Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Venres, 6 de maio de 2016 Páx. 17050

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Vigo

ANUNCIO da oferta de emprego público 2016.

Con data do 8 de abril de 2016, a Xunta de Goberno local, en sesión ordinaria, adoptou o seguinte acordo:

«Primeiro. Aprobar a oferta de emprego público do Concello de Vigo para o ano 2016, integrada polas seguintes 58 prazas vacantes:

a) Persoal funcionario (41 prazas, trinta e unha delas pola quenda libre).

Nº de vacantes

Denominación

Grupo

Escala

Subescala

Clase

Quenda de acceso

2

Técnico/a Administración xeral rama xurídica

A1

Admón. xeral

Técnica

Superior

1 libre e 1 promoción interna

1

Administrativo/a Administración xeral

C1

Admón. xeral

Administrativa

---------

Libre

6

Auxiliar Administración xeral

C2

Admón. xeral

Auxiliar

----------

4 libre e 2 promoción interna

1

Subalterno/a

E

Admón. xeral

Subalterna

----------

Libre

1

Enxeñeiro/a de camiños

A1

Admón. especial

Técnica

Superior

Libre

1

Enxeñeiro/a industrial

A1

Admón. especial

Técnica

Superior

Libre

1

Arquitecto/a técnico/a aparellador/a

A2

Admón. especial

Técnica

Media

Libre

8

Diplomado/a traballo social

A2

Admón. especial

Técnica

Media

Libre

1

Técnico/a medio/a igualdade

A2

Admón. especial

Servizos

especiais

Funcións especiais

Libre

1

Técnico/a xestión

A2

Admón. especial

Servizos

especiais

Funcións especiais

Promoción interna

1

Técnico/a relacións laborais

A2

Admón. especial

Servizos

especiais

Funcións especiais

Promoción interna

1

Técnico/a medio/a sistemas

A2

Admón. especial

Servizos

especiais

Funcións especiais

Promoción interna

1

Programador/a informática

C1

Admón. especial

Servizos

especiais

Funcións especiais

Libre

2

Inspector/a principal Policía local

A2

Admón. especial

Servizos

especiais

Policía local

Promoción interna

1

Sarxento extinción incendios

C1

Admón. especial

Servizos

especiais

Extinción incendios

Promoción interna

1

Cabo extinción incendios

C2

Admón. especial

Servizos

especiais

Extinción incendios

Promoción interna

4

Bombeiro/a

C2

Admón. especial

Servizos

especiais

Extinción incendios

Libre

7

Policía local

C1

Admón. especial

Servizos

especiais

Policía local

Libre

b) Persoal laboral: 17 prazas (1 capataz pola quenda de promoción interna, 13 de oficiais de oficios do grupo C2 de titulación (unha delas pola quenda libre-oficial condutor) e 3 de axudante de oficios do grupo transitorio E (unha delas pola quenda libre e dúas por promoción interna).

Segundo. De conformidade co disposto no artigo 59 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (TREBEP) resérvanse un total de 5 prazas (7 % das 58 prazas ofertadas (33 correspondentes a quenda libre e 25 reservadas por promoción interna), para persoas con discapacidade, dúas delas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual e as tres restantes para persoas que acrediten calquera outro tipo de discapacidade.

– Dúas prazas de auxiliar de Administración xeral, unha das ofertadas pola quenda libre e outra da quenda de promoción interna.

– Dúas prazas de oficial de oficios, da quenda de promoción interna, unha delas reservarase para ser cuberta por persoas que acrediten discapacidade intelectual.

– Unha praza de axudante de oficios, da quenda de promoción interna, reservada para persoas con discapacidade intelectual».

Vigo, 12 de abril de 2016

O alcalde
P.D. (Decreto do 19.6.2015)
Javier Pardo Espiñeira
Concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal e Persoal