Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 18 Xoves, 28 de xaneiro de 2016 Páx. 3245

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2016 pola que se lle dá publicidade á formalización dun contrato (expediente 05/2015 SXT).

Para os efectos do previsto no artigo 154 do texto refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP), aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, esta consellería dálle publicidade á formalización do contrato de subministración de enerxía eléctrica a un dos centros de consumo da Redexga: a Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. (Sogama).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Economía, Emprego e Industria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número de expediente: 05/2015 SXT.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=23437

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: subministración.

b) Descrición do obxecto: subministración de enerxía eléctrica a dous puntos de subministración da planta da Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) en Cerceda.

c) Lotes: non.

d) CPV (referencia de nomenclatura): 09310000-5 (electricidade).

e) Acordo marco: non.

f) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (DOG).

g) Data de publicación do anuncio de licitación: DOG número 192, do 7 de outubro de 2015.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 201.958,99 euros.

5. Orzamento base de licitación: importe neto 164.864,48 euros. Importe total 199.486,02 euros.

6. Formalización do contrato.

a) Data de adxudicación: 17 de decembro de 2015.

b) Data de formalización do contrato: 23 de decembro de 2015.

c) Contratista: Gas Natural Comercializadora, S.A.

d) Importe de adxudicación: polos prezos unitarios que figuran na resolución de adxudicación e no contrato.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: trátase da única entidade admitida á licitación e resulta ser a economicamente máis vantaxosa para a Administración.

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2016

P.D. (Orde do 10.12.2014; DOG núm. 3, do 7.1.2015)
Borja Verea Fraiz
Secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria