Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 15 de xaneiro de 2016 Páx. 1513

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2016 pola que se acorda publicar o orzamento para o exercicio 2016.

Aprobado o orzamento para o exercicio 2016 polo Consello de Goberno, con data do 21 de decembro de 2015, e polo Consello Social da Universidade de Vigo, reunido en Pontevedra o 29 de decembro de 2015, que figura no anexo desta resolución, remítese ao Diario Oficial de Galicia para a súa publicación.

Vigo, 12 de xaneiro de 2016

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Clasificación económica

Ingresos

2016

Capítulo III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos

16.626.500 €

Capítulo IV. Transferencias correntes

116.500.524 €

Capítulo V. Ingresos patrimoniais

336.000 €

Capítulo VII. Transferencias de capital

22.791.000 €

Capítulo VIII. Variación de activos financeiros

4.332.500 €

Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros

- €

Total orzamento ingresos:

160.586.524 €

Gastos

2016

Capítulo I. Gastos de persoal

95.040.900 €

Capítulo II. Gastos correntes en bens e servizos

28.014.935 €

Capítulo III. Gastos financeiros

375.000 €

Capítulo IV. Transferencias correntes

6.275.250 €

Capítulo V. Fondo de continxencia

300.000 €

Capítulo VI. Investimentos reais

27.440.439 €

Capítulo VIII. Activos financeiros

140.000 €

Capítulo IX. Pasivos financeiros

3.000.000 €

Total orzamento gastos:

160.586.524 €