg. Ind. Bértoa, parc.-A16, nº A16

Carballo

A Coruña

981 70 06 60

IN412A-153

Aluminios Boro, S.L.

R/ San Bernardo, nº 8

Noia

A Coruña

981 82 07 88

IN412A-89

Aluminios Cabeal, S.L.

Vía Faraday, nº 1

Santiago de Compostela

A Coruña

981 93 63 50

IN412A-95

Aluminios Castro, S.C.

Newton, nº 32

Coruña (A)

A Coruña

981 91 36 96

IN412A-190

Aluminios Chamorro, S.L.

R/ Manuel González Prado, 60

Nigrán

Pontevedra

986 35 28 64

IN412A-215

Aluminios Chapela, S.L.

Avda. Vigo-Chapela, nº 47

Redondela

Pontevedra

986 45 19 34

IN412A-180

Aluminios Coego, S.L.

Polígono Industrial Área 33 P- 8A, nº 8-A

Silleda

Pontevedra

986 58 11 54

IN412A-74

Aluminios Cruz da Venta, S.L.

Pol. Ind. de Cuíña, parc. 144-146, nº 145

Cervo

Lugo

982 59 44 03

IN412A-212

Aluminios Dumbría, S.L.

Lugar Buxán, s/n

Dumbría

A Coruña

981 74 40 20

IN412A-52

Aluminios El Couto, S.L.

Parque Empresarial O Pereiro de Aguiar, cuarteirón 4, parcela 26, nº 4

Pereiro de Aguiar (O)

Ourense

988 22 05 17

IN412A-233

Aluminios Fiestras, S.L.L.

Lugar Fiestras, nº 95

Xinzo de Limia

Ourense

988 55 00 17

IN412A-8

Aluminios García Pumares, S.L.

Parque Empresarial, parcela 32, nº 32

Meira

Lugo

982 33 10 01

IN412A-287

Aluminios Gondomar, S.L.

Batizosa-Morgadáns, nº 18

Gondomar

Pontevedra

986 36 01 86

IN412A-97

Aluminios González, S.L.

Valadares-Camiño Canizo, nº 51

Vigo

Pontevedra

986 46 89 15

IN412A-34

Aluminios JC Monteagudo, S.L.

Estrada A Celanova, O Piñeiral, nº 2

San Cibrao das Viñas

Ourense

988 38 11 14

IN412A-162

Aluminios Jesús Sesar, S.L.

José Espronceda, módulo 2, baixo 4, nº 4

Culleredo

A Coruña

981 66 77 68

IN412A-253

Aluminios José Pena, S.L.

Barreiro-Val, nº 28

Cabanas

A Coruña

981 43 32 97

IN412A-104

Aluminios Limia, S.L.

Estrada nacional 525, km 200, nº 200

Xinzo de Limia

Ourense

988 46 21 93

IN412A-266

Aluminios Mallo Area, S.L.

Avda. de Ferrol, nº 12

Ribeira

A Coruña

981 87 43 94

IN412A-71

Aluminios Manuel Méndez, S.L.

San Cristovo, nº 28

Ramirás

Ourense

988 49 17 02

IN412A-63

Aluminios Mosquera

Rúa Casas da Hedra, nº 13

Santiago de Compostela

A Coruña

981 58 75 70

IN412A-10

Aluminios Pipín, S.L.

Santa Apolonia, s/n

Pontenova (A)

Lugo

982 34 24 85

IN412A-151

Aluminios Portonovo, S.L.

Baltar, nº 7

Sanxenxo

Pontevedra

986 69 19 40

IN412A-174

Aluminios Puente del Puerto, S.L.

Lugar Lexas, nº 14

Vimianzo

A Coruña

981 73 04 77

IN412A-115

Aluminios Quintela, S.L.

Ramón Cabanillas, nº 2

Cambre

A Coruña

981 66 25 02

IN412A-166

Aluminios Ramallosa, S.L.

