Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Mércores, 20 de abril de 2016 Páx. 14391

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2016, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 5 de novembro de 2015 pola que se convocan subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas.

No Diario Oficial de Galicia nº 217, do 13 de novembro pasado, publícase a Resolución do 5 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se convocan subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas, que establece no artigo 3.2 da convocatoria un prazo dun mes para a presentación de solicitudes.

Rematado o prazo de solicitudes, publícase a Resolución do 27 de xaneiro de 2016, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes excluídas e pendentes de emenda (DOG nº 23, do 4 de febreiro), presentadas ao abeiro da resolución de convocatoria mencionada, establecendo un prazo de dez días hábiles para a formulación de reclamacións, emendar erros ou achegar documentación.

Unha vez pechado o prazo de reclamacións e emenda de documentación de solicitude, a Secretaría Xeral para o Deporte solicita ás distintas federacións deportivas, certificación dos datos deportivos dos solicitantes correspondentes á última tempada rematada. No caso das agrupacións deportivas escolares, os datos foron achegados polos correspondentes servizos provinciais de deportes. Para os efectos de que por parte dos interesados se poidan presentar alegacións aos datos contidos nas referidas certificacións, estes datos son publicados o día 9 de marzo de 2016 na páxina web desta secretaría xeral, deporte.xunta.es, cun prazo para alegacións de dez días hábiles.

Rematado o prazo de alegacións e modificadas, se é o caso, as certificacións emitidas en primeira instancia, o órgano instrutor remite as certificacións definitivas xunto ás documentacións que cumpren as exixencias contidas nas bases, á comisión encargada de aplicar os criterios de determinación do importe da subvención.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola comisión avaliadora a que se refire o artigo 6.6 das bases reguladoras que rexen este procedemento establecidas pola Resolución do 20 de outubro de 2015, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas (DOG nº 205, do 27 de outubro) e as propostas formuladas por esta, tendo en conta o disposto no artigo 33 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas comprobando a concorrencia dos requisitos requiridos, tal e como queda documentado na acta redactada con ocasión da sesión de traballo levada a cabo con data do 4 de abril de 2016, e vista a proposta formulada pola citada comisión avaliadora e, unha vez examinadas as alegacións presentadas e de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

1. Outorgar para o desenvolvemento de actividades deportivas as subvencións económicas que a favor das entidades propostas, se identifican e ordenan seguidamente polo seu número de NIF, unha vez aplicados os criterios establecidos no artigo 7 das bases reguladoras do procedemento. Os importes das subvencións determínanse en base ao establecido nos artigos 7.2 e 8 das bases reguladoras citadas cun límite de 29.999,00 € no caso dos clubs deportivos e sociedades anónimas deportivas e de 15.000,00 € no caso das agrupacións deportivas escolares, sempre que as entidades acadaran un mínimo de 5 puntos ou de 3 no caso de entidades participantes en competicións deportivas oficiais dirixidas a persoas con algunha discapacidade (artigo 7.4 das bases reguladoras).

A Resolución do 16 de marzo de 2016 pola que se modifica a convocatoria contida na Resolución do 5 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se convocan subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas (DOG nº 57, do 23 de marzo de 2016), establece que un máximo de 1.850.000,00 € (un millón oitocentos cincuenta mil euros) destinaranse aos clubs e sociedades anónimas deportivas, e un máximo de 120.000,00 € ás agrupacións deportivas escolares, que figuran nunha relación diferenciada do resto das entidades beneficiarias.

Relación dos clubs e sociedades anónimas deportivas beneficiarios:

NIF

Federación

Entidade

Concello

Provincia

Puntos

Subvención

A15023070

Fútbol

Real Club Deportivo de La Coruña S.A.D.

A Coruña

A Coruña

71

5.236,41 €

A15780109

Fútbol

Racing Club de Ferrol S.A.D.

Ferrol

A Coruña

68

5.015,15 €

A27156496

Baloncesto

Club Baloncesto Breogán S.A.D.

Lugo

Lugo

45

3.318,85 €

A27447382

Fútbol

Club Deportivo Lugo S.A.D.

Lugo

Lugo

48

3.540,11 €

A32156879

Fútbol

Ourense Club Fútbol S.A.D.

Ourense

Ourense

35

2.581,33 €

A32156879

Fútbol sala

Ourense Club Fútbol S.A.D.

Ourense

Ourense

37

2.728,83 €

A32159287

Baloncesto

Club Ourense Baloncesto S.A.D.

Ourense

Ourense

50

3.687,61 €

A36029577

Fútbol

Pontevedra C.F. S.A.D.

Pontevedra

Pontevedra

63

4.646,39 €

A36609105

Fútbol

Real Club Celta de Vigo S.A.D.

Vigo

Pontevedra

75

5.531,41 €

A70334875

Baloncesto

Obradoiro Club de Amigos Baloncesto S.A.D.

Santiago de Compostela

A Coruña

7

516,27 €

B70212725

Pádel

Pádel Compostela S.L.U.

Santiago de Compostela

A Coruña

9

663,77 €

G15006976

Pádel

Sporting Club Casino de La Coruña

A Coruña

A Coruña

5

368,76 €

G15006976

Tenis

Sporting Club Casino de La Coruña

A Coruña

A Coruña

16

1.180,04 €

G15006976

Tiro con arco

Sporting Club Casino de La Coruña

A Coruña

A Coruña

6

442,51 €

G15027402

Baloncesto

Obradoiro Club de Amigos del Baloncesto

Santiago de Compostela

A Coruña

15

1.106,28 €

G15027410

Pádel

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol

Ferrol

A Coruña

9

663,77 €

G15027410

Tenis

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol

Ferrol

A Coruña

10

737,52 €

G15031719

Ciclismo

Club Ciclista Padronés

Padrón

A Coruña

6

442,51 €

G15032014

Fútbol

Maravillas S.D.

A Coruña

A Coruña

20

1.475,04 €

G15032030

Fútbol

S.C.D. Pastoriza

Arteixo

A Coruña

20

1.475,04 €

G15033152

Vela

Club Náutico Deportivo Riveira

Ribeira

A Coruña

5

368,76 €

G15043581

Vela

Real Club Náutico de La Coruña

A Coruña

A Coruña

29

2.138,81 €

G15047095

Tenis

R.S.D. Hípica de La Coruña

A Coruña

A Coruña

11

811,27 €

G15047095

Tiro olímpico

R.S.D. Hípica de La Coruña

A Coruña

A Coruña

11

811,27 €

G15051733

Ciclismo

Club Ciclista Betanzos

Betanzos

A Coruña

7

516,27 €

G15055288

Pádel

Club de Tenis de La Coruña

Oleiros

A Coruña

8

590,02 €

G15055288

Tenis

Club de Tenis de La Coruña

Oleiros

A Coruña

25

1.843,80 €

G15055486

Vela

Real Club Náutico Portosín

Porto do Son

A Coruña

24

1.770,05 €

G15057870

Bádminton

Club del Mar de San Amaro

A Coruña

A Coruña

18

1.327,54 €

G15057870

Fútbol sala

Club del Mar de San Amaro

A Coruña

A Coruña

23

1.696,30 €

G15057870

Natación

Club del Mar de San Amaro

A Coruña

A Coruña

15

1.106,28 €

G15057870

Tenis de mesa

Club del Mar de San Amaro

A Coruña

A Coruña

24

1.770,05 €

G15064181

Remo

Club de Regatas de Perillo

Oleiros

A Coruña

23

1.696,30 €

G15075278

Patinaxe-H.P.

Hockey Club Liceo

A Coruña

A Coruña

62

4.572,64 €

G15078116

Rugby

Club Deportivo Zalaeta

A Coruña

A Coruña

9

663,77 €

G15080831

Piragüismo

Club Náutico Firrete

Pontedeume

A Coruña

31

2.286,32 €

G15084940

Fútbol

Imperator O.A.R.

A Coruña

A Coruña

25

1.843,80 €

G15086416

Fútbol

Sporting Coruñés S.D.R.

A Coruña

A Coruña

22

1.622,55 €

G15086549

Fútbol

Club Deportivo Marte

A Coruña

A Coruña

14

1.032,53 €

G15087208

Remo

Club Remo Rianxo

Rianxo

A Coruña

8

590,02 €

G15087927

Pelota

Club de Pelota La Coruña

A Coruña

A Coruña

49

3.613,86 €

G15088545

Fútbol

Club Deportivo Ciudad Jardín

A Coruña

A Coruña

21

1.548,80 €

G15091069

Fútbol

Orillamar S.D.

A Coruña

A Coruña

21

1.548,80 €

G15091473

Fútbol

Sporting Ciudad Asociación Cultural e Deportiva

A Coruña

A Coruña

10

737,52 €

G15091499

Fútbol

S.C.D. San Cristóbal das Viñas

A Coruña

A Coruña

20

1.475,04 €

G15093610

Remo

Club de Remo Cabo de Cruz

Boiro

A Coruña

56

4.130,12 €

G15096530

Fútbol

Club Deportivo Boiro

Boiro

A Coruña

62

4.572,64 €

G15097363

Remo

Club do Mar de Mugardos

Mugardos

A Coruña

9

663,77 €

G15099617

Fútbol

Círculo Cultural Recreativo y Deportivo de Perlío

Fene

A Coruña

19

1.401,29 €

G15100191

Fútbol

Club Silva S.D.

A Coruña

A Coruña

56

4.130,12 €

G15104482

Piragüismo

Grupo Xuvenil Piragüismo As Pontes

As Pontes de García Rodríguez

A Coruña

15

1.106,28 €

G15105067

Fútbol

Galicia Gaiteira C.F.

A Coruña

A Coruña

20

1.475,04 €

G15106412

Fútbol

A.D.R. Numancia

Ares

A Coruña

18

1.327,54 €

G15108699

Baloncesto

A.D. MM. Calasancias

A Coruña

A Coruña

30

2.212,57 €

G15108772

Baloncesto

Club Escolas Deportivas de Baloncesto de Laracha

A Laracha

A Coruña

8

590,02 €

G15109010

Fútbol

Victoria C.F.

A Coruña

A Coruña

65

4.793,89 €

G15110547

Fútbol

Club de Fútbol Muxía

Muxía

A Coruña

14

1.032,53 €

G15111321

Tenis

Club de Tenis de Redes

Ares

A Coruña

19

1.401,29 €

G15111966

Judo e d.a.

Club Gimnasio Riazor

A Coruña

A Coruña

17

1.253,79 €

G15113376

Voleibol

Asociación Deportiva Xiria

Carballo

A Coruña

21

1.548,80 €

G15113525

Fútbol

S.D. Cacheiras

Teo

A Coruña

26

1.917,56 €

G15115900

Natación

Club Natación Coruña

A Coruña

A Coruña

25

1.843,80 €

G15115900

Natación-Waterpolo

Club Natación Coruña

A Coruña

A Coruña

15

1.106,28 €

G15116304

Fútbol

Sociedade Deportiva e Cultural Galicia de Mugardos

Mugardos

A Coruña

32

2.360,07 €

G15116650

Fútbol

S.R.D. Portuarios

Ferrol

A Coruña

17

1.253,79 €

G15116759

Rugby

Club Arquitectura Técnica (CRAT)

A Coruña

A Coruña

60

4.425,13 €

G15116775

Fútbol

Bergantiños F.C.

Carballo

A Coruña

62

4.572,64 €

G15117179

Balonmán

Obra Atlético Recreativa de La Ciudad Vieja OAR Ciudad 1952

A Coruña

A Coruña

63

4.646,39 €

G15118144

Baloncesto

Agrupación Escolar Compañía de María de Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

22

1.622,55 €

G15118144

Fútbol

Agrupación Escolar Compañía de María de Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

11

811,27 €

G15118144

Fútbol sala

Agrupación Escolar Compañía de María de Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

11

811,27 €

G15118409

Fútbol

S.C.R.D. Esteirana

Muros

A Coruña

19

1.401,29 €

G15118409

Fútbol sala

S.C.R.D. Esteirana

Muros

A Coruña

12

885,03 €

G15118722

Atletismo

Asociación Atletismo e Deportes do Barbanza

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

19

1.401,29 €

G15118730

Fútbol

Club Atlético Oleiros

Ribeira

A Coruña

8

590,02 €

G15120298

Piragüismo

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

Ames

A Coruña

23

1.696,30 €

G15120462

Automobilismo

Peña Autocross Arteixo

Arteixo

A Coruña

18

1.327,54 €

G15127350

Fútbol

Sporting Sada S.D.

Sada

A Coruña

27

1.991,31 €

G15127780

Fútbol

S.D.C. Órdenes

Ordes

A Coruña

66

4.867,64 €

G15128283

Fútbol

Cultural Maniños S.D.

Fene

A Coruña

16

1.180,04 €

G15128671

Fútbol

U.D. Carral

Carral

A Coruña

20

1.475,04 €

G15128853

Piragüismo

Club Ría de Betanzos

Betanzos

A Coruña

66

4.867,64 €

G15129588

Baloncesto

Club Baloncesto Noia

Noia

A Coruña

30

2.212,57 €

G15130354

Baloncesto

Club Santo Domingo Betanzos

Betanzos

A Coruña

70

5.162,65 €

G15132756

Fútbol

Club Deportivo Cariño

Cariño

A Coruña

20

1.475,04 €

G15134034

Tenis de mesa

A.D. Dubratambre de Portomouro

Val do Dubra

A Coruña

5

368,76 €

G15137326

Fútbol

Agrupación Deportiva Cristo Rey - Oleiros

Oleiros

A Coruña

12

885,03 €

G15138084

Remo

Club Remo Cedeira

Cedeira

A Coruña

10

737,52 €

G15139942

Fútbol

Sociedade Deportiva Negreira

Negreira

A Coruña

26

1.917,56 €

G15143282

Baloncesto

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

Santiago de Compostela

A Coruña

35

2.581,33 €

G15143282

Fútbol

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

Santiago de Compostela

A Coruña

16

1.180,04 €

G15143282

Xadrez

Agrupación Deportiva Manuel Peleteiro

Santiago de Compostela

A Coruña

6

442,51 €

G15143662

Automobilismo

Escudería Berberecho

Noia

A Coruña

6

442,51 €

G15147879

Fútbol

Olímpico de Rutis Club de Fútbol

Culleredo

A Coruña

22

1.622,55 €

G15147911

Remo

Club de Remo A Cabana-Ferrol

Ferrol

A Coruña

18

1.327,54 €

G15148042

Fútbol

S.D. Brexo Lema

Cambre

A Coruña

19

1.401,29 €

G15148463

Fútbol

Sociedad Deportiva Eumesa

Pontedeume

A Coruña

20

1.475,04 €

G15149230

Patinaxe-H.P.

Escola Lubiáns de Hockey A Patíns e Patinaxe Artística

Carballo

A Coruña

13

958,78 €

G15150535

Baloncesto

Club Baloncesto Riveira

Ribeira

A Coruña

8

590,02 €

G15151368

Fútbol

Camariñas C.F.

Camariñas

A Coruña

9

663,77 €

G15151970

Fútbol

S.R.D. Unión Club Cee

Cee

A Coruña

19

1.401,29 €

G15153976

Xadrez

Círculo Ferrolano de Ajedrez

Ferrol

A Coruña

28

2.065,06 €

G15155088

Fútbol

Portazgo Sociedad Deportiva

Culleredo

A Coruña

20

1.475,04 €

G15156870

Halterofilia

Club Halterofilia Ferrol

Ferrol

A Coruña

39

2.876,34 €

G15158215

Fútbol

Club Galicia de Caranza

Ferrol

A Coruña

36

2.655,08 €

G15160773

Natación

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

Carballo

A Coruña

15

1.106,28 €

G15160773

Tríatlon e p.m.

Agrupación Deportiva Fogar da Xuventude

Carballo

A Coruña

11

811,27 €

G15161359

Remo

Club de Remo San Felipe

Ferrol

A Coruña

17

1.253,79 €

G15161904

Fútbol

Agrupación Deportiva Burgo das Nacións

Santiago de Compostela

A Coruña

11

811,27 €

G15161904

Fútbol sala

Agrupación Deportiva Burgo das Nacións

Santiago de Compostela

A Coruña

7

516,27 €

G15164593

Fútbol

Rayo Sadense

Sada

A Coruña

21

1.548,80 €

G15165624

Patinaxe-H.P.

Hockey Club Raxoi

Santiago de Compostela

A Coruña

16

1.180,04 €

G15171911

Salvamento e soc.

Salvamento y Socorrismo Carballo (SYSCA)

Carballo

A Coruña

24

1.770,05 €

G15201387

Baloncesto

Club Deportivo Calasanz

A Coruña

A Coruña

8

590,02 €

G15201387

Fútbol

Club Deportivo Calasanz

A Coruña

A Coruña

33

2.433,82 €

G15203169

Remo

Club Remo Puebla

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

8

590,02 €

G15203219

Atletismo

Club de Atletismo Ría de Ferrol

Ferrol

A Coruña

65

4.793,89 €

G15208861

Tenis de mesa

Club Narón de Tenis de Mesa

Narón

A Coruña

8

590,02 €

G15208879

Ciclismo

Club Ciclista Carballo

Carballo

A Coruña

9

663,77 €

G15209588

Fútbol

Victoria F.C. (C. Victoria de Santiago Fútbol)

Santiago de Compostela

A Coruña

16

1.180,04 €

G15209588

Fútbol sala

Victoria F.C. (C. Victoria de Santiago Fútbol)

Santiago de Compostela

A Coruña

11

811,27 €

G15212335

Baloncesto

Agrupación Deportiva Colexio Santiago Apóstol

Narón

A Coruña

51

3.761,36 €

G15215759

Atletismo

Club Atletismo Narón

Narón

A Coruña

49

3.613,86 €

G15218316

Natación

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

Narón

A Coruña

16

1.180,04 €

G15218316

Tríatlon e p.m.

Agrupación Deportiva Náutico de Narón

Narón

A Coruña

6

442,51 €

G15218795

Fútbol

Sociedade Deportiva Dubra

Val do Dubra

A Coruña

32

2.360,07 €

G15224751

Esgrima

Club Esgrima Coruña

A Coruña

A Coruña

21

1.548,80 €

G15225899

Fútbol

Club Deportivo Larín

Arteixo

A Coruña

10

737,52 €

G15226160

Halterofilia

Club Halterofilia Coruña

A Coruña

A Coruña

79

5.826,42 €

G15228315

Baloncesto

Club Compañía de María (A Coruña)

A Coruña

A Coruña

22

1.622,55 €

G15228315

Fútbol

Club Compañía de María (A Coruña)

A Coruña

A Coruña

17

1.253,79 €

G15228315

Patinaxe-H.P.

Club Compañía de María (A Coruña)

A Coruña

A Coruña

23

1.696,30 €

G15228315

Ximnasia

Club Compañía de María (A Coruña)

A Coruña

A Coruña

5

368,76 €

G15243546

Fútbol

Orzán Sociedad Deportiva

A Coruña

A Coruña

54

3.982,62 €

G15245038

Natación

Club Natación Ferrol

Ferrol

A Coruña

32

2.360,07 €

G15246671

Fútbol

Sporting Cambre S.D.C.R.

Cambre

A Coruña

24

1.770,05 €

G15250244

Natación

A. Padres y Amigos de Nadadores (C. Natación Marina Ferrol)

Ferrol

A Coruña

23

1.696,30 €

G15250244

Natación-Waterpolo

A. Padres y Amigos de Nadadores (C. Natación Marina Ferrol)

Ferrol

A Coruña

8

590,02 €

G15252505

Fútbol

Club de Fútbol Noia

Noia

A Coruña

31

2.286,32 €

G15254592

Fútbol

Marino de Mera C.F.

Oleiros

A Coruña

18

1.327,54 €

G15254774

Fútbol

Club San Tirso S.D.

Abegondo

A Coruña

20

1.475,04 €

G15255490

Baloncesto

Agrupación Deportiva Liceo

A Coruña

A Coruña

16

1.180,04 €

G15255490

Balonmán

Agrupación Deportiva Liceo

A Coruña

A Coruña

9

663,77 €

G15255490

Fútbol sala

Agrupación Deportiva Liceo

A Coruña

A Coruña

25

1.843,80 €

G15255490

Judo e d.a.

Agrupación Deportiva Liceo

A Coruña

A Coruña

19

1.401,29 €

G15255490

Patinaxe

Agrupación Deportiva Liceo

A Coruña

A Coruña

10

737,52 €

G15255490

Voleibol

Agrupación Deportiva Liceo

A Coruña

A Coruña

19

1.401,29 €

G15257876

Fútbol

Club Atlético Riveira

Ribeira

A Coruña

29

2.138,81 €

G15262058

Fútbol

Club Atlético San Pedro

Oleiros

A Coruña

18

1.327,54 €

G15264427

Fútbol

Sociedad Deportiva Barallobre

Fene

A Coruña

8

590,02 €

G15265473

Béisbol e sófbol

Club Béisbol y Sófbol Cambre

Cambre

A Coruña

17

1.253,79 €

G15272701

Fútbol

Meirás C.F.

Valdoviño

A Coruña

14

1.032,53 €

G15275183

Fútbol

Club Deportivo Ciudad

A Coruña

A Coruña

13

958,78 €

G15275357

Fútbol

Club Deportivo Conxo

Santiago de Compostela

A Coruña

24

1.770,05 €

G15277957

Activ. subacuáticas

A.C.D.R. Grupo Bazán

Ferrol

A Coruña

7

516,27 €

G15277957

Tenis

A.C.D.R. Grupo Bazán

Ferrol

A Coruña

23

1.696,30 €

G15277957

Xadrez

A.C.D.R. Grupo Bazán

Ferrol

A Coruña

28

2.065,06 €

G15282221

Dep. adaptado (BSR)

Club Basketmi Ferrol

Ferrol

A Coruña

6

442,51 €

G15282643

Fútbol

Sigüeiro F.C.

Oroso

A Coruña

5

368,76 €

G15285851

Fútbol

Bertamiráns F.C.

Ames

A Coruña

64

4.720,14 €

G15286206

Pesca e casting

Salmo Club de Pesca Deportiva

A Coruña

A Coruña

10

737,52 €

G15287733

Tiro ao voo

Sociedade Deportiva Río Sar

Trazo

A Coruña

16

1.180,04 €

G15287733

Tiro olímpico

Sociedade Deportiva Río Sar

Trazo

A Coruña

13

958,78 €

G15291370

Montañismo

Agrupación Montañeros Independientes

A Coruña

A Coruña

13

958,78 €

G15293251

Fútbol

Sociedad Deportiva Tordoia

Tordoia

A Coruña

23

1.696,30 €

G15302136

Fútbol sala

O Parrulo F.S.

Ferrol

A Coruña

56

4.130,12 €

G15310287

Baloncesto

Club Tirso de Molina

Ferrol

A Coruña

14

1.032,53 €

G15311897

Fútbol

Ural C.F.

A Coruña

A Coruña

21

1.548,80 €

G15317183

Fútbol

Club Deportivo Baio

Zas

A Coruña

14

1.032,53 €

G15318181

Voleibol

Club Voleibol Noia

Noia

A Coruña

27

1.991,31 €

G15320401

Fútbol

S.C.D. Malpica

Malpica de Bergantiños

A Coruña

7

516,27 €

G15321698

Fútbol

Sociedad Deportiva O Pino

O Pino

A Coruña

13

958,78 €

G15321854

Piragüismo

Club de Piragüismo Copacabana

Ferrol

A Coruña

15

1.106,28 €

G15322738

Ciclismo

Club Esmelle

Ferrol

A Coruña

10

737,52 €

G15323272

Fútbol

Racing San Pedro

Ferrol

A Coruña

16

1.180,04 €

G15324692

Balonmán

Club Balonmán Narón

Narón

A Coruña

10

737,52 €

G15325921

Fútbol

San Pedro Fútbol Club

Santiago de Compostela

A Coruña

6

442,51 €

G15326119

Fútbol

Unión Campestre F.C.

Oleiros

A Coruña

14

1.032,53 €

G15330905

Fútbol

S.D. Rápido de Neda

Neda

A Coruña

21

1.548,80 €

G15333446

Hockey

Hockey Club Santo Domingo

Padrón

A Coruña

10

737,52 €

G15335243

Patinaxe-H.P.

Hockey Club Borbolla

A Coruña

A Coruña

18

1.327,54 €

G15336704

Fútbol

Once Caballeros C.F.

Cambre

A Coruña

24

1.770,05 €

G15344203

Voleibol

Club Voleibol Cabo de Cruz

Boiro

A Coruña

64

4.720,14 €

G15355464

Atletismo

Club Marineda Atlético

A Coruña

A Coruña

21

1.548,80 €

G15356488

Fútbol

Carreira C.F.

Ribeira

A Coruña

12

885,03 €

G15359847

Fútbol sala

Club Noia Fútbol Sala

Noia

A Coruña

57

4.203,87 €

G15360720

Ximnasia

Club Cabi de La Coruña

Oleiros

A Coruña

16

1.180,04 €

G15364326

Fútbol

Club Unión Deportiva Paiosaco

A Laracha

A Coruña

22

1.622,55 €

G15364995

Baloncesto

Club Baloncesto Santa Baia

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

13

958,78 €

G15367329

Fútbol

Praíña Sp.C.

Teo

A Coruña

15

1.106,28 €

G15368137

Fútbol

Trazo C.F.

Trazo

A Coruña

12

885,03 €

G15368186

Baloncesto

Club Deportivo Los Rosales

A Coruña

A Coruña

15

1.106,28 €

G15368186

Fútbol sala

Club Deportivo Los Rosales

A Coruña

A Coruña

13

958,78 €

G15371073

Fútbol

Club Atlético Arteixo

Arteixo

A Coruña

33

2.433,82 €

G15376999

Patinaxe

Club Patinaxe Compostela

Santiago de Compostela

A Coruña

16

1.180,04 €

G15378953

Balonmán

Agrupación Deportiva Colegio Alca

Ames

A Coruña

7

516,27 €

G15380082

Fútbol

Club de Fútbol Santa Cruz de Liáns

Oleiros

A Coruña

12

885,03 €

G15380868

Fútbol

C.D. San Mamed

Vedra

A Coruña

14

1.032,53 €

G15381791

Fútbol

Sociedade Deportiva Valiño-Cabo de Cruz

Boiro

A Coruña

18

1.327,54 €

G15383433

Fútbol

Sociedade Deportiva O Val de Narón

Narón

A Coruña

37

2.728,83 €

G15384183

Fútbol

Betanzos C.F.

Betanzos

A Coruña

32

2.360,07 €

G15385768

Fútbol

Sociedade Deportiva Xuventú Aguiño

Ribeira

A Coruña

20

1.475,04 €

G15391865

Fútbol

Club Deportivo Unión

Rianxo

A Coruña

20

1.475,04 €

G15395791

Fútbol

Sociedade Deportiva Cultural e Recreativa Narón O Freixo

Narón

A Coruña

17

1.253,79 €

G15395791

Fútbol sala

Sociedade Deportiva Cultural e Recreativa Narón O Freixo

Narón

A Coruña

13

958,78 €

G15395809

Fútbol

Porto do Son C.F.

Porto do Son

A Coruña

14

1.032,53 €

G15400583

Fútbol

Xallas F.C.

Santa Comba

A Coruña

29

2.138,81 €

G15409147

Fútbol

Sociedade Deportiva Esclavitud

Padrón

A Coruña

13

958,78 €

G15412802

Voleibol

Club Deportivo Aldebarán

San Sadurniño

A Coruña

49

3.613,86 €

G15414717

Fútbol

Cabana S.D.

Cabana de Bergantiños

A Coruña

13

958,78 €

G15418981

Tenis

Club Tenis Punta Salera

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

17

1.253,79 €

G15421217

Patinaxe-H.P.

Club Asociación Antiguos Alumnos Colegio Santo Domingo

A Coruña

A Coruña

19

1.401,29 €

G15426679

Fútbol

Club de Fútbol Cire de Melide

Melide

A Coruña

15

1.106,28 €

G15434780

Xadrez

Escola Técnica de Xadrez da Coruña

A Coruña

A Coruña

9

663,77 €

G15435100

Voleibol

Club Instituto Zalaeta

A Coruña

A Coruña

70

5.162,65 €

G15436678

Baloncesto

Club Maristas

A Coruña

A Coruña

77

5.678,92 €

G15436678

Fútbol sala

Club Maristas

A Coruña

A Coruña

9

663,77 €

G15446586

Natación

Club Natación Riveira

Ribeira

A Coruña

49

3.613,86 €

G15446586

Tríatlon e p.m.

Club Natación Riveira

Ribeira

A Coruña

11

811,27 €

G15448608

Judo e d.a.

Club Mancontro Aikido

A Coruña

A Coruña

17

1.253,79 €

G15448772

Patinaxe

Club de Patinaxe Artística Maxia de Raquel Camacho

A Coruña

A Coruña

28

2.065,06 €

G15456742

Balonmán

Club Balonmán Pontededume

Pontedeume

A Coruña

19

1.401,29 €

G15458417

Fútbol

Club Cultural Deportivo Taragoña

Rianxo

A Coruña

8

590,02 €

G15473283

Fútbol

U.D. Somozas

As Somozas

A Coruña

50

3.687,61 €

G15478555

Fútbol

Sociedade Deportiva Villestro

Santiago de Compostela

A Coruña

50

3.687,61 €

G15478555

Fútbol sala

Sociedade Deportiva Villestro

Santiago de Compostela

A Coruña

14

1.032,53 €

G15480080

Montañismo

Club Deportivo Fontiñas

Santiago de Compostela

A Coruña

8

590,02 €

G15480080

Patinaxe

Club Deportivo Fontiñas

Santiago de Compostela

A Coruña

21

1.548,80 €

G15480627

Fútbol

Amio S.D.

Santiago de Compostela

A Coruña

19

1.401,29 €

G15480627

Fútbol sala

Amio S.D.

Santiago de Compostela

A Coruña

6

442,51 €

G15487028

Karate e d.a.

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

9

663,77 €

G15487028

Pádel

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

7

516,27 €

G15487028

Squash

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

20

1.475,04 €

G15487028

Tenis

Asociación Deportiva Squash Club Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

15

1.106,28 €

G15487580

Fútbol

Asociación Deportiva Cruido

Lousame

A Coruña

7

516,27 €

G15499692

Ximnasia

Club Acordes Narón

Narón

A Coruña

23

1.696,30 €

G15503089

Ciclismo

Peña Ciclista Quintena

A Coruña

A Coruña

13

958,78 €

G15510514

Judo e d.a.

Agrupación Deportiva Karbo

A Coruña

A Coruña

22

1.622,55 €

G15520406

Balonmán

Club Balonmán Camariñas

Camariñas

A Coruña

29

2.138,81 €

G15540339

Baloncesto

Club de Baloncesto Mercedarias

Ferrol

A Coruña

35

2.581,33 €

G15552292

Judo e d.a.

Judo Club Shiai

A Coruña

A Coruña

29

2.138,81 €

G15561152

Fútbol

La Paz Club de Fútbol

A Coruña

A Coruña

7

516,27 €

G15565054

Baloncesto

Basquet Coruña

A Coruña

A Coruña

78

5.752,67 €

G15565161

Fútbol

Unión Deportiva Bastavales

Brión

A Coruña

20

1.475,04 €

G15569239

Fútbol

Club Deportivo Rois

Rois

A Coruña

19

1.401,29 €

G15571136

Taekwondo

Club Deportivo Natural Sport-Videlgi Riveira

Ribeira

A Coruña

62

4.572,64 €

G15576614

Boxeo

Club Bunkai

Ferrol

A Coruña

10

737,52 €

G15576614

Karate e d.a.

Club Bunkai

Ferrol

A Coruña

16

1.180,04 €

G15576614

Taekwondo

Club Bunkai

Ferrol

A Coruña

5

368,76 €

G15579782

Judo e d.a.

Club Ximnasio Fibra

A Coruña

A Coruña

24

1.770,05 €

G15583370

Fútbol

Marola Fútbol Club

A Coruña

A Coruña

5

368,76 €

G15588296

Atletismo

Club Atletismo Sada

Sada

A Coruña

24

1.770,05 €

G15588296

Montañismo

Club Atletismo Sada

Sada

A Coruña

5

368,76 €

G15592850

Boxeo

Club Deportivo Stadium

Arteixo

A Coruña

10

737,52 €

G15603376

Fútbol

Sociedade Deportiva Sofán

Carballo

A Coruña

18

1.327,54 €

G15610660

Fútbol

Fútbol Club Ortigueira

Ortigueira

A Coruña

14

1.032,53 €

G15612351

Fútbol

C.F. Porteño

Camariñas

A Coruña

9

663,77 €

G15618481

Fútbol

A.D. Abella

Frades

A Coruña

11

811,27 €

G15626997

Piragüismo

Club Deportivo Náutico de Miño

Miño

A Coruña

19

1.401,29 €

G15628894

Baloncesto

Club Deportivo Recimil

Ferrol

A Coruña

22

1.622,55 €

G15630288

Tríatlon e p.m.

Club Tríatlon Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

46

3.392,60 €

G15636483

Deporte adaptado

Club S.D. Compostela de Sordos

Santiago de Compostela

A Coruña

3

221,26 €

G15637614

Judo e d.a.

Agrupación Deportiva Miguelito

A Coruña

A Coruña

22

1.622,55 €

G15637655

Taekwondo

Suh Sport Competición

Boiro

A Coruña

15

1.106,28 €

G15643943

Boxeo

Club Boxeo Kickboxing Coruña

A Coruña

A Coruña

31

2.286,32 €

G15644347

Fútbol

Eirís Sociedad Deportiva

A Coruña

A Coruña

19

1.401,29 €

G15659261

Baloncesto

Universitario de Ferrol

Narón

A Coruña

67

4.941,40 €

G15660335

Xadrez

Club Xadrez Arteixo

Arteixo

A Coruña

9

663,77 €

G15666548

Ximnasia

Clube Ximnasia Tempo

A Coruña

A Coruña

17

1.253,79 €

G15692270

Piragüismo

Club Piragüismo Rianxo

Rianxo

A Coruña

31

2.286,32 €

G15695315

Ciclismo

Club Ciclista Cambre

Cambre

A Coruña

20

1.475,04 €

G15711369

Tenis de mesa

Arteal Tenis de Mesa

Santiago de Compostela

A Coruña

55

4.056,37 €

G15716905

Taekwondo

Ximnasio Estudio Garrapucho

A Coruña

A Coruña

25

1.843,80 €

G15717119

Tenis

Club Tenis Boiromar

Boiro

A Coruña

16

1.180,04 €

G15721962

Xadrez

Escola Ferrolá de Xadrez

Ferrol

A Coruña

22

1.622,55 €

G15723281

Pádel

Club de Tenis A Pedralba

Bergondo

A Coruña

5

368,76 €

G15723281

Tenis

Club de Tenis A Pedralba

Bergondo

A Coruña

7

516,27 €

G15752306

Baloncesto

C.B. San Pelayo

Santiago de Compostela

A Coruña

10

737,52 €

G15758006

Fútbol sala

Club Mera Fútbol Sala

Oleiros

A Coruña

5

368,76 €

G15771942

Tenis de mesa

Club Tenis de Mesa Breogán Oleiros

Oleiros

A Coruña

6

442,51 €

G15773112

Karate e d.a.

Club Deportivo Renbu-Kan

Ferrol

A Coruña

10

737,52 €

G15777865

Taekwondo

Club Natural Sport Sada

Sada

A Coruña

20

1.475,04 €

G15779929

Fútbol sala

Club Viaxes Amarelle F.S.

A Coruña

A Coruña

51

3.761,36 €

G15780414

Salvamento e soc.

Club Natación Cerceda

Cerceda

A Coruña

27

1.991,31 €

G15789266

Fútbol

Club Deportivo Dodro

Dodro

A Coruña

13

958,78 €

G15792401

Fútbol

Milladoiro S.D.

Ames

A Coruña

19

1.401,29 €

G15792401

Fútbol sala

Milladoiro S.D.

Ames

A Coruña

6

442,51 €

G15794589

Fútbol

Escolas de Fútbol Luis Calvo Sanz

Carballo

A Coruña

20

1.475,04 €

G15803786

Ximnasia

Club Ximnasia Rítmica María Barbeito

A Coruña

A Coruña

27

1.991,31 €

G15822976

Patinaxe

Club Patinaxe Ribeira

A Coruña

A Coruña

16

1.180,04 €

G15826571

Ciclismo

Club Ciclista Arteixo MB3

Arteixo

A Coruña

8

590,02 €

G15853468

Taekwondo

Club Escola de Taekwondo Maniotas

Noia

A Coruña

23

1.696,30 €

G15861701

Fútbol americano

Club San Francisco Teo

Teo

A Coruña

7

516,27 €

G15861701

Fútbol sala

Club San Francisco Teo

Teo

A Coruña

12

885,03 €

G15861701

Judo e d.a.

Club San Francisco Teo

Teo

A Coruña

9

663,77 €

G15861701

Karate e d.a.

Club San Francisco Teo

Teo

A Coruña

18

1.327,54 €

G15863079

Salvamento e soc.

Club Acuático Laracha

A Laracha

A Coruña

8

590,02 €

G15864929

Patinaxe

Club Patín Sada

Sada

A Coruña

8

590,02 €

G15866528

Taekwondo

Clube Kwon Betanzos

Betanzos

A Coruña

19

1.401,29 €

G15867260

Baloncesto

Fundación Educación e Deporte de Santiago de Compostela - FEDESA

Santiago de Compostela

A Coruña

87

6.416,44 €

G15877848

Pesca e casting

Club de Pesca Deportiva O Capote

A Coruña

A Coruña

6

442,51 €

G15882483

Fútbol

Lubre F.C.

Bergondo

A Coruña

7

516,27 €

G15891682

Voleibol

Clube Voleibol Rianxo

Rianxo

A Coruña

7

516,27 €

G15892946

Tenis de mesa

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

Narón

A Coruña

36

2.655,08 €

G15894272

Patinaxe-H.P.

A.C. Órdenes

Ordes

A Coruña

18

1.327,54 €

G15898414

Ximnasia

Escola Ximnasia Acordes

Oleiros

A Coruña

27

1.991,31 €

G15899339

Fútbol sala

Hércules Coruña F.S.

A Coruña

A Coruña

28

2.065,06 €

G15901416

Fútbol sala

Troula Fútbol Sala

Betanzos

A Coruña

36

2.655,08 €

G15905201

Atletismo

Club Atletismo Coruña Comarca

A Coruña

A Coruña

33

2.433,82 €

G15907108

Fútbol

As Baleas Fútbol Sala

Camariñas

A Coruña

12

885,03 €

G15907108

Fútbol sala

As Baleas Fútbol Sala

Camariñas

A Coruña

7

516,27 €

G15907850

Fútbol sala

Club Deportivo Concello de Monfero

Monfero

A Coruña

8

590,02 €

G15923204

Baloncesto

Agrupación Deportiva Valle Inclán

Oleiros

A Coruña

18

1.327,54 €

G15923428

Natación-Waterpolo

Club Waterpolo Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

15

1.106,28 €

G15924475

Natación

Club Sincro Ferrol

Ferrol

A Coruña

8

590,02 €

G15928963

Fútbol sala

F.C. Meigas

Ames

A Coruña

8

590,02 €

G15929516

Tiro con arco

Clube Arco-Ferrol

Ferrol

A Coruña

14

1.032,53 €

G15930043

Natación

Club Natación Arzúa

Arzúa

A Coruña

10

737,52 €

G15936883

Fútbol

Club Escola Deportiva Ribadulla - Val do Ulla

Vedra

A Coruña

17

1.253,79 €

G15939168

Deporte adaptado

Agrupación Deportiva Prioriño

Ferrol

A Coruña

6

442,51 €

G15940976

Voleibol

Club Voleibol Bruxas

Ames

A Coruña

33

2.433,82 €

G15944069

Fútbol

Santiago de Compostela C.F.

Santiago de Compostela

A Coruña

32

2.360,07 €

G15953011

Atletismo

Atlética A Silva

Cerceda

A Coruña

14

1.032,53 €

G15956121

Fútbol sala

Fisober F.S.F.

Vimianzo

A Coruña

31

2.286,32 €

G15957756

Judo e d.a.

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

Narón

A Coruña

24

1.770,05 €

G15972292

Natación-Waterpolo

Asociación Coruñesa de Waterpolo

A Coruña

A Coruña

9

663,77 €

G15976558

Orientación

Clube Gallaecia Raid

A Coruña

A Coruña

8

590,02 €

G15977044

Xadrez

Club de Xadrez Alexandre Bóveda

A Coruña

A Coruña

11

811,27 €

G15979776

Baloncesto

C.B. Pontumio

Pontedeume

A Coruña

23

1.696,30 €

G15994684

Fútbol

Sálvora Club de Fútbol

Ribeira

A Coruña

21

1.548,80 €

G15995160

Baloncesto

Agrupación Deportiva de Baloncesto Fontiñas

Santiago de Compostela

A Coruña

18

1.327,54 €

G15997877

Fútbol

Escola Deportiva Xuventude de Oroso

Oroso

A Coruña

21

1.548,80 €

G27008341

Tiro olímpico

Real Aeroclub de Lugo

Lugo

Lugo

38

2.802,58 €

G27008549

Montañismo

Club Fluvial de Lugo

Lugo

Lugo

8

590,02 €

G27008549

Natación

Club Fluvial de Lugo

Lugo

Lugo

21

1.548,80 €

G27008549

Orientación

Club Fluvial de Lugo

Lugo

Lugo

20

1.475,04 €

G27008549

Piragüismo

Club Fluvial de Lugo

Lugo

Lugo

50

3.687,61 €

G27008549

Tenis

Club Fluvial de Lugo

Lugo

Lugo

10

737,52 €

G27014851

Pesca e casting

Sociedad Val de Lemos

Monforte de Lemos

Lugo

11

811,27 €

G27032127

Baloncesto

Club Estudiantes Lugo

Lugo

Lugo

85

6.268,94 €

G27032143

Fútbol

Sociedad Gimnástica Comercial Estudiantes

Lugo

Lugo

5

368,76 €

G27032275

Fútbol

C.D. San Ciprián

Cervo

Lugo

13

958,78 €

G27033000

Atletismo

Club Polideportivo Maristas-Lugo

Lugo

Lugo

18

1.327,54 €

G27033000

Baloncesto

Club Polideportivo Maristas-Lugo

Lugo

Lugo

7

516,27 €

G27033000

Fútbol

Club Polideportivo Maristas-Lugo

Lugo

Lugo

6

442,51 €

G27033000

Fútbol sala

Club Polideportivo Maristas-Lugo

Lugo

Lugo

11

811,27 €

G27033224

Ciclismo

Club Ciclista Milagrosa

Lugo

Lugo

5

368,76 €

G27033836

Atletismo

Club Atletismo Lucus

Lugo

Lugo

21

1.548,80 €

G27035039

Voleibol

Agrupación Deportiva Escolapios

Monforte de Lemos

Lugo

9

663,77 €

G27035492

Ciclismo

Club Ciclista Vivero

Viveiro

Lugo

5

368,76 €

G27038686

Fútbol

Club Polideportivo Casas

Lugo

Lugo

7

516,27 €

G27038686

Fútbol sala

Club Polideportivo Casas

Lugo

Lugo

30

2.212,57 €

G27040013

Fútbol sala

Asociación Deportiva Nosa Sra. do Pilar

Foz

Lugo

7

516,27 €

G27040955

Baloncesto

Club Baloncesto Sarria

Sarria

Lugo

20

1.475,04 €

G27040989

Atletismo

Agrupación Deportiva A Gándara

Monforte de Lemos

Lugo

15

1.106,28 €

G27041490

Voleibol

Club Emeve

Lugo

Lugo

92

6.785,20 €

G27104736

Fútbol

Club Deportivo Calasancio

Monforte de Lemos

Lugo

19

1.401,29 €

G27106749

Natación

Club Natación Xove

Xove

Lugo

13

958,78 €

G27107176

Piragüismo

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

Lugo

Lugo

26

1.917,56 €

G27109636

Tenis de mesa

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

Lugo

Lugo

11

811,27 €

G27112333

Karate e d.a.

