Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 44 Venres, 4 de marzo de 2016 Páx. 8458

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Reforzo da Coruña

EDICTO (440/2013).

Eu, Marta Yanguas del Valle, secretaria xudicial do Xulgado do Social número 3 de reforzo da Coruña, fai saber que no procedemento ordinario 440/2013 deste xulgado do social, seguido por instancia de Jorge Manuel Barciela López contra Servicios y Materiales, S.A. (Sermasa), Aliart Engineering, S.L., Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) e Concello da Coruña, sobre ordinario, se ditou a resolución cuxo encabezamento e parte dispositiva son do teor literal seguinte:

«Xulgado do Social número 3 da Coruña

Reforzo

Sentenza: 44/2016

Xuíz: Javier López Cotelo

Procedemento: reclamación de cantidade 440/2013

Demandante: Jorge Manuel Barciela López

Letrado: Sra. Muruzábal Pérez

Demandado:

Sermasa

Letrado: Sra. Gutiérrez Espadas

Aliart Engineering, S.L.

Letrado:

Concello da Coruña

Letrada: Sra. Macías Mourelle

Sentenza nº 44/2016.

A Coruña, 11 de febreiro de 2016.

Resolución.

1. Estimo a demanda formulada por Jorge Manuel Barciela López fronte Servicios y Materiales, S.A. (Sermasa) e fronte ao Concello da Coruña e, en consecuencia, condeno solidariamente a estes últimos a aboar ao demandante a cantidade de 8.331,79 euros en concepto de salarios devindicados e non satisfeitos, así como o xuro de mora do 10 %, de conformidade co artigo 29.3 do ET.

2. Desestimo a acción exercida por Jorge Manuel Barciela López fronte a Aliart Engineering, S.L.

Inscríbase esta resolución no libro de sentenzas e déixese testemuño dela no presente procedemento.

Notifíquese esta sentenza ás partes e advírtaselles que contra ela se poderá interpoñer recurso de suplicación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o cal deberá anunciarse neste xulgado no prazo dos cinco días seguintes á notificación desta resolución por comparecencia ou mediante escrito, pasados os cales se declarará firme e se procederá ao seu arquivamento.

Así o pronuncio, mando e asino».

Publicación. A anterior sentenza foi lida e publicada polo xuíz que a subscribe no día da súa data, do que eu, a secretaria xudicial, dou fe.

E para que conste e sirva de notificación a Aliart Engineering, S.L., en ignorado paradoiro, expídese este edicto para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e colocación no taboleiro de anuncios.

A Coruña, 11 de febreiro de 2016

A secretaria xudicial