Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 26 Martes, 9 de febreiro de 2016 Páx. 4430

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 7 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de emprego e das entidades asociativas de empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 134, do 17 de xullo de 2015).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 11.02.322C.481.3, ao abeiro da Orde do 7 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de emprego e das entidades asociativas de empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Convocatoria: Orde do 7 de xullo de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de emprego e das entidades asociativas de empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 134, do 17 de xullo).

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2016

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

TR 358A Programa de axudas ás entidades asociativas de persoas traballadoras autónomas

Entidade beneficiaria

Concedido (2015)

Aplicación orzamentaria

Asociación Intersectorial e Interterritorial dos Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia (APE-Galicia)

18.700,00

11.02.322C.481.3

Asociación de Traballadores por Conta Propia da Comunidade de Galicia (ATA-Galicia)

18.700,00

11.02.322C.481.3

Autónomos de Galicia (Auga)

18.700,00

11.02.322C.481.3

TR 358B Programa de axudas ás entidades asociativas de centros especiais de emprego

Entidade beneficiaria

Concedido (2015)

Aplicación orzamentaria

Cegasal

17.500,00

11.02.322C.481.3

TR 358C Programa de axudas ás entidades asociativas de empresas de inserción laboral

Entidade beneficiaria

Concedido (2015)

Aplicación orzamentaria

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga)

12.500,00

11.02.322C.481.3