Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 219 Martes, 17 de novembro de 2015 Páx. 43347

III. Outras disposicións

Instituto Galego da Vivenda e Solo

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2015, da Área Provincial da Coruña, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan na anualidade de 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

A presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) convocou no exercicio 2015, a través da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 19 de xaneiro), axudas para o alugamento de vivendas no marco do Plan de vivenda 2013-2016.

A Área Provincial do IGVS na Coruña, órgano encargado da instrución do procedemento, código VI432A, revisou as solicitudes presentadas en prazo ao abeiro da dita resolución e identificou tanto as que se presentaron sen erros e dispoñen da documentación preceptiva, así como aquelas que non reúnen algún dos requisitos exixidos.

De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, se requirirá as persoas solicitantes para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixesen, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, ao tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, o punto décimo segundo da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os requirimentos de emenda poderanse facer mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirán os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web do IGVS.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras da Orde do 24 de novembro de 2014 e na resolución de convocatoria. Esta relación achégase como anexo I desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo I desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o facer, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, pola que se regula o réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Xefatura da Área Provincial do IGVS da Coruña.

A Coruña, 13 de novembro de 2015

Rosa Gallego Neira
Xefa da Área Provincial da Coruña

ANEXO I
Solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Apelido 1

Apelido 2

Nome

NIF/NIE

Número de
expediente

Membro da unidade de convivencia
ao que se require a documentación

Requirimento

Parentesco
ou relación

Nome e apelidos

Códigos

Assad

 

Habiba

X7874223N

201515ALUG02145N

Solicitante

 

PA07;

PA15;

PA16;

PA17;

 

Barral

Alonso

Raquel

53165915N

201515ALUG06720X

Solicitante

 

PA09;

 

 

 

 

Burgos

Cardeiro

Eva

47365183H

201515ALUG04742X

Solicitante

 

PA17;

PA18;

PA16;

 

 

Caamaño

González

Jesús Manuel

33282050S

201515ALUG03879K

Solicitante

 

PA01.2;

PA01.3;

PA02;

PA09;

 

Outro

Irma Mamani Julián

PA05;

 

 

 

 

Cabado

Lago

Ignacio

77411387B

201515ALUG04560N

Solicitante

 

 

 

 

 

 

Outro

Tamara Rodríguez

PA08;

 

 

 

 

Cambón

Carballeira

Mónica

53305101W

201515ALUG03894J

Solicitante

 

PA16;

 

 

 

 

Cao

Carpio

Pablo

47380538D

201515ALUG06632Z

Solicitante

 

PA07;

PA17;

 

 

 

Outro

Eva Rouco Serrano

PA08;

 

 

 

 

Cárdenas

Ramos

Rosa Elvira

54159534P

201515ALUG03122T

Solicitante

 

PA09;

PA05;

 

 

 

Cónxuxe

Luis Manuel Suero Rodríguez

PA08;

PA05;

 

 

 

Filla

Gianna Suero Ramos

PA08;

PA05;

 

 

 

Carretero

Casal

Jonathan

41004261E

201515ALUG04214B

Solicitante

 

PA07;

PA05;

 

 

 

Casal

Rodríguez

Ana Noemí

32703380W

201515ALUG07003V

Solicitante

 

PA05;

 

 

 

 

Castro

Ramos

Jesús Manuel

76411488Z

201515ALUG01914B

Solicitante

 

PA02;

PA07;

PA05;

 

 

Couso

García

María Carmen

10789123F

201515ALUG02439F

Solicitante

 

PA18;

PA09;

 

 

 

Cuba

Hernández

Jonás

09184830X

201515ALUG03087B

Solicitante

 

PA01.1;

 

 

 

 

Cónxuxe

Cristina Quirós

PA01.1;

 

 

 

 

Dahmouni

Dahmouni

Khalid

49471100D

201515ALUG03375T

Solicitante

 

PA01.1;

PA01.2;

PA17;

 

 

Cónxuxe

Saadia Alimoussa

PA08;

 

 

 

 

Outro

Ahmed Dahmouni

PA01.1;

PA01.2;

PA08;

 

 

Outro

Habiba Halloumi

PA08;

 

 

 

 

Outro

Abdelaziz Dahmouni

PA01.1;

PA01.2;

 

 

 

De Dios

Sanz

Susana

33520215S

201515ALUG06241Z

Solicitante

 

PA04;

PA09;

 

 

 

Díaz

Álvarez

Tomás

76707379X

201515ALUG03106F

Solicitante

 

PA10;

 

 

 

 

Díaz

López

Sandra

33547202T

201515ALUG01349K

Solicitante

 

 

 

 

 

 

Outro

César Medina

PA08;

 

 

 

 

Duque

Montes

Andrea

53305551S

201515ALUG02497L

Solicitante

 

PA05;

PA07;

PA09;

 

 

Outro

Rubén García Iglesias

PA01.3;

PA05;

 

 

 

Eiris

López

Lorena

32706731H

201515ALUG05437S

Solicitante

 

PA18;

 

 

 

 

Encarnación

Suero

Domingo Alfredo

51294802H

201515ALUG03839G

Solicitante

 

 

 

 

 

 

Outro

Katherine Josefina Encarnación

PA08;

 

 

 

 

Ennajjai

Fawzi

El Hassan

47439134R

201515ALUG03289Y

Solicitante

 

 

 

 

 

 

Outro

Ennajjai Salahddine Ennajjai Salahddine

PA01.2;

PA01.3:

PA09;

PA08;

 

Fathallah

Machlout

Ilham

49672504W

201515ALUG02669F

Solicitante

 

 

 

 

 

 

Cónxuxe

Bouchaib El Issaoui

PA01.3;

 

 

 

 

Fayze

 

Abdeljalil

X3853734S

201515ALUG02629J

Solicitante

 

PA07;

PA09;

PA05;

PA10;

 

Outro

Mouayadeddin Ep Fayze Soumaya

PA05;

PA10;

 

 

 

Fernández

Aneiros

Paula

32699253S

201515ALUG03750F

Solicitante

 

PA01.1;

PA01.3;

PA07;

 

 

García

Rodríguez

Carmen

34962536Y

201515ALUG00645F

Solicitante

 

PA07;

PA09;

PA08;

 

 

Outro

Alfredo Salazar Borja

PA01.3;

 

 

 

 

Filla

 

PA08;

 

 

 

 

Filla

 

PA08;

 

 

 

 

Giraldo

Montoya

Jacqueline

46294037M

201515ALUG00081H

Solicitante

 

PA17;

 

 

 

 

Gómez

Mateos

Sergio

09795949L

201515ALUG05572N

Solicitante

 

PA09;

 

 

 

 

González

González

Evelin

32738416D

201515ALUG00860S

Solicitante

 

PA07;

PA09;

 

 

 

Fillo

Christian Ayala

PA08;

 

 

 

 

Filla

Stephania Ayala

PA08;

 

 

 

 

Guerra

Silva Gaio

Dina Isabel

X8072582L

201515ALUG04472Q

Solicitante

 

PA01.1;

PA01.2;

PA01.3;

 

 

Guldris

Fernández

Nola Patricia

32738358C

201515ALUG00462P

Solicitante

 

 

 

 

 

 

Cónxuxe

José Calderón

PA01.3;

PA18;

PA08;

 

 

Hernández

Páez

Carmen Rosa

49676187M

201515ALUG02272R

Solicitante

 

PA05;

 

 

 

 

Hernández

Travieso

Dania

49471866Q

201515ALUG00926N

Solicitante

 

PA09;

PA08;

 

 

 

Filla

Lazar Yanet Reyes

PA08;

PA05;

 

 

 

Ivanova

Krasteva

Daniela

X7140207H

201515ALUG00016E

Solicitante

 

PA15;

PA11;

 

 

 

Cónxuxe

Asen Mladenovkrasiev

PA08;

 

 

 

 

Khreshchyk

 

