Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 7 de xullo de 2016 Páx. 29012

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Infraestruturas e Vivenda

ANUNCIO do 20 de xuño de 2016, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, polo que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltas polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente LU-00976-O-2015 e vinte e catro máis).

A persoa titular da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte ditou a resolución dos expedientes sancionadores número LU-00976-O-2015 e vinte e catro máis por infracción da normativa sobre transporte terrestre.

Intentada a notificación da resolución por correo certificado con xustificante de recepción no domicilio que consta no correspondente expediente sancionador, esta foi devolta polo servizo de Correos. Por este motivo e de conformidade co artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a notificación efectúase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE), que previamente se publica no Diario Oficial de Galicia. En consecuencia, mediante este anuncio notifícanse as resolucións ditadas ás persoas interesadas.

Infórmaselles que os expedientes sancionadores están á súa disposición nas oficinas da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, situadas en praza de Europa, 5 A, 2º, Santiago de Compostela.

Comunícaselles que contra a resolución sancionadora, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, a persoa interesada deberá aboar a multa imposta, empregando o modelo impreso que se facilitará na Subdirección Xeral de Inspección do Transporte.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2016

David Conde Varela
Subdirector xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Persoa sancionada

DNI/CIF

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

LU-00976-O-2015

8482-HMM

Yuitrans Logística del Sur, S.L.

B06650907

Atenuante. A utilización do tacógrafo dixital carecendo dos precintos ou placas preceptivos ou dalgún dos datos obrigatorios.

16.5.2015; 7.20; LU-541; 15,0

Art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra d) LOTT

401 euros

LU-01022-O-2015

8685-FVJ

Transnaimadoce, S.L.

B39752100

Atenuante. Realizar transporte público en vehículo lixeiro ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa perdese a súa validez.

9.5.2015; 7.00; N-540; 1,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

OU-01292-O-2015

0731-BJN

Instalaciones Artísticas Iván, S.L.

B36464121

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

3.8.2015; 16.30; OU-533; 18

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

PO-01372-O-2015

1527-BNV

Esteban Eloy Raña Márquez

36149741

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.
4.2.2015; 8.20; AP-9; 137,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-01373-O-2015

1527-BNV

Esteban Eloy Raña Márquez

36149741

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

4.2.2015; 8.21; AP-9; 137,5

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-01374-O-2015

1527-BNV

Esteban Eloy Raña Márquez

36149741

Atenuante. Carecer da placa de montaxe, ou como alternativa, en caso de vehículos homologados segundo Directiva 92/24/CEE, cuxo limitador fose instalado polo propio fabricante do vehículo, ben certificado, emitido polo fabricante ou o seu representante legal con anterioridade ao 24.12.2005, ben a súa mención no propio cartón ITV, ou ben un adhesivo ou unha placa mencionando a velocidade fixada, instalada polo mesmo fabricante

4.2.2015; 8.22; AP-9; 137,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.20 LOTT

Art. 143.1.e) en relación coa letra h) LOTT

601 euros

PO-01878-O-2015

6299-DYC

Maderas Santarrita Carpintería Gene

B36484855

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

9.3.2015; 9.58; A-55; 10,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT.

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-01946-O-2015

7312-BCB

Sinaí Giménez Jiménez

36157117J

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

24.2.2015; 16.33; A-52; 294,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-01968-O-2015

0956-GJC

Nieto Prego, María Nuria

76898811J

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

6.3.2015; 8.15; AP-9; 157,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-02170-S-2015

2248-CGV

Yolanda Carvajal Comesaña

36156409H

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

25.2.2015; 9.25

Avenida de Eduardo Cabello

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-02204-O-2015

PO-0149-BK

Distribuciones Marmel

E27744614

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

21.3.2015; 15.45; N-555; 0,05

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-02403-S-2015

9791-FTL

Eva María Oya Estévez

76900888C

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

25.3.2015; 11.00

Avenida de Madrid con camiño Gandarón

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-02541-S-2015

PO-4897-BN

Patricia Osorio Álvarez

36149773Y

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

14.4.2015; 8.00

Avenida Madrid, r/ Gandarón

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-02608-O-2015

9179-BPF

José Juan García Somozas

52500485H

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

4.5.2015; 10.56; PO-542; 5,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-02827-O-2015

0753-HLL

Vigilancia Galaica, S.L.

B27749027

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

22.4.2015; 8.04; EP-2603; 1,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-02875-O-2015

0944-GHB

Weibin Guo

X5191902C

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

11.4.2015; 12.55; A-55; 14,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-02944-O-2015

0433-GRX

Uzal Terceiro, Pablo 000586747w, S.L.N.E.

B36473908

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

19.4.2015; 20.15; EP-9305; 7,5

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

PO-02998-O-2015

1485-GLD

Marcos Soares Araújo

76902615E

A realización de transportes de produtos alimenticios ou mercadorías perecedoiras utilizando un vehículo que careza do certificado de conformidade para o transporte de mercadorías perecedoiras ou telo caducado ou falseado
17.4.2015; 15.40; PO-552; 68,0

Art. 141.21 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

PO-03004-O-2015

PO-5031-BP

Distribuciones Marmel, C.B.

E27744614

O exceso igual ou superior ao 15 % e inferior ao 25 % por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 21 %.

28.4.2015; 5.13; N-550; 124,5

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

950 euros

PO-03669-O-2015

C-2184-CC

Restaurante Ana Brenlla, S.L.

B15239767

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro, carecendo de título habilitante.

22.6.2015; 19.05; PO-552; 5,2

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

PO-01466-O-2014

9046-HLH

Inés Hernández González

71031742Z

O exceso igual ou superior ao 15 % e inferior ao 25 %sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 19 %.

24.3.2014; 20.49; A-55; 17,5

Art. 141.2 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

900 euros

XC-02302-O-2015

6639-HNR

José Coira Taibo

76858417F

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

28.3.2015; 19.15; AP-9; 93,0

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros

XC-02410-O-2015

1716-CZR

Autocares Ferma, S.L.

B70351572

Non anotar a viaxe no libro de ruta, ou anotalo faltando datos esenciais do servizo.

28.3.2015; 15.00; AP-9; 19,5

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-02477-O-2015

C-3181-CD

Sánchez Pedreira, S.L.

B15368046

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

22.4.2015; 1.32; FE_12; 1,2

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-02986-O-2015

3138-HCZ

Brian Fernández Romero

35586094B

Atenuante. Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.
9.6.2015; 13.02; AP-9; 79,5

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación coa letra f) LOTT

801 euros