Full Karate Club Galaico

Lugo

Lugo

10

737,52 €

G27112333

Kickboxing

Full Karate Club Galaico

Lugo

Lugo

8

590,02 €

G27119858

Fútbol

Racing Club Villalbes

Vilalba

Lugo

59

4.351,38 €

G27120310

Fútbol

S.D.C. Residencia

Lugo

Lugo

46

3.392,60 €

G27120310

Fútbol sala

S.D.C. Residencia

Lugo

Lugo

7

516,27 €

G27122886

Fútbol

Iberia C.F.

Barreiros

Lugo

9

663,77 €

G27124205

Fútbol

Sociedad Deportiva Antas

Antas de Ulla

Lugo

17

1.253,79 €

G27126994

Fútbol

Club Deportivo Foz

Foz

Lugo

14

1.032,53 €

G27132679

Fútbol

Asociación Deportiva Mondoñedo Ciudad

Mondoñedo

Lugo

6

442,51 €

G27133818

Fútbol

Ribadeo Fútbol Club

Ribadeo

Lugo

44

3.245,10 €

G27133867

Fútbol

Clube Deportivo Cospeito

Cospeito

Lugo

9

663,77 €

G27136670

Fútbol

Sociedad Deportiva Becerreá

Becerreá

Lugo

19

1.401,29 €

G27136704

Remo

Club de Remo Ribadeo

Ribadeo

Lugo

11

811,27 €

G27137546

Baloncesto

Club Baloncesto Celtas de Foz

Foz

Lugo

9

663,77 €

G27138288

Fútbol

Sporting Pontenova

Pontenova

Lugo

9

663,77 €

G27139013

Tríatlon e p.m.

Club Tríatlon Cidade de Lugo

Lugo

Lugo

67

4.941,40 €

G27139443

Fútbol

Sociedad Deportiva Sarriana

Sarria

Lugo

30

2.212,57 €

G27144203

Fútbol

Unión Deportiva Xove Lago

Xove

Lugo

9

663,77 €

G27146216

Fútbol

Viveiro Club de Fútbol

Viveiro

Lugo

30

2.212,57 €

G27147081

Judo e d.a.

Club Gimnasio Senra

Lugo

Lugo

21

1.548,80 €

G27148980

Fútbol

C.D. Castro

Castro de Rei

Lugo

20

1.475,04 €

G27149988

Judo e d.a.

Club Judo Lugo

Lugo

Lugo

25

1.843,80 €

G27152131

Fútbol

Sociedad Cultural e Deportiva Milagrosa

Lugo

Lugo

25

1.843,80 €

G27152149

Fútbol

Club Unión Deportiva Ferroviaria

Lugo

Lugo

19

1.401,29 €

G27163930

Fútbol

Taboada Club de Fútbol

Taboada

Lugo

9

663,77 €

G27166677

Automobilismo

Escudería Miño Lugo

Lugo

Lugo

5

368,76 €

G27168723

Karate e d.a.

Club Shihan de Karate

Lugo

Lugo

40

2.950,09 €

G27170166

Fútbol

Sociedad Deportiva Monterroso

Monterroso

Lugo

13

958,78 €

G27170638

Fútbol

Club Peluquería Mixta Friol

Friol

Lugo

31

2.286,32 €

G27170638

Fútbol sala

Club Peluquería Mixta Friol

Friol

Lugo

6

442,51 €

G27171081

Balonmán

Club Balonmán Viveiro

Viveiro

Lugo

15

1.106,28 €

G27176999

Tenis

Foz Club de Tenis

Foz

Lugo

5

368,76 €

G27181577

Ximnasia

Club Violeta

Begonte

Lugo

11

811,27 €

G27183631

Fútbol

A.D.C. Sagrado Corazón

Lugo

Lugo

18

1.327,54 €

G27183631

Fútbol sala

A.D.C. Sagrado Corazón

Lugo

Lugo

11

811,27 €

G27204023

Baloncesto

Club Baloncesto Ría de Ribadeo

Ribadeo

Lugo

17

1.253,79 €

G27210376

Fútbol sala

Prone Lugo A.D.

Lugo

Lugo

73

5.383,91 €

G27210640

Piragüismo

Club Piragüismo Viveiro

Viveiro

Lugo

7

516,27 €

G27210855

Baloncesto

Club Baloncesto Chantada

Chantada

Lugo

36

2.655,08 €

G27211200

Fútbol

Escolas Deportivas Chantada

Chantada

Lugo

7

516,27 €

G27211200

Fútbol sala

Escolas Deportivas Chantada

Chantada

Lugo

22

1.622,55 €

G27211200

Patinaxe

Escolas Deportivas Chantada

Chantada

Lugo

5

368,76 €

G27211960

Xadrez

Escola Luguesa de Xadrez

Lugo

Lugo

29

2.138,81 €

G27211994

Atletismo

Escolas Deportivas de Lourenzá

Lourenzá

Lugo

12

885,03 €

G27211994

Baloncesto

Escolas Deportivas de Lourenzá

Lourenzá

Lugo

50

3.687,61 €

G27211994

Fútbol

Escolas Deportivas de Lourenzá

Lourenzá

Lugo

13

958,78 €

G27211994

Fútbol sala

Escolas Deportivas de Lourenzá

Lourenzá

Lugo

6

442,51 €

G27213131

Loita

Club Loitas Olímpicas de Vilalba

Vilalba

Lugo

22

1.622,55 €

G27216605

Fútbol

Sociedad Deportiva Chantada

Chantada

Lugo

25

1.843,80 €

G27217389

Natación

Club Natación Monforte

Monforte de Lemos

Lugo

8

590,02 €

G27218452

Fútbol

Club Deportivo Corgo

O Corgo

Lugo

14

1.032,53 €

G27231786

Fútbol

Atlético Abuín

Lugo

Lugo

18

1.327,54 €

G27233923

Fútbol sala

Ribadeo Fútbol Sala

Ribadeo

Lugo

14

1.032,53 €

G27235035

Taekwondo

Club Moo Duk Kwan

Vilalba

Lugo

26

1.917,56 €

G27236025

Atletismo

Escuela Atlética Lucense

Lugo

Lugo

17

1.253,79 €

G27239722

Kung-fu

Club Kung Fu Lugo

Lugo

Lugo

24

1.770,05 €

G27242825

Ciclismo

Club Ciclista Cidade de Lugo

Lugo

Lugo

8

590,02 €

G27246693

Béisbol e sófbol

Lume Béisbol Club

Lugo

Lugo

8

590,02 €

G27246933

Fútbol sala

Club Deportivo Rececende Fútbol Sala

A Pontenova

Lugo

19

1.401,29 €

G27247667

Fútbol sala

Club Vilalba Fútbol Sala

Vilalba

Lugo

13

958,78 €

G27249507

Ximnasia

Clube Xirandela Ximnasia Rítmica

Sarria

Lugo

17

1.253,79 €

G27255827

Piragüismo

Club de Montaña y Piragüismo Quixós

Monforte de Lemos

Lugo

37

2.728,83 €

G27263946

Fútbol

Escuela de Fútbol Viveiro

Viveiro

Lugo

11

811,27 €

G27267483

Patinaxe-H.P.L.

Club Patíns Lóstregos Lucus

Lugo

Lugo

24

1.770,05 €

G27268531

Natación

Club Natación Portamiñá Lugo

Lugo

Lugo

30

2.212,57 €

G27268887

Xadrez

Club de Xadrez Recatelo

Lugo

Lugo

10

737,52 €

G27272251

Fútbol sala

Club Deportivo Burela Fútbol Sala

Burela

Lugo

76

5.605,17 €

G27282417

Fútbol sala

Club Deportivo Adarve Lugo

Lugo

Lugo

17

1.253,79 €

G27291632

Billar

Club de Billar Tiempos Modernos

Lugo

Lugo

13

958,78 €

G27316538

Karate e d.a.

Chantada Karate Club

Chantada

Lugo

8

590,02 €

G27319284

Fútbol

Sociedade Deportiva Ribadeo

Ribadeo

Lugo

18

1.327,54 €

G27322163

Boxeo

Boxing Club Cidade de Lugo

Lugo

Lugo

12

885,03 €

G27324284

Baloncesto

Club Porta XI, C.B.

Lugo

Lugo

76

5.605,17 €

G27326628

Fútbol sala

Club F.S. Os Meigallos

Sarria

Lugo

7

516,27 €

G27338672

Taekwondo

Taekwondo Vilalba Jansu

Vilalba

Lugo

16

1.180,04 €

G27342005

Fútbol sala

Club Ribeira Fútbol Sala

Lugo

Lugo

15

1.106,28 €

G27344316

Pesca e casting

Club Pesca Monforte

Monforte de Lemos

Lugo

7

516,27 €

G27344423

Baloncesto

Club Baloncesto Cidade de Lugo

Lugo

Lugo

24

1.770,05 €

G27346436

Tenis de mesa

Club Deportivo Dez Portas Lugo

Lugo

Lugo

12

885,03 €

G27349125

Baloncesto

Club Baloncesto Viveiro

Viveiro

Lugo

16

1.180,04 €

G27351097

Fútbol

E.D. Ribela

Sarria

Lugo

6

442,51 €

G27352293

Fútbol sala

Asociación Cultural Deportiva Os Fornos

A Pontenova

Lugo

6

442,51 €

G27355957

Esgrima

Club Lugo Esgrima

Lugo

Lugo

5

368,76 €

G27366772

Bolos

Milesios Bowling

Lugo

Lugo

8

590,02 €

G27379478

Taekwondo

Club Taekwondo Neka Monforte

Monforte de Lemos

Lugo

19

1.401,29 €

G27381789

Balonmán

Club Balonmán Lucus

Lugo

Lugo

24

1.770,05 €

G27381961

Fútbol

Asociación Deportiva Praia de Covas

Viveiro

Lugo

6

442,51 €

G27381961

Fútbol sala

Asociación Deportiva Praia de Covas

Viveiro

Lugo

7

516,27 €

G27384759

Fútbol sala

A.D.C. Lumieira

Lugo

Lugo

17

1.253,79 €

G27385699

Ximnasia

Club Quicela Gimnasia Rítmica

Monforte de Lemos

Lugo

11

811,27 €

G27394238

Fútbol sala

Viveiro Fútbol Sala Feminino

Viveiro

Lugo

5

368,76 €

G27396241

Fútbol sala

Sociedade Deportiva Xove Fútbol Sala

Xove

Lugo

18

1.327,54 €

G27396324

Taekwondo

Escuela Lucense de Taekwondo

Lugo

Lugo

19

1.401,29 €

G27398577

Ximnasia

Asociación Deportiva Aixa

Sarria

Lugo

8

590,02 €

G27409101

Fútbol

Asociación Deportiva Cultural Monteforte

Monforte de Lemos

Lugo

9

663,77 €

G27413798

Ximnasia

Escola de Ximnasia Porta Norte

Ribadeo

Lugo

17

1.253,79 €

G27421064

Ciclismo

Club DHGalicia

Sarria

Lugo

8

590,02 €

G27429521

Tiro olímpico

Club de Tiro San Froilán

Lugo

Lugo

15

1.106,28 €

G27432632

Ximnasia

Club Filigrana

Lugo

Lugo

10

737,52 €

G27433853

Fútbol

Club de Fútbol Monforte

Monforte de Lemos

Lugo

19

1.401,29 €

G27433960

Fútbol sala

Peña Españolista do Val de Lemos e Comarca de Sarria

Sarria

Lugo

9

663,77 €

G27439074

Tiro olímpico

Club Tiro Olímpico Doce Setenta

Lugo

Lugo

15

1.106,28 €

G27448539

Fútbol

S.D. Porto Burela

Burela

Lugo

20

1.475,04 €

G27451582

Tríatlon e p.m.

Asociación Deportiva Tripenta Terras de Lugo

Lugo

Lugo

52

3.835,11 €

G27456359

Voleibol

Clube Voleipraia Lugo

Lugo

Lugo

9

663,77 €

G27456623

Fútbol sala

Asociación Deportiva Cultural Lugo Sala

Lugo

Lugo

6

442,51 €

G27459999

Baloncesto

Club Deportivo Sagrado Corazón

Lugo

Lugo

10

737,52 €

G27461011

Voleibol

Club Voleibol Ribeira Sacra Monforte

Monforte de Lemos

Lugo

23

1.696,30 €

G27462308

Atletismo

Lugo Running Club

Lugo

Lugo

5

368,76 €

G27462647

Ximnasia

Club Ximnasia Rítmica Porta Norte Viveiro

Viveiro

Lugo

15

1.106,28 €

G27463876

Ximnasia

Escola Ximnasia Quicela Sarria

Sarria

Lugo

6

442,51 €

G27709500

Bádminton

Club Bádminton Rachaplumas

Vigo

Pontevedra

23

1.696,30 €

G27711597

Baile deportivo

Club de Baile Deportivo Al Compás

Vigo

Pontevedra

9

663,77 €

G27718113

Patinaxe

Club Patinaxe Artístico Ríbex

Tui

Pontevedra

10

737,52 €

G27721547

Baloncesto

Club Deportivo Miralba

Vigo

Pontevedra

17

1.253,79 €

G27721547

Fútbol sala

Club Deportivo Miralba

Vigo

Pontevedra

18

1.327,54 €

G27722305

Patinaxe

Club Deportivo Freestyle Slalom Vigo

Vigo

Pontevedra

5

368,76 €

G27723352

Montañismo

Asociación Deportiva A Forna

O Porriño

Pontevedra

6

442,51 €

G27726835

Fútbol sala

IES Coruxo F.S.

Vigo

Pontevedra

17

1.253,79 €

G27730597

Tríatlon e p.m.

Club Tríatlon Mar de Vigo

Vigo

Pontevedra

12

885,03 €

G27733799

Dep. inverno

Club Alejandro Gómez

Vigo

Pontevedra

36

2.655,08 €

G27736438

Squash

Club Squash Ría de Vigo

Vigo

Pontevedra

7

516,27 €

G27749407

Bolos

Clube de Bolos Estivada

Baiona

Pontevedra

8

590,02 €

G27749837

Taekwondo

As Sport Vigo

Vigo

Pontevedra

10

737,52 €

G27750645

Béisbol e sófbol

Trasnos Béisbol Club

Vigo

Pontevedra

17

1.253,79 €

G27758598

Fútbol sala

Club Unión F.S.

Vigo

Pontevedra

10

737,52 €

G27762483

Tenis de mesa

Club Deportivo Tenis de Mesa Helios Bembrive

Vigo

Pontevedra

19

1.401,29 €

G27763812

Natación

Club de Natación Sincronizada Rías Baixas Vigo

Vigo

Pontevedra

10

737,52 €

G27764174

Patinaxe

C.P.A. Rosaleira Mos

Mos

Pontevedra

10

737,52 €

G27773928

Boxeo

Old School Boxing

Vigo

Pontevedra

11

811,27 €

G27776459

Deporte adaptado

Agrupación Socio Deportiva Alter - Navia

Vigo

Pontevedra

3

221,26 €

G27777127

Baloncesto

Basquet Rías Baixas

Vigo

Pontevedra

12

885,03 €

G27778521

Fútbol sala

Pecheches F.S.

Vigo

Pontevedra

18

1.327,54 €

G27778851

Ciclismo

2.0 Sport Team

Vigo

Pontevedra

9

663,77 €

G27781541

Judo e d.a.

Judo Club Galicia Sur

Vigo

Pontevedra

15

1.106,28 €

G27785039

Fútbol sala

C.D. A Paz Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

8

590,02 €

G27791474

Baloncesto

Club Novobasket Vigo

Vigo

Pontevedra

33

2.433,82 €

G27793413

Ximnasia

Club Ximnasia Rítmica As Estelas

Baiona

Pontevedra

9

663,77 €

G27795350

Patinaxe

Club Patinaxe Artística Gondomar

Gondomar

Pontevedra

17

1.253,79 €

G27796556

Ciclismo

+ Enduro HTB

Vigo

Pontevedra

8

590,02 €

G27801992

Tiro con arco

Club Serra de Gondomar

Gondomar

Pontevedra

10

737,52 €

G27804061

Fútbol sala

Panxón Nigrán F.S.

Nigrán

Pontevedra

11

811,27 €

G27804889

Baloncesto

Club Deportivo VGO Basket

Vigo

Pontevedra

14

1.032,53 €

G27809979

Xadrez

Club Xadrez Mos

Vigo

Pontevedra

6

442,51 €

G27810761

Taekwondo

Club Deportivo Seungsport

Vigo

Pontevedra

22

1.622,55 €

G32004244

Tenis

Club Santo Domingo

O Pereiro de Aguiar

Ourense

11

811,27 €

G32010431

Fútbol

Verín Club Fútbol

Verín

Ourense

14

1.032,53 €

G32019077

Tiro olímpico

Club Tiro Olímpico Eiroas

Ourense

Ourense

21

1.548,80 €

G32022626

Montañismo

Club Peña Trevinca Barco

O Barco de Valdeorras

Ourense

9

663,77 €

G32022626

Orientación

Club Peña Trevinca Barco

O Barco de Valdeorras

Ourense

6

442,51 €

G32023533

Baloncesto

Club Baloncesto Femenino Pabellón Ourense

Ourense

Ourense

60

4.425,13 €

G32027195

Atletismo

Club ADAS

O Barco de Valdeorras

Ourense

17

1.253,79 €

G32027344

Automobilismo

Escudería Ourense

Ourense

Ourense

11

811,27 €

G32027443

Hockey

Club Deportivo Santo Cristo

Ourense

Ourense

9

663,77 €

G32028292

Bádminton

Club Polideportivo Athlos

Ourense

Ourense

17

1.253,79 €

G32028565

Fútbol

A Peroxa Club Fútbol

A Peroxa

Ourense

16

1.180,04 €

G32028813

Ciclismo

Club Ciclista Maceda

Maceda

Ourense

41

3.023,84 €

G32031155

Hockey

Club Hockey Albor

Ourense

Ourense

21

1.548,80 €

G32031643

Fútbol

Antela F.C.

Xinzo de Limia

Ourense

19

1.401,29 €

G32033458

Hockey

Club Hockey Santiago Apóstol

Ourense

Ourense

15

1.106,28 €

G32033763

Fútbol

Centro de Deportes Barco

O Barco de Valdeorras

Ourense

24

1.770,05 €

G32100190

Bádminton

Independiente Bádminton Club

Ourense

Ourense

9

663,77 €

G32101644

Baloncesto

Club Baloncesto Allariz

Allariz

Ourense

21

1.548,80 €

G32102279

Balonmán

Club Deportivo Cultural O Ribeiro

Ribadavia

Ourense

20

1.475,04 €

G32102899

Piragüismo

Club Piragüismo Fluvial Allariz

Allariz

Ourense

17

1.253,79 €

G32104648

Baloncesto

Club Deportivo Maceda

Maceda

Ourense

5

368,76 €

G32104648

Fútbol

Club Deportivo Maceda

Maceda

Ourense

14

1.032,53 €

G32104648

Fútbol sala

Club Deportivo Maceda

Maceda

Ourense

6

442,51 €

G32106411

Baloncesto

Club Femenino Sil Baloncesto Barco

O Barco de Valdeorras

Ourense

19

1.401,29 €

G32115388

Fútbol

Club Deportivo Arranxar

Ourense

Ourense

7

516,27 €

G32115792

Hockey

Club Hockey Barrocas

Ourense

Ourense

40

2.950,09 €

G32124273

Baloncesto

Club Maristas Ourense

Ourense

Ourense

20

1.475,04 €

G32124273

Fútbol sala

Club Maristas Ourense

Ourense

Ourense

11

811,27 €

G32132318

Piragüismo

Club Fluvial Barco

O Barco de Valdeorras

Ourense

26

1.917,56 €

G32133357

Baloncesto

Agrupación Deportiva APA Instituto Blanco Amor

Ourense

Ourense

35

2.581,33 €

G32133886

Fútbol

C.D. Rúa

A Rúa

Ourense

14

1.032,53 €

G32133969

Voleibol

Club Voleibol San Martiño

Ourense

Ourense

39

2.876,34 €

G32142184

Hockey

Burgas Hockey Club

Ourense

Ourense

7

516,27 €

G32146391

Voleibol

Club Voleibol Ourense

Ourense

Ourense

26

1.917,56 €

G32147357

Baloncesto

Agrupación Deportiva Bosco

Ourense

Ourense

31

2.286,32 €

G32147357

Fútbol

Agrupación Deportiva Bosco

Ourense

Ourense

11

811,27 €

G32147456

Fútbol

Escolas Deportivas Concello de Barbadás

Barbadás

Ourense

20

1.475,04 €

G32147456

Kung-fu

Escolas Deportivas Concello de Barbadás

Barbadás

Ourense

7

516,27 €

G32147456

Ximnasia

Escolas Deportivas Concello de Barbadás

Barbadás

Ourense

14

1.032,53 €

G32147761

Fútbol

Club Deportivo Velle

Ourense

Ourense

21

1.548,80 €

G32151565

Hockey

Gimnástico Cudeiro

Ourense

Ourense

13

958,78 €

G32158461

Remo

Club Náutico Castrelo de Miño

Castrelo de Miño

Ourense

7

516,27 €

G32158461

Vela

Club Náutico Castrelo de Miño

Castrelo de Miño

Ourense

6

442,51 €

G32172108

Fútbol sala

Club Ourense Fútbol-Sala

Ourense

Ourense

7

516,27 €

G32181281

Pesca e casting

Agrupación Deportivo Natural

Ribadavia

Ourense

5

368,76 €

G32183865

Fútbol

Sporting Celanova

Celanova

Ourense

10

737,52 €

G32190761

Fútbol

S.D. Nogueira de Ramuín

Nogueira de Ramuín

Ourense

24

1.770,05 €

G32209330

Fútbol

Club Deportivo Allariz

Allariz

Ourense

18

1.327,54 €

G32215733

Baloncesto

Asociación Basket Ourense

Ourense

Ourense

20

1.475,04 €

G32219545

Fútbol sala

Carballiño Fútbol Sala

O Carballiño

Ourense

26

1.917,56 €

G32227043

Fútbol

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

Ourense

Ourense

20

1.475,04 €

G32227043

Fútbol sala

Club Deportivo Cultural Santa Teresita

Ourense

Ourense

7

516,27 €

G32227183

Baloncesto

Club Carmelitas Vedruna

Ourense

Ourense

34

2.507,57 €

G32227183

Fútbol sala

Club Carmelitas Vedruna

Ourense

Ourense

12

885,03 €

G32227183

Voleibol

Club Carmelitas Vedruna

Ourense

Ourense

6

442,51 €

G32227183

Xadrez

Club Carmelitas Vedruna

Ourense

Ourense

8

590,02 €

G32249419

Hockey

A.D. Ourense Hockey Club

Ourense

Ourense

19

1.401,29 €

G32264814

Fútbol

Unión Deportiva Barbadas

Barbadás

Ourense

60

4.425,13 €

G32269201

Ximnasia

Escola Ximnasia Burgas

Ourense

Ourense

45

3.318,85 €

G32269573

Taekwondo

Centro Deportivo Couto

Ourense

Ourense

10

737,52 €

G32278541

Fútbol

Sociedad Deportiva Cultural Arrabaldo

Ourense

Ourense

22

1.622,55 €

G32278541

Fútbol sala

Sociedad Deportiva Cultural Arrabaldo

Ourense

Ourense

7

516,27 €

G32298655

Fútbol

Ribeiro Fútbol Club

Ribadavia

Ourense

19

1.401,29 €

G32300790

Fútbol

Pabellón Ourense Club Fútbol

Ourense

Ourense

43

3.171,34 €

G32300790

Fútbol sala

Pabellón Ourense Club Fútbol

Ourense

Ourense

6

442,51 €

G32304354

Hockey

Club Hockey Cidade de Ourense

Ourense

Ourense

14

1.032,53 €

G32308074

Fútbol

Club Deportivo Pabellón Promesas

Ourense

Ourense

17

1.253,79 €

G32310336

Deporte adaptado

Club Natación Pabellón

Ourense

Ourense

23

1.696,30 €

G32310336

Natación

Club Natación Pabellón

Ourense

Ourense

26

1.917,56 €

G32312589

Ximnasia

Club Ximnasia Pavillón

Ourense

Ourense

39

2.876,34 €

G32313132

Baloncesto

Escola Deportiva Ourense

Ourense

Ourense

16

1.180,04 €

G32313132

Fútbol

Escola Deportiva Ourense

Ourense

Ourense

17

1.253,79 €

G32313132

Fútbol sala

Escola Deportiva Ourense

Ourense

Ourense

22

1.622,55 €

G32313991

Halterofilia

Club Halterofilia Pabellón

Ourense

Ourense

12

885,03 €

G32314379

Atletismo

Club Ourense Atletismo

Ourense

Ourense

23

1.696,30 €

G32314999

Balonmán

Club Balonmán Pabellón Ourense

Ourense

Ourense

42

3.097,59 €

G32320996

Rugby

Campus Universitario Ourense Rugby Club

Ourense

Ourense

23

1.696,30 €

G32324865

Hípica

Club Deportivo Ecuestre Ourense

Ourense

Ourense

10

737,52 €

G32332561

Boxeo

Club Olimpo’s

Ourense

Ourense

12

885,03 €

G32333981

Billar

Club Billar Ourense

Ourense

Ourense

6

442,51 €

G32341067

Atletismo

Asociación Deportiva Limiactiva

Xinzo de Limia

Ourense

9

663,77 €

G32341893

Natación

Club Natación Sincronizada Ourense

Ourense

Ourense

29

2.138,81 €

G32346751

Ximnasia

Club Ximnasia Escola Pavillón

Ourense

Ourense

25

1.843,80 €

G32352478

Kickboxing

Escola de Kick Boxing “Cipri Gomes”

Ourense

Ourense

10

737,52 €

G32358186

Baloncesto

Asociación Baloncesto Xinzo

Xinzo de Limia

Ourense

18

1.327,54 €

G32358319

Fútbol sala

Cidade de Ourense C.F.

Ourense

Ourense

10

737,52 €

G32361271

Xadrez

Club Deportivo Xadrez Ourense

Ourense

Ourense

33

2.433,82 €

G32369480

Fútbol

Escolas Deportivas Concello de Celanova

Celanova

Ourense

12

885,03 €

G32369480

Fútbol sala

Escolas Deportivas Concello de Celanova

Celanova

Ourense

18

1.327,54 €

G32369480

Ximnasia

Escolas Deportivas Concello de Celanova

Celanova

Ourense

8

590,02 €

G32372120

Fútbol sala

Cidade As Burgas Fútbol-Sala

Ourense

Ourense

54

3.982,62 €

G32374894

Baloncesto

Club Depordima

Ourense

Ourense

9

663,77 €

G32375230

Balonmán

Asociación Deportiva Balonmán O Carballiño

O Carballiño

Ourense

8

590,02 €

G32385304

Piragüismo

Club Fluvial Avión

Avión

Ourense

7

516,27 €

G32398612

Ximnasia

Escolas Deportivas Concello Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

Ourense

14

1.032,53 €

G32400277

Fútbol sala

Pizarras Los Tres Cuñados Fútbol-Sala

Carballeda de Valdeorras

Ourense

45

3.318,85 €

G32402836

Ximnasia

Club Marusia Ourense

Ribadavia

Ourense

16

1.180,04 €

G32403917

Patinaxe

Club Patinatour

Ourense

Ourense

9

663,77 €

G32404543

Balonmán

Asociación Amigos do Balonmán Ourense

Ourense

Ourense

10

737,52 €

G32406811

Taekwondo

A.D. Gimnasio Studio Taebek

O Carballiño

Ourense

10

737,52 €

G32407280

Karate e d.a.

Fundación Cipri Gomes

Ourense

Ourense

13

958,78 €

G32411381

Atletismo

Club Deportivo La Purísima

Ourense

Ourense

9

663,77 €

G32411381

Fútbol

Club Deportivo La Purísima

Ourense

Ourense

7

516,27 €

G32411381

Fútbol sala

Club Deportivo La Purísima

Ourense

Ourense

5

368,76 €

G32419699

Pádel

Club Deportivo P21 Pádel Club

Ourense

Ourense

5

368,76 €

G32420952

Atletismo

Escolas Deportivas Concello de Verín

Verín

Ourense

7

516,27 €

G32420952

Fútbol

Escolas Deportivas Concello de Verín

Verín

Ourense

16

1.180,04 €

G32420952

Fútbol sala

Escolas Deportivas Concello de Verín

Verín

Ourense

10

737,52 €

G32421778

Salvamento e soc.

Club Salvamento Acuativo Ourense Salvour

Ourense

Ourense

12

885,03 €

G32421927

Fútbol sala

Amoeiro Fútbol Sala Femenino

Amoeiro

Ourense

5

368,76 €

G32424301

Hípica

Club Hípico Vilamarín

Vilamarín

Ourense

18

1.327,54 €

G32428260

Balonmán

Balonmán Campus Auria Club Deportivo

Ourense

Ourense

18

1.327,54 €

G32431835

Xadrez

Club Xadrez CEIP Pereiro de Aguiar

O Pereiro de Aguiar

Ourense

14

1.032,53 €

G32432130

Voleibol

Club Burgas Voleibol

Ourense

Ourense

40

2.950,09 €

G32438962

Fútbol sala

Club Atletismo Guillelme Brown

O Pereiro de Aguiar

Ourense

6

442,51 €

G32441867

Balonmán

Escola Balonmán Ribadavia

Ribadavia

Ourense

8

590,02 €

G32442196

Fútbol sala

Sala Ourense 2014

Ourense

Ourense

5

368,76 €

G32443467

Fútbol sala

Verín Futsal

Verín

Ourense

6

442,51 €

G32449506

Montañismo

Aviva Sport Club

Muíños

Ourense

8

590,02 €

G32453672

Fútbol

Unión Deportiva Ourense

Ourense

Ourense

20

1.475,04 €

G36010106

Tenis

Casino Mercantil e Industrial

Pontevedra

Pontevedra

10

737,52 €

G36010163

Fútbol

Portonovo Sociedade Deportiva

Sanxenxo

Pontevedra

33

2.433,82 €

G36010577

Baloncesto

Liceo Casino de Vilagarcía de Arosa

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

13

958,78 €

G36010577

Tenis de mesa

Liceo Casino de Vilagarcía de Arosa

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

25

1.843,80 €

G36010577

Vela

Liceo Casino de Vilagarcía de Arosa

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36011187

Fútbol

Alondras C.F.

Cangas

Pontevedra

66

4.867,64 €

G36011518

Fútbol

Club Deportivo Lalín

Lalín

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36015634

Piragüismo

Club Marítimo, Deportivo e Cultural Breogán de O Grove

O Grove

Pontevedra

71

5.236,41 €

G36015634

Xadrez

Club Marítimo, Deportivo e Cultural Breogán de O Grove

O Grove

Pontevedra

5

368,76 €

G36020758

Piragüismo

Club Piragüismo Penedo

Tui

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36022572

Pádel

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

8

590,02 €

G36022572

Tenis

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36024164

Balonmán

Club Cisne de Balonmán

Pontevedra

Pontevedra

67

4.941,40 €

G36026680

Fútbol

Arosa S.C.

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

64

4.720,14 €

G36027621

Vela

Real Club Náutico de Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

28

2.065,06 €

G36029908

Piragüismo

Club Kayak Tudense

Tui

Pontevedra

76

5.605,17 €

G36030260

Fútbol

Céltiga F.C.

A Illa de Arousa

Pontevedra

34

2.507,57 €

G36031292

Baloncesto

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

A Illa de Arousa

Pontevedra

17

1.253,79 €

G36034999

Remo

Club Remo do Miño

Tui

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36035202

Piragüismo

Club As Torres

Catoira

Pontevedra

40

2.950,09 €

G36035293

Ciclismo

Club Ciclista Ponteareas

Ponteareas

Pontevedra

9

663,77 €

G36037950

Remo

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

O Grove

Pontevedra

5

368,76 €

G36039352

Fútbol

Domaio F.C.

Moaña

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36039584

Baloncesto

Club Baloncesto Arxil

Pontevedra

Pontevedra

79

5.826,42 €

G36039600

Fútbol sala

Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu

Bueu

Pontevedra

32

2.360,07 €

G36039626

Fútbol

Figueirido C.F.

Vilaboa

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36039634

Fútbol

Umia C.F.

Ribadumia

Pontevedra

21

1.548,80 €

G36039683

Balonmán

Bueu Atlético Balonmano

Bueu

Pontevedra

79

5.826,42 €

G36039709

Ciclismo

Club Ciclista Spol

O Porriño

Pontevedra

18

1.327,54 €

G36039808

Remo

Sociedade Deportiva Samertolameu

Moaña

Pontevedra

56

4.130,12 €

G36039915

Remo

Club Remo Chapela

Redondela

Pontevedra

32

2.360,07 €

G36040616

Balonmán

Sociedade Atlética Redondela

Redondela

Pontevedra

82

6.047,68 €

G36040681

Remo

Club de Remo Vila de Cangas

Cangas

Pontevedra

18

1.327,54 €

G36040756

Piragüismo

Real Club Náutico Rodeira de Cangas

Cangas

Pontevedra

23

1.696,30 €

G36040756

Vela

Real Club Náutico Rodeira de Cangas

Cangas

Pontevedra

17

1.253,79 €

G36040913

Voleibol

Club Voleibol Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

37

2.728,83 €

G36041143

Ciclismo

Club Ciclista Marín

Marín

Pontevedra

18

1.327,54 €

G36041499

Atletismo

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

80

5.900,18 €

G36041978

Balonmán

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

84

6.195,18 €

G36041994

Fútbol

Club Deportivo Choco

Redondela

Pontevedra

65

4.793,89 €

G36042067

Piragüismo

Club Piragüismo Illa de Arousa

A Illa de Arousa

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36042182

Piragüismo

Club Marítimo Tambo

Marín

Pontevedra

7

516,27 €

G36043032

Piragüismo

Club Naval de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

25

1.843,80 €

G36043149

Piragüismo

Club de Mar Ría de Aldán

Cangas

Pontevedra

35

2.581,33 €

G36043354

Tenis

Club de Tenis El Rial

Vilanova de Arousa

Pontevedra

8

590,02 €

G36043768

Fútbol

Agrupación Cultural Deportiva A Seca

Pontevedra

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36044741

Ciclismo

Club Ciclista O Rosal

O Rosal

Pontevedra

13

958,78 €

G36047322

Fútbol

Club Rápido Bahía de Aldán

Cangas

Pontevedra

31

2.286,32 €

G36047793

Fútbol

C.D. Moaña

Moaña

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36048395

Fútbol

F.C. Cruceiro de Hío

Cangas

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36048601

Piragüismo

Club Náutico Cobres

Vilaboa

Pontevedra

23

1.696,30 €

G36048684

Remo

Club de Remo Mecos

O Grove

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36049724

Remo

Club de Remo Ría de Marín

Marín

Pontevedra

10

737,52 €

G36050789

Piragüismo

Club Río Verdugo de Piragüismo

Pontevedra

Pontevedra

10

737,52 €

G36052637

Ximnasia

Club Treboada Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

29

2.138,81 €

G36053536

Baloncesto

Basket Base Club

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

50

3.687,61 €

G36057636

Balonmán

Club Rasoeiro Bm.

O Grve

Pontevedra

38

2.802,58 €

G36058410

Rugby

Mareantes Rugby Club Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

12

885,03 €

G36059202

Baloncesto

Agrupación Deportiva Cortegada

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

76

5.605,17 €

G36060366

Baloncesto

Club Xuventude Baloncesto

Cambados

Pontevedra

69

5.088,90 €

G36061034

Baloncesto

Club Baloncesto O Grove

O Grve

Pontevedra

23

1.696,30 €

G36061257

Fútbol

Unión Sociedad Deportiva de O Grove

O Grove

Pontevedra

21

1.548,80 €

G36101251

Rugby

Os Ingleses Rugby Club

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36101350

Baloncesto

Sociedad Deportiva Tui

Tui

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36102705

Balonmán

Club Balonmán Cangas

Cangas

Pontevedra

82

6.047,68 €

G36104685

Rugby

Clube Rugby Lalín

Lalín

Pontevedra

11

811,27 €

G36104800

Balonmán

Club Balonmán Lalín

Lalín

Pontevedra

80

5.900,18 €

G36105542

Balonmán

Sociedad Deportiva Atlético Novas

O Rosal

Pontevedra

62

4.572,64 €

G36106094

Fútbol

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

Pontevedra

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36106094

Fútbol sala

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

Pontevedra

Pontevedra

10

737,52 €

G36108207

Fútbol

Cordeiro C.F.

Valga

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36109163

Fútbol sala

Leis 26 Fútbol Sala

Pontevedra

Pontevedra

71

5.236,41 €

G36110252

Fútbol

Agrupación Juvenil Del Lerez

Pontevedra

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36110500

Caza

Sociedade de Caza e Pesca Verdeseixo

Pontecaldelas

Pontevedra

6

442,51 €

G36111300

Remo

Club de Remo Robaleira

A Guarda

Pontevedra

52

3.835,11 €

G36113496

Fútbol

Campo Lameiro C.D.

Campo Lameiro

Pontevedra

9

663,77 €

G36113827

Piragüismo

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

60

4.425,13 €

G36116465

Fútbol

Villalonga F.C.

Sanxenxo

Pontevedra

31

2.286,32 €

G36117224

Fútbol

Club San Martín

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36118412

Fútbol

Club Sporting Guardés

A Guarda

Pontevedra

13

958,78 €

G36118677

Fútbol

Sociedad Deportiva Monteporreiro

Pontevedra

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36122034

Atletismo

Club San Narciso

Marín

Pontevedra

13

958,78 €

G36122075

Xadrez

Club Xadrez Bueu

Bueu

Pontevedra

8

590,02 €

G36122844

Baloncesto

Club Baloncesto Condado

Ponteareas

Pontevedra

12

885,03 €

G36126647

Piragüismo

Club Tea de Mondariz Balneario

Mondariz-Balneario

Pontevedra

13

958,78 €

G36129492

Fútbol

C.D. Soutomaior

Soutomaior

Pontevedra

9

663,77 €

G36129948

Fútbol

Caselas Fútbol Club

Salceda Caselas

Pontevedra

9

663,77 €

G36132553

Baloncesto

Escuela Deportiva Municipal Estradense

A Estrada

Pontevedra

24

1.770,05 €

G36133684

Fútbol

Sociedad Deportiva Amanecer

O Grove

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36134740

Fútbol

Sociedad Deportiva Santomé

Marín

Pontevedra

5

368,76 €

G36138477

Fútbol

Club Deportivo Bueu

Bueu

Pontevedra

5

368,76 €

G36138717

Fútbol

Club Eiriña Atlético de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

5

368,76 €

G36139426

Fútbol

Club Deportivo Cultural Areas

Ponteareas

Pontevedra

61

4.498,88 €

G36140002

Xadrez

Escola de Xadrez Lalín

Lalín

Pontevedra

10

737,52 €

G36140572

Fútbol

Club Xuventude Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

61

4.498,88 €

G36143238

Fútbol

C.D. Arcade

Soutomaior

Pontevedra

13

958,78 €

G36143808

Petanca

Peña Cultural y Deportiva Blanco y Negro

Redondela

Pontevedra

7

516,27 €

G36144095

Fútbol

Porriño Industrial Club de Fútbol

O Porriño

Pontevedra

44

3.245,10 €

G36147080

Fútbol

Club Marcón Atlético

Pontevedra

Pontevedra

31

2.286,32 €

G36147684

Fútbol

Tyde F.C.

Tui

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36148435

Fútbol

Sporting Estrada C.F.

A Estrada

Pontevedra

21

1.548,80 €

G36149714

Orientación

Club Montañeiros de Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

12

885,03 €

G36150159

Fútbol

Nieves F.C.

As Neves

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36150951

Fútbol

Mondariz F.C.

Mondariz

Pontevedra

31

2.286,32 €

G36152312

Fútbol

Moraña C.F.

Moraña

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36153070

Fútbol

Club Deportivo Estradense

A Estrada

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36153070

Fútbol sala

Club Deportivo Estradense

A Estrada

Pontevedra

11

811,27 €

G36156305

Fútbol

Unión Dena Club de Fútbol

Meaño

Pontevedra

21

1.548,80 €

G36158517

Fútbol

Cultural Deportiva Beluso

Bueu

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36163681

Piragüismo

Piragüismo Vilaboa

Vilaboa

Pontevedra

23

1.696,30 €

G36164267

Tenis de mesa

Club Cambados Tenis de Mesa

Cambados

Pontevedra

25

1.843,80 €

G36166213

Fútbol

Unión Deportiva Ribera

O Rosal

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36172831

Fútbol

Asociación Cultural Deportiva Vilanova

Vilanova de Arousa

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36173870

Fútbol

Club Vilagarcía S.D.

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36176337

Balonmán

Club Balonmán Atlético Guardés

A Guarda

Pontevedra

72

5.310,16 €

G36177368

Tenis

Club de Tenis Cangas

Cangas

Pontevedra

10

737,52 €

G36180867

Fútbol

Oiense Club de Fútbol

Oia

Pontevedra

9

663,77 €

G36186542

Fútbol

Club Deportivo Ribadumia

Ribadumia

Pontevedra

61

4.498,88 €

G36187367

Remo

Sociedad Deportiva Tiran

Moaña

Pontevedra

60

4.425,13 €

G36187946

Fútbol

Cultural Deportiva Portas

Portas

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36187946

Xadrez

Cultural Deportiva Portas

Portas

Pontevedra

8

590,02 €

G36194728

Fútbol

Callobre Club de Fútbol

A Estrada

Pontevedra

23

1.696,30 €

G36194900

Patinaxe

Club Ánfora Patinaxe Artística

Cangas

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36197234

Fútbol sala

S.D. Pazos de Borbén

Pazos de Borbén

Pontevedra

5

368,76 €

G36199073

Fútbol sala

Redondela Fútbol Sala

Redondela

Pontevedra

17

1.253,79 €

G36199289

Voleibol

Club Voleibol Dorrón

Marín

Pontevedra

9

663,77 €

G36199495

Fútbol

Caldas Clube de Fútbol

Caldas de Reis

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36205698

Remo

C.R. Vilaxoán

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

21

1.548,80 €

G36207231

Fútbol

Asociación Deportiva Noalla C.F.

