Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 143 Venres, 29 de xullo de 2016 Páx. 33560

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 14 de xullo de 2016 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na AC-116, treito AC-114-Meirás, p.q. 6+280-9+270, de clave AC/16/063.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Antecedentes:

A Lei 8/2013, de estradas de Galicia, determina no seu artigo 6.2 que os espazos destinados a sendas para peóns ou para a circulación de ciclistas teñan a consideración de elementos funcionais da estrada. Tendo en conta este precepto, a Xunta de Galicia elaborou a estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia. Os obxectivos da dita estratexia eran o desenvolvemento duns sistemas de transporte que reduzan ao mínimo as repercusións sobre o ambiente e os seus impactos sociais e económicos.

Os beneficios esperados co fomento da mobilidade alternativa son o uso de modos de transporte non motorizados, mellora da mobilidade, da calidade do aire, da saúde, da igualdade e benestar, da economía, do patrimonio e do urbanismo.

Con data do 20 de maio de 2016 a Axencia Galega de Infraestruturas aprobou o documento de Fomento da Mobilidade Sostible. Sendas peonís e/ou ciclistas na comarca de Ferrol, onde unha das sendas propostas era un itinerario peonil e ciclista na AC-116, que agora se desenvolve mediante o proxecto construtivo do itinerario peonil e ciclista na AC-116, treito AC-114-Meirás, p.q. 6+280-9+270, de clave AC/16/063.06. Este proxecto ten por obxecto a execución dunha senda compartida peón-bici para conectar co paseo que bordea a lagoa da Frouxeira e que chega ata o núcleo de Atios, permitindo a conexión peonil ao longo de toda a estrada AC-116 no muncipio de Valdoviño. Tamén se mellorará unha intersección para a realización do cruzamento da estrada AC-116.

As obras previstas comprenden tamén todas as actividades necesarias de drenaxe e limpeza das beirarrúas e cunetas existentes, sinalización, balizamento e defensas, estruturas, así como a reposición de servizos necesaria.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o mencionado proxecto de construción sométese ao trámite de información pública, durante un período de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Regulamento de expropiación forzosa, se someta a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas da Coruña (r/ Vicente Ferrer, 2, 15008 A Coruña), na Casa do Concello de Narón (praza de Galicia, s/n, 15570 Narón, A Coruña) e na Casa do Concello de Valdoviño (Porta do Sol, s/n, 15552 Valdoviño, A Coruña). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Vivenda (http://www.cmati.xunta.es/tema/c/Infraestruturas_Estradas), atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2016

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO
Relación de bens, dereitos e propietarios afectados
Proxecto de construción do itinerario peonil e ciclista na AC-116,
treito AC-114-Meirás, p.q. 6+280-9+270, clave AC/16/063.06

Treito 1: p.q. 6+280 a 9+270:

Núm. orde

Referencia

catastral

Titular

Termo municipal

Sup. exp. (m2)

Tipo

Cultivo

1

4242815NJ6244S

Abelleira Couce, José

Narón

31

Urbana

2

4242816NJ6244S

Abelleira López, Secundino

Narón

37

Urbana

3

15055A51801017

Fernández Penela, Carlos

Narón

107

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

4

4445206NJ6244N

Alonso Veiga, Julio

Narón

221

Rural

I: improdutivo

5

4445205NJ6244N

Dopico Sanesteban, Juan José

Narón

13

Rural

I: improdutivo

6

4445207NJ6244N

Aneiros López, Jorge
Villar Ramil, Lidia

Narón

24

Urbana

7

4445213NJ6244N

Dopico Carro, Antonio
Martínez Pérez, Carmen

Narón

129

Rural

I: improdutivo

8

4547107NJ6244N

Fernández Lamigueiro, María Pilar

Narón

23

Urbana

9

4547106NJ6244N

Lamigueiro Santalla, Josefa

Narón

7

Urbana

10

4547105NJ6244N

Fraga Rico, Juan José

Narón

26

Urbana

11

4547108NJ6244N

Deive Espiñeira, Mercedes
López González, Manuel

Narón

58

Urbana

12

000505100NJ62C

Leira Dopico, Amelia
Vigo Dopico, Benigno

Narón

10

Rural

EU: eucalipto

13

15088A50205001

Sanesteban Pita, Benigno

Valdoviño

312

Rural

EU: eucalipto

14

15088A50205011

Piñeiro Fortuna, José

Valdoviño

56

Rural

C: labor ou labradío secaño

15

15088A50200924

Piñeiro Mourente, Manuela
Piñeiro Mourente, Josefa Amalia
Piñeiro Mourente, Lucía M.

Valdoviño

56

Rural

C: labor ou labradío secaño

16

15088A50200923

Insua Santalla, María E.

Valdoviño

6

Rural

C: labor ou labradío secaño

17

002503200NJ62E

Insua Santalla, José
López Martínez, Carmen

Valdoviño

70

Rural

C: labor ou labradío secaño

18

15088A50201121

Piñeiro Fortúnez, M. Josefa

Valdoviño

136

Rural

C: labor ou labradío secaño

19

15088A50201120

García Insua, María D.

Valdoviño

248

Rural

C: labor ou labradío secaño

20

15088A50201043

Dopico Rapela, Manuela

Valdoviño

74

Rural

C: labor ou labradío secaño

21

15088A50201716

Dopico Rapela, Andrés

Valdoviño

69

Rural

C: labor ou labradío secaño

22

15088A50201717

Fernández Peña, María Sonia
López Gómez, Juan

Valdoviño

103

Rural

C: labor ou labradío secaño

23

15088A50201045

Ameneiros Serantes, Carlos Alberto

Valdoviño

222

Rural

C: labor ou labradío secaño (36,32 ml peche arboredo)

24

15088A50201046

Pita Leira, Josefa

Valdoviño

429

Rural

C: labor ou labradío secaño

25

15088A50201048

Vigo Vilar, Vicente

Valdoviño

372

Rural

C: labor ou labradío secaño

26

15088A50201049

Pita Aneiros, M. Josefa

Valdoviño

1.070

Rural

PR: prado ou praderiras de regadío

27

15088A50201050

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Valdoviño

641

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

28

15088A50201066

Dopico Rapela, Andrés

Valdoviño

116

Rural

C: labor ou labradío secaño

29

15088A50201067

Pardo García, Vicente Carlos

Valdoviño

119

Rural

C: labor ou labradío secaño

30

15088A50201068

Antón Blanco, Dolores

Valdoviño

53

Rural

C: labor ou labradío secaño

31

15088A50201070

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Valdoviño

38

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

32

15088A50201071

Lago Lamas, Rafael

Valdoviño

81

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

33

15088A50201072

Aneiros Fernández, María Berta

Valdoviño

43

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

34

15088A50201073

Aneiros Fernández, María Berta

Valdoviño

17

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

35

15088A50201075

Garnelo Vázquez, María Teresa
Vázquez Taibo, Irene
Vázquez Taibo, Mirian

Valdoviño

246

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

36

15088A50201149

Garnelo Vázquez, María Teresa
Vázquez Taibo, Irene
Vázquez Taibo, Miriam

Valdoviño

172

Rural

C: labor ou labradío secaño

37

15088A50201152

Lago Pita, María Carmen
Formoso López, Mario

Valdoviño

32

Rural

C: labor ou labradío secaño

38

15088A50201790

Lago Lamas, Rafael

Valdoviño

76

Rural

C: labor ou labradío secaño

39

15088A50201153

Pita Leira, Josefa

Valdoviño

125

Rural

C: labor ou labradío secaño

Treito 2: p.q. 9+470 a 10+420:

Núm. orde

Referencia

catastral

Titular

Termo municipal

Sup. exp. (m2)

Tipo

Cultivo

1

15088A50200448

Fernández Souto, María Vicenta

Valdoviño

37

Rural

C: labor ou labradío secaño

2

15088A50200447

Díaz Fernández, Rogelio

Valdoviño

441

Rural

C: labor ou labradío secaño

3

15088A50201702

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Valdoviño

67

Rural

C: labor ou labradío secaño

4

15088A50200446

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Valdoviño

57

Rural

C: labor ou labradío secaño

5

15088A50200445

Castro Fernández, María del Pilar

Valdoviño

121

Rural

C: labor ou labradío secaño

6

15088A50200444

Fernández Fernández, Vicente

Valdoviño

627

Rural

I: improdutivo

7

15088A50103002

Rico Dopico, Vicente

Valdoviño

204

Rural

EU: eucalipto

8

15088A50103000

Pita Porto, María Carmen
Ares Fonte, Jesús Antonio

Valdoviño

162

Rural

C: labor ou labradío secaño

9

15088A50100386

Fernández Couce, José Luis

Valdoviño

75

Rural

MM: piñeiral madeirable

10

15088A50104007

Veiga Ameneiros, Vicente

Valdoviño

77

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

11

15088A50100385

Doce López, José

Valdoviño

322

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

12

15088A50100384

Ameneiros Aneiros, Enrique

Valdoviño

161

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

13

15088A50101542

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

Valdoviño

99

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

14

15088A50100383

Fonticoba Dopico, Manuel

Valdoviño

170

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

15

15088A50100382

Umrer, S.L.

Valdoviño

249

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

16

15088A50100381

López Fernández, José

Valdoviño

187

Rural

C: labor ou labradío secaño

17

15088A50100367

López Fernández, José

Valdoviño

182

Rural

C: labor ou labradío secaño

18

15088A50100366

Franco Vilar, Emilio

Valdoviño

175

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

19

15088A06700363

Del Río Díaz, José Francisco
Estraviz Vilariño, María Amparo

Valdoviño

37

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío

20

15088A06700364

Balsa López, Irene Clara

Valdoviño

4

Rural

MT: mato

21

15088A06700368

Veiga Pita, Jaime

Valdoviño

74

Rural

EU: eucalipto

22

15088A06700370

Fonticoba Dopico, José Antonio

Valdoviño

14

Rural

PR: prado ou pradeiras de regadío