Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Luns, 22 de agosto de 2016 Páx. 37279

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Reforzo da Coruña

EDICTO (1108/2015).

Eu, Marta Yanguas del Valle, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 3 de reforzo da Coruña, fago saber que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral 1108/2015 deste xulgado do social, seguido por instancia de María Mónica Lorenzo Murga contra Bella Signora 1969, S.L. e Fogasa sobre despedimento, se ditou a seguinte resolución, cuxo encabezamento e decisión son do teor literal seguinte:

«Sentenza 347/2016.

Sentenza.

A Coruña, 19 de xullo de 2016.

Vistos por min, Patricia López Arranz, maxistrada xuíza do xulgado social de reforzo da Coruña, os presentes autos de procedemento de despedimento nº 1108/2015, seguidos ante este xulgado por instancia de María Mónica Lorenzo Murga, asistida da letrada María Ángeles Santos Díaz, contra Bella Signora 1969, S.L. e Fogasa, que non comparecen, dito sentenza de conformidade cos seguintes,

Resolución.

Que debo estimar e estimo a demanda presentada por María Mónica Lorenzo Murga contra Bella Signora 1969, S.L. e declaro improcedente o despedimento da demandante, e condeno a empresa a que, no prazo de cinco días desde a data da notificación da sentenza, opte entre a readmisión inmediata da demandante, nas mesmas condicións que rexían con anterioridade, con aboamento dos salarios de tramitación desde a data do despedimento, que ascenden a 43,42 euros diarios, ou ben ao aboamento dunha indemnización por despedimento a razón de 3.343,34 euros.

Con intervención procesual do Fogasa.

Notifíquese a presente resolución ás partes e fágaselles saber o seu dereito a interpor contra ela recurso de suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o cal poderán anunciar por comparecencia ou por escrito ante este xulgado no prazo de cinco días a partir da súa notificación.

Dedúzase testemuño literal desta sentenza, que quedará nestas actuacións, con inclusión da orixinal no libro de sentenzas.

Así, por esta miña sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo».

Publicación. A anterior sentenza leuna e publicouna a maxistrada xuíza que a subscribe no día da súa data, do que eu, letrada da Administración de xustiza, dou fe.

E para que sirva de notificación en legal forma a Bella Signora 1969, S.L., en ignorado paradoiro, expido este edicto para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese o destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, agás no suposto da comunicación das resolucións que sexan autos ou sentenzas, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 19 de xullo de 2016

A letrada da Administración de xustiza