Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 162 Luns, 29 de agosto de 2016 Páx. 38168

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 27 de abril de 2016 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017 (Diario Oficial de Galicia número 88, do 10 de maio).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 27 de abril de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2016 e 2017 (DOG núm. 88, do 10 de maio de 2016), que se indican no anexo, cun importe total concedido de 920.543,14 euros, con cargo á aplicación 05.11.313D.481.02 (código de proxecto 2015 00154), dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coa seguinte distribución:

Ano 2016: 641.924,56 euros.

Ano 2017: 278.618,58 euros.

Esta convocatoria está financiada ao 80 % con fondos FSE do programa operativo de Galicia 2014-2020, obxectivo temático 9 «promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación», prioridade de investimento 9.3 «loita contra toda forma de discriminación e fomento da igualdade de oportunidades», obxectivo específico 9.3.1 «Aumentar a integración sociolaboral das persoas pertencentes a colectivos máis vulnerables, a través de actuacións que fomenten a igualdade de xénero e a conciliación da vida persoal e laboral, evitando á súa vez a discriminación múltiple».

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2016

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Nº expte.

Entidade solicitante

NIF

Concesión 1º período (2016)

Concesión 2º período (2017)

SI451A 2016/10

Fundación Nortempo

G70009949

56.000,00 €

21.000,00 €

SI451A 2016/12

Fundación Laboral de la Construcción

G80468416

42.466,94 €

17.541,30 €

SI451A 2016/13

Acción Laboral

V09409749

41.210,58 €

21.000,00 €

SI451A 2016/14

Cimo Entidade Prestadora de Servicios

G32010449

2.805,66 €

14.067,54 €

SI451A 2016/15

Ecos do Sur

G15354483

34.467,48 €

16.475,76 €

SI451A 2016/16

Apetamcor

G32026056

40.000,00 €

15.000,00 €

SI451A 2016/17

Fundación Cip

G15849318

56.000,00 €

21.000,00 €

SI451A 2016/25

Axel-Asociación de Xóvenes Emprendedores Lucenses

G27305218

40.000,00 €

14.990,40 €

SI451A 2016/28

Asociación de Empresarios de Mos

G36223543

56.000,00 €

21.000,00 €

SI451A 2016/3

Asociación Antonio Noche

G15210388

48.000,00 €

18.000,00 €

SI451A 2016/31

Apico-Asociación pola Igualdade e a Coeducación

G94088549

48.000,00 €

18.000,00 €

SI451A 2016/32

Asociación Mirabal

G70312954

40.000,00 €

15.000,00 €

SI451A 2016/33

Asociación Amicos

G15747678

11.929,62 €

8.543,58 €

SI451A 2016/34

Fundación Cupa

G32458713

56.000,00 €

21.000,00 €

SI451A 2016/4

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña

G15083215

21.044,28 €

18.000,00 €

SI451A 2016/9

Asociación Mujeres en Igualdade Burela

G27441153

48.000,00 €

18.000,00 €

Total

641.924,56 €

278.618,58 €