Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Xoves, 31 de marzo de 2016 Páx. 11593

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 7, do 13 de xaneiro).

O artigo 23.7 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, na Lei 4/2006, do 30 de xuño, no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 11.03.322A.460.2 para o Programa de obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2014 (DOG núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015).

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2016

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

Procedemento

Definición de procedemento

Núm. expte.

Solicitante

DNI/CIF

Concedido 2015

Concedido 2016

Aplicación

Orde

353A

Obradoiro de emprego

15/00002/15

Concello de Ordes

P1506000G

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00003/15

Concello de Outes

P1506300A

135.399,32

33.849,83

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00005/15

Concello de Santa Comba

P1507800I

135.399,32

33.849,83

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00008/15

Concello de Cambre

P1501700G

156.778,16

39.194,54

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00009/15

Concello da Coruña

P1503000J

156.778,16

39.194,54

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00010/15

Concello de Toques

P1508400G

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00012/15

Concello de Ferrol

P1503700E

156.778,16

39.194,54

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00014/15

Concello de Oleiros

P1505900I

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00015/15

Concello de Touro

P1508600B

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00016/15

Concello de Ribeira

P1507400H

149.651,88

37.412,97

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00018/15

Concello de Vilarmaior

P1509200J

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00020/15

Concello de Boqueixón

P1501200H

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00021/15

Concello de Cabanas

P1501500A

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00022/15

Concello de Ortigueira

P1506200C

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00025/15

Concello de Vilasantar

P1509100B

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00029/15

Concello de Fisterra

P1503800C

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00030/15

Concello de Abegondo

P1500100A

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

15/00032/15

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

27/00002/15

Concello de Sarria

P2705700I

135.399,32

33.849,83

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

27/00003/15

Concello do Vicedo

P2706400E

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

27/00005/15

Concello de Lugo

P2702800J

163.904,44

40.976,11

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

27/00006/15

Concello de Barreiros

P2700500H

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

27/00008/15

Concello de Cervo

P2701300B

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

27/00009/15

Concello de Vilalba

P2706500B

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

27/00011/15

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

27/00013/15

Concello de Foz

P2701900I

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

27/00015/15

Concello de Castro de Rei

P2701000H

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

27/00019/15

Concello do Páramo

P2704300I

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

32/00002/15

Concello de Ourense

P3205500F

163.904,44

40.976,11

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

32/00003/15

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria do Ribeiro

P3200021H

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

32/00004/15

Concello de Monterrei

P3205100E

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

32/00005/15

Concello do Barco de Valdeorras

P3205100E

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

32/00009/15

Mancom. Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense

P3200026G

163.904,44

40.976,11

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

32/00011/15

Concello de Sarreaus

P3207900F

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

32/00012/15

Concello do Carballiño

P3202000J

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

32/00013/15

Consorcio Río Arnoia

P 3200011

149.651,88

37.412,97

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

32/00014/15

Concello de Allariz

P3200200H

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

32/00016/15

Concello de Padrenda

P3202700B

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

32/00020/15

Concello de Barbadás

P3200900C

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

32/00021/15

Concello de Celanova

P3202500I

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00001/15

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

149.651,88

37.412,97

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00003/15

Concello do Grove

P3602200B

135.399,32

33.849,83

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00005/15

Mancomunidade de Concellos do Val Miñor

P8605705F

163.904,44

40.976,11

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00008/15

Concello de Redondela

P3604500C

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00010/15

Concello de Moaña (Padroado Municipal Beiramar)

P8602901D

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00011/15

Concello de Ponteareas

P3600700C

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00013/15

Mancomunidade de Municipios do Salnés

G36061174

163.904,44

40.976,11

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00014/15

Concello de Tui

P3605500B

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00017/15

Concello de Vigo

P3605700H

163.904,44

40.976,11

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00018/15

Concello de Mos

P3603300I

135.399,32

33.849,83

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00020/15

Concello da Cañiza

P3600900I

142.525,60

35.631,40

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00022/15

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

135.399,32

33.849,83

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)

353A

Obradoiro de emprego

36/00024/15

Concello de Lalín

P3602400H

135.399,32

33.849,83

11.03.322A.460.2

Orde do 30 de decembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2015)