Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Luns, 27 de xuño de 2016 Páx. 27134

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CÉDULA do 10 de xuño de de 2016, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se notifican as resolucións correspondentes a expedientes de reintegro de axudas e subvencións para a promoción do emprego, Programa para a promoción do emprego autónomo, regulada na Orde do 22 de abril de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 28 de abril).

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), intentada a notificación no último domicilio coñecido das persoas interesadas sen que esta se puidese practicar, notifícaselles ás persoas citadas no anexo para que, no prazo de dez (10) días, contados desde o seguinte ao da data de publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado, comparezan persoalmente ou debidamente representadas na sede do Servizo de Emprego e Economía Social da Xefatura Territorial da Consellería Economía, Emprego e Industria en Vigo; rúa Concepción Arenal, 8-2º (das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres) para ter coñecemento do contido daquelas, advertíndolles de que, de non facelo así, se considerarán notificadas cos efectos que correspondan.

Así mesmo, esgotada a vía administrativa nos procedementos que se relacionan no devandito anexo, fáiselles saber o dereito que as asiste para interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado, ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, así como, con anterioridade e con carácter potestativo, poderá interpor recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante esta xefatura territorial, todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Pontevedra, 10 de xuño de 2016

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

1. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/2-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/102-5.

Nome: González Veleiro, José.

DNI/NIE: 36028327T.

Último enderezo coñecido: r/ García Barbón, 95, entresollado B, 36201 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora por un período mínimo de dous anos.

Precepto infrinxido: incumprimento do artigo 17.2 da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

2. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/3-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/109-5.

Nome: García Estévez, Mariana.

DNI/NIE: 39485337H.

Último enderezo coñecido: r/ Luis Braille, nº 6, 36203 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

3. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/4-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/110-5.

Nome: García Estévez, Mariana.

DNI/NIE: 39485337H.

Último enderezo coñecido: r/ Luis Braille, nº 6, 36203 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

4. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/12-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/485-5.

Nome: Estévez Otero, Francisco Borja.

DNI/NIE: 36118079Y.

Último enderezo coñecido: r/ Pinar, 2, baixo, 36400 O Porriño (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

5. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/13-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/486-5.

Nome: Estévez Otero, Francisco Borja.

DNI/NIE: 36118079Y.

Último enderezo coñecido: r/ Pinar, 2, baixo, 36400 O Porriño (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora contratada por un período mínimo de dous anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.2. da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

6. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/33-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/847-5.

Nome: Pérez Lorenzo, Mª José.

DNI/NIE: 36061913Y.

Último enderezo coñecido: Cum Laude Abogados, S.L. Avenida Florida, 42, ent., ofi.10, 36210 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

7. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/46-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1031-5.

Nome: Jara, Néstor Fabián.

DNI/NIE: X9027068M.

Último enderezo coñecido: r/ Badajoz, 12, 4º, 36205 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

8. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/47-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1055-5.

Nome: Rivas Morales, Mª Cristina.

DNI/NIE: 35463695H.

Último enderezo coñecido: r/ San Xosé, nº 3, 2º A, 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

9. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/48-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1057-5.

Nome: Rivas Morales, Mª Cristina.

DNI/NIE: 35463695H.

Último enderezo coñecido: r/ San Xosé, nº 3, 2º A, 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

10. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/49-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1071-5.

Nome: Chayán López, Mª Victoria.

DNI/NIE: 36082652E.

Último enderezo coñecido: r/ Carmen, nº 26, 36880 A Cañiza (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

11. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/53-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1199-5.

Nome: Holguin Acosta, Yanina Rocío.

DNI/NIE: 54230574R.

Último enderezo coñecido: r/ Sombrereiros, nº 2, baixo, 36202 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

12. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/54-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1221-5.

Nome: Rivière, Magali Sabrina.

DNI/NIE: X4428662N.

Último enderezo coñecido: avenida Galicia, nº 24, 1º C, 36207 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

13. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/55-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1222-5.

Nome: Rivière, Magali Sabrina.

DNI/NIE: X4428662N.

