Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 9 de febreiro de 2016 Páx. 4456

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, pola que se resolve a convocatoria pública (AC-02/2014, do 18 de setembro) para a provisión, polo sistema de avaliación colexiada, do posto de xefe/a do Servizo de Obstetricia e Xinecoloxía.

Convocada pola Resolución AC-02/2014, do 18 de setembro (DOG núm. 196, do 14 de outubro), a provisión do posto de xefe/a do Servizo de Obstetricia e Xinecoloxía, polo sistema de avaliación colexiada, esta Xerencia de Xestión Integrada, de conformidade co establecido no Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, así como no artigo 3 da Orde do 24 de maio de 2006 pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 43/2013, do 21 de febreiro (DOG núm. 47, do 7 de marzo), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde; polo Decreto 193/2010, do 18 de novembro, polo que se regula a estrutura organizativa de Xestión Integrada de Ferrol; pola Orde do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de Xestión Integrada de Ferrol e se delegan competencias nos seus órganos directivos, e pola Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG núm. 139, do 20 de xullo) sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde,

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión do posto de xefe/a do Servizo de Obstetricia e Xinecoloxía, realizada mediante resolución AC-02/2014, do 18 de setembro (DOG núm. 196, do 14 de outubro).

Segundo. Declarar deserta a convocatoria AC-02/2014, do 18 de setembro, para a provisión do posto de xefe/a do Servizo de Obstetricia e Xinecoloxía, de conformidade co establecido na base sétima, número 3, da convocatoria.

Contra a presente resolución poderá interpoñerse, nos termos previstos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, recurso de alzada perante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación.

Ferrol, 18 de xaneiro de 2016

Ángel José Facio Villanueva
Xerente de Xestión Integrada de Ferrol

ANEXO

Posto de traballo: xefe/a do Servizo de Obstetricia e Xinecoloxía.

Nombre e apelidos: deserta.