Rúa Francisca Lago, nº 1

Nigrán

Pontevedra

986 35 26 91

IN412A-23

Aluminios Rodríguez, S.L.

Lugar Pazos, nº 16

Ponte Caldelas

Pontevedra

986 75 03 10

IN412A-111

Aluminios Romarís, S.L.

Rúa Nelson Mandela, nº 6

Negreira

A Coruña

981 88 64 17

IN412A-235

Aluminios Romero Fernández, S.L.

Estrada Sabadelle, s/n

Chantada

Lugo

982 44 19 01

IN412A-45

Aluminios Santalla, S.L.

San Julián de Narón-Lg. Sequeiro, 1

Narón

A Coruña

981 38 61 94

IN412A-143

Aluminios Seco, S.L.

A Cruz do Lobo, nº 10

Barreiros

Lugo

982 12 25 09

IN412A-220

Aluminios Sefer, S.L.

Lugar Paraíso, s/n

Padrón

A Coruña

981 81 15 30

IN412A-78

Aluminios Seoane, S.L.

Rúa Oza dos Ríos, nº 6

Coruña (A)

A Coruña

981 29 27 15

IN412A-29

Aluminios Sestelo Silva, S.L.

Lugar Veigas-Baldráns, nº 10

Tui

Pontevedra

986 63 93 20

IN412A-39

Aluminios Severo, S.L.

Carcasía, nº 16

Noia

A Coruña

981 82 18 66

IN412A-142

Aluminios Sobral, S.L.

Sobral, s/n

Coles

Ourense

988 20 40 22

IN412A-208

Aluminios Sta. Comba, S.L.

Avda. Mourelle, nº 51

Santa Comba

A Coruña

981 88 07 05

IN412A-249

Aluminios Taboada y Alonso, S.C.

Lugar Vilar-Meangos, nº 6

Abegondo

A Coruña

981 67 90 60

IN412A-50

Aluminios Ucha

Estrada da Teixeira, O Viso, nº 51

Redondela

Pontevedra

986 49 50 23

IN412A-209

Aluminios Uzal, S.L.

Xesteira, nº 11

Cambados

Pontevedra

986 52 45 54

IN412A-2

Aluminos Alucarco, S.L.

Pasacondia, nº 12

Malpica de Bergantiños

A Coruña

981 90 83 73

IN412A-173

Alumisar Coruña, S.L.

Lugar Trasufre, s/n

Muxía

A Coruña

881 91 54 12

IN412A-67

Alupo, S.L.

Camiño de Gustavo, nº 31

Lugo

Lugo

982 22 62 65

IN412A-238

Aluponte, S.L.

Parque Empresarial Tella-nave 4A, 5A, s/n

Ponteceso

A Coruña

981 71 37 72

IN412A-227

Alutec Carpintería de Aluminio, S.L.

Vincios-Hervillas, nº 63

Gondomar

Pontevedra

986 46 50 96

IN412A-175

Aluvalmi Solutions, S.L.L.

Rúa Piñeiro Peitieiros, nº 3

Gondomar

Pontevedra

986 38 93 96

IN412A-26

Álvaro Pérez Ordóñez

Campo de Pazos-Taragoña, nº 1

Rianxo

A Coruña

981 86 10 54

IN412A-9

Álvaro Rodríguez, S.L.

Lugar Morancelle, nº 6

Cee

A Coruña

981 74 83 60

IN412A-276

Am Diseños y Proyectos Ourense, S.L.

R/ Santo Domingo, Ctro. Comercial, nº 64

Ourense

Ourense

988 24 48 18

IN412A-124

Antonio Doval López

Lugar Cerca Cullergondo, s/n

Abegondo

A Coruña

981 79 25 60

IN412A-150

Antonio Gómez Menor, S.L.

Rúa Tres Fontes, nº 9

Ourense

Ourense

988 21 27 90

IN412A-184

Antonio Leira e Hijos, S.L.

Lugar de Castrelo, nº 95

Pontedeume

A Coruña

981 43 04 72

IN412A-171

Apm Soluciones Integrales 2012, S.L.

