Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Xoves, 21 de xaneiro de 2016 Páx. 2346

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2016 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos premios e axudas deste instituto aos proxectos Piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto fábrica 4.0), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

No Diario Oficial de Galicia núm. 247, do 29 de decembro de 2015, publicouse a Resolución do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos premios e axudas deste instituto aos proxectos Piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto fábrica 4.0), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

No punto terceiro do «Resolvo» establécese que o prazo de presentación de solicitudes rematará o 12 de febreiro de 2016.

Tendo en conta a dificultade de desenvolvemento dos cuestionarios de axuda para a presentación de solicitudes, que deben considerar o carácter conxunto da presentación (agrupacións de pemes con organismos intermedios), atrasou a súa dispoñibilidade na Oficina Virtual do Igape.

Co fin de facilitar a formación das agrupacións que poidan optar aos premios e axudas, tendo en conta o referido atraso, así como a coincidencia dos prazos con outras convocatorias de diversas administracións, considérase conveniente ampliar o prazo de presentación de solicitudes ata o día 26 de febreiro de 2016.

Por todo o anterior, de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e dado que non se causan prexuízos a terceiros,

RESOLVO:

Primeiro. Ampliar ata o 26 de febreiro de 2016, inclusive, o prazo de presentación de solicitudes previsto no punto terceiro do «Resolvo» da Resolución do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras dos premios e axudas deste instituto aos proxectos Piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto fábrica 4.0), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Segundo. Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2016

Javier Aguilera Navarro
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica