Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Venres, 1 de abril de 2016 Páx. 11788

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 2 de Santiago de Compostela

EDICTO de citación (PO 583/2013).

María Teresa Vázquez Abades, secretaria do Xulgado do Social número 2 de Santiago de Compostela, fago saber que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de Carlos Campos Suárez contra Newco Airports Services, S.A., comisión de seguimento do ERE, Fondo de Garantía Salarial, Aeroportos Españois e Navegación Aérea (Aena), en reclamación por ordinario, rexistrado co nº procedemento ordinario 583/2013, acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar Newco Airports Services, S.A., Pedro Tortosa Mondéjar, Carlos Campos Suárez, comisión de seguimento do ERE, Fondo de Garantía Salarial, en ignorado paradoiro, co fin de que comparezan o día 7.4.2016 ás 9.30 horas, en p. baixa-Sala 1-Edif. Rúa Berlín, para a celebración dos actos de conciliación e, se for o caso, xuízo, aos cales poden comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos os medios de proba de que se tente valer, coa advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

En caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido de avogado ou representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida estar este representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de se valer no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que sirva de citación a Newco Airports Services, S.A., Pedro Tortosa Mondéjar, comisión de seguimento do ERE, Antonia Magdaleno Carmona, expídese a presente cédula para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e colocación no taboleiro de anuncios.

Santiago de Compostela, 21 de marzo de 2016

A secretaria