Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 1 de marzo de 2016 Páx. 7825

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Política Social

ANUNCIO do 8 de febreiro de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, de notificación de resolucións ditadas no procedemento BS210A.

Logo de intentar en tempo e forma a práctica das notificacións que se relacionan no anexo sen que fose posible por causas non imputables á Administración, e tendo en conta que a publicación do seu contido íntegro pode lesionar dereitos e intereses lexítimos, en aplicación do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, por medio deste anuncio emprázanse as persoas interesadas que se sinalan no anexo, ou os seus representantes, para ser notificados por comparecencia dos actos administrativos que se indican.

Para estes efectos, así como para coñecer o contido íntegro do acto que se notifica, os interesados, ou os seus representantes debidamente acreditados, poderán comparecer, no prazo de dez días contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, nas dependencias do Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal da Xefatura Territorial da Consellería de Política Social, sitas na rúa Concepción Arenal, nº 7, A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres. Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais a partir do día seguinte ao do vencemento do prazo indicado para comparecer.

Contra estas resolucións, que non esgotan a vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte á súa notificación a través da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado, dirixido ao conselleiro de Política Social, de conformidade co disposto nos artigos 107 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A Coruña, 8 de febreiro de 2016

Mª Pilar Caridad Alonso
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Contido da resolución

Nº de expediente-apelidos e nome

Arquivamento por falecemento

CO - 0000059588 - Castro Cambón, María del Carmen (familia de)

Arquivamento por falecemento

FE - 0000060101 - Pazos Fabeiro, Jesús (familia de)

Arquivamento por falecemento

FE - 0000057259 - Rodríguez Sáenz, María Asunción (familia de)

Arquivamento por falecemento

SC - 0000010127 - Trillo González, Luis Salvador (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO - 0000060025 - Tuset Bello, Felisa (familia de)

Arquivamento por falecemento

FE - 0000024082 - López Pereira, Antonio (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO – 0000051588 - Romero Santos, Carlos (familia de)

Arquivamento por falecemento

SC - 0000059012 - Abelenda Arosa, María Josefa (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO - 0000055001 - Sánchez Laredo, Francisco (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO - SAAD12-15/648905/2008-14 - Pérez Volquez, Aurora (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO - 0000056702 - Merayo García, Hilario (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO - 0000059039 - Iglesias Carballo, Carmen (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO - 0000058607 - Barcia Lorenzo, Francisca (familia de)

Arquivamento por falecemento

SC - 0000058023 - Filgueira Castro, Regina (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO - 0000057948 - Senín Suárez, Pedro Adolfo (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO - 0000059754 - Barbero Iglesias, Carlos (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO - 0000057683 - González Amil, Martín (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO - 0000058929 - Suárez Remiseiro, María Manuela (familia de)

Arquivamento por falecemento

CO - 0000059554 - Rumbo Rodríguez, Amelia (familia de)

Arquivamento por falecemento

SC - 0000057737 - García Vigo, Carmen (familia de)

Arquivamento por falecemento

FE - 0000056052 - Rodríguez Dopico, Daniel Alfonso (familia de)

Arquivamento por falecemento

FE - 0000057996 - Rodríguez Ponte, María (familia de)

Arquivamento por renuncia

FE - 0000053240 - Serrano Sisto, Luis Alberto

Arquivamento por renuncia

CO - 0000054213 - Rey Rabuñal, Dolores

Arquivamento por renuncia

CO - 0000057104 - Pérez Rama, Nieves

Arquivamento por renuncia

CO - 0000040666 - Rey Rama, Hermosinda

Arquivamento por renuncia

CO - 000027840 - Vázquez García, Mercedes

Arquivamento por renuncia

SC - 0000053219 - Vicente Tubío, Edelmira

Arquivamento por renuncia

Calleja Garre, Vicente, por

CO - 0000033662 - Garre Ovalle, Carmen

Denegación praza residencia pública

CO - 0000056377 - Castro Fariña, Susana

Arquivamento por desistimento

FE - 0000058326 - Pereira Couce, Gerardo

Arquivamento por desistimento

CO - 0000057670 - Gesto Mallo, María Asunción

Arquivamento por desistimento

CO - 0000057645 - Carsi Fontecoba, Mª Isabel

Arquivamento por desistimento

SC - 0000032864 - Gómez Barral, Avelino

Arquivamento por desistimento

CO - 0000046242 - Aneiros García, David

Arquivamento por desistimento

SC - 0000058450 - Santamaría Crujeiras, Francisca

Arquivamento por extinción

FE - 0000053039 - Caínzos López, María Ángeles

Arquivamento por extinción

CO - 0000051274 - Rey Medina, Jorge Ángel

Aprobación PIA

CO - 0000026564 -López Rego, Francisco

Aprobación PIA

CO 0000043541 - Rodríguez Gallardo, Azael

Aprobación PIA

SC - 0000040126 - Losada Mosquera, Francisco Javier

Aprobación PIA

FE – 0000055944 - Caínzos López, Manuel Vicente

Aprobación PIA

SC - 0000039657 - Budiño Turnes, Antonio

Aprobación PIA

FE - 0000041255 - Piñeiro Ramos, María

Aprobación PIA

Breijo García, Rafael, por FE - 0000021904FE - García Sendón, María Evangelina

Aprobación PIA

CO - 0000024918 - Cea Pallares, Teresa

Aprobación PIA

FE - 0000020422 - Cao Berdeal, Mª Carmen América

Aprobación PIA

CO - 0000058113 - Martínez Sánchez, Pilar

Aprobación PIA

FE - 0000057147 - Piñeiro Martínez, María del Carmen

Aprobación PIA

FE - 0000057599 - Pardo Castelo, Pilar

Recoñecemento grao

CO - 0000044252 - Miranda Acosta, David

Recoñecemento grao

Hermida Hermida, Eva, por CO - 0000058824 - Hermida Pena, Isabel

Recoñecemento grao

CO - 0000058870 - Mosquera Mosquera, Carmen

Recoñecemento grao

SC - 0000000630 - Muñiz Ares, Dolores

Recoñecemento grao

CO - 0000058827 - Carril Seijas, Lucrecia

Recoñecemento grao

CO - 0000029486 - Rodríguez Barbeito, Mercedes

Recoñecemento grao

CO - 0000050497 - Areosa Pombo, Herminda

Recoñecemento grao

CO - 0000057231 - Campos Gambino, María

Recoñecemento grao

FE - 0000049260 - Santiago López, Amelia

Recoñecemento grao

FE - 0000057627 - Pérez Uría, Andrés

Recoñecemento grao

FE - 0000057229 - López Martínez, Josefina

Recoñecemento grao

CO - 0000052785 - Martínez Pena, Áurea