Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 11 de agosto de 2016 Páx. 36006

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións, Públicas e Xustiza, pola que se fai pública a formalización do contrato tramitado, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, para a contratación dun servizo de mantemento integral, limpeza e mantemento e substitución de pneumáticos dos vehículos do Parque Móbil da Xunta de Galicia (8 lotes), mediante acordo marco.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número do expediente: 2015-SESE 18–PL.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=23173

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: contrato administrativo de servizos.

b) Descrición: prestación dun servizo de de mantemento integral, limpeza e mantemento e substitución de pneumáticos dos vehículos do Parque Móbil da Xunta de Galicia.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: 8 lotes.

Lote nº 1: mantemento integral dos vehículos do Parque Móbil de Santiago.

Lote nº 2: limpeza dos vehículos do Parque Móbil de Santiago.

Lote nº 3: mantemento e substitución dos pneumáticos dos vehículos do Parque Móbil de Santiago.

Lote nº 4: mantemento integral, limpeza e mantemento e substitución dos pneumáticos dos vehículos do Parque Móbil da Coruña.

Lote nº 5: mantemento integral, limpeza e mantemento e substitución dos pneumáticos dos vehículos do Parque Móbil de Lugo.

Lote nº 6: mantemento integral, limpeza e mantemento e substitución dos pneumáticos dos vehículos do Parque Móbil de Ourense.

Lote nº 7: mantemento integral, limpeza e mantemento e substitución dos pneumáticos dos vehículos do Parque Móbil de Pontevedra.

Lote nº 8: mantemento integral, limpeza e mantemento e substitución dos pneumáticos dos vehículos do Parque Móbil de Vigo.

d) CPV: 50112000-3 Servizos de reparación e mantemento de automóbiles, 90917000-8 Servizos de limpeza de medios de transporte, 34350000-5 Pneumáticos para vehículos lixeiros e para vehículos pesados.

e) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial del Estado e Diario Oficial de la Unión Europea.

f) Data de publicación do anuncio de licitación: DOG: 31 de agosto de 2015. BOE: 31 de agosto de 2015 e DOUE: 21 de agosto de 2015.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 3.662.445,62 €.

5. Orzamento base de licitación.

Importe neto: 1.144.514,26 €.

Importe total: 1.384.862,25 €.

6. Formalización do contrato.

Lote 1: deserto (Resolución do 30 de maio de 2016).

Lote 2: deserto (Resolución do 30 de maio de 2016).

Lote 3:

a) Data de adxudicación do acordo marco: 30 de maio de 2016.

b) Data de formalización do acordo marco: 27 de xuño de 2016.

c) Data de adxudicación do contrato derivado: 30 de xuño de 2016.

d) Data da formalización do contrato: 4 de xullo de 2016.

e) Contratista: Compostela Norte de Inversiones, S.L.

f) Importe de adxudicación:

Importe neto: 126.618,07 €.

Importe total: 153.207,87 €.

g) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Lote 4: deserto (Resolución do 30 de maio de 2016) .

Lote 5: deserto (Resolución do 30 de maio de 2016).

Lote 6: deserto (Resolución do 30 de maio de 2016).

Lote 7: deserto (Resolución do 30 de maio de 2016).

Lote 8: deserto (Resolución do 30 de maio de 2016).

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2016

Beatriz Cuiña Barja
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza