Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 9 de febreiro de 2016 Páx. 4427

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

CORRECCIÓN de erros. Orde do 16 de abril de 2015 pola que se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal existentes na entidade pública empresarial Augas de Galicia, como entidade adscrita a esta consellería (Diario Oficial de Galicia número 86, do 8 de maio).

Advertido erro na Orde do 16 de abril de 2015 pola que se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal existentes na entidade pública empresarial Augas de Galicia, como entidade adscrita a esta consellería, procédese á súa corrección nos seguintes termos:

No anexo I. Ficheiros de nova creación, na páxina 18294, «Denominación do ficheiro Recursos humanos, subepígrafe Nivel do ficheiro», onde di: «Básico», debe dicir: «Medio».

En estrito cumprimento do artigo 54.1.d) do Real decreto 1720/2007 polo que se desenvolve a Lei orgánica de protección de datos, o cal exixe que «A disposición ou acordo de creación do ficheiro deberá conter as comunicacións de datos previstas, indicando, de ser o caso, os destinatarios ou categorías de destinatarios», faise preciso modificar as diferentes cesións de datos nos ficheiros declarados.

Así, e para cada un dos ficheiros que se detallarán, procédese á súa corrección nos seguintes termos:

Na páxina 18292, «Denominación do ficheiro: Relacións informativas coa cidadanía e entidades».

Onde di:

Comunicacións ou cesións de datos

Outros órganos da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado

Debe dicir:

Comunicacións ou cesións de datos

Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente

Ministerio de Fomento

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

Consellería de Facenda

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Consellería de Infraestruturas e Vivienda

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Consellería de Sanidade

Consellería do Medio Rural

Consellería do Mar

Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia

Na páxina 18293, «Denominación do ficheiro: Relacións administrativas coa cidadanía e entidades».

Onde di:

Comunicacións ou cesións de datos

Outras administracións públicas

Outros órganos da Comunidade Autónoma

Debe dicir:

Comunicacións ou cesións de datos

Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente

Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación

Ministerio de Fomento

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

Consellería de Facenda

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Consellería de Infraestruturas e Vivienda

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Consellería de Sanidade

Consellería do Medio Rural

Consellería do Mar

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil

Asesoría Xurídica Xeral

Xurado de Expropiación de Galicia

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia-Amtega

Consejo Consultivo de Galicia

Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia

Na páxina 18294, «Denominación do ficheiro: Actividades dirixidas á cidadanía».

Onde di:

Comunicacións ou cesións de datos

Outros órganos da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado

Debe dicir:

Comunicacións ou cesións de datos

Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente

Ministerio de Fomento

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza

Consellería de Facenda

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Consellería de Infraestruturas e Vivienda

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Consellería de Sanidade

Consellería do Medio Rural

Consellería do Mar

Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia

Na páxina 18295 «Denominación do ficheiro: Rexistros».

Onde di:

Comunicacións ou cesións de datos

Administración local

Outros órganos da Comunidade Autónoma

Outros órganos da Administración do Estado

Debe dicir:

Comunicacións ou cesións de datos

Rexistros estatais

Rexistros da Comunidade Autónoma de Galicia

Rexistros de entidades locais