Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 79 Martes, 26 de abril de 2016 Páx. 15431

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 4 de abril de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Por esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES51 0081 5363 23 0001082610 do Banco Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao/á interesado/a, e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula; a eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

A Coruña, 4 de abril de 2016

Francisco Vilanova Fraga
Xerente de Xestión Integrada da Coruña

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Otero Raña, Mercedes

033088808L

Fra. 201600801

26.1.2016

50,21

Santos Alonso, Ana

039453552L

Fra. 201600982

1.2.2016

361,59

Pena Noceda, Alfonso

033286649Z

Fra. 201600983

1.2.2016

361,59

Lumbreras Campos, Samuel

053160611K

Fra. 201600986

1.2.2016

361,59

Dans Martínez, Gloria

032837919Z

Fra. 201600996

1.2.2016

256,87

Pereira Campos, Alejandra

054129282R

Fra. 201600997

1.2.2016

361,59

Martínez Castro, Myriam

053306077N

Fra. 201601379

10.2.2016

256,87

Miliocherance --- Rubén

2810322113

Fra. 201601403

10.2.2016

256,87

Macedo Guimaraes da Cunha, Ana Isabel

Y00063212E

Fra. 201601421

11.2.2016

361,59

Mañana Villasuso, María Elena

045853358Y

Fra. 201601422

11.2.2016

361,59

Díaz Sanles Ainhoa

053309919J

Fra. 201601436

11.2.2016

361,59

Euro-Center, S.A.

A-07067689

Fra. 201601441

11.2.2016

98,72

González Vázquez Gadea

047389140D

Fra. 201601506

12.2.2016

361,59

Xaire Blanco, Miguel Ángel

025699250Q

Fra. 201601507

12.2.2016

361,59

Puente Longueira, José Benito

047377761S

Fra. 201601509

12.2.2016

361,59

Fernández Martínez, Raquel

047435679L

Fra. 201601510

12.2.2016

361,59

Ávila --- Sandra Soledad

AAD213504

Fra. 201601615

16.2.2016

738,95

Saponaro --- Blanca Noemí

F2785593

Fra. 201601619

16.2.2016

256,87

Mitrica --- Vasile

X09995935C

Fra. 201601620

16.2.2016

361,59

Marr --- Alexander Thomas

1509188

Fra. 201601628

16.2.2016

69,24

Costel --- Ordan

GG306373

Fra. 201601629

16.2.2016

361,59

Lema Espasandín, Ramón Abel

93600135

Fra. 201601630

16.2.2016

256,87

Simón Olivo

49918347k

Fra. 201601643

17.2.2016

69,24

Vásquez Castro, Jesús Adolfo

131113400721

Fra. 201601654

17.2.2016

82,66

Fuentefría Pazos, Rudesindo

076271333K

Fra. 201601671

17.2.2016

268,34

Lastres Muñiz, Nicole

048110045W

Fra. 201601672

17.2.2016

256,87

Mosquera Castro, Ángel

032380223H

Fra. 201601678

17.2.2016

256,87

Feraru --- Mara-Viorica

SZ378358

Fra. 201601684

17.2.2016

361,59

Gomes da Costa, Tayane

FE576945

Fra. 201601794

22.2.2016

256,87

Guerrero Rico, Diana Patricia

X04336461H

Fra. 201601795

22.2.2016

401,94

Pais --- Leoncio Castro

4857222927

Fra. 201601796

22.2.2016

14,52

Riley --- Victoria

AAA0407920

Fra. 201601800

22.2.2016

69,24

Mello Brunialti, Luana

XB505225

Fra. 201601805

22.2.2016

361,59

Machado --- Jonatan

AAA1191578

Fra. 201601806

22.2.2016

268,34

Tona --- Andreea

Y03815324Y

Fra. 201601807

22.2.2016

268,34

Villamil Villarino, Miguel Ángel

503575514

Fra. 201601966

26.2.2016

361,59

Robla Novo, Alfredo

47383167Q

Fra. 201602136

4.3.2016

268,34