Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Martes, 23 de agosto de 2016 Páx. 37501

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CÉDULA do 9 de agosto de 2016, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se notifican os acordos do inicio do procedemento de reintegro correspondentes a expedientes de axudas e subvencións á promoción do emprego, Programa TR348B, reguladas segundo a Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), intentada a notificación dos acordos de inicio do procedemento de reintegro no último domicilio coñecido das persoas interesadas sen que esta se puidese practicar, notifícaselles ás persoas citadas no anexo para que, no prazo de dez (10) días, contados desde o seguinte ao da publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado, comparezan persoalmente ou debidamente representadas no Servizo de Emprego e Economía Social da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria; rúa Concepción Arenal, 8-2º (das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres) para ter coñecemento do contido daquelas, advertíndolles de que, de non facelo así, se considerarán notificadas cos efectos que correspondan.

Así mesmo, fáiselles saber o dereito que as asiste para alegar o que máis conveña aos seus intereses no prazo de quince días, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado, ante a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Pontevedra, 9 de agosto de 2016

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

1. Nº de expediente de reintegro: 2016/29.

Nº de expediente en xestión: TR348B 2011/000090-5.

Nome: Innaves, S.A.

NIF/CIF: A36686947.

Último enderezo coñecido: Damas Apostólicas,17, ofic. 202-Asmi Asesoría, 36370 Nigrán.

Norma reguladora: Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

Feito imputado: non manter as persoas traballadoras subvencionadas por un período mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: incumprimento das bases 7.1 e 7.2 do anexo B da Orde do 21 de marzo de 2011.

Contido da resolución: acordo de inicio do procedemento de reintegro.

Data do acordo: 10.3.2016.

2. Nº de expediente de reintegro: 2016/54.

Nº de expediente en xestión: TR348B 2011/000260-5.

Nome: Jar Golas, Jesús.

NIF/CIF: 76819015G.

Último enderezo coñecido: r/ Principal, 36, 1º, 36500 Lalín.

Norma reguladora: Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

Feito imputado: non manter as persoas traballadoras subvencionadas por un período mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: incumprimento da base 7.1 do anexo B da Orde do 21 de marzo de 2011.

Contido da resolución: acordo de inicio do procedemento de reintegro.

Data do acordo: 4.5.2016.

3. Nº de expediente de reintegro: 2016/65.

Nº de expediente en xestión: TR348B 2011/000693-5.

Nome: Alcudi 2010, S.L.

NIF/CIF: B27748243.

Último enderezo coñecido: avenida Buenos Aires, 16, 36400 Porriño (O).

Norma reguladora: Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

Feito imputado: non manter as persoas traballadoras subvencionadas por un período mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: incumprimento das bases 7.1 e 7.2 do anexo B da Orde do 21 de marzo de 2011.

Contido da resolución: acordo de inicio do procedemento de reintegro.

Data do acordo: 11.5.2016.

4. Nº de expediente de reintegro: 2016/73.

Nº de expediente en xestión: TR348B 2011/000461-5.

Nome: Asesores Técnicos Pontevedra, S.L.

NIF/CIF: B36596732.

Último enderezo coñecido: Ponte Bora, 24, 36150 Pontevedra.

Norma reguladora: Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

Feito imputado: non manter as persoas traballadoras subvencionadas por un período mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: incumprimento da base 7.2 do anexo B da Orde do 21 de marzo de 2011.

Contido da resolución: acordo de inicio do procedemento de reintegro.

Data do acordo: 25.5.2016.

5. Nº de expediente de reintegro: 2016/75.

Nº de expediente en xestión: TR348B 2011/000474-5.

Nome: Madenar Construcciones, S.L.

NIF/CIF: B36985174.

Último enderezo coñecido: lg. Igrexa Bahiña, 4, 36300 Baiona.

Norma reguladora: Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

Feito imputado: non manter as persoas traballadoras subvencionadas por un período mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: incumprimento da base 7.1 do anexo B da Orde do 21 de marzo de 2011.

Contido da resolución: acordo de inicio do procedemento de reintegro.

Data do acordo: 25.5.2016.

6. Nº de expediente de reintegro: 2016/85.

Nº de expediente en xestión: TR348B 2011/000688-5.

Nome: Arelai Logística, S.L.

NIF/CIF: B94024114.

Último enderezo coñecido: lg. Ande-Rubiáns, 4, 36600 Vilagarcía de Arousa.

Norma reguladora: Orde do 21 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011.

Feito imputado: non manter as persoas traballadoras subvencionadas por un período mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: incumprimento da base 7.1 do anexo B da Orde do 21 de marzo de 2011.

Contido da resolución: acordo de inicio do procedemento de reintegro.

Data do acordo: 25.5.2016.