Valle Inclán, nº 12

Lugo

Lugo

982 81 78 95

IN412A-13

Arqueal Noroeste, S.L.

Lugar de Abaixo, nº 18

Laxe

A Coruña

881 92 52 08

IN412A-31

Artesanos del Aluminio de Santiago, S.L.

Edison, nº 26

Santiago de Compostela

A Coruña

981 57 76 00

IN412A-43

Augusto Rodríguez Rodríguez, S.L.

Lugar Guntimil, s/n

Xinzo de Limia

Ourense

988 46 63 08

IN412A-211

Barvent Ventanas en PVC y Aluminio, S.L.

Avda. da Peregrina, nº 1

Ames

A Coruña

981 84 62 88

IN412A-5

Belarmino Bello Rey

Avda. de Santiago, nº 10

Cerceda

A Coruña

981 68 52 78

IN412A-218

BIC de Lugo, S.L.

Estrada da Coruña, nº 152

Lugo

Lugo

982 22 61 02

IN412A-305

Biolugo, S.L.

Estrada da Coruña, nº 35

Lugo

Lugo

982 21 97 34

IN412A-260

Blanco Braña, Antonio

Lugar Forxán, nº 3

Foz

Lugo

982 14 14 52

IN412A-154

Brigalum, S.L.

Coirós de Abaixo, nº 15

Coirós

A Coruña

981 77 53 44

IN412A-161

Camarglass, S.L.

Estrada Circunvalación, nº 6

Coruña (A)

A Coruña

981 22 51 25

IN412A-230

Carlos Vila Fernández

Avda. Val Miñor, nº 6

Nigrán

Pontevedra

678 78 05 67

IN412A-15

Carp. Met. Emilio Domínguez, S.L.

Avda. Pablo Iglesias, nº 83

Nigrán

Pontevedra

986 36 59 05

IN412A-46

Carpal Rosal, S.L.

Barrosa, s/n

Rosal (O)

Pontevedra

986 62 60 77

IN412A-141

Carpintería Alberto, S.L.

Estrada de Camposancos, nº 65

Vigo

Pontevedra

986 23 63 07

IN412A-68

Carpintería Aluminios Pemar, S.L.

Parque Empresarial, nº 2

Foz

Lugo

982 13 65 85

IN412A-271

Carpintería Carvedra, S.L.L.

Santa Margarita, nº 11

Pontevedra

Pontevedra

986 89 74 56

IN412A-181

Carpintería Cristalería Regueira, S.L.

Avenida de Bueu, nº 29

Cangas

Pontevedra

986 30 22 87

IN412A-270

Carpintería de Aluminio y PVC Carballo, S.L.

R/ Mendel, nº 3

Carballo

A Coruña

677 28 38 73

IN412A-109

Carpintería de Aluminios El Paraguas, S.L.

Rúa Temple, nº 15 B

Cambre

A Coruña

981 66 68 88

IN412A-291

Carpintería de Hierro y Aluminio Alumade, S.L.L.

A Cerca-Cullergondo, s/n

Abegondo

A Coruña

981 67 32 66

IN412A-128

Carpintería Inplast, S.L.U.

Montalvo, nº 66

Sanxenxo

Pontevedra

986 72 38 79

IN412A-267

Carpintería La Artística, S.A.

Avenida Quiroga, nº 35

Rúa (A)

Ourense

988 31 03 47

IN412A-21

Carpintería Metálica Aluman, S.L.

Polígono de Sabón, parcela nº 6 B

Arteixo

A Coruña

981 60 27 11

IN412A-136

Carpintería Metálica Bexo, S.L.

Tralatorre, nº 1

Dodro

A Coruña

981 80 47 80

IN412A-130

Carpintería Metálica Javier, S.L.

Piñeira-Estrada Polígono, s/n

Monforte de Lemos

Lugo

982 40 50 32

IN412A-32

Carpintería Metálica Manuel Lorenzo e Hijos, S.L.

