Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Xoves, 24 de decembro de 2015 Páx. 48283

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vigo

ANUNCIO da oferta de emprego público 2013.

Con data 30 de decembro de 2013, a Xunta de Goberno local, en sesión extraordinaria e urxente, adoptou o seguinte acordo:

«Primeiro. Aprobar a oferta de emprego público do Concello de Vigo para o ano 2013, integrada polas seguintes 18 prazas vacantes:

a) Persoal funcionario (8 prazas, tres delas pola quenda libre).

Nº de vacantes

Denominación

Grupo

Escala

Subescala

Clase

Quenda de acceso

1

Analista de laboratorio

A1

Admón. especial

Técnica

Superior

Promoc. interna

1

Técnico/a medio/a actividades culturais e educativas

A2

Admón. especial

Servizos especiais

Funcións especiais

Promoc. interna

2

Administrativo/a Administración xeral

C1

Admón. xeral

Administrativa

----------

Promoc. interna

2

Programador informática

C1

Admón. especial

Servizos especiais

Funcións especiais

1 quenda libre e 1 promoc. interna

2

Condutor/a-bombeiro/a

C2

Admón. especial

Servizos especiais

Extinción de incendios

Libre

b) Persoal laboral (10 prazas de oficiais de oficios pola quenda de promoción interna).

Nº de prazas

Denominación

Quenda

1

Oficial conserxe

Promoción interna

1

Oficial xardineiro

Promoción interna

3

Oficial condutor

Promoción interna

1

Oficial carpinteiro

Promoción interna

1

Oficial albanel

Promoción interna

1

Oficial sepultureiro

Promoción interna

1

Oficial almaceneiro

Promoción interna

1

Oficial Mecánico

Promoción interna

Segundo. De conformidade co disposto no artigo 59 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público(1), resérvase un total de 1 praza (7 % das 3 prazas ofertadas pola quenda libre e das 18 reservadas por promoción interna), para persoas con discapacidade:

– Unha praza de administrativo/a de Administración xeral, da quenda de promoción interna».

(1) As mencións á Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, se entenden referidas ao Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

Vigo, 10 de decembro de 2015

(Decreto de Alcaldía e Acordo da Xunta de Goberno local do 19.6.2015)
Javier Pardo Espiñeira
Concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal e Persoal