Alena

X4677642V

201515ALUG01565F

Solicitante

 

PA02;

PA15;

 

 

 

Laiño

de Brito

Eliana

53797588J

201515ALUG06075D

Solicitante

 

PA05;

 

 

 

 

Cónxuxe

Manuel Carlos Chagas

PA08;

PA05;

 

 

 

Fillo

Marcus Vinicius

PA08;

PA05;

 

 

 

Lemsahri

Majdaoui

Khlifa

47439133T

201515ALUG02485F

Solicitante

 

PA16;

 

 

 

 

Cónxuxe

Hanan Taiz

PA08;

 

 

 

 

López

Ocampo

Wenceslao

32675940R

201515ALUG05117V

Solicitante

 

PA01.1;

PA05;

 

 

 

Cónxuxe

Ana Camila Vieira

PA08;

PA05;

 

 

 

López

Ojea

Adrián

44499447J

201515ALUG01663J

Solicitante

 

PA07;

 

 

 

 

Mariño

Amor

Eva

45430387M

201515ALUG01777N

Solicitante

 

PA05;

 

 

 

 

Márquez

Fernández

David

44840589L

201515ALUG00889K

Solicitante

 

 

 

 

 

 

Cónxuxe

Marina Sokol

PA08;

 

 

 

 

Martín

Garrido

Mª Luisa

01923940J

201515ALUG01410J

Solicitante

 

PA16;

PA17;

 

 

 

Martínez

Britez

Olga Isabel

Y2502573A

201515ALUG02510D

Solicitante

 

 

 

 

 

 

Cónxuxe

José Antonio de León

PA01.1;

PA01.3;

PA14;

PA08;

 

Mendoza

Leyva

Estrella María

49403364P

201515ALUG00569T

Solicitante

 

PA17;

PA08;

 

 

 

Outro

Juan Carlos Hernández Ortiz

PA01.3;

PA08;

 

 

 

Outro

Rafael Florentino Hinojosa

PA01.3;

PA08;

PA05;

 

 

Montero

Rivera

Rocío

47437133R

201515ALUG04118F

Solicitante

 

PA08;

 

 

 

 

Outro

Mercedes Montero Rivera

PA01.1;

 

 

 

 

Noche

Fraga

Pilar

76541071S

201515ALUG02754T

Solicitante

 

PA09;

 

 

 

 

Novais

de Brito

Marluci

X8915161Q

201515ALUG06946Y

Solicitante

 

PA05;

PA15;

 

 

 

Cónxuxe

Adilson Pereira

PA01.1;

 

 

 

 

Pereyra

Garín

Noelia Elizabeth

49685332L

201515ALUG03317B

Solicitante

 

 

 

 

 

 

Outro

Miguel López Feijóo

PA08;

 

 

 

 

Piñeiro

Feijóo

Sara

34935091T

201515ALUG05912F

Solicitante

 

PA01.1;

PA01.2;

PA04;

 

 

Filla

Josefina Forneiro

PA08;

 

 

 

 

Portela

Lorenzo

Gema María

33278409P

201515ALUG04280P

Solicitante

 

PA09;

 

 

 

 

Pouso

Canosa

María Rosa

10862483C

201515ALUG06716Y

Solicitante

 

PA01.3;

 

 

 

 

Fillo

Alejandro García Pouso

PA01.1;

PA01.3;

PA14;

PA08;

 

Quillo

Eco

Anita

Y1079033W

201515ALUG02623F

Solicitante

 

PA15;

 

 

 

 

Quinteiro

Carbajales

Silvia

78801423L

201515ALUG05303L

Solicitante

 

 

 

 

 

 

Outro

Iván Carreira Mata

PA01.1;

 

 

 

 

Reimúndez

Gómez

Olaya

46917954R

201515ALUG03764K

Solicitante

 

PA16;

PA11;

PA07;

 

 

Rodríguez

Castro

Marcos

47373056W

201515ALUG01492A

Solicitante

 

PA11;

PA07;

 

 

