Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 64 Martes, 5 de abril de 2016 Páx. 12109

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

ANUNCIO do 23 de marzo de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-FE-0117/2015-PPM e quince máis.

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), logo de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícaselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio, o inicio do expediente PSC-FE-0117/2015-PPM e quince máis.

A eficacia do acto queda supeditada a súa publicación no taboleiro de edictos único do Boletín Oficial del Estado, polo que o prazo para presentar alegacións se computará desde esa publicación.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da sede da Xefatura Territorial da Consellería do Mar, sitas na avda. Gerardo Harguindey Banet, 2, Viveiro, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento, as persoas interesadas teñen dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, ao abeiro do artigo 3.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE núm. 189, do 9 de agosto).

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de 15 días para achegar cantas alegacións, documentos ou informacións xulguen pertinentes e, se é o caso, propoñer proba concretando os medios de que se pretendan valer, segundo o disposto no artigo 16.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

De non efectuar alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo previsto no artigo 16.1 citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta nos artigos 18 e 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, de conformidade co establecido no artigo 13.2 dese real decreto.

A Coruña, 23 de marzo de 2016

Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Expediente: PSC-FE-0117/2015-PPM.

Persoa interesada: Guillermo Goday Espantoso.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ María Pita, 6, 1º, A Gándara, Narón.

Expediente: PSC-FE-0132/2015-PPM.

Persoa interesada: Javier Fuertes Gregorio.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ O Cristo, 26, bl. 1, 2º, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0136/2015-PPM.

Persoa interesada: Inocencio Jiménez Giménez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Galiñeiro, 23, A Pedreira, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0137/2015-PPM.

Persoa interesada: Manuel Salido Castro.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Francisco Vizoso, 7, Franza, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0139/2015-PPM.

Persoa interesada: José Ramón Cabanela Otero.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Pavillón, 18, Perlío, Fene.

Expediente: PSC-FE-0147/2015-PPM.

Persoa interesada: José Antonio Marín Rodríguez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Antonia Montero, 14, 2º, Fene.

Expediente: PSC-FE-0154/2015-PPM.

Persoa interesada: José Ángel Fontes Basanta.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: lg. As Penas, 56, Brión, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0166/2015-PPM.

Persoa interesada: Gonzalo Filipe Abreu da Silva Machado.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Travesía Fieiteiras, 49, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0167/2015-PRE.

Persoa interesada: Francisco González Pereira.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Maestra María del Rosario, 22, 3º C, Pinto.

Expediente: PSC-FE-0171/2015-COP.

Persoa interesada: Nicolás Lourido Hermida.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Pardo Bazán, 46, 2º D, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0172/2015-ORS.

Persoa interesada: Jerónimo Campos Candal.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Vicente Alexandre, bl. 3, 3º B, A Coruña.

Expediente: PSC-FE-0173/2015-ORS.

Persoa interesada: Fernando Andón Yáñez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: avda. Vilaboa, 127, 1º A, Culleredo.

Expediente: PSC-FE-0174/2015-PPM.

Persoa interesada: Encarnación Gabarres Camacho.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: lg. Pazos, 48, Serantes, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0175/2015-PPM.

Persoa interesada: Armando Salazar Montoya.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa das Letras Galegas, 10, 2º, Santiago.

Expediente: PSC-FE-0177/2015-PPM.

Persoa interesada: Raquel Martíns Varela.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Illas Sisargas, 8, 4º B, Narón.

Expediente: PSC-FE-0179/2015-PPM.

Persoa interesada: Eduardo Louzao Vázquez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Os Ánxeles, 100, 1º A, Ares.