Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Luns, 27 de xuño de 2016 Páx. 27167

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Turismo de Galicia

CÉDULA do 13 de xuño de 2016, da Área Provincial de Turismo da Coruña, pola que se lles comunica aos interesados a resolución de baixa da clasificación turística e a cancelación da inscrición de establecementos no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma de Galicia.

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, notifícaselles aos titulares dos establecementos da provincia da Coruña que se relacionan a baixa da clasificación turística e a cancelación da inscrición no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma galega.

Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta Axencia Turismo de Galicia no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

O que se lle notifica en cumprimento do establecido no artigo 58 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A Coruña, 13 de xuño de 2016

Mª Carmen Ramallal Molina
Xefa da Área Provincial de Turismo da Coruña

ANEXO

Establecemento: axencia de viaxes Viajes Wanderer.

Titular: Viajes Wanderer, S.A.

NIF: A15118318.

Enderezo: rúa Concepción Arenal, 17.

Concello: 15006 A Coruña.

Establecemento: axencia de viaxes-on line Utopic Travel 4U!!!

Titular: Mª Belén Bermúdez López.

NIF: 44829266N.

Enderezo: Josefa García Sagret, 1, bajo A.

Concello: 15702 Santiago de Compostela.

Establecemento: axencia de viaxes-on line Viajes Gastronómicos.

Titular: Viajes Gastronómicos, S.L.

NIF: B70351978.

Enderezo: praza de Pontevedra, 7-1º esquerda.

Concello: 15003 A Coruña.

Establecemento: axencia de viaxes-on line www.empápatedegalicia.com.

Titular: Antonio Ramón Ramos Álvarez.

NIF: 03137134A.

Enderezo: rúa Entrepeñas, 8-1º D.

Concello: 15010 A Coruña.

Establecemento: axencia de viaxes Viajes Mava.

Titular: Viajes Mava, S.A.

NIF: A15235898.

Enderezo: rúa Quintas, 14.

Concello: 15006 A Coruña.

Establecemento: axencia de viaxes Viajarte Travel.

Titular: Viajarte Travel, S.L.

NIF: B70133285.

Enderezo: rúa Rueiro, local 7, Bertamiráns.

Concello: 15220 Ames.

Establecemento: axencia de viaxes Peregrinos de Europa.

Titular: Agencia de Viajes El Camino, S.L.

NIF: B70079702.

Enderezo: rúa Pastoriza, 3 baixo.

Concello: 15810 Arzúa.

Establecemento: Cafetería Primavera.

Titular: Concepción Domínguez Noval.

DNI: 32551878R.

Enderezo: rúa Alcalde Marchesi, 20.

Concello: 15006 A Coruña.

Establecemento: Cafetería Galería.

Titular: Jesús Manuel Souto González.

DNI: 32441590K.

Enderezo: rúa Xeneral Sanjurjo, 42.

Concello: 15006 A Coruña.

Establecemento: Cafetería Anubis.

Titular: Alberto Iglesias Segarra.

DNI: 13791476D.

Enderezo: rúa Alfredo Brañas, 20 soto.

Concello: 15701 Santiago de Compostela.

Establecemento: Cafetería Beirut.

Titular: Joaquín Castro García.

NIF: 32591302A.

Enderezo: Cantón de Molíns, 8-9.

Concello: 15402 Ferrol.

Establecemento: Cafetería Rimar.

Titular: José Río Gómez.

NIF: 32589672Y.

Enderezo: rúa Manuel de Cal, 13.

Concello: 15403 Ferrol.

Establecemento: Cafetería Sweet.

Titular: Sweet Colors, S.C.

NIF: J70332994.

Enderezo: avenida Rosalía de Castro, 53.

Concello: 15701 Santiago de Compostela.

Establecemento: Cafetería Teva.

Titular: Pastor Suárez Arias.

NIF: non consta.

Enderezo: rúa Iglesia, 44.

Concello: 15402 Ferrol.

Establecemento: Hostal-residencia Villa de Cedeira.

Titular: Santoscon, S.L.

NIF: B15787211.

Enderezo: Campo do Hospital, s/n.

Concello: 15350 Cedeira.

Establecemento: Restaurante Villa de Cedeira.

Titular: Santoscon, S.L.

NIF: B15787211.

Enderezo: Campo do Hospital, s/n.

Ayuntamiento: 15350 Cedeira.

Establecemento: Hotel A Vía Láctea.

Titular: Muñi y Mara, S.C.

NIF: G15926199.

Enderezo: Ulfe de Chao, 1.

Concello: 15569 Cerdido.