Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Mércores, 30 de marzo de 2016 Páx. 11399

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante os anos 2015 e 2016 (Diario Oficial de Galicia número 10, do 16 de xaneiro de 2015).

O artigo 8.8 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación, segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega; no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 11.03.322A.460.3 e 11.03.322A.481.3 (2014 00583), ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego durante os anos 2015 e 2016 (Diario Oficial de Galicia número 10, do 16 de xaneiro de 2015).

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2016

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO
TR332A Programas integrados para o emprego 2015-2016
(expedientes concedidos e ordenados por aplicación orzamentaria e puntuación total)

Nº de expediente

Entidade solicitante

Aplicación orzamentaria

Puntuación total

Importe 2015 (€)

Importe 2016 (€)

TR332A 2015/0005

Concello de Ourense

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

119,57

33.500,00

100.500,00

TR332A 2015/0050

Concello de Ames

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

116,67

38.932,44

116.797,32

TR332A 2015/0030

Concello de Ferrol

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

114,13

26.160,00

78.480,00

TR332A 2015/0021

Concello de Vigo

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

112,22

41.000,00

123.000,00

TR332A 2015/0002

Concello de Arteixo

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

109,10

28.035,24

84.105,71

TR332A 2015/0010

Concello da Coruña

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

108,67

34.249,25

102.747,75

TR332A 2015/0003

Concello de Redondela

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

103,49

29.875,00

89.625,00

TR332A 2015/0043

Concello de Cabana de Bergantiños

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

99,83

36.000,00

108.000,00

TR332A 2015/0069

Concello de Lalín

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

97,83

30.000,00

90.000,00

TR332A 2015/0007

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

96,87

16.196,76

48.590,27

TR332A 2015/0004

Mancomunidade do Salnés

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

96,27

60.000,00

180.000,00

TR332A 2015/0019

Concello de Santiago de Compostela

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

95,60

30.000,00

90.000,00

TR332A 2015/0026

Concello de Marín

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

93,51

23.120,72

69.362,15

TR332A 2015/0068

Concello de Dodro

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

93,17

20.500,00

61.500,00

TR332A 2015/0035

Concello de Mos

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

93,00

54.000,00

162.000,00

TR332A 2015/0036

Deputación de Pontevedra

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

92,00

66.000,00

198.000,00

TR332A 2015/0046

Concello de Cerceda

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

89,94

19.513,07

58.539,22

TR332A 2015/0037

Concello de Sada

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

87,75

29.000,00

87.000,00

TR332A 2015/0008

Concello de Vilagarcía de Arousa

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

87,50

36.000,00

108.000,00

TR332A 2015/0027

Fundación Cultural da Estrada

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

87,42

30.600,00

91.800,00

TR332A 2015/0024

Concello de Moaña

11.03.322A.460.3 (2014 00583)

87,02

36.000,00

108.000,00

TR332A/2015-0040

Asociación de Empresarios de Mos

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

114,00

38.888,89

194.444,44

TR332A/2015-0048

Confederación Empresarial de Ourense

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

113,78

36.000,00

180.000,00

TR332A/2015-0020

Feafes Galicia

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

112,17

24.000,00

120.000,00

TR332A/2015-0075

Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

108,00

21.931,81

109.659,07

TR332A/2015-0052

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami)

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

107,67

32.686,28

163.431,39

TR332A/2015-0071

Fundación Equipo Humano

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

107,50

14.006,00

70.030,00

TR332A/2015-0063

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

106,50

32.000,00

160.000,00

TR332A/2015-0061

Forga

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

103,50

25.132,19

125.660,93

TR332A/2015-0077

ONGD Ecos do Sur

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

102,67

18.061,33

90.306,67

TR332A/2015-0034

Fundación Laboral de la Construcción

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

102,50

32.000,00

160.000,00

TR332A/2015-0022

FSP-UGT Galicia

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

100,58

32.000,00

160.000,00

TR332A/2015-0025

Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

98,61

18.802,00

94.010,00

TR332A/2015-0064

Apetamcor

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

98,50

24.000,00

120.000,00

TR332A/2015-0072

Asociación Área Empresarial do Tambre

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

98,16

18.617,67

93.088,33

TR332A/2015-0073

Acción Laboral

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

95,00

24.000,00

120.000,00

TR332A/2015-0018

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego (Formega)

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

94,00

24.000,00

120.000,00

TR332A/2015-0038

Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

93,67

13.458,33

67.291,67

TR332A/2015-0028

Asociación de Empresarial de Valdeorras

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

93,58

24.000,00

120.000,00

TR332A/2015-0049

Fundación Formación y Empleo de Galicia (Forem)

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

93,00

10.714,33

53.571,67

TR332A/2015-0042

Asociación de Empresarios A Pasaxe

11.03.322A.481.3 (2014 00583)

92,33

15.000,00

75.000,00