Sanxenxo

Pontevedra

21

1.548,80 €

G36207298

Tenis de mesa

C.T.M. Espedregada Oroso

Oroso

A Coruña

6

442,51 €

G36212207

Deporte adaptado

Club Polideportivo Saiar

Caldas de Reis

Pontevedra

4

295,01 €

G36213916

Fútbol sala

Ancoradouro F.S.

Marín

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36217461

Natación

Club Natación Galaico

Pontevedra

Pontevedra

71

5.236,41 €

G36217701

Piragüismo

Club Piragüismo Cambados

Cambados

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36219830

Fútbol

Goián C.F.

Tomiño

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36222362

Fútbol

Club Deportivo Caldelas

Tui

Pontevedra

13

958,78 €

G36233526

Salvamento e soc.

Salvamento Acuático Pontevedra S.A.P.O.

Pontevedra

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36234771

Deporte adaptado

Club Polideportivo ACEESCA

O Porriño

Pontevedra

3

221,26 €

G36236511

Bádminton

Club Bádminton A Estrada

A Estrada

Pontevedra

27

1.991,31 €

G36236594

Atletismo

Atletismo Vila de Cangas

Cangas

Pontevedra

31

2.286,32 €

G36238798

Fútbol

Club Deportivo Bamio

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

11

811,27 €

G36238996

Fútbol

Club Louro Tameiga

Mos

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36246858

Balonmán

Club Balonmán Porriño

O Porriño

Pontevedra

85

6.268,94 €

G36250991

Piragüismo

Clube Escola Piragüismo Poio

Poio

Pontevedra

59

4.351,38 €

G36252831

Piragüismo

Club Náutico O Muíño Ribadumia

Ribadumia

Pontevedra

35

2.581,33 €

G36258002

Fútbol

Sociedade Deportiva A Golada

A Golada

Pontevedra

5

368,76 €

G36265023

Fútbol

Armenteira C.F.

Meis

Pontevedra

12

885,03 €

G36265825

Fútbol

Furia Atlético Club

Valga

Pontevedra

18

1.327,54 €

G36266443

Automobilismo

Escudería Lalín Deza

Lalín

Pontevedra

6

442,51 €

G36266609

Fútbol

Agrupación Estudiantil C.F.

A Estrada

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36270684

Fútbol

Sociedad Deportiva Cruces

Vila de Cruces

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36277861

Ximnasia

Club Saraiba E.D. Poio

Poio

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36280857

Deporte adaptado

Club Deportivo Esclavas de La Virgen Dolorosa

Mos

Pontevedra

9

663,77 €

G36286029

Fútbol

Club Deportivo Ribadelouro

Tui

Pontevedra

13

958,78 €

G36291250

Salvamento e soc.

Club Acuático Umia

Caldas de Reis

Pontevedra

23

1.696,30 €

G36295681

Baloncesto

Club Baloncesto Vilagarcía

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

27

1.991,31 €

G36297208

Voleibol

Clube Voleibol X.A.V. Cambados

Cambados

Pontevedra

31

2.286,32 €

G36300655

Fútbol

Atlético Arousana

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36301794

Taekwondo

Club de Taekwondo Mace-Sport

Pontevedra

Pontevedra

48

3.540,11 €

G36308625

Fútbol sala

A Estrada Futsal

A Estrada

Pontevedra

13

958,78 €

G36311363

Natación

Club Natación Ponteareas

Ponteareas

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36312411

Natación

Club Náutico Redondela

Redondela

Pontevedra

10

737,52 €

G36312445

Fútbol

Catoira S.D.

Catoira

Pontevedra

13

958,78 €

G36313211

Fútbol

Atlético de Cuntis C.F.

Cuntis

Pontevedra

18

1.327,54 €

G36314979

Fútbol

Chapela Club de Fútbol

Redondela

Pontevedra

21

1.548,80 €

G36314979

Fútbol sala

Chapela Club de Fútbol

Redondela

Pontevedra

6

442,51 €

G36319911

Fútbol

Club Deportivo Pontellas

O Porriño

Pontevedra

26

1.917,56 €

G36320380

Atletismo

Club Atletismo Porriño

O Porriño

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36320729

Balonmán

Clube Balonmán Cañiza

A Cañiza

Pontevedra

66

4.867,64 €

G36321289

Piragüismo

Club Deportivo Miño

Tomiño

Pontevedra

18

1.327,54 €

G36321750

Atletismo

Club Atletismo Samertolameu

Moaña

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36323889

Fútbol

Asociación Cultural Deportiva Atios

O Porriño

Pontevedra

36

2.655,08 €

G36327153

Ciclismo

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

Poio

Pontevedra

33

2.433,82 €

G36333904

Baloncesto

Club Baloncesto O Meco

O Grove

Pontevedra

25

1.843,80 €

G36342046

Fútbol

Asociación Deportiva Cañiza Club de Fútbol

A Cañiza

Pontevedra

17

1.253,79 €

G36344364

Fútbol

Escuela de Fútbol Portero 2000

Pontevedra

Pontevedra

17

1.253,79 €

G36346518

Taekwondo

Club Taekwondo Mat’s

Marín

Pontevedra

34

2.507,57 €

G36347938

Fútbol

Asociación Xuvenil Deportiva Verdugo

Pontevedra

Pontevedra

12

885,03 €

G36352854

Baloncesto

Clube Escolas Deportivas Municipais de Salceda

Salceda de Caselas

Pontevedra

9

663,77 €

G36352854

Balonmán

Clube Escolas Deportivas Municipais de Salceda

Salceda de Caselas

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36352854

Fútbol

Clube Escolas Deportivas Municipais de Salceda

Salceda de Caselas

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36359909

Baloncesto

Club Baloncesto Río Ulla

Pontecesures

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36363083

Fútbol sala

Club Poio Fútbol Sala

Poio

Pontevedra

67

4.941,40 €

G36373132

Loita

Keltoi Cruces

Vila de Cruces

Pontevedra

24

1.770,05 €

G36373140

Taekwondo

Club Olimpic Vilagarcía

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

32

2.360,07 €

G36376630

Tenis de mesa

Tenis de Mesa Monteporreiro

Pontevedra

Pontevedra

35

2.581,33 €

G36384311

Kickboxing

Kick Boxing Club Arcade

Soutomaior

Pontevedra

36

2.655,08 €

G36391662

Baloncesto

Porriño Baloncesto Base

O Porriño

Pontevedra

57

4.203,87 €

G36391670

Xadrez

Clube Xadrez Marín

Marín

Pontevedra

8

590,02 €

G36397669

Piragüismo

Clube de Piragüismo C.P. Portonovo

Sanxenxo

Pontevedra

23

1.696,30 €

G36400679

Salvamento e soc.

PC Salvamento Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

41

3.023,84 €

G36401727

Piragüismo

Club Náutico Pontecesures

Pontecesures

Pontevedra

34

2.507,57 €

G36404200

Patinaxe

Club Patín Porriño

O Porriño

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36404424

Fútbol

Sociedade Deportiva Pontearnelas

Vilanova de Arousa

Pontevedra

23

1.696,30 €

G36404572

Xadrez

Club Xadrez Fontecarmoa

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

26

1.917,56 €

G36406254

Atletismo

Clube Escola Atletismo Deza

Lalín

Pontevedra

7

516,27 €

G36411874

Natación

Clube Natación Salnés

Cambados

Pontevedra

5

368,76 €

G36417822

Fútbol

Asociación Deportiva Vila do Corpus F.C.

Ponteareas

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36427748

Taekwondo

Club Kido Sport Sanxenxo

Sanxenxo

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36428191

Tenis

Club Tenis Valga

Valga

Pontevedra

10

737,52 €

G36429132

Balonmán

C.D. Bm. Chapela

Redondela

Pontevedra

78

5.752,67 €

G36430221

Fútbol

A.D. Sagrado Corazón

Pontevedra

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36438232

Tenis de mesa

Cinania T.M.

Cangas

Pontevedra

13

958,78 €

G36439396

Fútbol

Escola de Fútbol Base Moañesa

Moaña

Pontevedra

17

1.253,79 €

G36444446

Balonmán

E.D. Poio (Escolas Deportivas de Poio)

Poio

Pontevedra

55

4.056,37 €

G36444446

Fútbol

E.D. Poio (Escolas Deportivas de Poio)

Poio

Pontevedra

17

1.253,79 €

G36444446

Taekwondo

E.D. Poio (Escolas Deportivas de Poio)

Poio

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36448785

Fútbol

Asociación Deportiva Tomiño Alevín Infantil

Tomiño

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36448892

Natación

Club Natación de Mos

Mos

Pontevedra

9

663,77 €

G36449189

Fútbol sala

C.D. Ciencias da Actividade Física e o Deporte

Pontevedra

Pontevedra

5

368,76 €

G36451052

Fútbol sala

A Quinta dos Juapos

Tui

Pontevedra

9

663,77 €

G36457877

Vela

Club Náutico Cangas

Cangas

Pontevedra

6

442,51 €

G36459741

Kickboxing

Asociación de Boxeo de Pontecedra

Pontevedra

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36460681

Baloncesto

Club Baloncesto Peixefresco Marín

Marín

Pontevedra

67

4.941,40 €

G36474575

Patinaxe

Club Covelo Patinaxe Artística

Covelo

Pontevedra

7

516,27 €

G36475234

Natación

Club Natación Vilagarcía

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

8

590,02 €

G36482214

Ximnasia

Club de Ximnasia Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

58

4.277,63 €

G36483675

Fútbol

A.D. Arousa Fútbol 7

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

12

885,03 €

G36484194

Fútbol sala

Arealonga F.S. Chapela

Redondela

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36486686

Atletismo

Club Atletismo Morrazo

Cangas

Pontevedra

8

590,02 €

G36491660

Ximnasia

Club de Ximnasia Rítmica de Arousa

A Illa de Arousa

Pontevedra

11

811,27 €

G36513158

Natación

Club Natación Sincronizada Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

24

1.770,05 €

G36517878

Taekwondo

Club Taekwondo Patiño Moaña

Moaña

Pontevedra

33

2.433,82 €

G36524411

Fútbol

Club Escola Deportiva de Cotobade

Cotobade

Pontevedra

9

663,77 €

G36524411

Fútbol sala

Club Escola Deportiva de Cotobade

Cotobade

Pontevedra

12

885,03 €

G36524635

Balonmán

Club Balonmán Moaña

Moaña

Pontevedra

33

2.433,82 €

G36527737

Activ. subacuáticas

Indalosub Pontevedra

Sanxenxo

Pontevedra

5

368,76 €

G36541662

Tiro olímpico

Club de Tiro Río Lérez

Pontevedra

Pontevedra

9

663,77 €

G36564458

Ximnasia

Escola Ximnasia Vagalume

Pontevedra

Pontevedra

5

368,76 €

G36576007

Esgrima

Club Escola Hungaresa de Esgrima-Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

26

1.917,56 €

G36578201

Fútbol

Ciudad de Pontevedra Club de Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

12

885,03 €

G36583946

Piragüismo

Club Piragüismo Verducido Pontillón

Pontevedra

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36586618

Ciclismo

Clube Ciclista Corbelo

Sanxenxo

Pontevedra

6

442,51 €

G36586998

Fútbol

Escola Fútbol Base Beluso

Bueu

Pontevedra

12

885,03 €

G36588309

Judo e d.a.

Asociación Deportiva Wudang

Ponteareas

Pontevedra

36

2.655,08 €

G36596104

Natación

Club Galaico Sincro

Pontevedra

Pontevedra

23

1.696,30 €

G36596310

Ximnasia

Club Ximnasia Rías Baixas

Pontevedra

Pontevedra

11

811,27 €

G36599280

Fútbol sala

Club Grupo Casa Paco 81

Redondela

Pontevedra

6

442,51 €

G36612752

Natación

Real Club Náutico de Vigo

Vigo

Pontevedra

31

2.286,32 €

G36612752

Natación-Waterpolo

Real Club Náutico de Vigo

Vigo

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36612752

Pádel

Real Club Náutico de Vigo

Vigo

Pontevedra

10

737,52 €

G36612752

Remo

Real Club Náutico de Vigo

Vigo

Pontevedra

9

663,77 €

G36612752

Tenis

Real Club Náutico de Vigo

Vigo

Pontevedra

33

2.433,82 €

G36612752

Vela

Real Club Náutico de Vigo

Vigo

Pontevedra

42

3.097,59 €

G36613685

Tenis

Club de Campo de Vigo

Vigo

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36615607

Fútbol

Sárdoma C.F.

Vigo

Pontevedra

62

4.572,64 €

G36616837

Fútbol sala

ANPA Coutada Beade

Vigo

Pontevedra

8

590,02 €

G36620854

Fútbol

Sociedade Cultural Deportiva Atlántida de Matamá

Vigo

Pontevedra

27

1.991,31 €

G36623346

Vela

Monte Real Club de Yates de Baiona

Baiona

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36628543

Petanca

Asociación Cultural Deportiva Xestas

Vigo

Pontevedra

5

368,76 €

G36628774

Fútbol

Unión Deportiva Santa Mariña

Vigo

Pontevedra

25

1.843,80 €

G36629657

Fútbol

Club Deportivo Valladares

Vigo

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36630127

Vela

Club Marítimo de Canido

Vigo

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36630192

Montañismo

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia

Vigo

Pontevedra

21

1.548,80 €

G36631539

Pádel

URECA

Nigrán

Pontevedra

5

368,76 €

G36631539

Tenis

URECA

Nigrán

Pontevedra

11

811,27 €

G36631992

Tiro olímpico

Sociedad Viguesa de Tiro Olímpico

Vigo

Pontevedra

11

811,27 €

G36637890

Espeleoloxía

Club Montañeiros Celtas

Vigo

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36637890

Montañismo

Club Montañeiros Celtas

Vigo

Pontevedra

23

1.696,30 €

G36642247

Espeleoloxía

Espeleo Club Aradelas

Vigo

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36644979

Baloncesto

Club Baloncesto Nigrán

Nigrán

Pontevedra

10

737,52 €

G36645075

Fútbol sala

Treboada F.C. San Salvador

Vigo

Pontevedra

5

368,76 €

G36645091

Patinaxe

Club As Rodas Patinaxe Artística

Vigo

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36645109

Atletismo

Agrupación Viguesa de Atletismo

Vigo

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36645257

Atletismo

Comesaña Sporting Club

Vigo

Pontevedra

23

1.696,30 €

G36646446

Baloncesto

Club Apóstol Santiago

Vigo

Pontevedra

24

1.770,05 €

G36646446

Fútbol

Club Apóstol Santiago

Vigo

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36646446

Fútbol sala

Club Apóstol Santiago

Vigo

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36646446

Karate e d.a.

Club Apóstol Santiago

Vigo

Pontevedra

9

663,77 €

G36646446

Patinaxe

Club Apóstol Santiago

Vigo

Pontevedra

10

737,52 €

G36646446

Ximnasia

Club Apóstol Santiago

Vigo

Pontevedra

18

1.327,54 €

G36647311

Fútbol

Club Colegio Hogar San Roque

Vigo

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36648319

Petanca

Centro Cultural y Deportivo Bolos da Carrasca

Nigrán

Pontevedra

8

590,02 €

G36649283

Fútbol

Club Polideportivo Alertanavia

Vigo

Pontevedra

35

2.581,33 €

G36649408

Baloncesto

Club Deportivo Colexio Mariano

Vigo

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36649408

Fútbol sala

Club Deportivo Colexio Mariano

Vigo

Pontevedra

7

516,27 €

G36650273

Remo

Club de Remo Virxe da Guía

Vigo

Pontevedra

6

442,51 €

G36650885

Ciclismo

Club Ciclista Vigués

Vigo

Pontevedra

11

811,27 €

G36651073

Kung-fu

Asociación Cultural Veciñal e Deportiva de Cabral

Vigo

Pontevedra

7

516,27 €

G36657450

Deporte adaptado

Agrupación Deportiva TAMIAR-APAMP

Vigo

Pontevedra

26

1.917,56 €

G36657856

Fútbol sala

Agrupación Colexio El Castro

Vigo

Pontevedra

7

516,27 €

G36657989

Baloncesto

Club Compañía de María (Vigo)

Vigo

Pontevedra

17

1.253,79 €

G36657989

Fútbol sala

Club Compañía de María (Vigo)

Vigo

Pontevedra

12

885,03 €

G36658052

Kung-fu

S.D. Club Marcote

Vigo

Pontevedra

9

663,77 €

G36658219

Voleibol

Club Vigo Voleibol

Vigo

Pontevedra

59

4.351,38 €

G36662344

Boxeo

Club Polideportivo Saudade

Vigo

Pontevedra

12

885,03 €

G36663656

Fútbol

Gran Peña F.C.

Vigo

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36680239

Patinaxe-H.P.

Traviesas Hockey Club

Vigo

Pontevedra

18

1.327,54 €

G36680924

Rugby

Vigo Rugby Club

Vigo

Pontevedra

70

5.162,65 €

G36681633

Judo e d.a.

Asociación Deportiva Famu

Vigo

Pontevedra

50

3.687,61 €

G36684124

Fútbol

S.D. Cristo de La Victoria

Vigo

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36684819

Ximnasia

Club Maniotas

Vigo

Pontevedra

26

1.917,56 €

G36685345

Bolos

Club Bowling Celta

Vigo

Pontevedra

34

2.507,57 €

G36686376

Balonmán

Asociación Deportiva Carballal

Vigo

Pontevedra

79

5.826,42 €

G36687309

Fútbol

Club Deportivo Nieto

Vigo

Pontevedra

20

1.475,04 €

G36690519

Fútbol

Club Deportivo Areosa

Vigo

Pontevedra

27

1.991,31 €

G36690782

Fútbol sala

Club Maristas El Pilar

Vigo

Pontevedra

18

1.327,54 €

G36691855

Fútbol sala

Club Deportivo A.V.C.R. San Mamede de Zamáns

Vigo

Pontevedra

10

737,52 €

G36692317

Baloncesto

Club Deportivo Bosco

Vigo

Pontevedra

80

5.900,18 €

G36693794

Fútbol

Gondomar C.F.

Gondomar

Pontevedra

31

2.286,32 €

G36694149

Bolos

Xistron Bowling Club

Vigo

Pontevedra

9

663,77 €

G36696227

Loita

Club Loita Kuzushi

Vigo

Pontevedra

6

442,51 €

G36702413

Petanca

Club Petanca Vigo

Vigo

Pontevedra

7

516,27 €

G36704666

Fútbol

Federacion Peñas Recreativas El Olivo

Vigo

Pontevedra

32

2.360,07 €

G36704666

Fútbol sala

Federacion Peñas Recreativas El Olivo

Vigo

Pontevedra

11

811,27 €

G36704666

Patinaxe

Federacion Peñas Recreativas El Olivo

Vigo

Pontevedra

5

368,76 €

G36707586

Loita

Club de Lucha El Castro

Vigo

Pontevedra

10

737,52 €

G36708212

Fútbol

Corujo Club de Fútbol

Vigo

Pontevedra

70

5.162,65 €

G36708212

Patinaxe

Corujo Club de Fútbol

Vigo

Pontevedra

8

590,02 €

G36708303

Loita

Club de Lucha San Ignacio

Vigo

Pontevedra

45

3.318,85 €

G36710416

Fútbol

Independiente F.C.

Vigo

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36710762

Fútbol

Racing Castrelos F.C.

Vigo

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36711380

Dep. adaptado (BSR)

Club AMFIV

Vigo

Pontevedra

21

1.548,80 €

G36711513

Fútbol

Club Rápido de Bouzas

Vigo

Pontevedra

64

4.720,14 €

G36711513

Fútbol sala

Club Rápido de Bouzas

Vigo

Pontevedra

6

442,51 €

G36713493

Voleibol

C.D. Xuvenil Teis

Vigo

Pontevedra

70

5.162,65 €

G36726750

Remo

Club de Remo Coruxo

Vigo

Pontevedra

7

516,27 €

G36733970

Fútbol

Erizana C.F.

Baiona

Pontevedra

52

3.835,11 €

G36734226

Fútbol

Moledo Club de Fútbol

Vigo

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36737724

Fútbol

Balaídos F.C.

Vigo

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36741395

Bolos

Club Bolos Camos

Nigrán

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36743433

Fútbol

Club de Fútbol San Miguel

Vigo

Pontevedra

21

1.548,80 €

G36743540

Montañismo

Clube de Montaña Xistra

Vigo

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36747574

Fútbol

Agrupación Deportiva Montecastelo

Vigo

Pontevedra

18

1.327,54 €

G36752640

Fútbol

Club Deportivo Teis

Vigo

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36753911

Fútbol

Club Deportivo Coya

Vigo

Pontevedra

24

1.770,05 €

G36754323

Ciclismo

Club Ciclista Teis

Vigo

Pontevedra

10

737,52 €

G36756831

Baloncesto

Club Baloncesto San Jose de La Guía

Vigo

Pontevedra

18

1.327,54 €

G36756831

Fútbol sala

Club Baloncesto San Jose de La Guía

Vigo

Pontevedra

13

958,78 €

G36757623

Halterofilia

Club Halterofilia Vigo

Vigo

Pontevedra

12

885,03 €

G36763084

Fútbol

Club San Roque Casablanca

Vigo

Pontevedra

18

1.327,54 €

G36765055

Petanca

Club Petanca Cabral

Vigo

Pontevedra

7

516,27 €

G36765733

Patinaxe

Club Patinaxe Artístico Valladares

Vigo

Pontevedra

11

811,27 €

G36765774

Bolos

Club de Bolos Medialdea

Baiona

Pontevedra

7

516,27 €

G36770931

Fútbol

A.D. Lavadores C.F.

Vigo

Pontevedra

28

2.065,06 €

G36782886

Fútbol

Racing Vilariño C.F.

Nigrán

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36783991

Atletismo

Sociedad Atlética Val Miñor

Gondomar

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36788594

Taekwondo

Asociación Deportiva Kiap

Vigo

Pontevedra

28

2.065,06 €

G36792711

Petanca

Club Petanca Florida

Vigo

Pontevedra

8

590,02 €

G36795680

Fútbol sala

Club Cíos Vigo F.S.

Vigo

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36796209

Surf

Patos Surf Club

Nigrán

Pontevedra

28

2.065,06 €

G36798866

Petanca

Club Petanca Ensino

Vigo

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36805158

Fútbol

Centro Veciñal e Cultural de Valladares

Vigo

Pontevedra

25

1.843,80 €

G36805158

Fútbol sala

Centro Veciñal e Cultural de Valladares

Vigo

Pontevedra

17

1.253,79 €

G36810075

Balonmán

Unión Balonmán Lavadores

Vigo

Pontevedra

71

5.236,41 €

G36811974

Patinaxe

Club Castrelos Patinaxe Artística

Vigo

Pontevedra

10

737,52 €

G36814515

Ciclismo

Club Ciclista Bici Verde

Vigo

Pontevedra

9

663,77 €

G36814853

Tenis

Club de Tenis Nigrán

Nigrán

Pontevedra

7

516,27 €

G36815231

Xadrez

Club de Xadrez Laroca

Nigrán

Pontevedra

11

811,27 €

G36819779

Deporte adaptado

Club Polideportivo Aspanaex

Vigo

Pontevedra

5

368,76 €

G36827079

Natación

Club Natación Rías Baixas

Vigo

Pontevedra

16

1.180,04 €

G36842946

Ciclismo

Club Ciclista Rías Baixas

Nigrán

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36846608

Ximnasia

Club Sieiro Acrobacia Vigo

Vigo

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36849040

Petanca

Petanca A Toxeira

Vigo

Pontevedra

5

368,76 €

G36852671

Petanca

Club do Lume

Mos

Pontevedra

5

368,76 €

G36869873

Esgrima

Club de Esgrima de Vigo

Vigo

Pontevedra

27

1.991,31 €

G36874832

Fútbol

Rápido de Pereiro F.C.

Vigo

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36875391

Baloncesto

Club Baloncesto Salesianos

Vigo

Pontevedra

25

1.843,80 €

G36875391

Fútbol sala

Club Baloncesto Salesianos

Vigo

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36877264

Baloncesto

Clube Baloncesto Airexa-Nigrán

Nigrán

Pontevedra

21

1.548,80 €

G36885549

Baloncesto

Club Baloncesto Baiona

Baiona

Pontevedra

25

1.843,80 €

G36886141

Judo e d.a.

Club Area

Vigo

Pontevedra

6

442,51 €

G36886141

Taekwondo

Club Area

Vigo

Pontevedra

12

885,03 €

G36886422

Fútbol sala

Club Deportivo Mosteiro Bembrive F.S.

Vigo

Pontevedra

63

4.646,39 €

G36886901

Judo e d.a.

Gimnasio Club Simón

Vigo

Pontevedra

7

516,27 €

G36886901

Kickboxing

Gimnasio Club Simón

Vigo

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36893154

Xadrez

Xadrez Lucena

Vigo

Pontevedra

7

516,27 €

G36904530

Atletismo

Club Deportivo do C.S.C.R. de Beade

Vigo

Pontevedra

8

590,02 €

G36905107

Fútbol

Fútbol Base Gondomar

Gondomar

Pontevedra

23

1.696,30 €

G36907384

Balonmán

Sociedad Deportiva Octavio

Vigo

Pontevedra

68

5.015,15 €

G36924249

Fútbol sala

Club Deportivo A Paz 03

Vigo

Pontevedra

10

737,52 €

G36927689

Atletismo

Club Atletismo Femenino Celta

Vigo

Pontevedra

51

3.761,36 €

G36929511

Squash

Vigo Squash

Vigo

Pontevedra

19

1.401,29 €

G36931582

Ximnasia

Clube Deportivo Flic Flac

Vigo

Pontevedra

43

3.171,34 €

G36933331

Béisbol e sófbol

Halcones de Vigo Béisbol Club

Vigo

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36939064

Tenis de mesa

Agrupación Deportiva Vincios

Gondomar

Pontevedra

25

1.843,80 €

G36942142

Baloncesto

Club Baloncesto Seis do Nadal Coia

Vigo

Pontevedra

50

3.687,61 €

G36943876

Tiro con arco

Meigarco

Redondela

Pontevedra

34

2.507,57 €

G36945319

Atletismo

Real Club Celta de Atletismo

Vigo

Pontevedra

59

4.351,38 €

G36948115

Balonmán

Club Balonmán Seis do Nadal-Coia

Vigo

Pontevedra

86

6.342,69 €

G36955565

Loita

Club de Loita Cidade de Vigo

Vigo

Pontevedra

14

1.032,53 €

G36964724

Loita

Club de Lucha Sabarís

Baiona

Pontevedra

7

516,27 €

G36978559

Piragüismo

Club Kayak Vigo

Vigo

Pontevedra

15

1.106,28 €

G36982239

Fútbol

Escuelas Deportivas Vigo 2015

Vigo

Pontevedra

12

885,03 €

G36982239

Fútbol sala

Escuelas Deportivas Vigo 2015

Vigo

Pontevedra

26

1.917,56 €

G36990109

Voleibol

Club Volei Praia Vigo

Vigo

Pontevedra

22

1.622,55 €

G36992352

Tenis

Club Tenis Gondomar

Gondomar

Pontevedra

9

663,77 €

G36998128

Fútbol

E.D. Val Miñor Nigrán

Nigrán

Pontevedra

41

3.023,84 €

G36998128

Fútbol sala

E.D. Val Miñor Nigrán

Nigrán

Pontevedra

6

442,51 €

G70000385

Fútbol

S.D. Compostela

Santiago de Compostela

A Coruña

70

5.162,65 €

G70007273

Natación

Club Natación Arteixo

Arteixo

A Coruña

15

1.106,28 €

G70007513

Atletismo

Club Olímpico de Vedra

Vedra

A Coruña

13

958,78 €

G70007513

Tríatlon e p.m.

Club Olímpico de Vedra

Vedra

A Coruña

13

958,78 €

G70028022

Pesca e casting

Club de Pesca do Barbanza

Santiago de Compostela

A Coruña

13

958,78 €

G70035910

Fútbol sala

Jogafan Ordes F.S.

Ordes

A Coruña

8

590,02 €

G70042122

Fútbol

Atlético Club Perillo

Oleiros

A Coruña

9

663,77 €

G70045844

Baloncesto

Escola Basket Xiria

Carballo

A Coruña

30

2.212,57 €

G70046164

Fútbol

Club Laracha C.F.

A Laracha

A Coruña

63

4.646,39 €

G70046362

Balonmán

Escolas Balonmán Xiria

Carballo

A Coruña

70

5.162,65 €

G70054705

Fútbol sala

Club Cidade de Narón

Narón

A Coruña

62

4.572,64 €

G70070495

Tenis

Sociedad Cultural-Deportiva Aldea Nova

Ames

A Coruña

6

442,51 €

G70074455

Ximnasia

Ximnasia Coruña

A Coruña

A Coruña

23

1.696,30 €

G70075395

Fútbol

Escuela de Fútbol Racing Ferrol

Ferrol

A Coruña

23

1.696,30 €

G70076583

Salvamento e soc.

Club Salvamento Sada

Sada

A Coruña

19

1.401,29 €

G70078068

Piragüismo

Club Deportivo Municipal de Piragüismo Dumbría

Dumbría

A Coruña

17

1.253,79 €

G70082045

Pádel

Club de Pádel Narón

Narón

A Coruña

9

663,77 €

G70083514

Fútbol

A.D. Miño

Miño

A Coruña

18

1.327,54 €

G70117015

Fútbol

Club Atlético Melide

Melide

A Coruña

13

958,78 €

G70119540

Baloncesto

Asociación Comarcal de Baloncesto Costa da Morte

Cee

A Coruña

15

1.106,28 €

G70124755

Hockey

Athletic Coruña Hockey Clube

A Coruña

A Coruña

22

1.622,55 €

G70128103

Natación

Sociedade Deportiva e Cultural Natación de Boiro

Boiro

A Coruña

9

663,77 €

G70131057

Fútbol sala

A Fervenza F.S.F.

Ferrol

A Coruña

30

2.212,57 €

G70132170

Natación

Club Aguamarina Sincro

Culleredo

A Coruña

9

663,77 €

G70133665

Judo e d.a.

Judo Club Cambre

Cambre

A Coruña

20

1.475,04 €

G70135660

Dep. inverno

Asociación Cans Deportistas

Santiago de Compostela

A Coruña

9

663,77 €

G70141536

Xadrez

Club Xadrez Rianxo

Rianxo

A Coruña

8

590,02 €

G70146816

Atletismo

Santa Uxía Atletismo

Ribeira

A Coruña

9

663,77 €

G70149497

Aeronáutica

Club Parapente Ferrol

Ferrol

A Coruña

5

368,76 €

G70159959

Kickboxing

Escuela Ayude

Melide

A Coruña

37

2.728,83 €

G70159959

Loita

Escuela Ayude

Melide

A Coruña

5

368,76 €

G70160114

Patinaxe-H.P.

Club Hockey Compostela

Santiago de Compostela

A Coruña

26

1.917,56 €

G70172069

Tiro con arco

Club Arco Da Vella

Oza dos Ríos

A Coruña

9

663,77 €

G70176227

Rugby

Club Rugby Ferrol

Ferrol

A Coruña

16

1.180,04 €

G70180724

Fútbol

Escola Deportiva Os Miúdos S.D.

Muros

A Coruña

16

1.180,04 €

G70180724

Fútbol sala

Escola Deportiva Os Miúdos S.D.

Muros

A Coruña

6

442,51 €

G70180732

Patinaxe

Club Patinaxe A Pobra

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

9

663,77 €

G70181102

Balonmán

Club Deportivo Balonmán Culleredo

Culleredo

A Coruña

25

1.843,80 €

G70187018

Kickboxing

Club ITF Noia

Noia

A Coruña

17

1.253,79 €

G70188834

Loita

Club Graíño Competition Team

A Coruña

A Coruña

35

2.581,33 €

G70190426

Karate e d.a.

Escuela de Karate Franza E.K.F.

Fene

A Coruña

8

590,02 €

G70192190

Salvamento e soc.

Club Salvamento Arteixo

Arteixo

A Coruña

22

1.622,55 €

G70193313

Atletismo

Club Atletismo Millaraio

Brión

A Coruña

26

1.917,56 €

G70205083

Fútbol sala

Ex-Alcohólicos Morás

A Coruña

A Coruña

9

663,77 €

G70206925

Fútbol

Club de Fútbol Vista Alegre

Santiago de Compostela

A Coruña

8

590,02 €

G70209341

Kickboxing

Club Cee Deportes de Contacto

Cee

A Coruña

9

663,77 €

G70214689

Tenis de mesa

Club San Xoán Tenis de Mesa

Ferrol

A Coruña

20

1.475,04 €

G70214846

Natación

Club Acuatic Oleiros

Oleiros

A Coruña

21

1.548,80 €

G70215108

Patinaxe-H.P.

Clube Patín Cerceda

Cerceda

A Coruña

45

3.318,85 €

G70217757

Judo e d.a.

Judo Club Arteixo

Arteixo

A Coruña

26

1.917,56 €

G70219498

Fútbol sala

Unión Vecinal Ventorrillo

A Coruña

A Coruña

57

4.203,87 €

G70222450

Fútbol

Club Atlético Fátima

Santiago de Compostela

A Coruña

16

1.180,04 €

G70223169

Ximnasia

Club Acordes Pontedeume

Pontedeume

A Coruña

9

663,77 €

G70224050

Fútbol sala

Club Boca2 S.D.

A Coruña

A Coruña

14

1.032,53 €

G70224605

Voleibol

Club Voleibol Narón Volea

Narón

A Coruña

14

1.032,53 €

G70226436

Atletismo

Club Atletismo Fontes do Sar

Santiago de Compostela

A Coruña

15

1.106,28 €

G70226675

Baloncesto

Club Baloncesto Artai

Carballo

A Coruña

25

1.843,80 €

G70228358

Patinaxe

Club de Patinaxe Campus Stellae

Santiago de Compostela

A Coruña

21

1.548,80 €

G70231881

Baile deportivo

Club de Arte e Movemento

Cee

A Coruña

5

368,76 €

G70231881

Taekwondo

Club de Arte e Movemento

Cee

A Coruña

16

1.180,04 €

G70235593

Baloncesto

Club Baloncesto Cambre

Cambre

A Coruña

21

1.548,80 €

G70238886

Tenis de mesa

Oroso T.M.

Oroso

A Coruña

51

3.761,36 €

G70248232

Fútbol

Outes F.C.

Outes

A Coruña

13

958,78 €

G70248281

Béisbol e sófbol

Asociación Club Leones de Santiago BBC

Oroso

A Coruña

7

516,27 €

G70261599

Natación

Club Deportivo de Natación Cidade de Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

16

1.180,04 €

G70263215

Fútbol

Escuela de Fútbol Boiro

Boiro

A Coruña

6

442,51 €

G70264007

Baloncesto

Club Baloncesto Irmandiños

Ferrol

A Coruña

10

737,52 €

G70271580

Boxeo

Club Padronés de Boxeo e Deportes de Contacto Sergio Seco

Padrón

A Coruña

9

663,77 €

G70278924

Fútbol

E.F. Boqueixón

Boqueixón

A Coruña

11

811,27 €

G70280458

Kickboxing

Club Kickboxing Club Juancho Vázquez

Santiago de Compostela

A Coruña

16

1.180,04 €

G70285119

Taekwondo

Dobok Escuela de Taekwondo

Oleiros

A Coruña

22

1.622,55 €

G70286968

Orientación

Adventure Addicts

Paderne

A Coruña

23

1.696,30 €

G70287818

Tríatlon e p.m.

Déxter Tríatlon Compostela

Santiago de Compostela

A Coruña

15

1.106,28 €

G70297452

Esgrima

Zalaeta 100tolos

A Coruña

A Coruña

22

1.622,55 €

G70301379

Fútbol

Asociación Escola Deportiva Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

6

442,51 €

G70303698

Rugby

Santiago Rugby Club

Santiago de Compostela

A Coruña

10

737,52 €

G70306865

Ximnasia

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

Santiago de Compostela

A Coruña

10

737,52 €

G70307103

Baloncesto

Basket School

Ferrol

A Coruña

14

1.032,53 €

G70310719

Tríatlon e p.m.

Nosportlimit-Trek Galicia

Culleredo

A Coruña

6

442,51 €

G70311980

Xadrez

Club de Xadrez Millarengo Cultura

Ames

A Coruña

14

1.032,53 €

G70313499

Balonmán

Balonmán Xallas Fútbol Club

Santa Comba

A Coruña

10

737,52 €

G70319355

Voleibol

Voleibol Atlético Boiro

Boiro

A Coruña

9

663,77 €

G70319744

Karate e d.a.

Club Karate-Do Carballo

Carballo

A Coruña

6

442,51 €

G70327655

Balonmán

Club Balonmán Ribadosar

Santiago de Compostela

A Coruña

8

590,02 €

G70331186

Voleibol

Club Voleibol Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

11

811,27 €

G70333828

Patinaxe

Club Patín Oroso

Oroso

A Coruña

18

1.327,54 €

G70335294

Boxeo

Ludus Box Artabrum

A Coruña

A Coruña

8

590,02 €

G70337217

Fútbol sala

5 Coruña Fútbol Sala

A Coruña

A Coruña

32

2.360,07 €

G70338058

Fútbol

Club Deportivo Cristal de A Coruña

A Coruña

A Coruña

14

1.032,53 €

G70338462

Fútbol

Escola de Fútbol Ensanche

Ferrol

A Coruña

6

442,51 €

G70345400

Judo e d.a.

Judo Club Universidade da Coruña (UDC)

A Coruña

A Coruña

33

2.433,82 €

G70345640

Fútbol sala

Oroso Fútbol Sala C.D.

Oroso

A Coruña

12

885,03 €

G70345970

Piragüismo

Club Cabanas KDM

Cabanas

A Coruña

11

811,27 €

G70346077

Patinaxe

Club Patiart Coristanco

Coristanco

A Coruña

9

663,77 €

G70357439

Taekwondo

Club de Taekwondo Wellness Sport Cacheiras

Teo

A Coruña

14

1.032,53 €

G70369921

Boxeo

Escuela de Boxeo El Canario

Ribeira

A Coruña

12

885,03 €

G70371554

Béisbol e sófbol

Club de Béisbol e Sofbol Os Tilos-Teo

Teo

A Coruña

9

663,77 €

G70376645

Patinaxe

Club Patinaxe Artística Omega

Ames

A Coruña

16

1.180,04 €

G70382585

Balonmán

Club Arteixo Balonmán

Arteixo

A Coruña

10

737,52 €

G70382684

Patinaxe

Club de Patinaxe Sarela

Ames

A Coruña

16

1.180,04 €

G70384441

Fútbol sala

Fútbol Sala Femenino Villa de Cee

Cee

A Coruña

7

516,27 €

G70387840

Xadrez

Club Xadrez Oroso

Oroso

A Coruña

7

516,27 €

G70389721

Atletismo

Club Atletismo Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

14

1.032,53 €

G70395686

Boxeo

Club Deportivo CAMM Tae-Box

Cerceda

A Coruña

8

590,02 €

G70396205

Orientación

Club Brigantia Aventura

A Coruña

A Coruña

10

737,52 €

G70412374

Pádel

Coruña Sport Centre

A Coruña

A Coruña

10

737,52 €

G70416128

Baloncesto

Club Deportivo San José de Cluny Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

11

811,27 €

G70416128

Fútbol sala

Club Deportivo San José de Cluny Santiago

Santiago de Compostela

A Coruña

6

442,51 €

G70416425

Fútbol

Club Deportivo Sar Extramundi

Padrón

A Coruña

19

1.401,29 €

G70420468

Natación

Club Natación Liceo

A Coruña

A Coruña

21

1.548,80 €

G70420534

Fútbol

Atlético Coruña C.F.

A Coruña

A Coruña

11

811,27 €

G70423819

Natación

Club Sincro Obradoiro

A Coruña

A Coruña

8

590,02 €

G70431325

Judo e d.a.

Club Vilas-Alborada Judo

Santiago de Compostela

A Coruña

14

1.032,53 €

G70435904

Piragüismo

S.A.B. Sen Siras

Vimianzo

A Coruña

9

663,77 €

G70437066

Ximnasia

Club Ximnasia Universidade da Coruña

Oleiros

A Coruña

14

1.032,53 €

G70438056

Tríatlon e p.m.

Tríatlon Arteixo

Arteixo

A Coruña

14

1.032,53 €

G70438692

Patinaxe

Diver Patín Club Deportivo

Santiago de Compostela

A Coruña

10

737,52 €

G70439179

Patinaxe

Club Patinaxe Galia

Ordes

A Coruña

16

1.180,04 €

G70442462

Pádel

La Marea Verde Ferrol

Ferrol

A Coruña

7

516,27 €

G94002078

Rugby

Pontevedra Rugby Club

Pontevedra

Pontevedra

28

2.065,06 €

G94004694

Fútbol sala

Tenorio Fútbol Sala Femenino

Cotobade

Pontevedra

5

368,76 €

G94006376

Taekwondo

Club Koryo

A Estrada

Pontevedra

10

737,52 €

G94010121

Fútbol sala

Club Deportivo Abrente

Sanxenxo

Pontevedra

18

1.327,54 €

G94012671

Remo

Club Remo Tui

Tui

Pontevedra

19

1.401,29 €

G94013216

Baloncesto

Club Baloncesto Redondela

Redondela

Pontevedra

18

1.327,54 €

G94015542

Patinaxe

Club Patinaxe Artístico Condado

Salvaterra de Miño

Pontevedra

10

737,52 €

G94015567

Piragüismo

Piragüismo Aldán

Cangas

Pontevedra

8

590,02 €

G94018413

Baloncesto

Club Baloncesto Defensores do Morrazo

Cangas

Pontevedra

14

1.032,53 €

G94018652

Taekwondo

Club de Taekwondo Taekanart

Pontevedra

Pontevedra

18

1.327,54 €

G94019510

Loita

Clube de Loita do Morrazo

Bueu

Pontevedra

22

1.622,55 €

G94021326

Atletismo

Agrupación Atlética Mazí

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

15

1.106,28 €

G94022167

Taekwondo

Clube de Taekwondo Hebe

Moaña

Pontevedra

55

4.056,37 €

G94022498

Xadrez

Escola Xadrez Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

26

1.917,56 €

G94029808

Ciclismo

Club Ciclista Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

Pontevedra

23

1.696,30 €

G94030210

Natación-Waterpolo

Club Waterpolo Galaico Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

21

1.548,80 €

G94030384

Ximnasia

Club Rítmica Xiada

Pontevedra

Pontevedra

6

442,51 €

G94037512

Piragüismo

Club Kayak Polo Combarro

Poio

Pontevedra

9

663,77 €

G94039104

Fútbol

Arcadia E.F.

