Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Luns, 28 de decembro de 2015 Páx. 48740

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (2540/2014).

Tipo e número de recurso: RSU. Recurso de suplicación 2540/2014

Xulgado de orixe/autos: procedemento ordinario 803/2010 Xulgado do Social número 4 da Coruña

Recorrente: Instituto Gestión Sanitaria, S.A.U.

Avogado: José María García Pérez

Recorridos: Fogasa, Servicur Servicios Auxiliares, S.L., Eurodiva Inhouse, S.L., Lisecon&Amansur, S.L., Limpergal, S.L., Serv. Aux. Mantenim. y Limp., S.L. (Samyl Linorsa, S.L.), Concello da Coruña (A Coruña), María Luz Divina Caamaño Caamaño, Esperanza Rivas Doben

Eu, Mª Asunción Barrio Calle, letrada da Administración de xustiza da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 2540/2014 desta sección, seguido por instancia de Instituto Gestión Sanitaria, S.A.U. contra Fogasa, Servicur Servicios Auxiliares, S.L., Eurodiva Inhouse, S.L., Lisecon&Amansur, S.L., Limpergal, S.L., Serv. Aux. Mantenim. y Limp., S.L. (Samyl Linorsa, S.L.), Concello da Coruña (A Coruña), María Luz Divina Caamaño Caamaño e Esperanza Rivas Doben, sobre reclamación de cantidade, se ditou a seguinte resolución:

«Dilixencia de ordenación da letrada da Administración de xustiza, Mª Asunción Barrio Calle.

Na Coruña o 2 de decembro de 2015.

O anterior escrito subscrito polo letrado José María García Pérez, en nome e representación de Instituto Gestión Sanitaria, S.A.U., únase ao recurso da súa razón xunto coas súas copias. Tense por interposto o recurso de casación para unificación de doutrina e fórmese peza separada que se encabezará con testemuño da sentenza ditada por esta sala. Emprácense as demais partes para que comparezan mediante escrito de letrado, ante a Sala do Social do Tribunal Supremo, dentro do prazo de dez días, e para que acheguen copias do dito escrito e designen un domicilio para notificacións na sede da dita sala; débese acreditar a representación da parte de non constar previamente nas actuacións.

Verificado, remítanse as actuacións ao dito tribunal.

A parte recorrente enténdese que compareceu de dereito coa remisión das actuacións.

Comuníqueselle ao Xulgado do Social número 4 da Coruña que contra a resolución desta sala se recorreu en casación para unificación de doutrina.

Notifíqueselles ás partes e fágaselles saber que contra a presente resolución non cabe ningún recurso.

Acórdoo e asínoo. Dou fe».

Para que sirva de notificación en legal forma a Servicur Servicios Auxiliares, S.A., en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que sexan auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 2 de decembro de 2015

A letrada da Administración de xustiza