Lugar Cobas, nº 2

Cotobade

Pontevedra

986 76 40 97

IN412A-214

Carpintería Metálica Soneira, S.C.

Rúa Fonte dos Cabalos, nº 6

Vimianzo

A Coruña

645 78 50 54

IN412A-234

Carpintería Térmica Age, S.L.

Estrada de Bande, km 26,8

Celanova

Ourense

988 43 17 81

IN412A-129

Casfer Cerramientos, S.L.

R/ Calzada, nº 12

Noia

A Coruña

981 82 27 89

IN412A-264

Celso Domínguez, S.L. (Alukplas)

Rúa Fornelos, nº 36

Rosal (O)

Pontevedra

986 62 51 13

IN412A-231

Cerrajería Gómez y Gomes, S.L.

Polígono Industrial Arbo, nº 3 e 4

Arbo

Pontevedra

986 66 50 88

IN412A-113

Cerresal, S.L.

Lugar Lufiña, nº 61

Vilaboa

Pontevedra

986 67 25 00

IN412A-47

Comercial Porto, S.L.

Rúa Santo Tomás, nº 50

Coruña (A)

A Coruña

981 20 55 85

IN412A-36

Conpeal, S.L.

Carcacía, s/n

Padrón

A Coruña

981 80 91 01

IN412A-156

Construcciones Metálicas Limia, S.L.

Estrada Xinzo-Bande, km 2,4, nº 48

Xinzo de Limia

Ourense

988 46 71 16

IN412A-49

Construcciones y Reformas Arinco, S.L.

R/ Progreso, nº 151

Ourense

Ourense

988 51 02 66

IN412A-103

Construvent Santiago 2009, S.L.L.

Lugar de Catro Camiños, nº 17

Teo

A Coruña

981 80 29 35

IN412A-133

Cristal y Aluminio Mahía, S.L.

Filipinas, nº 5

Coruña (A)

A Coruña

981 24 45 87

IN412A-298

Cristalería Vidrieras Carballiño, S.L.

Lugar Seoane, nº 147

Carballiño (O)

Ourense

981 59 66 97

IN412A-106

Cristalgran Cristalería, S.L.

Avda. Buenos Aires, 57 baixo, nº 57

Porriño (O)

Pontevedra

986 33 97 50

IN412A-197

Dacal Gómez, Julio

Lugar Maus, nº 14

Vilar de Barrio

Ourense

988 44 90 35

IN412A-44

Daniel Chaves Gómez

Juan Fuentes Echeverría, nº 29

Caldas de Reis

Pontevedra

986 54 14 15

IN412A-285

David Álvarez Mariño

Rúa Galicia, nº 41

Guarda (A)

Pontevedra

986 61 14 77

IN412A-152

David Gago González

Rúa Libertade, 19

Viana do Bolo

Ourense

988 34 02 74

IN412A-120

Deconsi Pasaxe, S.L.

Políg. Industrial A Pasaxe, nº 46

Gondomar

Pontevedra

986 46 10 21

IN412A-201

Díaz Castro, Ángel Manuel

Estrada nacional VI, km 483, Gomeán, s/n

Corgo (O)

Lugo

982 04 91 44

IN412A-90

Digar de Artes, S.L.

Lugar Outeiro, Artes, nº 77

Ribeira

A Coruña

981 87 23 06

IN412A-108

Duro Martínez, S.L.

Lugar Carballeira, nº 21

Rianxo

A Coruña

649 80 71 54

IN412A-157

Ecoestructuras Habitables, S.L.

Rúa Santo Grial, nº 108

Lugo

Lugo

600 96 72 55

IN412A-66

Ecovent Solucións Ecolóxicas, S.L.U.

