Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 143 Venres, 29 de xullo de 2016 Páx. 33572

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 18 de xullo de 2016 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construcción dun itinerario peonil e ciclista na PO-331, treito Atín, p.q. 1+890-2+810, de clave PO/16/104.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Antecedentes.

A Lei 8/2013, de estradas de Galicia, determina no seu artigo 6.2 que os espazos destinados a sendas para peóns ou para a circulación de ciclistas teñan a consideración de elementos funcionais da estrada. Tendo en conta este precepto, a Xunta de Galicia elaborou a estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia. Os obxectivos da dita estratexia eran o desenvolvemento duns sistemas de transporte que reduzan ao mínimo as repercusións sobre o ambiente e os seus impactos sociais e económicos.

Os beneficios esperados co fomento da mobilidade alternativa son o uso de modos de transporte non motorizados, mellora da mobilidade, da calidade do aire, da saúde, da igualdade e benestar, da economía, do patrimonio e do urbanismo.

Con data do 7 de marzo de 2016 a Axencia Galega de Infraestruturas aprobou o documento de Fomento da Mobilidade Sostible: sendas peonís e/ou ciclistas na comarca de Vigo, onde unha das sendas propostas era un itinerario peonil e ciclista na PO-331, que agora se desenvolve mediante o proxecto construtivo Itinerario peonil e ciclista na PO-331. Treito: Atín, p.q. 1+890-2+810, de clave PO/16/104.06. O dito proxecto ten por obxecto a mellora da circulación peonil e ciclista nun treito da estrada PO-331; infraestrutura viaria que conecta o núcleo urbano do Porriño, así como o seu contorno industrial, coa zona de Val Miñor (Gondomar), e por extensión coa zona costeira da Ramallosa (Nigrán).

As obras previstas comprenden tamén as seguintes actuacións:

– Construción dunha senda peonil e ciclista na marxe esquerda da estrada PO-331, dando continuidade ao itinerario peonil existente desde o núcleo urbano do Porriño.

– Mellora do itinerario peonil e ciclista de acceso ao CEIP Atín.

– Mellora da accesibilidade no itinerario peonil, mediante beirarrúas na marxe dereita da PO-331.

– Ampliación da intersección e construción dun cambio de sentido.

– Implantación da rede de saneamento no núcleo de Atín.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, o mencionado proxecto de construción sométese ao trámite de información pública, durante un período de trinta días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Regulamento de expropiación forzosa, se someta a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Pontevedra (rúa Fernández Ladreda, 43, 1º-4º, 36071 Pontevedra), na Casa do Concello de Mos (rúa Reguengo, s/n, 36416 Petelos, Mos, Pontevedra) e na Casa do Concello de Porriño (rúa Antonio Palacios, 1, 36400 O Porriño, Pontevedra). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Vivenda (http://www.civ.xunta.es/tema/c/Infraestruturas_Estradas), atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2016

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO
Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de construción: Itinerario peonil e ciclista na PO-331.

Treito: Atín, p.q. 1+890-2-810.

Clave: PO/16/104.06.

Nº de orde

Referencia

catastral

Polígono

Parcela

Titular

Superficie expropiación tipo rural

Cultivo

Bens e observacións

1

36039A01000011

010

00011

Bacelo Ramilo, M. Jesusa

26

C - Labor ou labradío secaño

4 m.l. malla de peche

2

36039A01000010

010

00010

Descoñecido

14

C - Labor ou labradío secaño

3

36039A01000009

010

00009

Alonso Ramilo, Nieves

28

C - Labor ou labradío secaño

4

36033A06206001

062

06001

Garrido Alonso, José Ángel e outros

59

MT - Matogueira

5

36033A07200577

072

00577

Durán López, Ángeles

37

I - Improdutivo

6

36033A07200576

072

00576

Ramírez Lago, Dolores e outros

28

I - Improdutivo

7

36033A07200575

072

00575

Ramírez Costas, M. Carmen

26

I - Improdutivo

8

36033A07200574

072

00574

Lago Lorenzo, Daniel

64

MM - Piñeiral madeireiro

9

36033A07200573

072

00573

Lago Lorenzo, Cándida

66

MM - Piñeiral madeireiro

10

36033A07200571

072

00571

Represas Pereiro, M. Esther

274

MT - Matogueira

11

36033A07200570

072

00570

Pereiro Lorenzo, Narciso Ramón

58

I - Improdutivo

12

36033A07200567

072

00567

Rodríguez González, José Luis

39

I - Improdutivo

13

36033A07200566

072

00566

Pérez Lago, María

67

MT - Matogueira

14

36033A07200565

072

00565

González da Graza, Santiago e outro

3

C - Labor ou labradío secaño

15

36033A07200555

072

00555

Almacén Nos 93, S.L.

31

C - Labor ou labradío secaño

16

36033A07200554

072

00554

Descoñecido

46

C - Labor ou labradío secaño

17

36033A07200498

072

00498

Alonso Alonso, Elisa

3

C - Labor ou labradío secaño

18

36033A07200490

072

00490

Represas, Carmen

10

C - Labor ou labradío secaño

19

36033A07200488

072

00488

Rodríguez Rodríguez, Juan

16

PD - Prados ou pradarías

20

36033A07200487

072

00487

Ledo Barreiro, Jorge

41

PD - Prados ou pradarías

21

36033A07200486

072

00486

Avendaño Vázquez, Matilde A.

9

I - Improdutivo

22

36033A07100467

071

00467

Alonso Táboas, Manuel

97

I - Improdutivo

11 m3 muro de pedra.

38 m2 emparrado

23

36033A07109023

071

09023

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

408

I - Improdutivo

24

36033A07200593

072

00593

Alonso Taboas, Celso

0

I - Improdutivo

25

36033A07200594

072

00594

Lorenzo Alonso, Manuel

0

I - Improdutivo

Afeccións en dominio público

26

36033A07200498

072

00498

Alonso Alonso, Elisa

0

I - Improdutivo

Afeccións en dominio público

27

36033A07200491

072

00491

Táboas Rodríguez, Rosa

0

I - Improdutivo

Afeccións en dominio público

28

360033A07200492

A07

20049

Descoñecido

0

I - Improdutivo

Afeccións en dominio público

29

360033A07200596

A07

20059

Descoñecido

0

I - Improdutivo

Afeccións en dominio público

30

36033A07200497

072

00497

Ramírez Costas, José Ramón

0

I - Improdutivo

Afeccións en dominio público

31

36033A07100466

071

00466

Sorodio Rodríguez, José

0

I - Improdutivo

Afeccións en dominio público

Nota: as parcelas 1, 2 e 3 pertencen ao Concello de Mos, a pesar de que figuran como do Concello do Porriño na cartografía da Xerencia Territorial do Catastro.