Último enderezo coñecido: avenida Galicia, nº 24, 1º C, 36207 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

14. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/63-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1517-5.

Nome: Poceiro Alonso, Mª Teresa.

DNI/NIE: 44075656C.

Último enderezo coñecido: avenida Eugenio Sequeiros, 23, 36940 Cangas do Morrazo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

15. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/64-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1518-5.

Nome: Poceiro Alonso, Mª Teresa.

DNI/NIE: 44075656C.

Último enderezo coñecido: avenida Eugenio Sequeiros, 23, 36940 Cangas do Morrazo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

16. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/66-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1615-5.

Nome: Dios Souto, Mª Teresa.

DNI/NIE: 52498724M.

Último enderezo coñecido: avenida García Barbón, 60, ent. B, 36201 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

17. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/67-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1773-5.

Nome: Suárez Lourido, Ignacio.

DNI/NIE: 36160594V.

Último enderezo coñecido: República Arxentina, nº 21, baixo, 36201 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

18. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/69-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1881-5.

Nome: Martínez Martínez, Patricia.

DNI/NIE: 71442857G.

Último enderezo coñecido: Pub Zoom. R/ Arcebispo Malvar. nº 28, baixo, 36002 Pontevedra (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

19. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/70-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1882-5.

Nome: Martínez Martínez, Patricia.

DNI/NIE: 71442857G.

Último enderezo coñecido: Pub Zoom. R/ Arcebispo Malvar, nº 28, baixo, 36002 Pontevedra (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

20. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/71-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/1910-5.

Nome: Pérez Chaves, Gemma.

DNI/NIE: 76826186E.

Último enderezo coñecido: Gestimer. R/ Areal, nº 24, baixo, 36970 Sanxenxo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora contratada por un período mínimo de dous anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.2. da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

21. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/79-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/2105-5.

Nome: Vázquez Rodríguez, Gerardo.

DNI/NIE: 34261830H.

Último enderezo coñecido: avenida Fragoso, 87, baixo L, 36210 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

22. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/84-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/2289-5.

Nome: Abelenda Parada, Mª del Pilar.

DNI/NIE: 36054670P.

Último enderezo coñecido: Gestoría Portela Calvario, S.L. R/ Portela, nº 2, baixo, 36205 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

23. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/85-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/2290-5.

Nome: Abelenda Parada, Mª del Pilar.

DNI/NIE: 36054670P.

Último enderezo coñecido: Gestoría Portela Calvario, S.L. R/ Portela, nº 2, baixo, 36205 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

24. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/90-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/2578-5.

Nome: Silva da Cruz, Jussara.

DNI/NIE: X5563700T.

Último enderezo coñecido: r/ Arquitecto de la Sota, nº 7, ent. B, 36001 Pontevedra (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

25. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/92-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/2722-5.

Nome: Martínez Martínez, Jesús.

DNI/NIE: 35777564Y.

Último enderezo coñecido: avenida Pontevedra, San Roque, 17, 36940 Cangas do Morrazo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

26. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/97-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/2749-5.

Nome: Bravo Castro, Mª José.

DNI/NIE: 36024697G.

Último enderezo coñecido: r/ Doctor Cadaval, 21, baixo, 36202 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

27. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/99-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/2963-5.

Nome: Miguens Muñiz, Belén.

DNI/NIE: 35478186L.

Último enderezo coñecido: r/ Alcalde Rey Daviña, 49, baixo B, 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

28. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/100-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/2964-5.

Nome: Miguéns Muñiz, Belén.

DNI/NIE: 35478186L.

Último enderezo coñecido: r/ Alcalde Rey Daviña, 49, baixo B, 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.

29. Nº de expediente de reintegro: Reint. 2015/101-5.

Nº de expediente de xestión: TR341D 2010/3053-5.

Nome: Romero Velasquez, Johan Alejandro.

DNI/NIE: 49400101B.

Último enderezo coñecido: r/ Progreso, nº 30, baixo, 36540 Silleda (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción do emprego autónomo.

Norma reguladora: Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17.1.a) da devandita Orde do 22 de abril de 2010.

Contido da resolución: resolución de reintegro total.

Data da resolución: 23.5.2016.