Soutomaior

Pontevedra

9

663,77 €

G94043700

Fútbol

Escola Fútbol Base Cangas

Cangas

Pontevedra

11

811,27 €

G94046323

Fútbol

Escola Deportiva de Arousa S.D.

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

16

1.180,04 €

G94048626

Fútbol

Escuela de Fútbol Villa de Marín

Marín

Pontevedra

16

1.180,04 €

G94052719

Patinaxe

Club de Patinaxe Artística de Soutomaior

Soutomaior

Pontevedra

9

663,77 €

G94059656

Kung-fu

Asociación Deportiva Kunf-Fu Zen

Vila de Cruces

Pontevedra

16

1.180,04 €

G94060142

Atletismo

Atletismo A Estrada

A Estrada

Pontevedra

14

1.032,53 €

G94060779

Fútbol

Ulla Pontecesures C.F.

Pontecesures

Pontevedra

12

885,03 €

G94061819

Balonmán

Balonmán Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

56

4.130,12 €

G94064615

Taekwondo

Sares-TKD Cangas

Cangas

Pontevedra

27

1.991,31 €

G94066040

Baloncesto

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

35

2.581,33 €

G94067865

Fútbol sala

Escola Fútbol Base Portonovo

Sanxenxo

Pontevedra

19

1.401,29 €

G94070950

Kickboxing

Kick Boxing Poio

Poio

Pontevedra

28

2.065,06 €

G94072568

Ximnasia

Club Rítmica Ría de Marín

Marín

Pontevedra

5

368,76 €

G94073160

Ximnasia

Club In Mare

Marín

Pontevedra

9

663,77 €

G94081718

Ciclismo

Escola Ciclismo Redondela

Redondela

Pontevedra

9

663,77 €

G94085230

Balonmán

Luceros

Cangas

Pontevedra

71

5.236,41 €

G94085925

Fútbol sala

Club Deportivo La Peña L.P.

Marín

Pontevedra

6

442,51 €

G94088242

Atletismo

Club Deportivo S.P. A Estrada

A Estrada

Pontevedra

5

368,76 €

G94088416

Bádminton

Club Bádminton Ponteareas

Ponteareas

Pontevedra

16

1.180,04 €

G94093721

Salvamento e soc.

Club Salvamento Vilagarcía

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

9

663,77 €

G94097664

Fútbol sala

Escola Futsal Morrazo

Moaña

Pontevedra

9

663,77 €

G94100351

Xadrez

Club Xadrez Ramiro Sabell

Ponteareas

Pontevedra

10

737,52 €

G94100534

Salvamento e soc.

Club Natación e Salvamento A Estrada

A Estrada

Pontevedra

6

442,51 €

G94100955

Vela

Wind Sup Club

Cangas

Pontevedra

5

368,76 €

G94102951

Fútbol sala

Club Randufe Futsal

Tui

Pontevedra

7

516,27 €

G94113800

Taekwondo

Club S.H.U. Taekwondo Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

23

1.696,30 €

G94120557

Kung-fu

Vitalqi

Lalín

Pontevedra

18

1.327,54 €

Q1518001A

Atletismo

Club USC

Santiago de Compostela

A Coruña

14

1.032,53 €

Q1518001A

Montañismo

Club USC

Santiago de Compostela

A Coruña

5

368,76 €

Q1518001A

Natación

Club USC

Santiago de Compostela

A Coruña

6

442,51 €

Q1518001A

Taekwondo

Club USC

Santiago de Compostela

A Coruña

5

368,76 €

Q1518001A

Tenis

Club USC

Santiago de Compostela

A Coruña

13

958,78 €

Q1518001A

Xadrez

Club USC

Santiago de Compostela

A Coruña

5

368,76 €

Q8650002B

Baloncesto

Club Deportivo Universidade de Vigo

Vigo

Pontevedra

15

1.106,28 €

Q8650002B

Tenis

Club Deportivo Universidade de Vigo

Vigo

Pontevedra

6

442,51 €

Q8650002B

Xadrez

Club Deportivo Universidade de Vigo

Vigo

Pontevedra

14

1.032,53 €

V15434079

Fútbol

Centro Cultural e Deportivo Cerceda

Cerceda

A Coruña

60

4.425,13 €

V15999899

Fútbol sala

Club O Esteo Fútbol Sala

As Pontes de García Rodríguez

A Coruña

50

3.687,61 €

V27273317

Baloncesto

Clube Baloncesto Val de Lemos

Monforte de Lemos

Lugo

17

1.253,79 €

V27330265

Fútbol sala

Escolas Deportivas Municipais Concello de Guitiriz

Guitiriz

Lugo

30

2.212,57 €

V27330620

Xadrez

Club Chantadino de Xadrez

Chantada

Lugo

7

516,27 €

V27711472

Fútbol sala

Clube Deportivo Beade Fútbol Sala

Vigo

Pontevedra

21

1.548,80 €

V27713759

Pádel

Club Deportivo Pádel Femenino Cíes

Vigo

Pontevedra

9

663,77 €

V32027757

Fútbol

C.D. Arenteiro

O Carballiño

Ourense

29

2.138,81 €

V32254823

Tenis de mesa

Academia San Mamed Ourense Tenis Mesa

Ourense

Ourense

8

590,02 €

V32347999

Tiro con arco

Club Arco Barco

O Barco de Valdeorras

Ourense

8

590,02 €

V36440527

Fútbol

Escola de Fútbol Lalín

Lalín

Pontevedra

21

1.548,80 €

V36586774

Fútbol

Soceidad Deportiva Ponteareas

Ponteareas

Pontevedra

13

958,78 €

V70087523

Fútbol

Escuela Fútbol Base Amistade - Meirás

Valdoviño

A Coruña

20

1.475,04 €

V70087523

Fútbol sala

Escuela Fútbol Base Amistade - Meirás

Valdoviño

A Coruña

8

590,02 €

V70125976

Patinaxe-H.P.

Hockey Club Cambre

Cambre

A Coruña

13

958,78 €

V70145115

Taekwondo

Club Han’s Horang-I

Betanzos

A Coruña

19

1.401,29 €

Relación das agrupacións deportivas escolares beneficiarias:

NIF

Agrupación

Provincia

Concello

Puntos

Subvención

G15117724

Agrupación Deportiva Escolar As Rías

A Coruña

Noia

100

8.321,78 €

G15117732

Agrupación Deportiva La Parra

A Coruña

Santiago de Compostela

84

6.990,29 €

G15117740

Agrupación Deportiva El Castillo

A Coruña

Monfero

92

7.656,03 €

G27034321

Agrupación Deportiva Terra Chá

Lugo

Castro de Rei

47

3.911,23 €

G27034339

Agrupación Deportiva Río Cabe

Lugo

Monforte de Lemos

47

3.911,23 €

G27034347

Agrupación Deportiva Lucus

Lugo

Lugo

55

4.576,98 €

G27034446

Agrupación Deportiva A Mariña

Lugo

Lourenzá

68

5.658,81 €

G27394345

Agrupación Deportiva Escolar Surlugo

Lugo

Chantada

43

3.578,36 €

G27444389

Agrupación Deportiva Escolar da Montaña

Lugo

Becerreá

34

2.829,40 €

G27786169

Agrupación Deportiva 14

Pontevedra

Vigo

80

6.657,42 €

G32028003

Agrupación Deportiva Monterrei

Ourense

Verín

46

3.828,02 €

G32029852

Agrupación Deportiva San Rosendo

Ourense

Celanova

34

2.829,40 €

G32033433

Agrupación Deportiva As Burgas

Ourense

Ourense

68

5.658,81 €

G32103954

Agrupación Deportiva Valdeorras

Ourense

A Rúa

39

3.245,49 €

G32106650

Agrupación Deportiva Limia

Ourense

Rairiz de Veiga

34

2.829,40 €

G32142507

Agrupación Deportiva Alta Limia

Ourense

Baños de Molgas

43

3.578,36 €

G32142838

Agrupación Deportivo O Ribeiro

Ourense

Ribadavia

38

3.162,27 €

G32251860

Agrupación Deportiva Arenteiro

Ourense

O Irixo

47

3.911,23 €

G36044659

Agrupación Deportiva Val do Salnés

Pontevedra

Sanxenxo

68

5.658,81 €

G36044949

A.D. Deporte Base Zona Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra

54

4.493,76 €

G36045045

Agrupación Deportiva de Deporte Base Baixo Miño Tui

Pontevedra

Tomiño

76

6.324,55 €

G36045599

Agrupación Deportiva Base de A Estrada

Pontevedra

A Estrada

52

4.327,32 €

G36179869

Asociación Deportiva Areas Gordas

Pontevedra

Moaña

42

3.495,15 €

G36198570

Agrupación Deportiva Terra de Montes

Pontevedra

Forcarei

48

3.994,45 €

G70153580

A.D.E. Escolárix

A Coruña

Val do Dubra

51

4.244,11 €

G94035870

Asociación Deportiva Escolar do Condado e Paradanta

Pontevedra

Ponteareas

52

4.327,32 €

2. Denegar o outorgamento das solicitudes de subvención que se relacionan a seguir ordenadas polo seu número de NIF, por non obter a condición de beneficiario con base no establecido no artigo 7.4 das bases reguladoras (valoración inferior aos 5 puntos ou a 3 no caso de entidades participantes en competicións deportivas oficiais dirixidas a persoas con algunha discapacidade).

NIF

Entidade

Federación

Concello

Provincia

Puntos

G15006976

Sporting Club Casino de La Coruña

Natación-Waterpolo

A Coruña

A Coruña

0

G15006976

Sporting Club Casino de La Coruña

Xadrez

A Coruña

A Coruña

0

G15047095

R.S.D. Hípica de La Coruña

Natación

A Coruña

A Coruña

1

G15047095

R.S.D. Hípica de La Coruña

Pádel

A Coruña

A Coruña

4

G15047095

R.S.D. Hípica de La Coruña

Tenis de mesa

A Coruña

A Coruña

3

G15097363

Club do Mar de Mugardos

Ciclismo

Mugardos

A Coruña

2

G15102254

Club de Remo Ares

Remo

Ares

A Coruña

4

G15113525

S.D. Cacheiras

Fútbol sala

Teo

A Coruña

3

G15115058

Escudería La Coruña

Automobilismo

A Coruña

A Coruña

1

G15118144

Agrupación Escolar Compañía de María de Santiago

Atletismo

Santiago de Compostela

A Coruña

1

G15119688

Club Deportivo Vagalume

Voleibol

Ferrol

A Coruña

1

G15124449

Agrupación Deportiva Minusválidos Ferrol

Deporte adaptado

Ferrol

A Coruña

2

G15128283

Cultural Maniños S.D.

Fútbol sala

Fene

A Coruña

2

G15172869

S.D. Pontecarreira

Fútbol

Frades

A Coruña

3

G15227556

Círculo Xadrez Narón

Xadrez

Narón

A Coruña

2

G15228315

Club Compañía de María (A Coruña)

Atletismo

A Coruña

A Coruña

2

G15246259

Club Tríatlon Coruña

Tríatlon e p.m.

Coruña

A Coruña

3

G15246671

Sporting Cambre S.D.C.R.

Chave

Cambre

A Coruña

3

G15255789

S.D. Xuño

Fútbol

Porto do Son

A Coruña

3

G15257967

Club de Fútbol Juventud de Cabanas

Fútbol

Pontedeume

A Coruña

4

G15272313

S.D. San Martiño

Fútbol

Cerceda

A Coruña

4

G15276116

Club Xadrez Círculo Mercantil

Xadrez

Ribeira

A Coruña

3

G15277957

A.C.D.R. Grupo Bazán

Judo e d.a.

Ferrol

A Coruña

3

G15277957

A.C.D.R. Grupo Bazán

Karate e d.a.

Ferrol

A Coruña

4

G15277957

A.C.D.R. Grupo Bazán

Vela

Ferrol

A Coruña

2

G15280357

Hércules S.D. San Pedro de Nós

Fútbol

Oleiros

A Coruña

3

G15287733

Sociedade Deportiva Río Sar

Caza

Trazo

A Coruña

2

G15302136

O Parrulo F.S.

Fútbol

Ferrol

A Coruña

1

G15315906

Club de Fútbol Mesón do Vento

Fútbol

Ordes

A Coruña

3

G15320864

C. Biduído S.R.

Fútbol

Ames

A Coruña

3

G15323538

Druídas Beisbol Club

Béisbol e sófbol

A Coruña

A Coruña

4

G15357650

C.F. Portomouro

Fútbol

Val do Dubra

A Coruña

4

G15359847

Club Noia Fútbol Sala

Fútbol

Noia

A Coruña

1

G15364482

Cecebre S.D.

Fútbol

Cambre

A Coruña

3

G15367071

Club Marítimo Carrumeiro

Vela

Corcubión

A Coruña

4

G15467269

Agrupación Deportiva Nuestra Señora de Los Remedios

Fútbol sala

Santiago de Compostela

A Coruña

4

G15523665

Soneira S.D.

Fútbol

Vimianzo

A Coruña

3

G15534233

Club Atletismo As Mariñas

Atletismo

Betanzos

A Coruña

1

G15541758

Club Ciclista Riazor

Ciclismo

A Coruña

A Coruña

2

G15541758

Club Ciclista Riazor

Tríatlon e p.m.

A Coruña

A Coruña

3

G15548944

Club BTT Ultreia

Ciclismo

Santiago de Compostela

A Coruña

1

G15574692

Club Deportivo Riazor

Fútbol sala

A Coruña

A Coruña

4

G15588296

Club Atletismo Sada

Tríatlon e p.m.

Sada

A Coruña

4

G15607203

Club La Algalia

Xadrez

Santiago de Compostela

A Coruña

3

G15626997

Club Deportivo Náutico de Miño

Vela

Miño

A Coruña

2

G15658339

Olveira C.F.

Fútbol

Ribeira

A Coruña

4

G15661226

Escudería Amigos del Motor

Automobilismo

Santa Comba

A Coruña

1

G15678063

Club Deportivo Seguridade Galega

Fútbol sala

A Coruña

A Coruña

3

G15695885

Club Moto Sport Racing

Motociclismo

A Coruña

A Coruña

1

G15716160

Club Náutico Recreativo de Sada

Vela

Sada

A Coruña

4

G15764244

Agrupación Deportiva Xogos da Amistade

Judo e d.a.

Culleredo

A Coruña

1

G15779929

Club Viaxes Amarelle F.S.

Fútbol

A Coruña

A Coruña

2

G15861271

Club Ciclista Monteneme

Ciclismo

Carballo

A Coruña

1

G15861701

Club San Francisco Teo

Xadrez

Teo

A Coruña

2

G15863079

Club Acuático Laracha

Tríatlon e p.m.

A Laracha

A Coruña

2

G15901416

Troula Fútbol Sala

Fútbol

Betanzos

A Coruña

1

G15907850

Club Deportivo Concello de Monfero

Ciclismo

Monfero

A Coruña

1

G15935281

Agrupación Deportiva Atletes

Atletismo

Muros

A Coruña

2

G15935281

Agrupación Deportiva Atletes

Fútbol sala

Muros

A Coruña

1

G15956121

Fisober F.S.F.

Fútbol

Vimianzo

A Coruña

2

G15957400

Asambal C.A.B.

Baloncesto

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

1

G15978273

Escudería Rallyactividad Competición

Automobilismo

Rianxo

A Coruña

4

G15984321

Club Escudería Scratch Fene

Automobilismo

Fene

A Coruña

4

G27006238

Club Círculo das Artes

Billar

Lugo

Lugo

3

G27006238

Club Círculo das Artes

Xadrez

Lugo

Lugo

4

G27008549

Club Fluvial de Lugo

Atletismo

Lugo

Lugo

1

G27008846

Clube Fluvial Monforte de Lemos

Voleibol

Monforte de Lemos

Lugo

3

G27032275

C.D. San Ciprián

Piragüismo

Cervo

Lugo

3

G27032390

C.D. Alfoz

Fútbol

Alfoz

Lugo

4

G27033000

Club Polideportivo Maristas-Lugo

Béisbol e sófbol

Lugo

Lugo

1

G27034453

A.D. Martínez Otero

Atletismo

Foz

Lugo

1

G27034453

A.D. Martínez Otero

Baloncesto

Foz

Lugo

1

G27042373

Peña Ciclista Graficas Lar

Ciclismo

Viveiro

Lugo

1

G27109099

Club Sociedade Deportiva Muimenta

Fútbol

Cospeito

Lugo

3

G27114693

Sociedad Deportiva y Cultural San Roque

Fútbol

Lugo

Lugo

4

G27152131

Sociedad Cultural e Deportiva Milagrosa

Fútbol sala

Lugo

Lugo

3

G27210376

Prone Lugo A.D.

Baloncesto

Lugo

Lugo

1

G27210376

Prone Lugo A.D.

Fútbol

Lugo

Lugo

1

G27211994

Escolas Deportivas de Lourenzá

Ciclismo

Lourenzá

Lugo

1

G27234905

Asociación Deportiva Catro Roldas

Fútbol

Vilalba

Lugo

4

G27236736

Club Ciclista Correcamiños

Ciclismo

Lugo

Lugo

1

G27246933

Club Deportivo Rececende Fútbol Sala

Fútbol

A Pontenova

Lugo

2

G27247667

Club Vilalba Fútbol Sala

Fútbol

Vilalba

Lugo

2

G27268671

A.D. San Roque Viveiro

Montañismo

Viveiro

Lugo

3

G27268671

A.D. San Roque Viveiro

Orientación

Viveiro

Lugo

2

G27268671

A.D. San Roque Viveiro

Tríatlon e p.m.

Viveiro

Lugo

1

G27269158

Club Ciclista Vilalba-As Pontes

Ciclismo

Vilalba

Lugo

2

G27314269

Asociación Deportiva Pasada das Cabras

Montañismo

Burela

Lugo

1

G27342005

Club Ribeira Fútbol Sala

Fútbol

Lugo

Lugo

1

G27352293

Asociación Cultural Deportiva Os Fornos

Fútbol

A Pontenova

Lugo

3

G27359629

Club Montaña Oriental

Fútbol sala

A Fonsagrada

Lugo

3

G27364678

Club Praia de Augas Santas

Baloncesto

Ribadeo

Lugo

3

G27374891

Moto Club Enduro Mondoñedo

Motociclismo

Mondoñedo

Lugo

2

G27377571

Club Pádel Nuestro

Fútbol

Lugo

Lugo

1

G27377571

Club Pádel Nuestro

Pádel

Lugo

Lugo

4

G27378520

Club Loita Lugo

Loita

Vilalba

Lugo

4

G27396241

Sociedade Deportiva Xove Fútbol Sala

Fútbol

Xove

Lugo

1

G27402924

Clube Ciclista Chantadino

Ciclismo

Chantada

Lugo

2

G27403401

Asociación Deportiva A Ponte Competicion

Automobilismo

Lugo

Lugo

2

G27412683

Club Baloncesto Terra Chá

Baloncesto

Vilalba

Lugo

3

G27433804

Sociedade Deportiva Cultural Atlético San Antonio

Atletismo

Lugo

Lugo

1

G27433804

Sociedade Deportiva Cultural Atlético San Antonio

Fútbol

Lugo

Lugo

3

G27433804

Sociedade Deportiva Cultural Atlético San Antonio

Tenis

Lugo

Lugo

2

G27433804

Sociedade Deportiva Cultural Atlético San Antonio

Tenis de mesa

Lugo

Lugo

2

G27435098

Club Billar Círculo Chantada

Billar

Chantada

Lugo

3

G27435718

Sociedad Deportiva Viveiro

Fútbol

Viveiro

Lugo

4

G27437714

Club Deportivo Friol Fútbol Sala

Fútbol sala

Friol

Lugo

3

G27439751

Club Monte Penarubia Running

Tríatlon e p.m.

Lugo

Lugo

2

G27444082

Agrupación Polideportiva San Ramón Vilalba

Tríatlon e p.m.

Vilalba

Lugo

4

G27453620

Club Escudería O Convento Motorsport

Automobilismo

Chantada

Lugo

3

G27459122

Club Ciclista Riberas de Miño

Ciclismo

Begonte

Lugo

1

G27464023

Club Deportivo Pádel Team Lugo

Pádel

Lugo

Lugo

1

G27464569

Castelo Bike Club

Ciclismo

Monforte de Lemos

Lugo

1

G27470392

O Incio Terra Brava Club de Fútbol

Fútbol

O Incio

Lugo

1

G27472182

Club Balonmán Taboada Feminino

Balonmán

Taboada

Lugo

2

G27472562

Asociación Deportiva Féminas Pádel Lugo

Pádel

Lugo

Lugo

2

G27707652

Racing Ciclyng Tean Go

Ciclismo

Redondela

Pontevedra

4

G27717875

Clube Deportivo Lume Fútbol Sala

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

3

G27723261

Club Vigo Máster

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

1

G27723352

Asociación Deportiva A Forna

Ciclismo

O Porriño

Pontevedra

1

G27723352

Asociación Deportiva A Forna

Orientación

O Porriño

Pontevedra

2

G27733633

Sociedad Deportiva Abetos Fútbol Sala

Fútbol sala

Gondomar

Pontevedra

4

G27758168

Anpabal Fútbol Club

Fútbol

Vigo

Pontevedra

1

G27760172

Club Sol Invictus Fútbol Sala

Fútbol sala

Redondela

Pontevedra

2

G27767102

5TH Pine MTB Team

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

3

G27779586

Asociación Gallega de Tenis Playa

Tenis

Vigo

Pontevedra

2

G27789585

Fútbol Sala Carballal

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

1

G27804970

Club Peñasco

Fútbol

Vigo

Pontevedra

3

G27810688

Club Remeiros de Vigo

Remo

Vigo

Pontevedra

2

G27810761

Club Deportivo Seungsport

Kickboxing

Vigo

Pontevedra

3

G27815638

Txoko Surf Club Schola

Surf

Nigrán

Pontevedra

3

G27822071

Valkirias Vigo F.S.

