Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 64 Martes, 5 de abril de 2016 Páx. 12113

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 23 de marzo de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-FE-0180/2015-PPM e catorce máis.

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), logo de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícase ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio o inicio do expediente PSC-FE-0180/2015-PPM e catorce máis.

A eficacia do acto queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado, polo que o prazo para presentar alegacións se computará desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da sede da Xefatura Territorial da Consellería do Mar, sitas na avenida Gerardo Harguindey Banet, 2, Viveiro, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento, as persoas interesadas teñen dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, ao abeiro do artigo 3.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto
(BOE núm. 189, do 9 de agosto).

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispóñen dun prazo de quince (15) días para achegar cantas alegacións, documentos ou informacións xulguen pertinentes e, se é o caso, propoñer proba concretando os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 16.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

De non efectuar alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo previsto no artigo 16.1 citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta nos artigos 18 e 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, de conformidade co establecido no artigo 13.2 dese real decreto.

A Coruña, 23 de marzo de 2016

Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Expediente: PSC-FE-0180/2015-PPM.

Persoa interesada: Ignacio Salazar Montoya.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ López da Fonte, cuarteirón 23, portal 4, 1º esquerda, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0181/2015-PPM.

Persoa interesada: Gabriel Franco Serantes.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Pontedeume, 5, 3º dereita, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0187/2015-PPM.

Persoa interesada: Rafael Feijoo Ferreiro.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Irmáns Bugallo, 20, 1º D, Ares.

Expediente: PSC-FE-0189/2015-PPM.

Persoa interesada: Carmen Romero Salazar.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: avenida Mugardos, 80, Ares.

Expediente: PSC-FE-0197/2015-PPM.

Persoa interesada: Valentín Gabarris Silva.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Valdoviño, 7, 1º esquerda, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0198/2015-PPM.

Persoa interesada: María Ángeles Camacho Barrul.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Freixeiro, s/n, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0201/2015-PPM.

Persoa interesada: Antonio Gabarri Salazar.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Telleiras, 22, 5º D, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0207/2015-PPM.

Persoa interesada: Manuel Salazar Vargas.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: As Cancelas, 48-C, Serantes, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0208/2015-PPM.

Persoa interesada: Juan Sixto Salazar Suárez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: As Cancelas, 48-C, Serantes, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0210/2015-PPM.

Persoa interesada: Eleazar Díaz Salazar.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Pontedeume, 9, 2º esquerda, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0212/2015-PPM.

Persoa interesada: Antonio Gabarris Díaz.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Enrique Granados, 1, 2º A, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0217/2015-PPM.

Persoa interesada: Ana Conchado Gabarres.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Amenadas, s/n, Narón.

Expediente: PSC-FE-0218/2015-PPM.

Empresa interesada: Bardo de Espasante, S.L.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Ángeles Navarro, 5, O Vicedo.

Expediente: PSC-FE-0220/2015-PPM.

Persoa interesada: José Ángeles Fontes Basanta.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: As Penas, 56, Brión, Ferrol.