Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Xoves, 14 de xullo de 2016 Páx. 30563

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2016 pola que se fai pública a formalización de varios contratos administrativos.

O director da Axencia Galega de Infraestruturas, ao abeiro das competencias atribuídas polo Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Infraestruturas, resolveu formalizar os seguintes contratos administrativos de obra:

I. Contrato de obras: conversión en autovía do corredor CG-4.1. Subtreito II: pp.qq. 3+250-7+300, de clave PO/12/070.01.2. E/028/2015.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/12/070.01.2. (E/028/2015).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=23759

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: conversión en autovía do corredor CG-4.1. Subtreito II: pp.qq. 3+250-7+300.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea (14.12.2015); Boletín Oficial del Estado (17.12.2015); Diario Oficial de Galicia (16.12.2015).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto, suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 14.576.924,99 euros.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 14.576.924,99 euros. Importe total: 17.638.079,24 euros.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 11.5.2016.

b) Data de formalización do contrato: 10.6.2016.

c) Adxudicatario: Dragados, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 11.007.036,06 euros. Importe total: 13.318.513,63 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

II. Contrato de servizo para a redacción do proxecto de construción: vía de conexión da A-52 co polígono industrial de San Cibrao das Viñas, treito A-52-N-525, de clave OU/15/107.01. AT/018/2015.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: OU/15/107.01. (AT/018/2015).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=23781

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de servizos.

b) Descrición: redacción do proxecto de construción: vía de conexión da A-52 co polígono industrial de San Cibrao das Viñas, treito A-52-N-525.

c) CPV: 71311210-6.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea (21.12.2015); Boletín Oficial del Estado (29.12.2015); Diario Oficial de Galicia (23.12.2015).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 278.766,20 euros.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 278.766,20 euros. Importe total: 337.307,10 euros. (Cofinanciamento da Unión Europea a través do Fondo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.04, obxectivo específico 03.04.03).

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 27.4.2016.

b) Data de formalización do contrato: 6.6.2016.

c) Adxudicatario: UTE G.O.C. S.A.-TRN Ingeniería y Planificación de Infraestructuras, S.A.U.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 193.000,00 euros. Importe total: 233.530,00 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

III. Contrato de servizo para o control e vixilancia da obra: conversión en autovía do corredor CG-4.1. Subtreito II: pp.qq. 2+250 - 7+300, de clave PO/12/070.01.2. AT/020/2015.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/12/070.01.2. (AT/020/2015).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=23769

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de servizos.

b) Descrición: control e vixilancia da obra: conversión en autovía do corredor CG-4.1. Subtreito II: pp.qq. 2+250 - 7+300.

c) CPV: 71311210-6.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea (14.12.2015); Boletín Oficial del Estado (19.12.2015); Diario Oficial de Galicia (16.12.2015).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 355.508,93 euros.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 309.138,20 euros. Importe total: 374.057,22 euros.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 27.4.2016.

b) Data de formalización do contrato: 2.6.2016.

c) Adxudicatario: UTE Consultoría de Ingeniería y Empresa, S.L. (CIESA)-IDOM Ingeniería y Consultoría, SAU.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 221.713,92 euros. Importe total: 268.273,84 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

IV. Contrato de obras: reforzo do firme localizado na AC-305, de clave AC/15/070.02. E/015/2016.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: AC/15/070.02. (E/015/2016).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=24192

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo do firme localizado na AC-305.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (21.3.2016).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 560.202,78 euros.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 560.202,78 euros. Importe total: 677.845,36 euros.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 14.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 17.6.2016.

c) Adxudicatario: Dragados, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 11.007.036,06 euros. Importe total: 13.318.513,63 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

V. Contrato de obras: reforzo do firme localizado na OU-504, OU-536 e OU-901, de clave OU/15/079.02. E/016/2016.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: OU/15/079.02. (E/016/2016).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=24194

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo do firme localizado na OU-504, OU-536 e OU-901.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (21.3.2016).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 587.305,08 euros.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 587.305,08 euros. Importe total: 710.639,15 euros.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 9.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 16.6.2016.

c) Adxudicatario: Construcciones Rafer, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 463.090,00 euros. Importe total: 560.338,90 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

VI. Contrato de obras: reforzo do firme localizado na LU-652, LU-546 e LU-641, de clave LU/15/074.02. E/017/2016.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: LU/15/074.02. (E/017/2016).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=24195

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado na LU-652, LU-546 e LU-641.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (21.3.2016).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 427.118,61 euros.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 427.118,61 euros. Importe total: 516.813,52 euros.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 14.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 30.6.2016.

c) Adxudicatario: OVISA Pavimentos y Obras, S.L.U.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 338.100,00 euros. Importe total: 409.101,00 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

VII. Contrato de obras: reforzo de firme localizado na PO-511, PO-331, PO-329 e PO-340, de clave PO/15/082.02. E/018/2016.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/15/082.02. (E/018/2016).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=24196

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado na PO-511, PO-331, PO-329 e PO-340.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (21.3.2016).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 500.574,27 euros.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 500.574,27 euros. Importe total: 605.694,87 euros.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 9.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 15.6.2016.

c) Adxudicatario: Construcións Obras e Viais, S.A. (COVSA).

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 394.802,94 euros. Importe total: 477.711,56 euros.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa.

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2016

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas