Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Mércores, 22 de xuño de 2016 Páx. 25866

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a relación de entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 2 de xuño de 2015, na que se establecen as bases que rexen a concesión de subvencións plurianuais para os anos 2015 e 2016 a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo).

De conformidade co disposto no artigo 18.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; e no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, procédese á publicación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 2 de xuño de 2015, pola que se establecen as bases que rexen a concesión de subvencións plurianuais para os anos 2015 e 2016 a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo).

Finalidade da axuda: as axudas teñen por obxecto o establecemento de subvencións ás entidades de iniciativa social que, de conformidade coa Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, levan a cabo programas e prestan servizos sociais na área de actuación dos servizos sociais comunitarios, inclusión social e, especificamente, en favor da inclusión social da poboación inmigrante. Estas actuacións comprenden a atención ás persoas nos centros de inclusión e emerxencia social e o desenvolvemento de programas de servizos sociais comunitarios, de inclusión social e en favor da poboación inmigrante.

Norma reguladora: Orde do 2 de xuño de 2015 pola que se establecen as bases que rexen a concesión de subvencións plurianuais para os anos 2015 e 2016 a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo) (Diario Oficial de Galicia nº 108, do 10 de xuño).

Crédito orzamentario:

Aplicación

Importe 2015

Importe 2016

Importe total

11.05.312A.481.3

1.968.675,00 €

666.666,00 €

2.635.341,00 €

11.05.313C.481.6

1.743.349,00 €

581.116,00 €

2.324.465,00 €

11.05.312C.481.0

207.668,00 €

69.222,00 €

276.890,00 €

Total

3.919.692,00 €

1.317.004,00 €

5.236.696,00 €

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2016

Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO

A. Subvencións para funcionamento de centros de inclusión e emerxencia social:

Entidade

Nome do centro

Axuda proposta 2015

Axuda proposta 2016

Axuda proposta total

Misión del Silencio

Comedor social Virgen de Lourdes

29.568,00

11.748,00

41.316,00

Sociedad San Vicente de Paúl de Pontevedra

Albergue San Vicente de Paúl

9.090,00

3.050,00

12.140,00

Fundación Las Samaritanas

Centro de acollida básica

10.020,00

3.660,00

13.680,00

Voluntarias de la Caridad San Vicente de Paúl de Marín

Comedor social

68.640,00

25.200,00

93.840,00

Asociación de Caridade Santiago Apóstol de Cangas

Comedor social

31.800,00

12.900,00

44.700,00

Fundación Santo Hospital de la Caridad de Ferrol

Albergue Refuxio Pardo de Atín

40.000,00

10.000,00

50.000,00

Betania de Jesús Nazareno

Centro de acollida básica

20.040,00

7.320,00

27.360,00

Cocina Económica de Ferrol

Comedor social

100.000,00

25.000,00

125.000,00

Fillas do Divino Celo-Rogacionistas

Centro de acollida básica

10.020,00

3.660,00

13.680,00

Asociación Hogar Sor Eusebia

Centro de acollida básica

38.076,00

26.352,00

64.428,00

Fundación Hogar Santa Lucía

Centro de acollida básica

36.072,00

13.176,00

49.248,00

Cocina Económica de Santiago

Comedor social

87.264,00

35.136,00

122.400,00

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Comedor social

100.000,00

25.000,00

125.000,00

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Albergue

40.000,00

10.000,00

50.000,00

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Centro de atención social continuada

40.000,00

10.000,00

50.000,00

Comité Cidadán Anti-Sida de Ourense

Centro de acollida especializada para persoas afectadas polo VHS/Sida

106.880,00

39.040,00

145.920,00

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Centro de acollida básica Pisos de transición á vida autónoma

26.052,00

9.516,00

35.568,00

Centro de desenvolvemento rural O Viso

Comedor social

40.080,00

14.640,00

54.720,00

Congregación Siervas de la Pasión

Centro de acollida básica Santa Isabel

30.060,00

10.980,00

41.040,00

Comité Anti-Sida da Coruña (Casco)

Centro de acollida especializada (Casco I)

133.600,00

48.800,00

182.400,00

Comité Anti-Sida da Coruña (Casco)

Centro de acollida especializada (Casco II)

120.240,00

48.800,00

169.040,00

Comité Anti-Sida da Coruña (Casco)

Centro de atención social continuada

29.160,00

10.260,00

39.420,00

Centro Cultural Social Juan XXIII

Albergue Juan XXIII

40.000,00

10.000,00

50.000,00

Patronato Concepción Arenal

Centro de acollida básica

20.040,00

7.320,00

27.360,00

Relixiosas Adoratrices de Ourense

Centro de acollida Érguete Muller

8.016,00

0,00

8.016,00

Pía Unión La Obra de la Señora

Centro de acollida básica El Buen Pastor

58.116,00

21.228,00

79.344,00

Pía Unión La Obra de la Señora

Centro de acollida básica San José

18.036,00

6.588,00

24.624,00

Asociación Dar Mais

Centro de acollida básica Bugarín

16.032,00

5.856,00

21.888,00

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Albergue San Javier-Cáritas Interp. de Pontevedra

33.400,00

12.200,00

45.600,00

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Comedor social-Cáritas Interp. de Arousa

30.060,00

10.980,00

41.040,00

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Centro de acollida básica Casa San Cibrán-Cáritas Int. de Arousa

6.012,00

2.196,00

8.208,00

B.1. Subvencións de promoción de actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun proxecto de carácter básico, innovador e/ou complementario dos servizos sociais comunitarios:

Entidade

Denominación da actuación

Axuda proposta 2015

Axuda proposta 2016

Axuda proposta total

Sociedad San Vicente de Paúl

Repartición de alimentos

13.500,00

3.375,00

16.875,00

Asociación de Cooperación para o Desenvolvemento Eloraj Axuda ao Necesitado

Repartición de alimentos

6.875,00

2.375,00

9.250,00

Asociación Benéfica Renacer da Coruña

Proxecto Solidariedade

33.037,48

8.262,52

41.300,00

Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

Servizo de información, orientación e asesoramento

625,00

0,00

625,00

Cocina Económica de Ferrol

Repartición de alimentos

1.300,00

325,00

1.625,00

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

Orientación, asesoramento, apoio psicosocial e distribución de alimentos especiais a familias

1.487,50

375,00

1.862,50

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

XXIV convivencia enfermidades metabólicas

1.606,25

0,00

1.606,25

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

Xornadas sobre elaboración de dietas metabólicas

1.462,50

368,75

1.831,25

Asociación Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

Redacción, maquetación e difusión do boletín anual de Asfega

1.737,50

0,00

1.737,50

Asociación Benéfica Vida Digna

Repartición de alimentos

18.700,00

4.675,00

23.375,00

Asociación Benéfica Vida Digna

Entrega de roupa, mobiliario e enxoval doméstico

18.700,00

4.675,00

23.375,00

Asociación Benéfica Vida Digna

Atención e derivación

9.350,00

2.337,50

11.687,50

Asociación Diversidades

Progr. Pregatiera Maine (Inform. e sensib. incorp. sociolaboral adolescentes rumanos con abandono escolar premat.)

937,50

1.593,75

2.531,25

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo redes: cobertura de necesidades básicas

18.312,50

6.687,50

25.000,00

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo redes: acollida, información e asesoramento

11.481,25

4.143,75

15.625,00

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Programa Vivir na Casa

212,50

62,50

275,00

Aloumiños, Asociación de Persoas con Necesidades Específicas da Costa da Morte

Programa informativo de integración social para a Costa da Morte

256,67

1.606,67

1.863,34

Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Proxecto integral de intervención na comarca da Limia

2.700,00

675,00

3.375,00

Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Proxecto integral de intervención na comarca da Limia

7.150,00

1.787,50

8.937,50

Asociación de Celíacos de Galicia (Acega)

Lista anual de alimentos aptos para celíacos

14.375,00

0,00

14.375,00

Asociación de Celíacos de Galicia (Acega)

Revista Mazorca

14.375,00

0,00

14.375,00

Asociación de Celíacos de Galicia (Acega)

Cursos de formación sobre a enfermidade celíaca e a dieta sen glute

4.375,00

1.250,00

5.625,00

Asociación Casa Santísimo Cristo de la Victoria

Programa de fomento da cooperación e da solidariedade social

3.500,00

1.000,00

4.500,00

Asociación Asistencial SOS Tomiño Baixo Miño

Repartición de alimentos

3.125,00

1.125,00

4.250,00

Asociación Vida Digna Morrazo

Repartición de alimentos

2.712,50

687,50

3.400,00

Asociación Vida Digna Morrazo

Repartición de roupa e enxoval doméstico

2.712,50

687,50

3.400,00

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Servizo de información e asesoramento á poboación emigrante

700,00

175,00

875,00

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga)

Xornadas informativas sobre empresas de inserción laboral de Galicia

531,25

0,00

531,25

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga)

Xornada informativa sobre Risga

0,00

375,00

375,00

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga)

Coñecendo as empresas de inserción laboral

0,00

625,00

625,00

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga)

Xornadas galegas sobre empresas de inserción laboral

0,00

125,00

125,00

Asociación Filantrópica de Inclusión Social Activa Boa Vida

Oficina de dereitos e deberes sociais

750,00

250,00

1.000,00

Fundación Amigos de Galicia

Plan de cobertura de necesidades básicas a familias en situación de carencia de recursos

33.037,48

8.262,52

41.300,00

Fundación Amigos de Galicia

Información sobre recursos e prestacións ás persoas inmigrantes

30.000,00

7.500,00

37.500,00

Asociación Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN)

Repartición de alimentos

27.500,00

10.000,00

37.500,00

Asociación Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN)

Repartición de roupa e enxoval doméstico

13.750,00

5.625,00

19.375,00

Asociación Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN)

Achegas para gastos de vivenda, subministracións básicas e outros

6.250,00

3.125,00

9.375,00

Asociación Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN)

Programa de información e orientación legal e xurídica

2.812,50

1.562,50

4.375,00

Cáritas Diocesana de Lugo

Programa de acollida e asistencia a marxinados e excluídos

33.037,48

8.262,52

41.300,00

B.2. Subvencións de promoción de actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun proxecto de inclusión social:

Entidade

Denominación da actuación

Axuda proposta 2015

Axuda proposta 2016

Axuda proposta total

IGAXÉS3

Programa de inserción sociolaboral para persoas sen fogar

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Os Tres Reinos

Preparación para a obtención do título de de graduado en educación secundaria

13.500,00

1.200,05

14.700,05

Os Tres Reinos

Preparación para a obtención das competencias clave dos niveis 2 e 3

10.125,00

1.944,08

12.069,08

Fundación Érguete Integración

Formación laboral: axudante de panadaría

12.960,00

0,00

12.960,00

Fundación Érguete Integración

Formación laboral: limpeza de cristais e uso de maquinaria industrial

0,00

6.221,06

6.221,06

Fundación Érguete Integración

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral

16.873,20

5.405,93

22.279,13

CDR Portas Abertas

Curso fabricación mobles de cartón

5.508,00

0,00

5.508,00

CDR Portas Abertas

Curso técnicas/recursos animación tempo libre

5.190,00

0,00

5.190,00

CDR Portas Abertas

Curso de elaboración de pratos combinados e aperitivos

5.292,00

0,00

5.292,00

CDR Portas Abertas

Inserción sociolaboral a través da reciclaxe

6.642,00

0,00

6.642,00

CDR Portas Abertas

Curso atención sociosanitaria a persoas en institucións sociais

0,00

4.510,27

4.510,27

Asociación Autismo Ourense

Itinerarios personalizados de inserción dirixidos a mulleres con persoas con Tea

6.180,30

1.083,07

7.263,37

Asociación de Promoción e Integración Gitana de Lugo

Acción formativa laboral para a adquisición das competencias clave

11.907,00

3.500,79

15.407,79

Asociación de Promoción e Integración Gitana de Lugo

Itinerario de inclusión sociolaboral con permiso de conducir B

27.161,88

6.786,59

33.948,47

Asociación Pro Saúde Mental A Creba

Formación na montaxe e reparación de artes de pesca

5.436,11

3.206,82

8.642,93

Asociación Pro Saúde Mental A Creba

Itinerarios de inclusión sociolaboral para persoas con discapacidades

8.632,80

1.525,72

10.158,52

Atox

Proxecto de inserción sociolaboral para os internos abstinentes no C. penitenciario O Pereiro de Aguiar

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Atox

Proxecto de inserción sociolaboral para persoas en risco de exclusión

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Andaina Pro Saúde Mental

Curso de fruticultura e variedades de sidra

7.443,33

3.165,58

10.608,91

Institución Benéfico Social Padre Rubinos

Programa de inserción sociolaboral para persoas sen fogar

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Feafes

Proxecto de apoio e acompañamento social para PEM sen fogar ou grave risco de exclusión

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Feafes

Proxecto de apoio e acompañamento social para PEM tuteladas pola Funga

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Feafes

Proxecto de desenvolvemento de habilidades sociais e prelaborais para PEM

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Cimo Entidade Prestadora de Servicios

Curso limpeza superficies e mobiliario en edificios e locais

21.450,00

0,00

21.450,00

Cimo Entidade Prestadora de Servicios

Curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes

0,00

10.296,44

10.296,44

Cimo Entidade Prestadora de Servicios

Curso de actividades de venda

0,00

8.856,38

8.856,38

Cimo Entidade Prestadora de Servicios

Itinerarios de inclusión sociolaboral

7.023,96

5.405,93

12.429,89

Asociación Itínera

Apoio ao estudo da educación secundaria obrigatoria (ESO)

730,00

753,63

1.483,63

Asociación Itínera

Apoio ao estudo do bacharelato e formación profesional

730,00

753,63

1.483,63

Asociación Itínera

Informática

730,00

753,63

1.483,63

APES

Proxecto punto de partida

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Asociación Cultural Imperio

Curso de reparación, corte, confección e pratonaxe de roupa de vestir

15.930,00

0,00

15.930,00

Ecos do Sur

Itinerarios personalizados de inserción experimentais para persoas en risco de exclusión social

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Centro de Desenvolvemento rural O Viso

Itinerarios de inclusión sociolaboral con acompañamento

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Centro cultural social Juan XXIII

Curso operacións básicas de cociña

15.000,00

0,00

15.000,00

Centro cultural social Juan XXIII

Curso de camareira de pisos

0,00

5.064,21

5.064,21

Centro cultural social Juan XXIII

Curso de maquetación

12.000,00

0,00

12.000,00

Centro cultural social Juan XXIII

Curso de xardinaría e poda

7.560,00

0,00

7.560,00

Centro cultural social Juan XXIII

Itinerarios sociais de baixa exixencia 2016

0,00

3.840,16

3.840,16

Asociación Mulleres Progresistas

Servicio de kanguros

8.622,10

2.751,76

11.373,86

Asociación Viraventos

Coruña activa

15.460,56

2.702,97

18.163,53

Asociación Viraventos

Xogoteca

10.502,75

2.691,94

13.194,69

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso de cocina Marín

0,00

9.216,39

9.216,39

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso de informática Marín

7.650,00

0,00

7.650,00

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso competencias clave I Marín

6.012,00

0,00

6.012,00

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso competencias clave II Marín

6.930,00

4.233,78

11.163,78

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso de carreteiro Marín

0,00

2.187,09

2.187,09

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso tarefas básicas de mantemento e reparación edificios Marín

8.032,50

0,00

8.032,50

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso de cociña Marín

0,00

3.240,14

3.240,14

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso tarefas básicas de mantemento e reparación edificios Bueu

0,00

3.628,95

3.628,95

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso de cociña Cangas

0,00

5.184,22

5.184,22

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso tarefas básicas de mantemento e reparación edificios Cangas

3.213,00

2.313,46

5.526,46

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso competencias clave Cangas

4.590,00

3.672,16

8.262,16

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso competencias clave Poio

6.885,00

2.570,51

9.455,51

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso competencias clave Moaña

5.760,00

2.419,30

8.179,30

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso tarefas básicas de mantemento e reparación edificios Moaña

0,00

4.536,19

4.536,19

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso de informática Moaña

7.650,00

0,00

7.650,00

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso de limpeza de interiores Vilaboa

2.430,00

1.814,48

4.244,48

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Apoio á conciliación Moaña

6.246,00

4.497,31

10.743,31

Femuro

Curso formativo preparatorio competencias clave nivel 2

5.170,50

0,00

5.170,50

Femuro

Curso formativo preparatorio competencias clave nivel 2

5.443,20

3.981,48

9.424,68

Femuro

Curso formativo preparatorio competencias clave nivel 3

5.443,20

3.981,48

9.424,68

Femuro

Módulo formativo actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil

3.780,00

0,00

3.780,00

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo Valladares

Curso axudante de cociña

0,00

9.756,41

9.756,41

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo Valladares

Curso de camareiro de restaurante bar

0,00

9.756,41

9.756,41

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo Valladares

Curso de peón forestal

19.200,00

0,00

19.200,00

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo Valladares

Curso de atención á infancia en espazos de lecer

0,00

9.216,39

9.216,39

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo Valladares

Curso de traballador de repoboación forestal

18.700,00

0,00

18.700,00

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo Valladares

Curso de bioconstrución

19.200,00

0,00

19.200,00

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo Valladares

Curso de agricultor ecolóxico

19.200,00

0,00

19.200,00

APEM

Cultivo ecolóxico baixo abrigo

16.200,00

1.440,06

17.640,06

Afammer Galicia

Curso de traballador forestal

0,00

2.177,37

2.177,37

Afammer Galicia

Curso de axudante de cociña

0,00

2.177,37

2.177,37

Afammer Galicia

Aten. sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

0,00

2.177,37

2.177,37

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Centro Vieiro

21.590,80

3.768,74

25.359,54

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

A Sementeira-bolsa de emprego

5.101,20

2.006,03

7.107,23

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Medranza

26.162,70

4.878,52

31.041,22

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Rocha 2 itinerarios

8.299,26

5.330,59

13.629,85

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Rocha 1: camareira de pisos

11.250,00

0,00

11.250,00

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Rocha 3 dependente de caixeiro

6.750,00

0,00

6.750,00

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

A Sementeira. Produción de plantel para a horticultura e produción intensiva baixo plástico

2.367,75

929,92

3.297,67

Asfem

Adiante: curso comercialización en agricultura ecolóxica

0,00

1.296,05

1.296,05

Asfem

Adiante: curso de axudante de cociña

0,00

1.296,05

1.296,05

Asfem

Adiante: curso de limpeza industrial

0,00

1.555,27

1.555,27

Asfem

Adiante: curso de traballador forestal

0,00

1.555,27

1.555,27

Asfem

Adiante: curso operario de almacén Begonte

0,00

1.555,27

1.555,27

Asfem

Adiante: curso auxiliar xardinaría

0,00

1.555,27

1.555,27

Asfem

Adiante: curso operario de almacén Monforte

0,00

1.555,27

1.555,27

Asfem

Adiante: curso de arranxo e recuperación de roupa

0,00

1.555,27

1.555,27

Asfem

Adiante: curso de axudante de cociña

0,00

1.555,27

1.555,27

Asfem

Adiante: busca activa de emprego

0,00

1.555,27

1.555,27

Asfem

Adiante: curso axudante de panadaría

0,00

1.555,27

1.555,27

Asfem

Adiante. Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

5.630,94

5.405,93

11.036,87

Aeiga

Mantemento e rehabilitación psicosocial das persoas dependentes no domicilio

5.467,50

0,00

5.467,50

Aeiga

Técnicas e procedementos de limpeza con utilización de maquinaria

7.762,50

0,00

7.762,50

Aeiga

Interrelación, comunicación e observación coa persoa dependente e o seu contorno

0,00

4.212,18

4.212,18

Aeiga

BAE e alfabetización dixital

3.375,00

0,00

3.375,00

Plataforma polo emprego

Itinerarios de inclusión sociolaboral e acompañamento

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Plataforma polo emprego

Preparación competencias clave nivel 2

3.888,00

0,00

3.888,00

Plataforma polo emprego

Formación socioprofesional acondicionamento da carne para a súa comercialización

8.437,50

0,00

8.437,50

Plataforma polo emprego

Preparación competencias clave nivel 2

2.970,00

0,00

2.970,00

Plataforma polo emprego

Preparación competencias clave nivel 2

2.160,00

0,00

2.160,00

Plataforma polo emprego

Preparación competencias clave nivel 2

2.700,00

0,00

2.700,00

Plataforma polo emprego

Preparación competencias clave nivel 2

1.728,00

0,00

1.728,00

Plataforma polo emprego

Preparación competencias clave nivel 2

3.240,00

0,00

3.240,00

Plataforma polo emprego

Preparación competencias clave nivel 2

2.592,00

0,00

2.592,00

Plataforma polo emprego

Preparación competencias clave nivel 2

4.752,00

0,00

4.752,00

Plataforma polo emprego

Preparación competencias clave nivel 2

1.944,00

0,00

1.944,00

Centro para o Desenvolvemento Rural Os Ancares

Grupos de animación comunitaria

4.086,00

717,15

4.803,15

Centro para o Desenvolvemento Rural Os Ancares

Itinerarios de inserción

4.905,00

885,29

5.790,29

Centro para o Desenvolvemento Rural Os Ancares

Grupos de animación nenos

6.660,00

0,00

6.660,00

Centro para o Desenvolvemento Rural Os Ancares

Transformación de produtos autóctonos

2.025,00

0,00

2.025,00

Plan comunitario de Teis

Programa integral A Punto Teis

9.319,00

4.473,31

13.792,31

Cáritas Diocesana de Ourense

Curso de operacións básicas de cociña

1.344,94

8.570,79

9.915,73

Cáritas Diocesana de Ourense

Curso de instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

4.987,45

6.822,31

11.809,76

Cáritas Diocesana de Ourense

Curso de actividades auxiliares en agricultura

1.875,67

8.316,03

10.191,70

Asvidal

Itinerarios de inclusión sociolaboral con acompañamento

11.772,00

4.520,64

16.292,64

Fundación Ronsel

Curso formación sectores emerxentes de emprendemento para mozos e mozas en risco

6.750,00

0,00

6.750,00

Fundación Ronsel

Itinerarios de inclusión sociolaboral con acompañamento

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Asociación filantrópica Boa Vida

Formación reciclaxe téxtil e recollida selectiva (Pontevedra e Marín)

6.885,00

0,00

6.885,00

Asociación filantrópica Boa Vida

Formación recollida chatarra e competencias biopsicosocio-laborais

0,00

1.684,87

1.684,87

Asociación filantrópica Boa Vida

Formación reciclaxe téxtil e recollida selectiva (Vilaboa)

4.252,50

1.263,65

5.516,15

Asociación filantrópica Boa Vida

Proxecto Itinere

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Fundación Amigos de Galicia

Curso de operario de conserveiras

9.000,00

9.120,39

18.120,39

Fundación Amigos de Galicia

Itinerarios persoas en risco de exclusión e persoas inmigrantes

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Fundación Amigos de Galicia

Curso de restauración de mobles

9.000,00

9.120,39

18.120,39

Asociación de Axuda ao Enfermo Mental A Mariña

Deseño e elaboración de mobles artesáns

4.738,50

642,99

5.381,49

Asociación de exalcohólicos Luis Miguel Moras

Curso competencias clave nivel 2

11.070,00

2.366,50

13.436,50

Asociación de exalcohólicos Luis Miguel Moras

Curso de competencias básicas en lectoescritura

11.070,00

2.366,56

13.436,56

Radio Ecca

Curso de alfabetización

0,00

2.099,61

2.099,61

Radio Ecca

Curso de alfabetización

0,00

2.099,61

2.099,61

Radio Ecca

Curso de alfabetización

0,00

2.099,61

2.099,61

Radio Ecca

Curso de alfabetización

0,00

2.099,61

2.099,61

Radio Ecca

Curso de alfabetización

0,00

2.099,61

2.099,61

Radio Ecca

Curso de alfabetización

0,00

2.099,61

2.099,61

Radio Ecca

Curso de alfabetización

0,00

2.099,61

2.099,61

Radio Ecca

Curso de alfabetización

0,00

2.099,61

2.099,61

Radio Ecca

Curso de alfabetización

0,00

2.099,61

2.099,61

Radio Ecca

Curso de alfabetización

0,00

2.099,61

2.099,61

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Radio Ecca

Curso de alfabetización dixital para o emprego

2.430,00

0,00

2.430,00

Fundación Humanismo y Democracia

Curso de hostalaría camareiro para sala e barra

0,00

8.330,75

8.330,75

Fundación Humanismo y Democracia

Curso de operador de carretas elevadoras

1.800,00

0,00

1.800,00

Fundación Humanismo y Democracia

Itinerarios de inclusión

5.611,32

5.405,93

11.017,25

Aliad Ultreia

Paso a paso. Actuacións cara a inserción das persoas reclusas

30.273,88

4.982,07

35.255,95

Cáritas Diocesana de Lugo

Proxecto Familias en desvantaxe Lugo

30.921,12

1.501,50

32.422,62

Cáritas Diocesana de Lugo

Proxecto Familias en desvantaxe Monforte

29.037,60

3.984,17

33.021,77

Asociación de Ayuda a la Vida (Ayuvi)

Profesionalización en Técnicas Básicas de Perrucaría

1.890,00

0,00

1.890,00

Emaús Fundación Social

Tesela

22.818,06

4.624,24

27.442,30

Emaús Fundación Social

Tira do Fío

30.195,18

5.330,54

35.525,72

Emaús Fundación Social

Proxecto Rol

25.368,66

5.547,20

30.915,86

Emaús Fundación Social

Reciclatex. Acción formativa en competencias básicas para a xestión e reciclaxe de residuos téxtiles

9.450,00

0,00

9.450,00

Emaús Fundación Social

Reciclatex. Acción formativa en competencias básicas para a xestión e reciclaxe de residuos téxtiles

9.450,00

0,00

9.450,00

Emaús Fundación Social

Reciclatex. Acción formativa en competencias básicas para a xestión e reciclaxe de residuos téxtiles

4.725,00

2.268,10

6.993,10

Emaús Fundación Social

Reciclatex. Acción formativa en competencias básicas para a xestión e reciclaxe de residuos téxtiles

0,00

4.536,19

4.536,19

Emaús Fundación Social

Reciclatex. Acción formativa en competencias básicas para a xestión e reciclaxe de residuos téxtiles

0,00

4.536,19

4.536,19

Asociación Cidadá de Loita Contra a Droga Alborada

Acción formativa en agricultura ecolóxica

7.581,60

5.277,54

12.859,14

Cruz Roja Española

Itinerarios de activación prelaboral (Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa)

5.611,32

5.405,93

11.017,25

Cruz Roja Española

Itinerarios de activación prelaboral (A Coruña e Santiago de Compostela)

5.611,32

5.405,93

11.017,25

Cruz Roja Española

Itinerarios de activación prelaboral (Monterrei)

14.047,92

5.405,93

19.453,85

Cruz Roja Española

Itinerarios de activación prelaboral (Burela)

13.753,62

5.405,93

19.159,55

Asociación Érguete Baixo Miño

Curso teórico-práctico de actividades auxiliares en aproveitamento forestais

8.856,00

3.986,09

12.842,09

Alume

Espertar

25.481,00

5.330,54

30.811,54

Asociación Xarela Formación-Animación

Técnicas de animación

11.250,00

0,00

11.250,00

Asociación Xarela Formación-Animación

Operario/a de limpeza

0,00

5.724,24

5.724,24

Asociación Xarela Formación-Animación

Curso de Informática Oficce e Internet

0,00

3.110,53

3.110,53

Hermanas Oblatas do Santísimo Redentor

Curso sociosanitario para atención a persoas no domicilio

19.200,00

0,00

19.200,00

Hermanas Oblatas do Santísimo Redentor

Curso sociosanitario para atención a persoas dependentes en institucións sociais

14.432,00

4.016,81

18.448,81

Afaes Porta Nova

Curso xardinaría e limpeza xardíns

9.132,00

0,00

9.132,00

Afaes Porta Nova

Curso de lavandaría industrial

8.524,80

0,00

8.524,80

Centro de Inclusión Social San Xoán Bautista

Curso de atención sociosanitaria a persoas no seu domicilio ou/en institucións sociais

16.000,00

0,00

16.000,00

Centro de Inclusión Social San Xoán Bautista

Curso básico de axudante de pastelaría profesional

0,00

5.400,23

5.400,23

Centro de Inclusión Social San Xoán Bautista

Curso básico de corte e confección maquinista industrial

0,00

7.680,33

7.680,33

Centro de Inclusión Social San Xoán Bautista

Curso básico de formación para axudante de cociña profesional

22.500,00

0,00

22.500,00

Alar

Curso de atención sociosanitaria a persoas no domicilio

5.600,00

9.120,39

14.720,39

Asociación Down Coruña

Preparación e orientación para a inclusión sociolaboral

16.520,04

2.881,91

19.401,95

Down Pontevedra Xuntos

Itinerarios de inclusión sociolaboral

24.623,10

4.379,37

29.002,47

Down Pontevedra Xuntos

Formación laboral específica: perfís de xardinaría e limpeza

0,00

7.680,33

7.680,33

Down Vigo

Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

30.921,12

4.982,07

35.903,19

Down Vigo

Curso nivel básico de achegamento ás novas tecnoloxías da información e da comunicación

13.655,54

0,00

13.655,54

Fundación Down Compostela

Itinerarios de inclusión sociolaboral

24.132,60

4.369,95

28.502,55

Down Ourense

Servizo de inclusión social e laboral

8.652,42

1.506,88

10.159,30

Down Ourense

Formación en perfís laborais do sector servizos

3.858,75

1.799,36

5.658,11

Asociación Síndrome de Down Teima

Itinerario de apoio ao desenvolvemento persoal, social e laboral

11.752,38

2.053,12

13.805,50

Acadar

Itinerarios de inclusión sociolaboral con acompañamento

27.936,63

4.982,07

32.918,70

Asociación Síndrome de Down Lugo

Servizo de inclusión social e laboral

16.186,50

2.354,50

18.541,00

B.3. Subvencións de promoción de actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun proxecto en favor da poboación inmigrante:

Entidade

Denominación da actuación

Axuda proposta 2015

Axuda proposta 2016

Axuda proposta total

F. Juan Soñador

Itinerarios

30.921,12

6.776,46

37.697,58

F. Juan Soñador

Itinerarios

30.921,12

6.776,46

37.697,58

F. Juan Soñador

Curso esforzo integración

 

1.410,28

1.410,28

F. Juan Soñador

Itinerarios

30.921,12

6.776,46

37.697,58

F. Juan Soñador

Curso español básico

972,00

0,00

972,00

F. Juan Soñador

Castellano a1.a

2.160,00

0,00

2.160,00

F. Juan Soñador

Curso castellano c1

1.620,00

0,00

1.620,00

F. Juan Soñador

Curso galego

972,00

0,00

972,00

F. Juan Soñador

Curso galego

1.350,00

0,00

1.350,00

F. Juan Soñador

Curso castellano a2

 

1.762,85

1.762,85

F. Juan Soñador

Curso castellano b1

 

1.762,85

1.762,85

F. Juan Soñador

Curso castellano a1

 

1.410,28

1.410,28

F. Juan Soñador

Curso castellano b2

 

1.410,28

1.410,28

F. Juan Soñador

Curso de castellano c1

 

1.057,71

1.057,71

F. Juan Soñador

Curso castellano a1b. Español II

 

528,86

528,86

F. Juan Soñador

Curso castellano a1.b. Español II

 

1.057,71

1.057,71

F. Juan Soñador

Emprego no fogar

1.350,00

0,00

1.350,00

F. Juan Soñador

Curso emprego no fogar

1.620,00

0,00

1.620,00

F. Juan Soñador

Curso de auxiliar de labores de campo

810,00

0,00

810,00

F. Juan Soñador

Curso empregado fogar

 

1.057,71

1.057,71

F. Juan Soñador

Correo electrónico e intenet laboral

1.512,00

0,00

1.512,00

F. Juan Soñador

Curso de informática básica

1.134,00

0,00

1.134,00

F. Juan Soñador

Curso iniciac. Informática e Open Office

1.512,00

0,00

1.512,00

F. Juan Soñador

Curso informática básica

630,00

0,00

630,00

F. Juan Soñador

Curso de software libre: iniciación ao Open Office

 

987,20

987,20

F. Juan Soñador

Curso de correo electrónico e internet laboral

 

987,20

987,20

F. Juan Soñador

Curso software libre

1.260,00

0,00

1.260,00

F. Juan Soñador

Manipulador alimentos

1.125,00

0,00

1.125,00

F. Juan Soñador

Curso hixiene alimentaria para manipulador alimentos

 

88,14

88,14

F. Juan Soñador

Curso hixiene alimentaria para manipulador alimentos

135,00

0,00

135,00

F. Juan Soñador

Curso hixiene alimentaria para manipulador alimentos

 

88,14

88,14

Cdr. Portas Abertas

Coñecémonos

1.440,00

0,00

1.440,00

Mestura ONG

Curso competencias interculturais

 

1.692,34

1.692,34

Mestura ONG

Itinerarios

30.921,12

6.776,46

37.697,58

Mestura ONG

Curso creatividade doce

5.400,00

0,00

5.400,00

Mestura ONG

Curso decoración e artesanía económica

 

2.115,42

2.115,42

Mestura ONG

Servizo conciliación

15.632,00

10.206,27

25.838,27

As. Empresarios Polígono de San Cibrao

Itinerarios

3.767,04

5.918,25

9.685,29

As. Diversidades

Bun venit itinerarios-

30.921,12

6.776,45

37.697,57

As. Diversidades

Lingua e cultura española para mulleres inmigrantes

4.276,80

2.792,36

7.069,16

As. Diversidades

Introdución ao funcionamento da sociedade de acollida

1.458,00

3.807,76

5.265,76

As. Diversidades

Conciliación

3.868,92

2.526,05

6.394,97

As. Diversidades

Preparación competencias clave

8.910,00

5.817,41

14.727,41

Ecos do Sur

Ipi in-me-inclúe

30.921,12

6.776,46

37.697,58

Ecos do Sur

Operacións básicas de restaurante-bar

 

13.667,99

13.667,99

Ecos do Sur

Curso integrado de formación de capacitadores/as en materia ambiental

7.290,00

5.699,89

12.989,89

Ecos do Sur

Proxecto isi

30.921,12

6.776,46

37.697,58

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

Itinerarios facemos camiño

30.921,12

6.776,46

37.697,58

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

Clases lingua e cultura p. Inmaculada

3.745,94

1.190,59

4.936,53

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

Clases lingua e cultura p. Corazón de María

3.745,94

1.190,59

4.936,53

As. Mulleres Progresistas

Obradoiro español para inmigrantes

2.484,00

2.467,99

4.951,99

As. Centinelas

Formación lingüística nivel intermedio

7.387,20

7.234,75

14.621,95

As. Centinelas

Ipis

8.475,84

7.352,98

15.828,82

As. Centinelas

Serv. Conciliación

6.662,68

6.544,77

13.207,45

As. Viraventos

Ipis

30.921,12

6.776,46

37.697,58

As. Rexurdir de Actividades Sociais

Aula de español II

 

10.446,54

10.446,54

As. Viraventos

Aula de formación 1 (curso iniciación lingua e cultura española 1º ed.)

1.125,00

0,00

1.125,00

As. Viraventos

Aula de formación 1 (curso iniciación lingua e cultura española 2º ed.)

720,00

264,43

984,43

As. Viraventos

Aula de formación 1 (curso iniciación lingua e cultura española 3º ed.)

 

734,52

734,52

As. Viraventos

Aula de formación 2 (curso comunicación en lingua castelá 1º ed.)

1.125,00

0,00

1.125,00

As. Viraventos

Aula de formación 2 (curso comunicación en lingua castelá 2º ed.)

720,00

264,43

984,43

As. Viraventos

Aula de formación 2 (curso comunicación en lingua castelá 3º ed.)

 

734,52

734,52

As. Viraventos

Aula de formación 3 (curso formación en competencias dixitais 1º)

450,00

0,00

450,00

As. Viraventos

Aula de formación 3 (curso formación en competencias dixitais 2º)

 

293,82

293,82

As. Viraventos

Aula de formación 3 (curso formación en competencias dixitais 3º )

 

293,82

293,82

As. Rexurdir de Actividades Sociais

Aula de español I

16.000,00

0,00

16.000,00

As. Rexurdir de Actividades Sociais

Curso de cociña para barcos

 

8.814,26

8.814,26

Csc. Artístico e Recreativo de Valladares

Curso iniciación á internet e á cultura galega

 

10.577,12

10.577,12

Csc. Artístico e Recreativo de Valladares

Aplicacións informáticas de xestión

19.200,00

0,00

19.200,00

Asfem

Inmersión sociocultural na sociedade de acollida

3.240,00

0,00

3.240,00

Asfem

Asesoramento xurídico en estranxeiría

3.240,00

0,00

3.240,00

Asfem

Atención sociosanitaria a persoas dependentes no domicilio

3.240,00

0,00

3.240,00

Asfem

Formación lingüística básica galego/castelán

4.536,00

0,00

4.536,00

Asfem

Formación en traxes típicos do mundo

3.240,00

0,00

3.240,00

As. Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga)

Dereitos laborais e resolución de conflitos na adolescencia

2.250,00

0,00

2.250,00

As. Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga)

Coidados do menor e inmersión lingüística

1.687,50

0,00

1.687,50

As. Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga)

Dereito laboral e sanitario para persoas inmigrantes

 

1.469,03

1.469,03

As. Plataforma polo Emprego

Achegando: xestión, aprovisionamento e cociña na unidade familiar de persoas dependentes

 

5.288,56

5.288,56

As. Dignidade Lugo

Operacións básicas de restaurante e bar

22.800,00

0,00

22.800,00

As. Sos Racismo Galicia

Agora eu ipis

5.630,94

7.340,17

12.971,11

As. Sos Racismo Galicia

Funcionamento e características da sociedade de acollida

1.440,00

0,00

1.440,00

As. Sos Racismo Galicia

Funcionamento e características da sociedade de acollida

1.440,00

0,00

1.440,00

As. Sos Racismo Galicia

Funcionamento e características da sociedade de acollida

 

940,19

940,19

As. Sos Racismo Galicia

Funcionamento e características da sociedade de acollida

 

940,19

940,19

Radio Ecca F. Canaria

Alfabetización persoas inmigrantes

4.374,00

0,00

4.374,00

Radio Ecca F. Canaria

Alfabetización persoas inmigrantes

 

2.855,82

2.855,82

Radio Ecca F. Canaria

Alfabetización persoas inmigrantes

 

2.855,82

2.855,82

Radio Ecca F. Canaria

Alfabetización persoas inmigrantes

4.374,00

0,00

4.374,00

Radio Ecca F. Canaria

Alfabetización persoas inmigrantes

 

2.855,82

2.855,82