Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 116 Luns, 20 de xuño de 2016 Páx. 25485

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 1 de xuño de 2016, da Secretaría Xeral de Emprego, polo que se notifican os acordos de iniciación de procedementos de descualificación e cancelación da inscrición de varias entidades como centros especiais de emprego no Rexistro de Centros Especiais de Emprego de Galicia, ao abeiro do disposto no Decreto 200/2005, do 7 de xullo (Diario Oficial de Galicia número 138, do 19 de xullo).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, despois de ser intentadas sen éxito as correspondentes notificacións persoais a través do servizo de Correos, notifícanse ás entidades relacionadas no anexo os acordos de iniciación de procedementos de descualificación e cancelación da inscrición de varias entidades como centros especiais de emprego no Rexistro de Centros Especiais de Emprego de Galicia.

As representacións legais das entidades poderán comparecer, no prazo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), nas dependencias da Secretaría Xeral de Emprego, situadas no Edificio Administrativo de San Lázaro, s/n, andar 0, 15781 Santiago de Compostela, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento do contido íntegro do correspondente acordo. Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte á data de finalización deste.

Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2016

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

1. Entidade: CEE Radio Taxi, S.A.

NIF: A15049612.

Enderezo: rúa Colón, nº 2, 3º, A Coruña.

Nº inscrición: 5-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 25 de abril de 2016.

Causas da revogación da autorización: artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

2. Entidade: Luis Baltar Conde.

NIF: 34220918.

Enderezo: rúa Redondo, nº 8, San Andrés de Comesaña, Vigo (Pontevedra).

Nº inscrición: 6-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 25 de abril de 2016.

Causas da revogación da autorización: artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

3. Entidade: CEE Tramico, S.A.

NIF: A15101652.

Enderezo: rúa Santa Luisa de Marillac, 11, baixo, A Coruña.

Nº inscrición: 8-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 25 de abril de 2016.

Causas da revogación da autorización: artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

4. Entidade: CEE Amencer.

NIF: G32018822.

Enderezo: rúa Habana, nº 22, 5º B, Ourense.

Nº inscrición: 10-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 25 de abril de 2016.

Causas da revogación da autorización: artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

5. Entidade: Texmin, S.L.

NIF: B15129802.

Enderezo: estrada de Cedeira, 52-54, Freixeiro, 15578 Narón (A Coruña).

Nº inscrición: 12-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 25 de abril de 2016.

Causas da revogación da autorización: artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

6. Entidade: CEE Pimiga, Sociedade Cooperativa Limitada.

NIF: F32109464.

Enderezo: rúa Progreso, 104-106, L 16, 32003 Ourense.

Nº inscrición: 14-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 18 de abril de 2016

Causas da revogación da autorización : artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

7. Entidade: CEE Artesor, S.A.

NIF: A15223381.

Enderezo: rúa Benito Blanco Rajoy, nº 11, 5º D, 15006 A Coruña.

Nº inscrición: 15-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 25 de abril de 2016.

Causas da revogación da autorización: artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

8. Entidade: CEE Hemoga, S.L.

NIF: B15159338.

Enderezo: urbanización Soto, rúa C, baixo dereita, 15009 A Coruña.

Nº inscrición: 16-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 25 de abril de 2016.

Causas da revogación da autorización: artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

9. Entidade: CEE Coruñesa de Minusválidos, S.A.L.

NIF: A15294788.

Enderezo: avenida Gran Canaria, nº 24, 2º esquerda, 15011 A Coruña.

Nº inscrición: 19-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 25 de abril de 2016.

Causas da revogación da autorización : artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

10. Entidade: CEE Visiena, S.L.

NIF: B36747582.

Enderezo: camiño Travesán, nº 1, 36207 Vigo (Pontevedra).

Nº inscrición: 22-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 28 de abril de 2016.

Causas da revogación da autorización: artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

11. Entidade: Xesteira Lar, S.L.

NIF: B36361632.

Enderezo: rúa Baldosa, nº 6, baixo, 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Nº inscrición: 62-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 28 de abril de 2016.

Causas da revogación da autorización : artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

12. Entidade: Ecoagro Seoane, S.L.

NIF: B32270563.

Enderezo: rúa Carlos Velo, nº 2, 1º, O Carballiño (Ourense).

Nº inscrición: 64-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 28 de abril de 2016.

Causas da revogación da autorización: artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

13. Entidade: Plancha Express Franquicias, S.L.

NIF: B36866481.

Enderezo: rúa Fontáns, nº 107, 36214 Vigo (Pontevedra).

Nº inscrición: 67-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 28 de abril de 2016

Causas da revogación da autorización: artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.

14. Entidade: Hemoprens Galicia, S.L.

NIF: B15450075.

Enderezo: Sanatorio de Oza, As Xubias de Arriba, semisoto, 15006 A Coruña.

Nº inscrición: 70-GZ.

Data do acordo de iniciación do procedemento: 28 de abril de 2016.

Causas da revogación da autorización: artigo 9, letras a), b) e c), do Decreto 200/2005, do 7 de xullo.