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

2

G32022626

Club Peña Trevinca Barco

Dep. inverno

O Barco de Valdeorras

Ourense

2

G32031643

Antela F.C.

Fútbol sala

Xinzo de Limia

Ourense

1

G32115388

Club Deportivo Arranxar

Fútbol sala

Ourense

Ourense

4

G32117772

Unión Deportiva Lobios

Fútbol

Lobios

Ourense

3

G32147456

Escolas Deportivas Concello de Barbadás

Baloncesto

Barbadás

Ourense

4

G32147456

Escolas Deportivas Concello de Barbadás

Balonmán

Barbadás

Ourense

1

G32164980

Club Deportivo Franciscanas

Fútbol sala

Ourense

Ourense

4

G32164980

Club Deportivo Franciscanas

Orientación

Ourense

Ourense

2

G32164980

Club Deportivo Franciscanas

Voleibol

Ourense

Ourense

2

G32244022

Club Ciclista Dúas Rodas

Ciclismo

Ourense

Ourense

2

G32264814

Unión Deportiva Barbadás

Fútbol sala

Barbadás

Ourense

3

G32294217

Club Deportivo Rocas

Fútbol

Esgos

Ourense

3

G32310336

Club Natación Pabellón

Tríatlon e p.m.

Ourense

Ourense

2

G32341067

Asociación Deportiva Limiactiva

Orientación

Xinzo de Limia

Ourense

2

G32351058

Black Kick Competición

Kickboxing

Ourense

Ourense

3

G32377657

Club Ciclista Verín

Ciclismo

Verín

Ourense

1

G32407280

Fundación Cipri Gomes

Fútbol sala

Ourense

Ourense

1

G32407280

Fundación Cipri Gomes

Kickboxing

Ourense

Ourense

2

G32407280

Fundación Cipri Gomes

Xadrez

Ourense

Ourense

1

G32426256

Club Deportivo IES Celanova

Atletismo

Celanova

Ourense

4

G32427106

Escudería Viduedo

Automobilismo

San Cristovo de Cea

Ourense

2

G32438962

Club Atletismo Guillelme Brown

Atletismo

O Pereiro de Aguiar

Ourense

4

G32438962

Club Atletismo Guillelme Brown

Kung-fu

O Pereiro de Aguiar

Ourense

4

G32438962

Club Atletismo Guillelme Brown

Voleibol

O Pereiro de Aguiar

Ourense

1

G32438962

Club Atletismo Guillelme Brown

Xadrez

O Pereiro de Aguiar

Ourense

1

G32441909

Rúa Valdeorras Club Fútbol

Fútbol

A Rúa

Ourense

4

G32447617

Escudería Celanova Motor

Automobilismo

Celanova

Ourense

2

G32451296

Escudería Fraguas Sport

Automobilismo

Esgos

Ourense

2

G32454779

Os Demos

Fútbol sala

Ourense

Ourense

4

G32454779

Os Demos

Voleibol

Ourense

Ourense

2

G32455024

Club Míguez Team

Kickboxing

Ourense

Ourense

2

G32455354

A Gudiña Fútbol-Sala

Fútbol sala

A Gudiña

Ourense

3

G32465114

Unión de Xogadores de Maceda

Fútbol

Maceda

Ourense

2

G32465312

Club Atletismo Rúa

Atletismo

A Rúa

Ourense

2

G32466575

Escudería Barbadás

Automobilismo

Barbadás

Ourense

2

G35275881

Sociedade Deportiva Piloño

Fútbol

Vila de Cruces

Pontevedra

3

G36010577

Liceo Casino de Vilagarcía de Arosa

Piragüismo

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

4

G36015451

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

Billar

Redondela

Pontevedra

3

G36022572

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo

Xadrez

Sanxenxo

Pontevedra

4

G36031292

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

Vela

A Illa de Arousa

Pontevedra

1

G36031292

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

Xadrez

A Illa de Arousa

Pontevedra

2

G36036150

Club Náutico Umia

Piragüismo

Caldas de Reis

Pontevedra

3

G36046217

Club Ciclista Cangas

Ciclismo

Cangas

Pontevedra

2

G36100949

Tomiño F.C.

Fútbol

Tomiño

Pontevedra

3

G36107027

Union Deportiva San Miguel de Deiro

Fútbol

Vilanova de Arousa

Pontevedra

4

G36108736

Dorrón Club de Fútbol

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

3

G36109163

Leis 26 Fútbol Sala

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

1

G36110500

Sociedade de Caza e Pesca Verdeseixo

Pesca e casting

Pontecaldelas

Pontevedra

1

G36113496

Campo Lameiro C.D.

Fútbol sala

Campo Lameiro

Pontevedra

3

G36122901

F.C. Xinzo

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

3

G36167260

Club Deportivo Atlético Villar

Fútbol

Redondela

Pontevedra

3

G36186047

Club Ciclista Xiabre

Ciclismo

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

1

G36187946

Cultural Deportiva Portas

Fútbol sala

Portas

Pontevedra

3

G36191591

Billar Club Pontevedra

Billar

Pontevedra

Pontevedra

3

G36195550

Sociedad Deportiva Juvenil de Ponteareas

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

3

G36198398

Sociedade de Caza A Peneda

Caza

Soutomaior

Pontevedra

4

G36233062

Peña Ciclista Moto Bike

Ciclismo

Pontevedra

Pontevedra

1

G36233062

Peña Ciclista Moto Bike

Tríatlon e p.m.

Pontevedra

Pontevedra

1

G36235935

Club Ciclista Estradense

Ciclismo

A Estrada

Pontevedra

1

G36236842

Club Ciclista Val do Ullo

Ciclismo

Vilaboa

Pontevedra

2

G36266203

Asociación Cabaleiros do Deza

Hípica

Lalín

Pontevedra

2

G36266278

Club Atlético Estación

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

4

G36275337

Asociación Cultural e Deportiva Albatros

Xadrez

A Guarda

Pontevedra

4

G36288413

Club Petanca Teis

Petanca

Vigo

Pontevedra

4

G36308625

A Estrada Futsal

Fútbol

A Estrada

Pontevedra

1

G36309052

U.D. A Unión Guardesa

Fútbol

A Guarda

Pontevedra

3

G36317980

Judo Club Senín

Judo e d.a.

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

2

G36352854

Clube Escolas Deportivas Municipais de Salceda

Fútbol sala

Salceda Caselas

Pontevedra

4

G36352854

Clube Escolas Deportivas Municipais de Salceda

Tenis

Salceda Caselas

Pontevedra

2

G36359859

Club Baloncesto El Doce

Baloncesto

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

3

G36362846

Bora C.F.

Fútbol

Pontevedra

Pontevedra

3

G36363083

Club Poio Fútbol Sala

Fútbol

Poio

Pontevedra

1

G36371219

Sporting Club San Mateo

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

4

G36384311

Kick Boxing Club Arcade

Boxeo

Soutomaior

Pontevedra

2

G36395788

Escudería Surco

Automobilismo

Salvaterra de Miño

Pontevedra

4

G36413235

Libertad Sporting Club

Fútbol

Sanxenxo

Pontevedra

4

G36428274

Club Petanca Ponteareas

Chave

Ponteareas

Pontevedra

1

G36428274

Club Petanca Ponteareas

Petanca

Ponteareas

Pontevedra

1

G36446599

Peña Ciclista Bikestrada

Ciclismo

A Estrada

Pontevedra

1

G36446599

Peña Ciclista Bikestrada

Tríatlon e p.m.

A Estrada

Pontevedra

1

G36451482

Asociación Deportiva e Cultural Picaraña

Ciclismo

Ponteareas

Pontevedra

1

G36457901

Cornelios

Orientación

As Neves

Pontevedra

2

G36483030

Club Deportivo Ría de Arousa do Grove

Atletismo

O Grove

Pontevedra

1

G36483030

Club Deportivo Ría de Arousa do Grove

Ciclismo

O Grove

Pontevedra

1

G36511897

Móvete na Moto

Motociclismo

Lalín

Pontevedra

1

G36517712

Club Ciclismo Tríatlon Poio

Tríatlon e p.m.

Poio

Pontevedra

4

G36521219

Asociación Deportivo Cultural de Guimarei

Ciclismo

A Estrada

Pontevedra

1

G36521219

Asociación Deportivo Cultural de Guimarei

Fútbol

A Estrada

Pontevedra

3

G36553089

Club Deportivo Sport Factory

Judo e d.a.

Ponteareas

Pontevedra

3

G36569416

Armenteira e Punto

Ciclismo

Meis

Pontevedra

1

G36571990

Club Ciclista Aragonta

Ciclismo

Salceda de Caselas

Pontevedra

4

G36582203

Club Mountain Bike Aloia

Ciclismo

Tui

Pontevedra

1

G36586618

Clube Ciclista Corbelo

Atletismo

Sanxenxo

Pontevedra

1

G36586618

Clube Ciclista Corbelo

Tríatlon e p.m.

Sanxenxo

Pontevedra

2

G36593390

Clube sobre Rodas

Motociclismo

Lalín

Pontevedra

1

G36612752

Real Club Náutico de Vigo

Tríatlon e p.m.

Vigo

Pontevedra

2

G36628543

Asociación Cultural Deportiva Xestas

Chave

Vigo

Pontevedra

2

G36631539

URECA

Baloncesto

Nigrán

Pontevedra

3

G36631539

URECA

Fútbol sala

Nigrán

Pontevedra

3

G36637890

Club Montañeiros Celtas

Activ. subacuáticas

Vigo

Pontevedra

3

G36646446

Club Apóstol Santiago

Atletismo

Vigo

Pontevedra

3

G36658052

S.D. Club Marcote

Xadrez

Vigo

Pontevedra

4

G36684124

S.D. Cristo de La Victoria

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

1

G36703213

Club Peña Cicloturista Traviesas

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

1

G36742393

Sociedade de Bolos San Vicente de Mañufe

Bolos

Gondomar

Pontevedra

1

G36745107

Club Ciclista Ría de Vigo

Ciclismo

Vigo

Pontevedra

3

g36794196

Club de Fútbol Deportivo Chaín

Fútbol

Gondomar

Pontevedra

4

G36821338

Monteferro Bike Club

Ciclismo

Nigrán

Pontevedra

1

G36825073

Club Ciclista Gondomar

Ciclismo

Gondomar

Pontevedra

1

G36825214

Club Windsurf Galicia

Vela

Sanxenxo

Pontevedra

4

G36834240

Club Minauta

Motonáutica

Vigo

Pontevedra

2

G36881316

Club Bolos Celtas Valladares

Bolos

Vigo

Pontevedra

2

G36886141

Club Area

Kickboxing

Vigo

Pontevedra

2

G36894517

Club Petanca A Salgueira

Petanca

Vigo

Pontevedra

4

G36894749

Club Independiente

Loita

Vigo

Pontevedra

3

G36904530

Club Deportivo do C.S.C.R. de Beade

Petanca

Vigo

Pontevedra

3

G36938702

La Peña Fútbol Sala

Fútbol sala

Vigo

Pontevedra

4

G36974079

Peña Moteros Val Miñor

Motociclismo

Baiona

Pontevedra

1

G70007513

Club Olímpico de Vedra

Ciclismo

Vedra

A Coruña

2

G70011291

Club S.H. Palmeira

Fútbol

Ribeira

A Coruña

3

G70013198

Sociedade de Pesca Deportiva Neria

Pesca e casting

Vimianzo

A Coruña

3

G70054705

Club Cidade de Narón

Fútbol

Narón

A Coruña

2

G70072731

C.D. Sociedad Excursionista Científica de Ordes

Orientación

Ordes

A Coruña

1

G70094115

Moto Club Rebordelo

Motociclismo

Monfero

A Coruña

1

G70126081

Peña Ciclista Os Chans do Barbanza

Ciclismo

Boiro

A Coruña

1

G70135660

Asociación Cans Deportistas

Montañismo

Santiago de Compostela

A Coruña

2

G70139134

Pikate Racing

Automobilismo

Narón

A Coruña

0

G70159959

Escuela Ayude

Boxeo

Melide

A Coruña

3

G70159959

Escuela Ayude

Esgrima

Melide

A Coruña

3

G70174982

Club Deportivo Ponte Camporrapado

Fútbol

Boqueixón

A Coruña

2

G70178157

Clube Voleibol Oleiros

Voleibol

Oleiros

A Coruña

4

G70180724

Escola Deportiva Os Miúdos S.D.

Atletismo

Muros

A Coruña

1

G70180724

Escola Deportiva Os Miúdos S.D.

Voleibol

Muros

A Coruña

1

G70187018

Club ITF Noia

Boxeo

Noia

A Coruña

3

G70191085

Club Motociclista Teo

Motociclismo

Teo

A Coruña

0

G70202189

Club Ciclista Os Esfola Arrós

Ciclismo

Ames

A Coruña

1

G70209341

Club Cee Deportes de Contacto

Boxeo

Cee

A Coruña

1

G70219498

Unión Vecinal Ventorrillo

Fútbol

A Coruña

A Coruña

2

G70268529

Paseo Marítimo S.D.

Fútbol

A Coruña

A Coruña

2

G70297452

Zalaeta 100tolos

Tríatlon e p.m.

A Coruña

A Coruña

3

G70310719

Nosportlimit-Trek Galicia

Atletismo

Culleredo

A Coruña

1

G70310719

Nosportlimit-Trek Galicia

Ciclismo

Culleredo

A Coruña

1

G70310719

Nosportlimit-Trek Galicia

Montañismo

Culleredo

A Coruña

1

G70310719

Nosportlimit-Trek Galicia

Natación

Culleredo

A Coruña

1

G70316781

Club Ciclista Abegondo

Ciclismo

Abegondo

A Coruña

0

G70320981

Club de Patinaxe Artístico Costa da Morte

Patinaxe

Cee

A Coruña

2

G70327622

C. Ciclista Os do Monte Bravo

Ciclismo

Teo

A Coruña

1

G70336292

Sociedade Deportiva Ameixenda

Fútbol

Cee

A Coruña

4

G70337217

5 Coruña Fútbol Sala

Fútbol

A Coruña

A Coruña

1

G70339809

Club Deportivo Black Ravens F.S.

Fútbol americano

Santiago de Compostela

A Coruña

3

G70343496

Asociación Deportiva Olimpia

Atletismo

Cee

A Coruña

4

G70356191

Club Galicia Waterman

Surf

Porto do Son

A Coruña

2

G70377221

Motopark Cerceda

Motociclismo

Cerceda

A Coruña

1

G70389861

Club Ciclista Tambre Bike

Ciclismo

Oroso

A Coruña

1

G70404389

Club Tri-498

Tríatlon e p.m.

Ribeira

A Coruña

4

G70406426

Salvamento Coruña

Salvamento e soc.

A Coruña

A Coruña

3

G70420419

Sociedade Deportiva Barbantía Roda

Atletismo

Boiro

A Coruña

1

G70420419

Sociedade Deportiva Barbantía Roda

Ciclismo

Boiro

A Coruña

1

G70424031

Atlético Pino C.F.

Fútbol

O Pino

A Coruña

4

G70434071

Tríatlon Costa da Morte

Ciclismo

Cee

A Coruña

1

G70434071

Tríatlon Costa da Morte

Tríatlon e p.m.

Cee

A Coruña

1

G70442553

Moto Club Trialcó

Motociclismo

Oleiros

A Coruña

3

G70444310

Club Arqueiros do Barbanza

Tiro con arco

A Pobra do Caramiñal

A Coruña

1

G70455811

Sada Futsal

Fútbol sala

Sada

A Coruña

1

G70455928

Club Deportivo Narón

Fútbol

Narón

A Coruña

3

G70457411

Judo Club Bergantiños

Judo e d.a.

Carballo

A Coruña

3

G70458674

Club Xuventude Dorneda

Fútbol

Oleiros

A Coruña

0

G70471503

Asociación Deportiva de Taekwondistas Comarca de Ordes (ADTCO)

Taekwondo

Ordes

A Coruña

2

G94014925

Club Petanca Dextros Salvaterra

Petanca

Salvaterra de Miño

Pontevedra

4

G94019445

Escudería Carracedo Competición

Automobilismo

A Estrada

Pontevedra

1

G94023249

Club Deportivo Pinarium

Atletismo

Marín

Pontevedra

2

G94023249

Club Deportivo Pinarium

Tríatlon e p.m.

Marín

Pontevedra

2

G94023678

Sociedade Deportiva Deza

Fútbol

Lalín

Pontevedra

3

G94030541

Club Deportivo Tui Fútbol Sala

Fútbol sala

Tui

Pontevedra

4

G94043700

Escola Fútbol Base Cangas

Fútbol sala

Cangas

Pontevedra

3

G94044732

Asociación Educativa Cultural Ludica e Deportiva O Fisgón

Fútbol sala

Moaña

Pontevedra

2

G94048733

Asociación Vilagarcía Esgrima

Esgrima

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

4

G94052693

Club Ciclista Farto

Ciclismo

Pontevedra

Pontevedra

2

G94065232

Club Fútbol Sala Valga

Fútbol sala

Valga

Pontevedra

4

G94068483

Meaño Club de Fútbol

Fútbol

Meaño

Pontevedra

4

G94069390

C.D. Cafyd

Fútbol sala

Marín

Pontevedra

1

G94077054

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

Ciclismo

Oia

Pontevedra

2

G94094430

Club Teabikes

Ciclismo

Ponteareas

Pontevedra

1

G94100955

Wind Sup Club

Surf

Cangas

Pontevedra

2

G94103553

Méndez Competicion

Automobilismo

Lalín

Pontevedra

2

G94107083

S.D. Dozón

Fútbol

Dozón

Pontevedra

3

G94107869

Escuela Deportiva Marín

Fútbol

Marín

Pontevedra

1

G94108081

Escudería BM

Automobilismo

Oia

Pontevedra

2

G94110996

Moto Club VFM

Motociclismo

Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

2

G94111531

Club M Tideo

Montañismo

Tui

Pontevedra

2

G94112034

Escola Estrada de Fútbol Base

Fútbol

A Estrada

Pontevedra

1

G94112125

Club Deportivo Minhofer

Fútbol

Ponteareas

Pontevedra

1

G94120631

X3 Pádel Club A Estrada

Pádel

A Estrada

Pontevedra

1

G94124179

U. D. Nespereira

Fútbol

Pazos de Borbén

Pontevedra

1

G94125028

Club Mamis Arnelas F.C.

Fútbol

Ribadumia

Pontevedra

2

G94125762

Club Fútbol Sala Cidade de Pontevedra

Fútbol sala

Pontevedra

Pontevedra

1

G94129079

Kennel Den

Dep. inverno

Catoira

Pontevedra

3

G94130168

Frigoríficos Bandeira - Extol

Ciclismo

Lalín

Pontevedra

2

Q1518001A

Club USC

Karate e d.a.

Santiago de Compostela

A Coruña

3

Q1518001A

Club USC

Orientación

Santiago de Compostela

A Coruña

2

Q8650002B

Club Deportivo Universidade de Vigo

Atletismo

Vigo

Pontevedra

1

Q8650002B

Club Deportivo Universidade de Vigo

Orientación

Vigo

Pontevedra

4

V15999899

Club O Esteo Fútbol Sala

Fútbol

As Pontes de García Rodríguez

A Coruña

1

3. Declarar excluídos aos solicitantes que se identifican a seguir ordeados polo seu número de NIF e motivo da exclusión.

NIF

Entidade

Modalidade

Motivo da exclusión

G15653686

Estrela Vermelha Fútbol Gaélico

Fútbol gaélico

Non cumpre o establecido nos artigos 3.1 e 6.5.e) das bases reguladoras

G27151505

Sociedad Deportiva Guitiriz

Fútbol

Fóra de prazo

G27402965

Club Medela MTB

Ciclismo

Fóra de prazo

G32460156

Ourense Gaels

Fútbol gaélico

Non cumpre o establecido nos artigos 3.1 e 6.5.e) das bases reguladoras

G36031292

Asociación Cultural e Deportiva Dorna

Fútbol gaélico

Non cumpre o establecido nos artigos 3.1 e 6.5.e) das bases reguladoras

G36981140

Baíña Fútbol Sala

Fútbol sala

Fóra de prazo

G94075595

Mecos Fútbol Gaélico O Grove

Fútbol gaélico

Non cumpre o establecido nos artigos 3.1 e 6.5.e) das bases reguladoras

G94076619

Irmandinhos F.G.

Fútbol gaélico

Non cumpre o establecido nos artigos 3.1 e 6.5.e) das bases reguladoras

G94128220

Herdeiros de Dhais F.G.

Fútbol gaélico

Non cumpre o establecido nos artigos 3.1 e 6.5.e) das bases reguladoras

4. Esta resolución comporta a disposición de crédito por un importe total de 1.970.000,00 € (un millón novecentos setenta mil euros), con cargo á aplicación orzamentaria 04.40.441A.481.0.

5. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o secretario xeral para o Deporte, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de tres meses contados a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto presunto, ou ben, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, se esta fose expresa, ou de seis meses contados a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2016

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte