Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Xoves, 31 de marzo de 2016 Páx. 11589

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 17, do 27 de xaneiro).

O artigo 22.6 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, na Lei 4/2006, do 30 de xuño, no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 11.03.322A.460.2, para o fomento do emprego a través dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar a empregabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 21 de xaneiro de 2015 (DOG núm. 17, do 27 de xaneiro).

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2016

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

Procedemento

Definición de procedemento

Núm. expte.

Solicitante

DNI/CIF

Concedido 2015

Concedido 2016

Aplicación

Orde

353B

Obradoiro de emprego

15/00038/15

Concello da Coruña

P1503000J

197.729,17

49.432,29

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00039/15

Concello da Laracha

P1504200E

138.436,78

34.609,20

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00041/15

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

88.862,59

22.215,65

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00046/15

Concello de Fene

P1503600G

197.871,06

49.467,77

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00049/15

Concello de Ferrol

P1503700E

103.865,58

25.966,40

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00056/15

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

244.169,68

61.042,42

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00057/15

Concello da Baña

P1500700H

138.365,83

34.591,46

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

15/00058/15

Concello de Boiro

P1501100J

104.007,48

26.001,87

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

27/00021/15

Concello de Baralla

P2703600C

105.110,46

26.277,62

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

27/00023/15

Concello de Foz

P2701900I

104.007,48

26.001,87

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

27/00025/15

Concello de Palas de Rei

P2704000E

105.110,46

26.277,62

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

27/00027/15

Concello de Pantón

P2704100C

104.488,02

26.122,01

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

27/00030/15

Concello de Guitiriz

P2702200C

103.865,58

25.966,40

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

32/00024/15

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria Conso-As Frieiras

P3200016H

109.559,97

27.389,99

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

32/00025/15

Concello de Verín

P3208600A

110.111,46

27.524,86

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

32/00028/15

Concello da Rúa

P3207300I

110.111,46

27.527,86

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

32/00030/15

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

109.008,47

27.252,12

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

36/00027/15

Concello de Cambados

P3600600E

143.437,78

35.859,44

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

36/00028/15

Concello da Estrada

P3601700B

105.110,46

26.277,62

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

36/00031/15

Concello de Redondela

P3604500C

103.936,53

25.984,13

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

36/00032/15

Concello de Moraña

P3603200A

103.865,58

25.966,40

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

36/00037/15

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo

P8605704I

153.297,87

38.324,47

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

36/00038/15

Deputación Provincial de Pontevedra

P3600000H

103.865,58

25.966,40

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)

353B

Obradoiro de emprego

36/00041/15

Concello de Mos

P3603300I

108.866,58

27.216,64

11.03.322A.460.2

Orde do 21 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 17, do 27 de xaneiro)