Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 64 Martes, 5 de abril de 2016 Páx. 12045

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 23 de decembro de 2015.

Mediante a Orde do 23 de decembro de 2015 (DOG do 8 de xaneiro de 2016), acórdase convocar o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 17 da devandita orde fai referencia aos requisitos, formación e habilitación das persoas que poderán actuar como asesores e avaliadores, establecendo no seu punto 2 que as persoas habilitadas poderán actuar como persoal asesor e avaliador nas comisións de avaliación, e deberán ser nomeadas en cada convocatoria, polo que esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer público o nomeamento dos asesores e das asesoras que participarán no proceso de acreditación de competencias disposto pola Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e a súa vinculación coas comisións de avaliación segundo figura no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 18 de marzo de 2016

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO
Asesores e asesoras

Sede

Código do centro

Vinculación coa comisión de avaliación

DNI/NIE

Apelidos e nome

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

32008902

Emerxencias sanitarias

33216938Q

Vázquez Penas, Dolores

33860280W

Comba Ares, Rodrigo

44811417B

Pereiro Rivas, Diana

Farmacia e parafarmacia

33546036F

Álvarez López, Ana Clara

35281353C

Pérez de la Fuente, María Elena

Sistemas microinformáticos e redes

34946578X

Amaro Lois, María Luz

34995949T

Cabanelas Rouco, Carina

44452429F

González Durán, Carlos

CIFP A Farixa

32015050

Obras de interior, decoración e rehabilitación

34951993C

Marquina Fuentes, Julio

CIFP A Granxa

36007552

Xardinaría e floraría

34937432H

Saco Dafonte, Josefa

76351994K

Pose Pérez, Andrés

CIFP A Xunqueira

36014489

Instalación e amoblamento

35259014Z

Míguez Santos, José Manuel

35316868T

Alvariñas Villaverde, José Jorge

Instalacións de telecomunicacións

76934837K

Touceda Bugallo, David

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

15022607

Emerxencias sanitarias

32795221G

Varela Freire, Eva

79321240J

Montero Carreira, Lucía

CIFP As Mercedes

27006528

Electromecánica de vehículos automóbiles e de maquinaria e de carrozaría

33819500R

Besteiro Ventura, Luis

33825322G

Lombao López, Luis

Instalacións frigoríficas e de climatización e de produción de calor

33347587W

Fernández López, Juan Carlos

33801098E

Villar Varela, Ángel

CIFP Carlos Oroza

36020064

Cociña e gastronomía

44141867Z

Ruiz Gómez, Nuria

Panadaría, repostaría e confeitaría

52491339A

Sánchez Verdeal, Jorge

Xestión de aloxamentos turísticos

52451329J

López Viqueira, Ana Beatriz

CIFP Compostela

15016000

Cociña e gastronomía

33297216R

Acevedo Prado, Juan

33301330K

Teo Ríos, Víctor

Educación infantil

32820118S

López Rey, Lucía

52454473Y

Santos Pérez, Marta Esther

CIFP Coroso

15014556

Instalacións eléctricas e automáticas

32692132R

Cabo Pociña, José Joaquín

33300277A

Estalote Bouzas, Carmen Yolanda

Instalacións frigoríficas e de climatización e de produción de calor

34995774D

Lloves Álvarez, Sergio

44823301G

Vidal Caamaño, Óscar

CIFP Ferrolterra

15006754

Carrozaría

32613928C

Pérez González, Serafín Miguel

32620063Z

Carpente Sardiña, Constantino

Instalacións eléctricas e automáticas

32621450K

Luaces Varela, Javier

33840058C

Gómez Rodríguez, José Antonio

Soldadura e caldeiraría e mecanizado

32631414A

Bugliot Rodríguez, Antonio A.

32656694Y

Otero Paz, Santiago

CIFP Manuel Antonio

36013448

Cociña e gastronomía

36142255D

Ares Pires, Alejandro

36090995Q

Martínez de Alegría Alonso, Nuria

Emerxencias sanitarias

33225342W

Pérez Gippini, María Lourdes

33227340E

Goyanes López, María Sofía

Farmacia e parafarmacia

33302665E

Vila Rico, María Soledad

52498615B

Sanjorge Sanjorge, Francisco José

Servizos en restauración

78733236G

Hermelo Alonso, María Mercedes

35307450N

Vázquez Aguín, Higinio

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Cociña e gastronomía

32765472V

Pastoriza Eiriz, José Ricardo

32803725K

Patiño Grela, Víctor Manuel

Servizos en restauración

32770230Z

Bermejo González, Roberto

33282414B

Alvite Tomé, José

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Emerxencias sanitarias

33246136G

Franco Vázquez, José

33860281A

Castro Álvarez, Dolores

Farmacia e parafarmacia

33312645C

Pazos García, María Raquel

33323686K

Fraiz Gómez, Nuria

Instalacións eléctricas e automáticas

33313312C

Pena López, Ángel

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Electromecánica de vehículos automóbiles

32775869H

Grille Martínez, José Manuel

Instalacións eléctricas e automáticas

33306231T

García García, José Luis

33317080Q

Campa Barcia, José María

Laboratorio de análise e de control de calidade

33264261M

Domínguez Grela, Rosa María

76492667A

Díaz Barbeito, Santiago

Soldadura e caldeiraría

34262935L

Saa Arias, Alfonso

52481628K

Varela Varela, Ramón

CIFP Porta da Auga

27020793

Obras de interior, decoración e rehabilitación

32439571A

Cabado López, Jesús Atilano

CIFP Portovello

32016765

Xestión administrativa

32627943M

Martínez Serantes, Francisco J.

34909745T

Romero Cid, María Luisa

35242379P

Barcala Villamil, Agustín Ricardo

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Xestión administrativa

33279834F

Ares Ares, María Ángeles

35048778K

Fernández López, Jorge

76363949Q

López Blanco, María Elena

CIFP Someso

15024513

Carpintaría e moble

32794089E

Iglesias Varela, Javier

76412824Q

Beceiro Rodríguez, Luis Manuel

Construción

32765911L

Orgeira Amor, Manuel Pedro

35277585R

Verdejo Rodríguez, Julita

Electromecánica de vehículos automóbiles

10065668V

León González, Eliseo

Peiteado e cosmética capilar e estética e beleza

00402239S

Sánchez de Castro, Esther

33271715F

Lourido Nieto, María Montserrat

Soldadura e caldeiraría

32805852D

Román Freire, José Fernando

33827925P

Bueno Díaz, José

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Carrozaría

34944357C

López Pereiras, Alejandro

35294635P

Fernández Villar, Eugenio

Electromecánica de vehículos automóbiles

35292611P

Garrido García, José

76989624E

Molinos Crespo, Ramón

Instalacións frigoríficas e de climatización e de produción de calor

33316154X

Lamela Pazos, Carlos

44811039R

Ríos Noya, Víctor