Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 11 Martes, 19 de xaneiro de 2016 Páx. 1953

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade á modificación e prórroga, polo prazo dun ano, da encomenda ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da execución dun servizo de transporte aos centros públicos competencia desta consellería.

Mediante Resolución do 30 de decembro de 2014 encoméndase ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a xestión dun servizo de transporte regular aos centros públicos competencia da Consellería de Traballo e Benestar e agora da Consellería de Política Social, con vixencia ata o 31 de decembro de 2015. En virtude da Resolución do 29 de decembro de 2015, modifícase e prorrógase a mencionada encomenda polo prazo dun ano.

– Actividade: servizo consistente no deseño de rutas e traslado dos usuarios designados pola Consellería de Política Social aos seguintes centros públicos: Centro Ocupacional do Saiar, Centro de Día de Volta do Castro, Centro de Día das Gándaras, Centro de Persoas con Discapacidade Psíquica de Redondela, Centro de Persoas con Discapacidade Psíquica de Sarria, Centro de Atención a Persoas con Discapacidade da Coruña e Centro de Día de Burela para o desenvolvemento das actividades propias dos centros.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: esta encomenda ten natureza intrasubxectiva, tendo en conta a adscrición do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar á Consellería de Política Social por razón da materia. Consonte o previsto polos artigos 47 e 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, e para os efectos previstos nos artigos 4.1.n) e 24.6 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de outubro, polo que se aproba o texto refundido la Lei de contratos do sector público, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ten a consideración de medio propio e servizo técnico da Consellería de Política Social.

– Prazo de vixencia: o período de execución comeza o 1 de xaneiro de 2016 e rematará o 31 de decembro de 2016.

– Modalidade de financiamento: esta encomenda finánciase con fondos propios.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2015

P.D. (Orde do 19.8.2009; DOG do 2 de setembro)
Francisco Javier Abad Pardo
Secretario xeral técnico da Consellería de Política Social