Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 237 Luns, 14 de decembro de 2015 Páx. 46878

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ourense

ANUNCIO de contratación do arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños O Barrio.

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Concello de Ourense.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

c) Obtención da documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación.

2º. Domicilio: praza do Trigo, nº 2-3º

3º. Localidade e código postal: Ourense, 32005

4º. Teléfono: 988 26 93 33.

5º. Fax: 988 22 14 94.

6º. Correo electrónico: contratacion@ourense.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.ourense.es

d) Número de expediente: 2015004857 (ref. 2327).

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: privado.

b) Descrición: contratación, mediante procedemento aberto, do arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños O Barrio.

c) Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense.

d) Duración: catro anos

e) Admisión de prórroga: non.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación e a súa ponderación:

Oferta económica: ata 70 puntos.

Características do local: ata 30 puntos:

– Superficie total: ata 15 puntos.

– Distribución e flexibilidade do espazo para admitir distribucións diversas: ata 8 puntos.

– Instalacións: ata 2 puntos.

– Acceso: ata 2 puntos.

– Situación: ata 3 puntos.

4. Orzamento base de licitación:

a) Valor estimado do contrato: 15.455,12 euros.

b) O tipo de licitación: 5,19 euros por metro cadrado útil (IVE incluído), sen que poida exceder a cantidade global de 4.675,17 euros (IVE incluído) por cada ano de contrato.

5. Garantías exixidas:

a) Definitiva: non se exixe.

6. Requisitos específicos do contratista: a que se sinala no artigo 14 de prego de condicións.

7. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación: quince (15) días naturais, contados a partir do seguinte a aquel en que se realicen as publicacións no BOP e no DOG.

b) Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 11 do prego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral.

2º. Domicilio: praza Maior, número 1.

3º. Localidade e código postal: Ourense, 32005.

4º. Enderezo electrónico: rexistroxeral@ourense.es

d) Prazo de vinculación da oferta: tres (3) meses contados desde a apertura de proposicións.

8. Apertura das ofertas:

a) Enderezo: Concello de Ourense. Praza Maior, número 1.

b) Localidade e código postal: Ourense, 32005.

c) Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.

9. Gastos de publicidade: o importe dos anuncios será por conta do adxudicatario.

Ourense, 3 de decembro de 2015

Jesús Vázquez Abad
Alcalde