 

Rodríguez

Díaz

María José

09764160Q

201515ALUG01892N

Solicitante

 

PA17;

 

 

 

 

Rodríguez

Leboso

Rebeca

32662559Y

201515ALUG06086C

Solicitante

 

PA05;

PA09;

 

 

 

Romero

Jara

Edison Rolando

X5200524V

201515ALUG05504J

Solicitante

 

PA04;

PA06;

PA11;

PA07;

 

Cónxuxe

Tiuga Petronela

PA01.2;

PA08;

 

 

 

Saavedra

Otero

María Carmen

32590127R

201515ALUG01216A

Solicitante

 

PA16;

PA10;

 

 

 

Salvador

Simón

Benjamín

71664104Z

201515ALUG01102G

Solicitante

 

PA07;

 

 

 

 

Sánchez

Ramallo

Sergio

53482006Z

201515ALUG05014Y

Solicitante

 

PA11;

PA07;

 

 

 

Cónxuxe

Sheila Caamaño

PA08;

 

 

 

 

Sánchez

Rodríguez

Susana

52480507G

201515ALUG01560W

Solicitante

 

PA07;

 

 

 

 

Sánchez

Vázquez

María

46908128L

201515ALUG03421T

Solicitante

 

PA07;

 

 

 

 

Sanmartín

Arufe

Verónica

35599893X

201515ALUG05896Z

Solicitante

 

PA08;

PA02;

PA07;

PA16;

 

Outro

Héctor Rey

PA05;

PA02;

 

 

 

Sanmartín

Pérez

María del Carmen

32691498B

201515ALUG05035G

Solicitante

 

PA17;

PA16;

PA09;

PA10;

 

Cónxuxe

Hamid Touda

PA08;

 

 

 

Sar

Barrientos

Margarita

32758245N

201515ALUG06553G

Solicitante

 

PA07;

 

 

 

 

Seoane

de Marcos

Francisco José

32435816C

201515ALUG03692H

Solicitante

 

PA03;

PA04;

PA09;

PA08;

 

Serrano

Yébenes

Anabel

45545716N

201515ALUG04982C

Solicitante

 

PA05;

 

 

 

 

Silva

Rico

Sonia

34892937M

201515ALUG02469Z

Solicitante

 

PA01.2;

 

 

 

 

Sousa

Machado

Caroline

Y0494149P

201515ALUG02463P

Solicitante

 

PA07;

PA09;

 

 

 

Cónxuxe

Leonardo Díaz Macedo

PA01.1;

PA01.3;

 

 

 

Suárez

Montoya

Elisa

34723256H

201515ALUG01844X

Solicitante

 

PA17;

PA02;

PA11;

PA07;

PA05;

Suárez

Orozco

Ermila

Y0598007K

201515ALUG06595T

Solicitante

 

PA15;

PA11;

 

 

 

Filla

Mayra Medali Soriano

PA08;

 

 

 

 

Suárez

Sánchez

José Manuel

76361553N

201515ALUG01651R

Solicitante

 

PA01.1;

PA07;

 

 

 

Vales

Fernández

Argentina

33196499R

201515ALUG04217Z

Solicitante

 

PA17;

PA18;

PA07;

 

 

Vargas

Monteiro

Marisol

32703656W

201515ALUG01143E

Solicitante

 

PA16;

 

 

 

 

Filla

Macarena Monteiro

PA08;

 

 

 

 

Filla

Lidia Monteiro

PA08;

 

 

 

 

Outro

Isidro Monteiro

PA08;

 

 

 

 

Vázquez

Quirós

Joel Ernesto

49333925Y

201515ALUG04098X

Solicitante

 

PA17;

 

 

 

 

Outro

Gladys Quirós

PA08;

 

 

 

 

Outro

Isaac Isury Toyos

PA08;

 

 

 

 

Vélez

Pérez

Brigitte

32720356G

201515ALUG04347Y

Solicitante

 

PA02;

PA09;

 

 

 

Filla

Eyler Brigitte Arenas

PA08;

