Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 30 de setembro de 2016 Páx. 45263

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se fai pública a formalización do contrato tramitado polo procedemento aberto e tramitación ordinaria para a contratación do servizo consistente na dirección de execución das obras de construción dun novo edificio xudicial na cidade de Pontevedra.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Número do expediente: 2016-SESE 03-PL.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=23476

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato administrativo de servizos.

b) Descrición: selección do persoal encargado da prestación dos servizos consistentes no enderezo de execución das obras de construción dun novo edificio xudicial na cidade de Pontevedra.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: non leva lotes.

d) CPV: 71221000-3. Servizos de arquitectura para edificios e dous máis.

e) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial del Estado e Diario Oficial de la Unión Europea.

f) Data de publicación do anuncio de licitación: DOG do 6 de outubro de 2015, BOE do 15 de outubro de 2015 e DOUE do 7 de outubro de 2015.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 210.844,25 €.

5. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 191.676,59 €.

Importe total: 231.928,68 €.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 23 de agosto de 2016.

b) Data da formalización do contrato: 14 de setembro de 2016.

c) Contratista: José Luis Pardo Pérez.

d) Importe de adxudicación:

Importe neto: 150.000,00 €.

Importe total: 181.500,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta economicamente máis vantaxosa.

Santiago de Compostela, 15 de setembro de 2016

Beatriz Cuiña Barja
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza