Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Venres, 1 de abril de 2016 Páx. 11740

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DECRETO 31/2016, do 31 de marzo, polo que se nomea o secretario xeral do Consello Económico e Social de Galicia.

En virtude do establecido nos artigos 7 e 8, parágrafo segundo, da Lei 6/1995, do 28 de xuño, pola que se crea o Consello Económico e Social de Galicia, e no artigo 25 do seu regulamento de réxime interno, publicado no DOG nº 114, do 11 de xuño de 1996, por proposta conxunta dos conselleiros de Facenda e de Economía, Emprego e Industria, logo de consulta ás entidades, organizacións e asociacións representadas no Consello, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do trinta e un de marzo de dous mil dezaseis,

DISPOÑO:

Artigo único. Noméase secretario xeral do Consello Económico e Social de Galicia a Juan José Gallego Fouz.

Santiago de Compostela, trinta e un de marzo de dous mil dezaseis

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza