Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Xoves, 31 de marzo de 2016 Páx. 11587

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 24 de abril de 2015 pola que se regula o réxime de subvencións ás centrais sindicais para o ano 2015 (Diario Oficial de Galicia número 85, do 7 de maio).

O artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia dispón: «Os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención».

De acordo co exposto,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias:

11.02.324A.481.6 - Programa I: Axuda para o desenvolvemento das actividades ordinarias das centrais sindicais durante o ano 2015.

11.02.324A.481.7 - Programa II: Axuda para promover o funcionamento dos gabinetes técnicos das centrais sindicais e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais.

Crédito orzamentario: 1.099.800 €, que se distribúen en:

Programa I: 780.200 €.

Programa II: 319.600 €.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2016

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO
Aplicación orzamentaria 11.02.324A.481.6 Programa I

Central sindical

CIF

Subvención concedida

FASGA (Fed. Asociaciones Sindicales Grandes Almacenes)

G28804292

3.523,76 €

FSIE-Galicia (Fed. Sind. Indep. da Ensinanza de Galicia)

G32119075

8.833,55 €

USO-Galicia (U.S. Nac. de Galicia da Unión S. Obreira)

G15380033

19.839,27 €

FITC (Fed. Indep. Trabajadores del Crédito)

G28660025

144,81 €

UGT-Galicia (Unión Xeral de Traballadores de Galicia)

G15383011

247.870,26 €

CC Y P (Confederación de Cuadros y Profesionales)

G78181781

289,62 €

USAE (Unión Sindical Auxiliares de Enfermería)

G49105620

1.110,23 €

CIG (Confederación Intersindical Galega)

G36706927

221.562,70 €

CSI-CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios)

G79514378

27.321,24 €

ANPE (ANPE sindicato independiente)

G78248630

1.255,04 €

CC.OO.-Galicia (S. Nac. Comisións Obreiras de Galicia)

G15103112

230.975,50 €

STEG (S. Traballadores e Traballadoras Ensino de Galicia)

J36125946

96,54 €

FETICO-Galicia (Federac. Trabajadores Indep. de Comercio)

G15312424

13.371,00 €

USTG (Unión Sindical de Traballadores de Galicia)

G15829583

2.703,16 €

STL (Sindicatos dos Traballadores da Limpeza)

G70171459

675,79 €

SIPPREGA (S. Indep. y Prof. de Profesores de Religión de Galicia)

G70259916

627,52 €

Total

780.199,99 €

Aplicación orzamentaria 11.02.324A.481.7 Programa II

Central sindical

CIF

Subvención concedida

UGT-Galicia (Unión Xeral de Traballadores de Galicia)

G15383011

108.455,33 €

CIG (Confederación Intersindical Galega)

G36706927

96.944,49 €

CSIF(Central Sindical Independiente y de Funcionarios)

G79514378

11.954,37 €

CC.OO.-Galicia (Sindicato Nacional de CC.OO. en Galicia)

G15103112

101.063,05 €

USTG (Unión Sindical de Traballadores de Galicia)

G15829583

1.182,76 €

Total

319.600,00 €