A Xesta, nº 91

Muros

A Coruña

981 82 72 12

IN412A-278

Enrique Direito Penado

Rúa Laverca, nº 19

Lugo

Lugo

982 21 68 02

IN412A-140

Eugenio Comendeiro García

Avenida de Monelos, nº 10

Coruña (A)

A Coruña

881 99 26 36

IN412A-134

Fernández Coya, José Carlos

Rúa Diego de Lemos, nº 3

Pantón

Lugo

982 45 61 30

IN412A-80

Ferralinox, S.L.

Camiño Caramuxo, nº 65 int.

Vigo

Pontevedra

986 46 04 09

IN412A-242

Ferro y Aluminios Cesar, S.L.L.

Rúa da Fonte, nº 51

Xinzo de Limia

Ourense

988 55 00 17

IN412A-125

Fraga Construcciones Metálicas y PVC, S.L.

Avenida Santa Lucía, nº 51

Santiago de Compostela

A Coruña

981 54 93 01

IN412A-210

G. R. Carmetal, S.L.

Callas, s/n

Sarria

Lugo

982 53 01 50

IN412A-293

Gañete Barrios, Santiago

Lugar de Aguións, s/n

Estrada (A)

Pontevedra

986 59 00 87

IN412A-114

García Sistemas de Carpintería, S.L.

R/ Carlos Maside-Porto, nº 37

Pontecesures

Pontevedra

986 55 66 73

IN412A-237

Gavensa Coruña, S.L.

Avenida Rosalía de Castro, nº 112

Oleiros

A Coruña

981 63 81 47

IN412A-259

Gesto Romar, Manuel y José, S.C.

R/ La Torre, s/n

Santa Comba

A Coruña

981 88 06 28

IN412A-102

Groes, C.B.

Doctor Fernández Vega-Galerías, nº 23

Ponteareas

Pontevedra

986 64 41 12

IN412A-42

Groveal, C.B.

R/ Alexandre Bóveda, nº 87

Grove (O)

Pontevedra

986 73 38 44

IN412A-252

Grupo Acf Aluminio & PVC - Luis Babarro Calvo

Políg. Emp. de Chorente, zona B, nº 1 B1

Allariz

Ourense

988 44 13 34

IN412A-176

Hierros y Alum. Hnos. Rodríguez O Pereiro, S.L.

Estrada nacional 525, km 123, s/n

Mezquita (A)

Ourense

988 42 55 98

IN412A-195

Iam Rumbo Instalaciones y Obras, S.L.

Lg. Peiro de Arriba, nº 6A

Culleredo

A Coruña

981 66 84 99

IN412A-60

Induplan, S.L.

Estrada Camariñas, nº 36

Vimianzo

A Coruña

981 71 63 00

IN412A-93

Industrias Metálicas Rías Altas, S.L.

Polígono da Gándara, nº 55

Ferrol

A Coruña

981 32 19 15

IN412A-33

Isidro Prado Bocija

Rúa do Souto, nº 8

Carral

A Coruña

981 67 02 26

IN412A-107

Iván Ferreiro Campo

Avda. da Coruña, nº 373

Lugo

Lugo

982 26 51 15

IN412A-48

Jaime Gómez Souto y Otro, S.C.

Lg. Fontao, nº 22

Vedra

A Coruña

981 50 32 66

IN412A-224

Joaquín José Trillo Caamaño

Rego de Agua, nº 177

Carnota

A Coruña

981 76 01 85

IN412A-263

Jorge Fernández Araújo

Polígono Industrial de Chorente, zona C, nº 38

Allariz

Ourense

988 44 00 12

IN412A-193

Jorge López Testa

Rúa Carril dos Indios, nº 6-8

Lugo

Lugo

982 25 46 97

IN412A-239

José Antonio Muíño Vilares

Xixirei, nº 2

Trazo

A Coruña

981 52 40 35

IN412A-182

José Francisco Méndez Cabo

Rúa Pederneira, nº 4

Lugo

Lugo

699 47 41 46

IN412A-11

José Manuel García Fernández

Rúa México, nº 2

Vigo

Pontevedra

986 42 31 23

IN412A-155

José Manuel López Martínez

Formigueiros, nº 67

Sarria

Lugo

982 53 37 66

IN412A-72

Juan Carlos García Vence

Treboedo, nº 4

Carballiño (O)

Ourense

988 27 19 11

IN412A-40

Juan Carlos Pérez Araujo

Eidos, nº 10

Redondela

Pontevedra

986 40 40 99

IN412A-59

Juan Manuel Silva Caamaño

Avda. San Campio, nº 40

Outes

A Coruña

981 85 10 99

IN412A-164

Julio Muíña Carpintería, S.L.