 

 

 

 

Vierna

Fernández

Sara

32692118X

201515ALUG02792S

Solicitante

 

PA11;

PA07;

 

 

 

Villaverde

González

Daniel

32704090E

201515ALUG02684E

Solicitante

 

PA17;

 

 

 

 

Villavicencio

Lucero

Sonia Mercedes

49333467P

201515ALUG06592C

Solicitante

 

 

 

 

 

 

Fillo

Aldahir Molina

PA08;

 

 

 

 

Zedzicka

 

Karolina

X4846040D

201515ALUG00101S

Solicitante

 

PA15;

 

 

 

 

ANEXO II
Descrición de códigos

Requirimento
documento

Descrición do requirimento

PA01

PA01.1

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA01.2

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa consellería competente en materia de economía e facenda.

PA01.3

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Tesourería Xeral da Seguridade Social.

PA02

Deberá achegar o anexo II da solicitude debidamente cuberto e asinado por todas as persoas membros da unidade de convivencia (no caso de menores, asinará un titor legal). No caso de que unha unidade de convivencia estea composta por máis dunha familia, deberá cubrir o número correspondente de follas.

PA03

Deberá achegar a terceira folla da solicitude debidamente asinada polo solicitante.

PA04

Deberá achegar a acreditación de pertencer ao sector preferente indicado na súa solicitude, co documento que en cada caso se precise:
– Familia numerosa: copia compulsada do documento que acredite a condición de familia numerosa.
– Persoa con discapacidade: copia compulsada do documento que acredite a condición de discapacidade.
– Mulleres vítima de violencia de xénero; persoas afectadas por desafiuzamento; persoas vítimas de terrorismo: deberá achegar a documentación especifica de acordo co establecido no artigo oitavo da resolución da convocatoria.

PA05

Deberá achegar o certificado de empadroamento que acredite, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de arrendamento.

PA06

Deberá achegar copia compulsada do NIE ou DNI.

PA07

Deberá achegar copia do documento, que se incorporará como anexo ao contrato, no que quede constancia do número de referencia catastral do inmoble, asinado polo propietario e inquilino.

PA08

Deberá achegar a declaración responsable de todos os ingresos obtidos durante o ano 2013, ou de non ter obtido ingresos, debidamente asinada. Xuntando, ademais, os seguintes documentos declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estivese de alta no dito exercicio (2013) e, se é o caso, certificado de pensións, ou prestacións periódicas, certificado do Instituto Nacional de Emprego e certificados das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.

PA09

Deberá achegar declaración responsable da actualización da renda do contrato de arrendamento do ano 2015.

PA10

Deberá achegar certificado acreditativo do Rexistro da Propiedade ou do catastro, que acredite que ningún dos membros da unidade de convivencia ten en usufruto, ou propiedade, outra vivenda no territorio español, ou acreditación de non dispoñer do uso e goce desta debidamente xustificado.

PA11

Deberá achegar copia do contrato de arrendamento debidamente asinado, actualizado (membros e renda) ao ano 2015 e con referencia expresa do número de referencia catastral do inmoble obxecto do alugamento.

PA12

Deberá acredita os ingresos do estranxeiro pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

PA13

No caso de que desexe acceder a un arrendamento de vivenda deberá achegar o anexo I da solicitude indicando en cal das zonas territoriais, referidas no punto quinto da convocatoria, se localizará a vivenda que se vai alugar.

PA14

Deberá achegar o certificado da base impoñible do IRPF do exercicio 2013, expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA15

Deberá acreditar a residencia legal da persoa solicitante.

PA16

Deberá marcar os catro recadros de declaracións responsables que figuran na 2ª folla da solicitude.

PA17

Número de conta bancaria (con IBAN) co mesmo titular igual que o solicitante.

PA18

Deberá cubrir a declaración de se se solicitaron ou non outras axudas para o mesmo fin, e cales, que ven na primeira folla da solicitude.

PA19

Deberá achegar a acreditación da custodia dos menores de idade.