Rúa das Costureiras, nº 6.1/6.2

Lugo

Lugo

982 80 38 11

IN412A-170

Konstrues Gestión y Desarrollo de Obras, S.L.

Río Loenzo, nº 1

Carballo

A Coruña

981 90 42 07

IN412A-92

La Unión Aluminio PVC, S.L.

Bº Río, Bahíña, nº 4

Baiona

Pontevedra

986 35 86 05

IN412A-64

López Piñeiro, Luis

José Salgado, nº 41

Caldas de Reis

Pontevedra

610 90 54 40

IN412A-283

López y Mouriz, C.B.

San Salvador de Muxa-A Campiña, s/n

Lugo

Lugo

982 30 32 14

IN412A-126

Manuel Agulleiro Baamil

Bermún-Pereiriña, s/n

Cee

A Coruña

981 70 88 00

IN412A-84

Manuel Sande Varela y Otros, S.C.

Rempenín, s/n

Cabana de Bergantiños

A Coruña

981 73 45 12

IN412A-135

Manuel Senande García

O Allo, s/n

Zas

A Coruña

981 71 91 79

IN412A-160

María del Carmen Ois Río

R/ Doctor José Fariña, nº 6

Betanzos

A Coruña

981 77 53 44

IN412A-7

María Luz Pumares Fernández

Rúa Castelao, nº 55

Lugo

Lugo

982 06 10 51

IN412A-87

Mc Vicente de La Fuente, S.L.

Rúa da Foxeira, nº 19

Santiago de Compostela

A Coruña

981 53 98 13

IN412A-121

Mella Aluminios, S.L.

Avenida do Aeroporto, nº 386

Vigo

Pontevedra

986 27 27 14

IN412A-251

Méndez Nogueira, Félix

Bo Valiño, nº 24

Mondoñedo

Lugo

982 52 18 06

IN412A-199

Metalvent, S.C.

Ramiro Pascual, nº 18

Vigo

Pontevedra

986 19 20 99

IN412A-12

Mi Ventana Vigo

Avda. Balaídos, nº 70

Vigo

Pontevedra

986 95 11 74

IN412A-177

Mi-Ventana Alunor España, S.L.

Lugar de Suxo, s/n

Muxía

A Coruña

981 70 35 34

IN412A-38

Moybar, S.L.

Casetas, nº 1

Forcarei

Pontevedra

986 75 53 01

IN412A-25

Nazario Prado Maciñeiras

Avda. de Las Américas, nº 122

Lugo

Lugo

600 96 72 55

IN412A-247

Nieto Recarey, Juan Antonio

Lugar Cruz do Couto, nº 79

Val do Dubra

A Coruña

981 88 98 31

IN412A-54

Núñez Sanjurjo, José Luis

Avenida Américas, nº 72

Lugo

Lugo

982 25 26 83

IN412A-55

Óscar González Refojo

Estrada Rianxiño, 17

Rianxo

A Coruña

981 86 65 14

IN412A-77

Óscar Ramón Estévez Casales

R/ Victoriano Pérez Vidal, nº 45

Salceda de Caselas

Pontevedra

661 46 28 11

IN412A-192

Otero y Lorigados, C.B.

Estrada de Valiño, nave 11, nº 11

Mondoñedo

Lugo

982 52 18 06

IN412A-187

Pablo Castro Fernández

Avda. Cruceiro, nº 29

Sanxenxo

Pontevedra

986 72 05 88

IN412A-292

Parra Núñez, Juan Manuel

Lugar de Portodegómez, s/n

Cuntis

Pontevedra

986 59 00 87

IN412A-79

Persianas Noya, S.L.

R/ Noya, nº 11-13

Coruña (A)

A Coruña

981 23 61 26

IN412A-147

Peyau, S.L.

Estrada Vigo Outariz, nº 65

Ourense

Ourense

988 21 41 09

IN412A-35

Prado Aluminio y PVC, S.L.

Rúa do Souto, nº 8

Carral

A Coruña

981 67 02 26

IN412A-51

Ramón Cao Mata

Avda. General Sanjurjo, nº 157

Coruña (A)

A Coruña

665 79 60 55

IN412A-75

Reformas y Decoraciones Atikas, S.C.

Avenida de los Caídos, nº 38

Coruña (A)

A Coruña

881 10 42 90

IN412A-200

Resolve Enerxía, S.L.

Rúa Astorga, nº 8

Santiago de Compostela

A Coruña

981 57 11 26

IN412A-146

Reymarplast, S.L

Rúa Camposanto, 4, baixo nº 4

Ordes

A Coruña

981 68 24 11

IN412A-88

Rofero, S.L.

Rúa Villanueva, nº 58

Cañiza (A)

Pontevedra

986 65 11 08

IN412A-273

Royvi Aluminios, S.L.

Travesía Oseiro, nº 160

Arteixo

A Coruña

981 60 25 69

IN412A-225

Seracal, S.L.

R/ Xaquín Lorenzo, nº 6

Cerceda

A Coruña

981 69 24 14

IN412A-28

Silmaplast, S.L.

Variante Norte C-543, s/n

Noia

A Coruña

981 82 20 80

IN412A-240

Sistemas Aluvan, S.L.

Avda. de Viveiro, nº 2

Foz

Lugo

658 91 82 59

IN412A-159

Sisven PVC, S.L.U.

Pol. Ind. Arbo-parcela nº 13

Arbo

Pontevedra

986 66 56 36

IN412A-73

Soluciones Integrales del Cerramiento, S.L.

Rolda de Outeiro, nº 216

Coruña (A)

A Coruña

881 88 35 95

IN412A-96

Sumycol de Aluminios, S.L.

Rúa Tomás A. Alonso, nº 92

Vigo

Pontevedra

986 90 50 04

IN412A-85

Suventanal

Marola, nº 4

Coruña (A)

A Coruña

981 90 35 25

IN412A-53

Talleres Juan Bóveda,S.L.

Lg. Gomariz, s/n

Leiro

Ourense

988 48 81 77

IN412A-186

Talleres Macenlle, S.L.

A Grela (San Xulián), nº 20

Marín

Pontevedra

986 88 19 91

IN412A-56

Talleres Vamo, S.L.

Camiño Viño, nº 2

Vigo

Pontevedra

886 12 29 05

IN412A-281

Talleres Portela, S.L.

R/ Francisco Lomba, nº 1

Guarda (A)

Pontevedra

606 86 31 75

IN412A-18

Técnica de Carpintería en PVC, S.A.

Polígono Industrial de Cachafeiro, nº 0

Forcarei

Pontevedra

986 75 45 05

IN412A-91

Vázquez Silva, S.C.

Lg. Mundín, Santa Eulalia do Bubal, nº 8

Carballedo

Lugo

667 66 51 39

IN412A-279

Ventanas Coristanco, S.L.

Lg. A Braña Erbecedo, nº 26

Coristanco

A Coruña

615 32 07 64

IN412A-6

Ventanas y Cerramientos Xagal, S.L.

Pol. Novo Milladoiro. Rúa da Xesta, nº 74

Ames

A Coruña

981 53 67 68

IN412A-196

Vetta Grupo 2014, S.L.

R/ Posse, nº 24

Coruña (A)

A Coruña

981 28 20 19

IN412A-188

Xacor La Ventana, S.L.

R/ Viro, nº 2

Outes

A Coruña

981 26 66 96